notifications_noneprintwatch_laterfavorite
אא

עיון בפרשת השבוע – פרשת בא

"דבר נא באוזני העם" | מה יעשה אדם שרוצה יראת שמיים? | חשיבות לימוד חומש ברש"י | "דבר נא באוזני העם" כדי שלא יאמר אותו צדיק וכו' ואחרי זה יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם –וכי בלי זה הקב"ה לא היה מקיים הבטחתו? | (יקרתו של ספר משנה למלך) | תירוצו של הרב פרשת דרכים | אודות הכלל 'אין נא אלא לשון בקשה' | 'נא' במובן של עכשיו | מדוע תשע פעמיים רש"י חוזר על הכלל של 'אין נא אלא לשון בקשה'? | "ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה" | עונש למי שמתחיל בעבירה | מי הם 'הרי החושך'? | ומושב בני ישראל וכו' שלשים שנה וארבע מאות שנה – והרי לפי חשבונינו ישבו רק 210 שנה?
"דבר נא באוזני העם" | מה יעשה אדם שרוצה יראת שמיים? | חשיבות לימוד חומש ברש"י | "דבר נא באוזני העם" כדי שלא יאמר אותו צדיק וכו' ואחרי זה יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם –וכי בלי זה הקב"ה לא היה מקיים הבטחתו? | (יקרתו של ספר משנה למלך) | תירוצו של הרב פרשת דרכים | אודות הכלל 'אין נא אלא לשון בקשה' | 'נא' במובן של עכשיו | מדוע תשע פעמיים רש"י חוזר על הכלל של 'אין נא אלא לשון בקשה'? | "ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה" | עונש למי שמתחיל בעבירה | מי הם 'הרי החושך'? | ומושב בני ישראל וכו' שלשים שנה וארבע מאות שנה – והרי לפי חשבונינו ישבו רק 210 שנה?

הרב מיכאל סגרון

382
11
1

הנבחרים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0