Loading
Menu

מלאכות

שאל את הרב

מדוע יש איסור הטמנה בפלטה

חשש ההטמנה בשבת שמא ירתיח ושמא יחתה אינו מכוון דוקא להטמנה שמטמין עכשיו, אלא שמא בפעם אחרת יטמין ברמץ ויחתה.

ולכן אע"פ שעכשיו מטמין דבר שלא שייך בו איסור הרתחה ולא שייך בו חשש חיתוי – אסור.

להטמין בשמיכה מאכל יבש ע"ג הפלאטה

דילגת שלב משלבי הגזירה.

בגמרא (שבת דף ל"ד ע"ב) מבואר טעם האיסור להטמין בערב שבת: "שמא יטמין ברמץ שיש בו גחלת, ושמא אח"כ יחתה בגחלים". לכן גם אם רוצה להטמין ע"ג הפלאטה ישלחוש שמא פעם אחרת יטמין ברמץ. וכתב המשנ"ב (סי' רנ"ז שעה"צ אות ג') שטעם זה שייך גם לגבי המטמין בשבת, ולפיכך גם בדבר יבש ומבושל יש לגזור. ע"ש.

קטיפת פרחים וכדו’ מענף שהוכנס בערב שבת לקנקן מים

כן

שימוש בשבת בתנור של המכון הטכנולוגי להלכה

לדעתי אין תועלת בכל האמצעים הללו להסיר חשש "מיחזי כמבשל" מן התנור והנחת טס של מתכת אינה מועילה אלא כאשר ידוע שמקור האש הוא מלמטה ומתכסה משא"כ בתנור דידן, ולא יגרע מכירה ,גרו"ק שכתב המאירי (שבת ט"ל) שאע"פ שאין דרך לבשל על גבה מ"מ מקום האש לשם. 

טעם מוה"ר הרב משה זצ"ל לאסור הכנת צנימים בשבת

הנה טעמו של מוה"ר מנוח"א לאסור עשיית צנימים אינה משום שעושה שינוי מהותי אלא משום דהא דאין בישול בדבר שנתבשל וא"צ בישול כלל זהו משום שאין דרך לבשלו ועפ"ז חידש שלעניין צנימים שדרך לעשותם ע"י אפיה שאחר אפיה אין טעם להתיר משום שאין אפיה אחר אפיה וממילא לא דמי כלל לבישול שאחר אפיה שאחר הכל אין דרך לבשל דברים שנאפו וראוים לאכילה 

שתיית מיץ תפוזים שנסחט בשבת

לכאורה תפוזים כיום בדיוק דינם כתותים ורימונים (ואפילו יותר חמורים) ומה שאסור בהם אסור גם בתפוזים

מאמרים

לא נמצאו תוצאות

זכר רב – הרמב”ם

שורות זכרון על גדולי ישראל – הרמב”ם

לקריאה

פרשת קרח – לפעמים צריך להיות מצונן!

וישמע משה ויפול על פניו (טז. ד)  

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0 /span>
×
ArabicEnglishFrenchHebrew