Menu

אבלות

שאל את הרב

האם שייך לעשות השכבה לרבנים גדולים?

אין בזה כלל, אבל אין עניין להזכיר את כל נפטרי העולם בכל יום, שאין לדבר סוף, רק ביום האזכרה (למי שיודעים אותו), או בזמנים מיוחדים כגון בליל כיפור.

נפטר בארץ ורוצים לקוברו בחו”ל

כתב הגאון ר’ עובדיה יוסף (שליט”א) בשו”ת יביע אומר חלק ששי (חיו”ד סימן ל”א אות ג) שהדבר ברור בסברא, שאם יש נפטר בחו”ל שעדיין לא נקבר, ובאו לשאול אם יותר נכון לקוברו אצל אבותיו בחו”ל או עדיף לקוברו בארץ ישראל? בודאי שיש להורות שיש לקוברו בא”י, שהיא מזבח כפרה לכל עונותיו, וגם ניצול מצער גלגול מחילות, וזוכה להסתופף בצל כנפי השכינה, ובזה יש נחת רוח גדולה לנפטר הרבה יותר ממה שערב לו לנוח אצל אבותיו. ע”ש באורך. (ושם כתב שאפילו הנפטר ציוה בחייו לקברו אצל אבותיו, אם היה רק גילוי דעת בעלמא אין שומעים לו). וכל שכן בנדון דידן שנפטר בא”י, שאין מוציאים אותו לחו”ל, ואדרבא מן השמים סייעוהו לנפטר דנן להגיע לארץ ישראל להקבר בה. ויש לו זכות גדולה בזה, כמו שאמרו (בסוכה נ”ג ע”א) שרגליו של אדם הם עֲרָבִים לו, לאן שצריך מובילים אותו (והביא זה הרב נר”ו שם בסוף הסימן). ואע”פ שכל בני המשפחה גרים כרגע בחו”ל, מכל מקום יכולים לבקר פעם בשנה בא”י, וכל ישראל עתידים להשתקע בארץ הקדש. ולכן אין להוציאו כלל לחו”ל, ומקומו זכה לו בא”י. וכפר אדמתו עמו.

 

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1099).

 

יציאה לבית מלון בשנת אבלות

בספר חזון עובדיה – אבלות (ח”ב עמוד קנח) כתב שאין לצאת לטיול מאורגן כל שלשים יום וי”ב חודש, וזה על פי דברי הש”ע (יו”ד סוף סימן ש”פ) וספר יוסף אומץ (עמוד ש”ל).

ונראה דהוא הדין כשיוצאים עם קבוצה לבית מלון שיש בזה שמחה גדולה ויש להמנע מכך.

חישוב אזכרות 11 חודשים ו-12 חודשים לספרדים במות האב

  1. בחמישי בלילה.
  2. בחמישי בלילה.
  3. שנים עשר זה יותר עיקרי. ואם אפשר בקלות יעלו גם באחד עשר.

סדר הלימוד באזכרה

בליל השבעה והחודש מנהגנו ללמוד באגדות הש"ס מעין יעקב (על הרוב בכתובות דף ק"ג ע"א). באזכרות השנה נוהגים לקרוא בית מנוחה, ואחר "רבי אבא" לומר קדיש על ישראל, ואח"כ יה"ר שבסוף הבית מנוחה, ומזמור מכתם לדוד וקדיש יהא שלמא. עיין בפירוט בשו"ת מגיד תשובה ח"א (קונטרס פקודת אלעזר פרק ג' אותיות ה'-ז').

כיבוס בגדי אוננים ע"י השכנים

אפשר לכבס וגם לתלות (שלא יחזור להתעפש), אך האבלים לא יעסקו בזה.

מאמרים

לא נמצאו תוצאות

עיון או בקיאות

 “ללמוד סוגיות בעיון ולהעמיק במפרשים – לצלול בים

לקריאה

זכר רב – הרב יוסף משאש זצ”ל

נושא דברים, והם כמים קרים, לנפש עייפה, ועלים

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew