Menu

הנהגת האדם

שאל את הרב

על טענת הספר "דברי שלום ואמת" אודות פסיקת יוצאי מרוקו בא"י

– עברתי מלמעלה על הנתונים שהוצגו בספר דברי שלום ואמת, ובמחכ"ת המספרים הנ"ל מוצגים בצורה בוטה ומעוותת לגמרי, והבולט ביותר שהוא "שוכח" להוסיף גם את 30% שיש (גם לשיטתו) פירושים שונים בדעת מרן. ולמעשה גם לשיטתו לא מצא בכל רשימת ההלכות רק 35 מקרים שנהגו בהם הספרדים בא"י שלא כדעת מרן, כלומר רק כ-25%. וזה מלבד עוד אי-דיוקים שיש בדבריו, וגם יש לדון על פרטי ההלכות שהזכיר ואכמ"ל.

– אותם מקומות שהגרע"י סוטה (כביכול) מפסק מרן, בד"כ מדובר על מנהגי תפילה וכיו"ב שאנו נמשכים בהם אחר האר"י והמקובלים, כמסורת רוב עדות המזרח בזה. אבל כשטוענים על מנהגי מרוקו שהם נגד דעת מרן, הכוונה בעיקר על דינים גמורים. ולא הכמות המספרית קובעת, אלא האיכות.

– למעשה הרוצה להחמיר נגד מנהגי הספרדים בא"י, רשאי ותע"ב. אבל להקל בא"י נגד המנהג ודעת מרן – אסור לספרדי, אפילו אם נולד הסבא שלו בקזבלנקה. ועיין בכל זה באורך בשו"ת מחקרי ארץ ח"ג (סימן ס').

אצלנו בישיבת כסא רחמים מורה ובא מו"ר ועט"ר מרן ראש הישיבה נר"ו לעשות יום אחד תענית דיבור עם תהילים ג' פעמים, ובאותו יום אין את השיעורים הסדירים בישיבה, אלא כולם יושבים עם ספר תהילים בידיהם, וחלק אף מתענים תענית אכילה, ובבית-המדרש שורת אוירה קדושה.

נכון שהעיקר שמנע עצמו מלדבר דברי חולין, וכשמה כן היא "תענית דיבור" (וע"ע בשו"ת ישכיל עבדי ח"ז חאו"ח סי' ל"ח אות ז'), ומ"מ יש ענין בקריאת ספר תהילים, וגם ענין בכמות של התנ"ח מזמורים. וגם מו"ר ראש הישיבה נר"ו רגיל לומר, שבלימוד רגיל יש לפעמים קצת נגיעות של יוהרא וכיוצא, ואילו תהילים זה לימוד פשוט שאין מה להתפאר בו וכולו לשם שמים. ולכן כדאי לעשותו עם תהילים. ואף שיש מושג של ביטול תורה באיכות, מ"מ כל שלא מרבה בזה אלא רק אחת לזמן רב, הדבר חשוב מאד (עיין בספר פלא יועץ ערך תהילים). ואמנם ידוע שמרן הגר"ע יוסף זצ"ל העיד על עצמו שלעולם לא עשה תענית דיבור, מחמת חשש לביטול תורה, אלא שאין לומדים מנזר השקדנים לשאר אינשי.

דברי חיזוק באמונה לבחורה שעברה חרם כיתתי

1) בשלב זה אינך חייבת לסלוח לאותן בנות שהציקו לך כל כך.

אבל בורא עולם נמצא בצער על כל קפידא שיש ליהודי על חבירו, ולכן כשתהיי מסוגלת מבחינה נפשית לסלוח, סלחי, ואל תמתיני שיבקשו ממך.

2) אילו היית חיה לפני מאה וחמישים שנה, הייתי צריך לעבוד קשה כדי להוכיח לך את האמת והאמונה, אבל היום המצב הפוך לגמרי, והאמונה בבורא עולם היא הבסיס להבנת כל החכמה האין סופית שיש בעולם, והללו שעדיין מתעקשים לדבוק באתאיזם ובאבולוציה עושים זאת רק כדי לא להיות מחוייבים לקיים את התורה והמצוות. ותו לא. כשאת מאמינה את עושה טוב בראש ובראשונה – לעצמך. וחבל שבגלל המאורעות הנ"ל תנקמי בעצמך ותפילי את עצמך בפח. כדאי שתתחזקי בדקדוק שמירת שבת (כולל לימוד הלכותיה), ובעשית חסד, ותאזיני לשיעור רבנים שחיים אמונה ומדברים אמונה, ועל צבאם שיעוריו של מרן רה"י נר"ו במוצאי שבתות.

בע"ה תעלי על דרך המלך בקרוב, ותזכי להקים בית יהודי טוב של שמחה ואושר.

שטיפת ידים לאחר יציאה משירותים

מרן ראש הישיבה נר"ו בירחון אור תורה התשמ"ה (סי' קמה) העלה שאין צריך ליטול ידים מתוך כלי, אלא ישטוף ידיו מן הברז ג' פעמים לסירוגין.

ושכן המנהג וכן נהג למעשה מרן הגרע"י זצ"ל כפי שהובא בשמו בשארית יוסף ח"א. וע"ע בשו"ת שמע שלמה ח"ב (סי' ב-ג).

אינני בקיא בהשתלשלות ההסטוריה של הפאות, (המאמר ששלחת נחתך באמצע). המקור של הפאות הנהוגות כיום הוא מדברי רבנו האר"י ז"ל, ומעידים שכך נהג הבא"ח לגדלן. (ועיין מה שפרס היריעה בזה בשו"ת יצחק ירנן ח"ב יו"ד סי' י"ג) וגם אם בעבר בארצות המזרח לא נהגו בהן – עכשיו דאכשור עלמא לגדלן, ואין בזה שום דבר מוזר – למה לא להתחסד בזה?

כל ה"קציוניות הספרדית" שהזכרת – לצערנו בדרך כלל מזויפת, הלואי ימשיכו באותה קצוניות, במבטא האותיות, בצניעות הנשים וכיו"ב, ולא ינפנפו בדגלים רקים.

דעת הרב שליט"א על פגישות למטרות נישואין עם שני הצעות בו זמנית

שמעתי ממור אבי הגאון הרב צמח שליט"א  שאין לעשות כך   מאי דסני עלך לחברך לא תעביד

יש להוסיף על כך כי לכל אדם יש חסרונות ויתרונות  ואם אדם נפגש עם שתיים בו זמנית הוא יהיה מבולבל ולא יוכל להחליט נכון

מאמרים

אל תחשוד בכשרים

אל תמהר לשפוך דם, אלא תדון לכף זכות כל אדם. אל תחשוד בכשרים, אלא אם כן הדברים בדוקים ומאושרים. זכור! החושד בכשרים סופו- שלוקה בגופו, ולא יהיה כמאכל לטורפו. ואשרי מי שחושדים בו, ולבו חלל בקרבו.

פרשת ואתחנן – רק עוד תפלה אחת

ויאמר ה’ אלי רב לך אל תוסף דבר

לקריאה

זכר רב – ר’ ישראל מאיר הכהן – החפץ חיים זצ”ל

משנתו זכה וברה. שומר פיו ולשונו, והיא ראשית

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew