Menu

הלכות קריאת ארבע פרשיות

close
error print mp4file_download file_download
אא

הלכות קריאת ארבע פרשיות

האם מותר לשמוע שיר של אשה כאשר הוא לא מכיר אותה? | מנין שאסור לברך אנשים שעוברים עבירה? | מעלתו המיוחדת של התלמוד ירושלמי | היכן מצינו אשה שהייתה שוחטת? |  מי היה זה שקבע את הדמוקרטיה באמריקה? | כמה הוא שיעור מחצית השקל? | נתינת מחצית השקל מכספי מעשר | חיוב הנשים בקריאת פרשת זכור.

זמן קריאת ארבע פרשיות | פסח לא יחול בימים בד”ו | יומו האחרון של החודש הוא כ”ט | יום ל' לחודש לאיזה חודש הוא שייך? | תמיד ר”ח אדר יחול ב' ימים | סימן לזכירת זמן קריאת ארבע פרשיות בכל שנה ושנה – “זטו בו דד וביו” | מעלת התלמוד ירושלמי | קול באשה ערוה | האם מותר לשמוע שיר של אשה כאשר הוא לא מכיר אותה? | מנין שאסור לברך אנשים שעוברים עבירה? | חידושיו של התלמוד ירושלמי.
פרשת שקלים | מדוע קוראים פרשת שקלים? | היהדות חיה וקיימת | באיזו מדינה בתוך מאה שנה מתו יותר ממאה קיסרים? | מי היה זה שקבע את הדמוקרטיה באמריקה?
נתינת מעות זכר למחצית השקל | כמה הוא שיעור מחצית השקל? | מסורת הספרדים לשיעור הדרהם | שיעור הדרהם המקורי של הרמב”ם | מי מבני הבית חייב לתת? | נתינת מחצית השקל מכספי מעשר | מלחמת שלושים השנה | מנהג האשכנזים במחצית השקל ובפדיון הבן | דעת החזון איש בשיעור הדרהם | זהירות לומר “זכר למחצית השקל.
פרשת זכור | מדוע קוראים פרשת זכור? | ביאור הכלל בדקדוק שבשם אדם לא יפול 'סרכיב' | האם המדתא היה אביו של המן? | חריפותו של ר' נתן אדלר | זכותו של החתם סופר | מדוע ר' נתן אדלר לא כתב את חידושיו?
חיוב הנשים בקריאת פרשת זכור | הלכות ארץ ישראל מאלדד הדני | היכן מצינו אשה שהייתה שוחטת? | מי חיבר את ספר החינוך? | מהו לשון 'זכירה' במחשבה או בדיבור? | באיזה אופן מקיימים מצוות “זכור את אשר עשה לך עמלק” | מצוות זכירת מעשה עמלק בזמנינו מדאוריתא או מדרבנן? | מדוע הנשים נהגו בזמן קריאת התורה לצאת החוצה? | לא שמענו ולא ראינו שנשים באות לקריאת פרשת זכור | אסור להוציא ספר תורה במיוחד לנשים.
פרשת פרה | טעם לקריאת פרשת פרה | כניסה להר הבית בימינו | דעת ר' הלל שאין משיח לישראל זוהי דעת יחיד.  
פרשת החודש | זמן קריאתה | מדוע היה מנהג בג'רבא לא להכניס אורחים בליל פסח? | היום לצערנו היהדות מתרכזת במפטיר ונפטר | התורה נותנת לאדם חיים ותקווה.
*מדוע על קביעת כמה מזוזות מברכים בלשון יחיד “לקבוע מזוזה” ולא לקבוע מזוזות כמו בטבילת כלים?

לעוד וידאו מרן ראש הישיבה
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew