Menu

פיוטים

שאל את הרב

זמן אמירת פיוט "מי כמוך"

כל מקום לפי מנהגו. יש אומרים אותו לפני קס"ת ויש אחרי. אבל א"ץ לפתוח ההיכל (אולם גם אין איסור בכך).

וא"ץ לעמוד, אא"כ כולם עומדים אל ישב בין העומדים.

יישר כח. זה מסביר למה הראשונים באיסור השירה הערבית כתבו שאסור לשבח "אדם יפה ביופיו".ולא כתבו בלשון נקבה.

ביאור ב"תפילת הגשם"

קושיתך קשה גם על ההמשך בגשמי הוד (ולא כתב הדר) – תהדר אדמה. אבל אין מקשים על הפייטן. העיקר שהוא שומר על אקרוסטיכון א' ב' ושהתוכן פשוט ומנגן.

בענין הפיוט סובבי תורתך המובא במחזורים

הפיוט אינו נוגד את ההלכה, אלא כוונתו שבסה"כ בד' ימים, אנחנו "סובבי תורתך פעמים ארבעה" וביום החמישי לאחר שהקפנו בכל יום פעם אחת כעת אנחנו סובבים פעם חמישית. ובהושענא רבא מבואר בש"ע (סי' תרס"ד סוף סעיף א') שמקיפין 7 פעמים.

פירוש דברי דונש באחד מפיוטיו

אולי צ"ל הלא נפת קום. ופירוש השורה השלישית שהלא מלת נפת תקום כמו שיפרש בשורה הרביעית, וכך זה חתום במאזנים, כלומר לפי המשקל של זפת ושפת, וחזק את תום – ר"ל יש לחזק את הדבר התמים והנכון, וכה הם נעצרים – כך מבטאים את הדוגמאות האלו.

לגבי מה שכתבתם שהחרוז לקוי, נראה לי שזה אינו נחשב לקוי אלא חרוז דל.

ולגבי מ"ש בשורה הרביעית רקיקי ביכורים, לא נראה לי לדקדק כולי האי, ולצורך החרוז הביא רקיקי ביכורים וכוונתו שאדם שם דבש על הרקיקים שלו. אם יש צורך להרחיב עוד, תשאלו שוב.

הערה בנוסח פיוט עוקד והנעקד

לא דק, בשביל לשנות המלים ליופי השירה.

מאמרים

סליחות ג’רבא ולוב| "אשמורה ראשונה לשמך חיכנו…"

"סליחות שפתי רננות ופירושיהן, שהן אוצר בלום מפניני שירתם של חכמי וגאוני ספרד זיע"א, וכל דבריהם כגחלי אש, ומעודי אהבתי לעיין בהם, אף כי לא נהגנו בהם כלל בעיר מולדתי תונס" (מרן ראש הישיבה שליט"א במכתבו הנדפס בראש הסליחות "שפתי רננות").
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew