Menu

ציצית

שאל את הרב

לבישת התכלת בימינו

א) מאחר וההוכחות לאמיתות התכלת הנ”ל מאוד מוצקות, והדחיות חלשות, ואין איסור בלבישתה. ואם זה אמת הרי שודאי קיים מצות תכלת. ואם חלילה לא, לא הפסיד כלום. [ וידעתי שיש מנסים להוכיח שיש בזה איסור וחשש קלא אילן וכו’, אבל באמת שלענ”ד הדברים אינם מחוורים כלל].

ב) לענ”ד תשים בטלית קטן מתחת הבגדים, ולא ייראו החוצה, וכך אין בזה יהורא, או שנראה כחולק.

סדר קשירת פתיל תכלת

אותו דבר כמו בלבן 7.8.11.13 אולם צריך בלבן ולסיים בלבן

בל"נ נעיין בזה עוד. אבל לפום ריהטא נראה משום ב' סיבות. אחת: כמו שכתב הרמ"א שאם כל ד' כנפות הם מצד אחד פטורים מציצית (ואמנם לא כולם מסכימים בזה). והסיבה השנייה, ששתי הכנפות העליונים הם רק על הצואר, (לא כמו בחולצות טריקו עם צווארון, שהצווארון מונח על הגוף) והצואר נחשב כחלק מהראש ובגד שמיועד לראש בלבד פטור מציצית.

הטלת פתיל תכלת בציצית

כבר הקשו קושיא זו.

ואפשר לתרץ קצת שרש"י בחומש פירש ע"פ המדרש (אע"פ שאינו מתאים להלכה לפי דעתו). ובמדרש רבה אמרו שאמר קורח טלית לבנה ארבעה חוטים פוטרים "אותה", וזה משמע שדי לכל הטלית בארבעה חוטים, והיינו אם נאמר שנותן חוט אחד בכל כנף. ואפילו בגמרא רש"י מפרש בהרבה מקומות ע"פ סילוק הדעת (ההו"א) שבמקום אחר. כמ"ש בזה מרן ראש הישיבה נר"ו באריכות בארים נסי פסחים עמוד ק"פ.

מדוע אין צריך להטיל פתיל תכלת בחולצה מכופתרת

עיין בבית יוסף או"ח (סוף סימן י') כמה טעמים לזה.

באיזה עניינים הולכים אחר תורת הסוד ובאיזה לא

שהולכים בתפלה אחרי הקבלה, זה לא כלל ברור ומוחלט, אלא במאי דנהוג נהוג ובמאי דלא נהוג לא נהוג. ויש כמה דברים גם בתפלה עצמה שלא עושים כהאר"י. וכל שכן לענין ברכת מעין שבע בפסח שחל בשבת שיש הסוברים שעל פי האר"י אין לאמרה (וכן דעת החיד"א ועוד), ומצד שני רבים מהמקובלים סוברים שאף הרש"ש שסבר לאמרה, לא דיבר אלא על דרך הפשט, ולא שצריך לאמרה ע"פ הקבלה. וע"ע באורך בתשובה אחרת שפורסמה באתר של הישיבה לפני פסח האחרון.

מאמרים

טלית נטושה, אני מוחה על כבודך!

ובכן, מדובר בקבוצת אנשים מוגי לב הרצים כאומללים אחר כל אשר בשם ‘אשכנזי’ יכונה. לא משנה מה זה יהיה, גם אם הוא מנהג תמוה, או מנהג מכוער שיש בו מכשולות, אם יש בו סממן אשכנזי…
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew