Loading
Menu

תפילה

שאל את הרב

אמירת ברכו בשנת אבל אצל אשכנזים

אין זה תורה גמורה, אבל נכון שיאמר, ואם רק אחד נוהג לומר, יש לבדוק שאין קודמים לו (למשל מי שבתוך החודש קודם למי שבתוך הזנה). וכיום גם אצל האשכנזים יש שלא מקפידים אם יאמרו כמה ביחד, ואם מקפידים ויש קודמים לו, לא יאמר או שיאמר בלחש.

אריכות בתיבות התפילה

אם מאריכים “הרבה”, באמצע התיבה, יש בזה בעיה. ואין למדים הלכה ממה שלא מיחה פלוני ופלוני (עיין בב”ב דף ק”ל ע”ב).

מהיכן מתחילים בקול רם "יהודה בן תימא"?

מספיק להתחיל  מיהודה בן תימא (וכמו שמועילים ב' שורות של ר' חנניא בן עקשיא). והחוזר מרבי ישמעל עלול להכשל בטורח ציבור.

יחיד שמשלימים לו ל"קדושה" האם יכול לומר קדיש?

אפשר לומר קדיש תתקבל אחר מנחה, וכן לומר קדיש וברכו בערבית, ליחיד שהשלימו לו תשעה שכבר התפללו. (ע' פתה"ד סי' קל"ב אות ג' (ובהערה ז' שם במהדורות החדשות), וכף החיים סי' נ"ו אות ל"ז, ובמשנ"ב סי' ס"ט סק"ו ובהערות אי"מ שם. וכ"ד מרן הגרע"י זצ"ל בהליכו"ע ח"א עמ' קצ"ח).

דברי מרן הגאון רבי כלפון משה הכהן זצ"ל ידועים לנו, ושם רק ביאר שגם לדעת מרן אפשר לברך במקום שנהגו לברך, ולא בא"י שנהגו ע"פ הרמב"םלא לברך. וכבר זיכנו ועולי ג'רבא עלו ארצה כשמלכם בראשם, מרן הגאון רבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל (שהיה ברבנות בג'רבא עם מוהרמ"ך), והורה שבישובים החדשים שנוסדו ע"י עולי ג'רבא ימשיכו במנהגם, ובערים הגדולות אמרינן קמא קמא בטיל (ונדפסה תשובתו בשו"ת שמחת כהן מהד"ב חאו"ח סי' ק"א). והחרה החזיק אחריו, תלמידו השואל הגאון רבי רפאל כדיר צבאן זצ"ל בספר שיירי הנפש (מע' ב' אות ד') שכן הם נוהגים ע"פ דבריו בנתיבות. ע"ש. וע"ע בספר למען ידעו דורותיכם ח"ב (סי' ט"ו).

ברכה על פסוקי דזמרא אחר חצות

– סוף זמן ברכות של פסוקי דזמרא הוא עד ארבע שעות זמניות מתחילת היום, ויש מאריכים את הזמן בדיעבד ובשגגה עד חצות (ע' הלכה ברורה סי' נא ס"י).

– מתוך השאלה נראה שמדובר שכבר עבר זמן חצות, ולכן לכל הדעות לא יברך על קריאת פסוקי דזמרא.

מאמרים

ואתה קדוש יושב תהלות ישראל

רצתי לבית הכנסת ופתחתי את ההיכל, ובכיתי לבורא עולם, אמרתי לו שהילדה שלי היא הדבר הכי יקר לי בחיים…

זכר רב – הרמב”ם

שורות זכרון על גדולי ישראל – הרמב”ם

לקריאה

פרשת קרח – לפעמים צריך להיות מצונן!

וישמע משה ויפול על פניו (טז. ד)  

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0 /span>
×
ArabicEnglishFrenchHebrew