Loading
Menu

כללי

שאל את הרב

האם יש לחשוש במכירת איפור לנשים?

אין בזה חשש (ע’ שו”ת יחו”ד ח”ג סי’ ס”ז).

קנית רכב מכונס נכסים, האם סולוטייפ חשיב “צורת הפתח”? הכשרת תנור ע”י חימום פירוליטי

1) מדברי מרן ראש הישיבה נר”ו בספר מקור נאמן ח”א(סי’ תתכד) משמע דמטלטלין מותר לקנות מכונס נכסים. וע’ בספר ואין למו מכשול ח”ט(עמ’ קסב והלאה) שאסף הדעות בזה, ומשמעות הדברים נוטה להקל, אלא שאין הדבר ראוי. ע”ש.
2) מסתבר שאין זה מועיל כלל, אע”פ שצורת הפתח אין לה שיעור, ובמשהו סגי, מ”מ מסתבר שצריך שיהיה היכר כלשהו. ובסילוטייפ בקושי יש בו כדי חגירת צפורן, ובטל לגמרי לקיר הקיים.
3) אפשר.

לעבוד כגננת בגן מעורב

כפי שאני מבין את השאלה אין בעיה של איסור ייחוד,ואם כך מותר לעבוד שם ואף על פי שיש שם גויים.

עם זאת יש להקפיד שהאוכל המוגש ליהודים יהיה כשר

כמה בהמות וחיות הכניס נח לתיבה

שבעה מכל מין טהור ושניים ממין לא טהור (בראשית פ"ז פ"ב) 

ריקודי נשים עם ספר תורה בהקפות שניות במקום סגור

אחר שלא נהגו בזה, אין נכון לנהוג כן ובפרט בזמן שאינה טהורה שבזה יש אוסרים שתיגע בתורה, ואף שהעיקר להלכה שמותר לה ליגוע, מ"מ לא מקובל שתרקוד עם ספר תורה ויש בזה קצת מסמני הרפורמים  (אף שכוונתה לשם שמים) 

הגדרת נשים חשובות בזמננו

אין הזמן מספיק לעיין בזה כל הצורך למעשה מבואר בכה"ח (סימן תע"ב אות כ"ח) שנשים שלנו חשובות הן, גם אם הן ספרדיות. 

מאמרים

להבין משל במליצה – לקשט את השבר

אוי שוד ושבר! זעקות הכאב נשמעו לכל עבר. הצבע מפניו של ראובן אזל, ונחל דמעות מעיניו נזל. שמעון חרד לשלומו, וניסה לנחמו, אך הרגיש כמדבר עם עצמו. הלוך להרגיעו והציע לו כוס מים להשיב נפשו, אך בקרקע היה נתון ראשו. בצר לו ומר,

זכר רב – הרמב”ם

שורות זכרון על גדולי ישראל – הרמב”ם

לקריאה

פרשת קרח – לפעמים צריך להיות מצונן!

וישמע משה ויפול על פניו (טז. ד)  

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0 /span>
×
ArabicEnglishFrenchHebrew