Menu

מצוות שונות

שאל את הרב

מנהג מרן ראש הישיבה שליט”א בקשירת הציצית

מנהג מרן שליט”א לעשות כמו הבא”ח 7, 8, 11, 13, ואחרי שלש כריכות הפסק, והכוונה שאחרי ג’ כריכות מעבירים את החוט שכורכים בו בין החוטים ושוב חוזרים לכרוך.

האם מותר לומר קדיש כלימוד או כשיר?

נראה שמותר, וכן מוכח מלשון הרב בית יהודה (עייאש או”ח סו”ס ה’) דאונן שאומר קדיש לא יענו אחריו קדיש “דהו”ל כמי שאומר קדיש בעלמא להתלמד ולא לשם חובה”. ע”כ. וכן המנהג פשוט שמלמדים קדיש להתלמד.
וכן מפורסם הקלטה כזו מהגר”ע יוסף זצוק”ל.

האם שייך לעשות השכבה לרבנים גדולים?

אין בזה כלל, אבל אין עניין להזכיר את כל נפטרי העולם בכל יום, שאין לדבר סוף, רק ביום האזכרה (למי שיודעים אותו), או בזמנים מיוחדים כגון בליל כיפור.

כשרות “קשר תימני” בציצית I ביטוח בריאות מכספי מעשר

1) קשר תימני – הוא המקורי בגמ’, אלא שבזמנינו שאין לנו תכלת נהגו רוב העולם לקשור באופנים אחרים, אבל ודאי אין בקשר התימני שום חשש.
2) לפי הידוע לי – גם את הביטוח המשלים שעושים דרך הקופות – אי אפשר לממן מכספי מעשרות.
וחוששני שתלמידים טועים פרסמו בשם הגר”ש עמאר והגר”י יוסף להיתר. כדאי לבדוק את הדברים אצל בני-סמכא מתלמידיהם.

זמן אמירת שיר השירים

זה בסדר גמור, וא”צ לשנות.

גידול זקן כשאבא מתנגד

היות ויש דרכים מותרות לגילוח הזקן, נמצא שגידול הזקן אינו אלא מידת חסידות, וראוי לשמוע בקול ההורים לימנע מזה (ע’ ספר חסידים סי ש”מ ובבית לחם יהודה יו”ד סי ר”מ סק”ח).

אבל אם יודע הבן שגידול הזקן שומר עליו מירידה רוחנית בעניינים אחרים, אינו צריך לשמוע להוריו המורים לו לגלחו. אבל מאידך ראוי גם שלא להתווכח עמם בזה בצורה חזיתית רק להסביר בניחותא ואולי לבוא למשא ומתן או לפשרה בנושא, כגון זקן מסודר וכיו”ב. ועי”ז יניחו לו להתקדם בענינים מהותיים יותר.

בכלל תמהני, וכי רק גידול הזקן מפריע להוריו? שמירת שבת, כשרות מוקפדת וכו’ לא מפריעה להם?

מאמרים

שו"ת בהלכות כיבוד אב ואם – חלק ד’

השתתפות בחתונת אחד ההורים בנישואין שניים ♦ לצחוק על התרבות של האמא ♦ הורים חילוניים ובן דתי ♦ טיפול בהורים במקום שיש חשש שייצא דם ♦ לספר ולגלח את האבא ♦ לעשות בדיקת סוכר לסבא ♦ ועוד.

פרשת וירא – אין – ‘אין’!

מעשה באדם שנקלע בערב שבת לעיירה אחת, והיו בידו שטרות של עשרה רובלים. כיון שביקש שיישמרו בשבת במקום בטוח מפני עיניהם של גנבים וחומדי ממון, הלך לבית הכנסת והניח את שטרות הכסף בין דפי חומש אחד בסמוך לפסוק ”לא תגנוב” שבעשרת הדברות. במוצאי שבת, פתח את החומש, והנה השטרות אינם… דפדף עוד ומצא חצי מהסכום – חמשה רובלים בין דפי החומש ליד הפסוק ”ואהבת לרעך כמוך”…

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew