השיעור הבא: לימוד גמרא בעיון ספרדי - בבא מציעא דף ו’ עמ’ א’

close
error print mp4file_downloadfile_download
אא

השיעור השבועי – הלכות פסח חלק ב

נקיונות הפסח לא בלחץ | דרך לימוד ההלכות | איך אדם ירגיל את עצמו במידת הנדיבות? | מעלתו המיוחדת של פירוש רבנו עובדיה מברטנורא | מה המקור לתענית בכורות? | סיום מסכת משניות בשביל תענית בכורות | האם הגר"א היה מתנגד למכירת חמץ? | חכמתו של ר' שושן הכהן שהצילה אותו מהפסדו של הגוי.
 
 לימוד הלכות פסח 30 יום יום קודם הפסח | דרך לימוד ההלכות | מעלתו של ספר כף החיים | לימוד ההלכה עם המקור.
קמחא דפסחא | מעלת נתינת המעשרות | דרך נתינת וחלוקת הצדקה | איך אדם ירגיל את עצמו במידת הנדיבות? | נתינה מכספי מעשרות | (הכוונות שיש על פי הסוד בפסוק "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון" | פירוש הפסוק על פי הפשט | קושייתו של ר' יוסף משאש על כוונות אלו , ספרו 'אוצר המכתבים') | בזכות המעשרות הרוויח יותר, הפסיק לתת הפסיק להרוויח | אף פעם לא מפסידים מנתינת צדקה | הנתינה צריכה להיות בלי תנאי.
תענית בכורות בערב פסח | סיום מסכת משניות | פירושו של ר' פנחס קהתי | מעלתו המיוחדת של פירוש רבנו עובדיה מברטנורא | הוכחה נפלאה מדוע אין חיוב לסיים דווקא מסכת גמרא | חידושים בלימוד | 'באחד באדר משמיעין על השקלין' מדוע שקל של התורה בגמרא נקרא סלע? | מה המקור לתענית בכורות? | הגירסא הנכונה במסכת סופרים 'הבכורות מתענין בערב פסח' | דעת הבן איש חי ור' כלפון לגבי סיום מסכת | (טעם יפה מדוע המשנה הראשונה מתחילה במצוות קריאת שמע של ערבית | נעימות התורה | 'מי אמר לך להיות אברך תהיה שופט' | חכמת המשפט העברי) | השתתפות בסיום המסכת | פטור מהתענית על ידי טעימה מסעודת הסיום | אכילת מצה עשירה בפסח | רמז מהמשנה לאכול כמה שפחות בפסח.
נקיונות הפסח | לא בלחץ | לא יותר מדי | מהם המקומות החייבים בנקיון? | נקיון הספרים | הנהגתו של ה'איש מצליח' בהקפדה כל השנה שלא להניח ספר בשלחן עם האוכל | מה עושים עם הברכונים | חומרתו של החזון איש בשימוש בספרים בפסח.
שימוש בכלי חמץ בפסח | הדרך בהגעלת הסכינים | הסכנות שבשימוש במיקרוגל | דעת הבן איש חי בהגעלת כלי זכוכית | טבילת כלי זכוכית | האם יש צורך למכור את החמץ הבלוע בכלים? | נותן טעם לפגם בפסח.
מכירת חמץ | ממתי התחילה המכירה? | האם הגר"א היה מתנגד למכירת חמץ? | אופן המכירה | ניצול הגויים את המכירה לרעת היהודי | חכמתו של ר' שושן הכהן שהצילה אותו מהפסדו של הגוי | שגיאות שהיו במכירה | מכירת חמץ בידי הרבנות | ענוותו הגדולה של הרב מנצור בן שמעון ודרכו במכירת החמץ |  מדוע במשפחתו של ה'איש מצליח' לא קנו לחם אחרי פסח רק מתחנה אחת? | קניית חמץ ממומר שלא מכר את חמצו | קניית חמץ אחר הפסח | מעשה שמבטל דיבור | הדרך הטובה ביותר לזרוק את כל החמץ.
לעוד וידאו ממרן ראש הישיבה

מרן ראש הישיבה

3.5K
2.1K
46

הנבחרים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0