Menu

מצוות התלויות בארץ

שאל את הרב

מה מתחייב בשכחת העומר

בפשטות בשכחה כל הפירות והאילנות חייבים בשכחה מדלא הזכיר בהם כלל, וכן מבואר ברמב”ם (פ”א מה’ מתנות עניים ה”ז) וכן עוד שם (פ”ה הכ”ו), והיינו דווקא שיחולו הפרטים המחייבים בדין שכחה, ע”ש ברמב”ם פ”ה.

קיום תרומות ומעשרות לפלפלים חריפים או נענה שמגדלים בעציץ במרפסת

יבול הגדל בעציצים שעל הגג, דינו כגדל ב”עציץ שאינו נקוב”, שהוא חייב בהפרשת תרומות ומעשרות (מדרבנן).
למרות שהשנה היא שנת שמיטה, הפירות שגדלים בעציצים שלך מותרים באכילה (ואינם אסורים מגזירת ספיחין), אך בשנה זו צריך להפריש מהם תרומות ומעשרות בלי ברכה (עיין שביתת השדה מהדורא חדשה עמ’ שפט והלאה). והשנה היא שנת מעשר עני.
לגבי צורת ההפרשה – אמנם יש אפשרות הלכתית לתרום ולהפריש מראש בפעם אחת על כל מה שתקטוף במשך הימים הקרובים, אבל אפשרות זו אינה מומלצת לכתחילה.
ולכן הנכון ביותר להפריש מכל כמות, בכל פעם, בזמן הקטיפה, כפי המסודר בסידורים [בסידור איש מצליח מופיע סדר ההפרשה בעמוד 784].
אך היות ולא ניתן מבחינה מעשית לתת את המעשרות ללוי או לעני, מאחר ומדובר בכמה עלעלים או חתיכות זניחות של פלפל חריף, לכן יש לזׇכות ללוי ולעני את שווי המעשר בכסף, כיצד? נותנים ללוי או לעני בפעם אחת סכום כסף גדול כהלואה “על החשבון”, ובכל פעם שמפרישים מעשרות, מקזזים אצלינו מסכום ההלואה כשווי הפירות המגיעם לו מאיתנו (עד שמתקזז כל הסכום), ואז משאירים את המעשרות אצלינו ואוכלים אותם.
כמובן פתרון זה מועיל רק למעשר ראשון ומעשר עני, שאין בפירות עצמם קדושה (אלא רק הם שייכים ללוי או לעני), אבל תרומה גדולה ותרומת מעשר שיש בהם קדושה ואסור לנו לאכול אותם (זה סה”כ קצת יותר מ-1% מהפירות) אין להם פיתרון, ואותם מוכרחים לזרוק לפח האשפה, אחר עטיפה בשתי שקיות.

האם ניתן לעשות לאדם פרוזבול ללא ידיעתו?

מדברי מו”ר הגר”מ לוי זצ”ל שנדפסו בספר “משה ידבר” (עמ’ רכ”ח) נראה שפסק כן הלכה למעשה. וע”ש בהערות הרה”ג המו”ל נר”ו.

אחרי שאתה מסכים שזכות מעשה הפדיון שמורה לאותו אדם שהציע את הסכום הגדול, וכי זה הוגן שזה הפודה ישקיע כסף, יהנה ויאכל בחינם?

– דברי התוס' בב"ק שציינת לא למדתי כהוגן.

אך כפי הנראה לפו"ר הרי גם בנדון של הרמב"ם (פ"ה מהל' מעשר שני) הנ"ל מדובר שפודה שלא מדעת בעה"ב (ואדרבא ריב יש לו עמו), וא"כ יודו שזכות אכילת הפירות שמורה למי שזכה לפדותם.

מנין שהפודה פירות של אחר נוטל את הפירות והכסף שחולל נשאר אצלו

הדבר פשוט מסברא: הפירות של מעשר שני אינם של בעה"ב, אלא יש בהם קדושה, אולם התורה נתנה רשות למי שירצה לאוכלם – שיחלל אותם. ואם בא אחר וחילל – זכה בהם.

וראיה לדבר מסוגיה דבכורות (דף י"א ע"א) לענין הפודה פטר חמור של חבירו, דאי לאו דקני ליה בעה"ב במאי דביני וביני, היה החמור הנפדה שייך למי שפדאו, כדכתיב ונתן הכסף וקם לו. ע"ש.

הלוואה אחר עשיית הפרוזבול

יש חסידים ואנשי מעשה הנוהגים להלוות אחר עשיית הפרוזבול, ואחר ר"ה כשיבוא לפורעו יאמר לו משמט אני, עיין שו"ע חו"מ (סי' ס"ז סעיף ל"ו) ובבן איש חי (שנה א' סוף פרשת כי תבוא) ובספר שיירי כהונה החדש (בהשמטות ליו"ד עמ' שע"ה).

מאמרים

הדמות המאחדת

דומה כי לא קמה דמות רבנית, שאיחדה תחתיה את כל הפלגים בציבור החרדי והדתי, והיוותה את סמל האחדות, כמו אישיותו המיוחדת של הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל. בפקחותו העצומה והנדירה, הצליח למצוא את הדרך לעקוף את כל המהמורות, להשביע את רצון כולם, ולהישאר כרבן של כל בני הגולה ממש.

פרשת יתרו – התשובה – דף חדש

וישמע יתרו כהן מדין וגו’ (יח. א)   

לקריאה

פרשת בשלח – מעשה קטן – שכר גדול

ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew