Menu

מצוות נוספות

שאל את הרב

השאת בן בליל יארצייט

 נראה דלכתחילה אין לעשות כן מפני דברי הרמ”א ביורה דעה (סימן שצ”א) שאסור לאכול בסעודה בליל יארציי”ט ע”ש. ובדיעבד אם קבעו החופה בליל יארצייט, מותר להשתתף ולסמוך על המתירים.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1092).

 

מימון טיול שנתי לילדים מבתים קשי יום מכספי מעשר

נראה שיש בזה מצוה לעזור לילדים שרואים את חבריהם שנוסעים והם אינם נוסעים מחמת המצב הכלכלי למנוע מהם צער ועגמת נפש, וא”כ וודאי שנכון לתת מכספי מעשר.

הפצת שמועה רעה

מותר, כי כבר פורסם ברדיו, וכל שכן שיש בזה תועלת.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1091).

 

גרימת מוות ליונים

לא נהג כהלכה. אינני יודע דרך תשובה. אולי לפזר מדי פעם אוכל ליונים המשוטטים ברחוב (כמו שנוהגים בשבת פרשת בשלח).

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1091).

להקדים או לאחר סעודת בר מצוה

בשעת הצורך אפשר להקדים או לאחר כרצונכם, אך כדאי לעשות סעודה קטנה בבית ביום המדוייק לייקר את הזכות להכנס לעול המצוות.

ישיבה על ספסל כשמונח ספר במושב הסמוך, ודין חומש העשוי בדפוס

-מעיקר הדין נראה דכל שיש הפסק בין המושבים, אין קפידה בדבר. ומה שנהגו בישיבה להחמיר בזה (אם נהגו), אולי הוא דרך חומרא וסלסול, וכן העלה בשו"ת יבי"א ח"ט (חיו"ד סוף סי' כ"ב ). [אמנם מ"ש היבי"א שם להקל בכל שאר הספרים חוץ מס"ת, ויחס כן למרן, לענ"ד אינו ברור, דבב"י משמע דנוטה להחמיר בזה, ובש"ע נראה דנקט לשון הטור, ומדברי הברכ"י שציין שם, אין ראיה להקל בנ"ד. ואכמ"ל].

דעת מרן רה"י נר"ו שגם חומש העשוי בדפוס אין להניח עליו תושבע"פ (ע' מקור נאמן ח"א סי' תש"י – תשי"ב). וכן דעת הגאון בעל שבט הלוי ועוד. ואין למדים הלכה מפי מעשה.

מאמרים

שימוש בפרוות בעלי חיים לצורך "שטריימל"

מכתבים שנשלחו לרבנות הראשית אודות הצעת חק שעלתה לסדר היום על יבוא כובעים שיש בהם חשש איסור צער בעלי חיים | הרב חיים אמסלם

פרשת וירא – אין – ‘אין’!

מעשה באדם שנקלע בערב שבת לעיירה אחת, והיו בידו שטרות של עשרה רובלים. כיון שביקש שיישמרו בשבת במקום בטוח מפני עיניהם של גנבים וחומדי ממון, הלך לבית הכנסת והניח את שטרות הכסף בין דפי חומש אחד בסמוך לפסוק ”לא תגנוב” שבעשרת הדברות. במוצאי שבת, פתח את החומש, והנה השטרות אינם… דפדף עוד ומצא חצי מהסכום – חמשה רובלים בין דפי החומש ליד הפסוק ”ואהבת לרעך כמוך”…

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew