Menu

שמיני עצרת ושמחת תורה

שאל את הרב

כיצד לנהוג בשחרית של חג שמחת תורה כשיש רק ספר תורה אחד

החבי"ץ מקובל על כולנו

אם אפשר להביא מעיו"ט ספר נוסף.

נוסח קריאת התורה ביום טוב של גלויות

חכמים תקנו מה לקרוא ביום הראשון, והם עצמם תיקנו מה לקרוא ביום השני בחו"ל, ואמרו לקרוא קריאה אחרת שגם קשורה לחג, וזה עדיף מאשר לקרוא אותה קריאה פעמים, וכן בשאר ימי חול המועד כל יום מחליפים קריאה אחרת משא"כ לגבי ליל הסדר והסימנים, לא נכון לוותר עליהם כיון שכבר עשו אותם אתמול 

האם יש עניין בקניית חתן בראשית?

סגולתו לכפר עוונות. כי חתן מתכפרים לו עוונתיו וקל וחומר לחתן תורה ובפרט לעון ביטול תורה ובכח מצוה זו עם תפילתם, להעלות כל התפילות הפסולות של כל השנה ותפלתם מתקבלת (חמדת ימים חלק ג' חג סוכות פרק ח' אות י"ח ואילך) והאדמו"ר מצאנז ומזידטשוב דקדק לעלות חתן בראשית (שערי רחמים שעל אפרים שער ח' בעיף ס"א סעיף קטן ט"ו)

להוסיף על שבע ההקפות בשמחת תורה

אבותינו בג'רבא נהגו לעשות שבע הקפות דוקא, וכן נהוג גם כיום בבית הכנסת של מו"ר ראש הישיבה הגאון הנאמ"ן נר"ו (והוא בראש). אך ברוב בתי הכנסת כיום נהגו להוסיף עוד הקפות לכבודה של תורה, ואיני יודע אם יש קפידא בזה, כי מצד אחד ידועים דברי מור"ם (סימן רס"ג סעיף א') שיכולים להוסיף על מנין של מספר המכוון נגד דבר אחר ובלבד שלא יפחות. ומאידך מצינו בכמה מקומות שיש קפידא בדבר (עיין לדוגמא בסוף ספר שם חדש חלק א' דף קכ"ו). ועל כל פנים הנח להם לישראל.
ומההושענות שלא מקיפים בשבת ובכל זאת אומרים ביום ראשון סובבי תורתך כך וכך פעמים כאילו הקיפו בשבת, ראיתי למו"ר הגאון הנאמ"ן נר"ו שנוהג לעשות ביום ראשון שתי הקפות מטעם זה, וכן הוא מורה ובא, וכן נכתב בשמו במחזור איש מצליח – סוכות.

הקפות עם הספר תורה בשמחת תורה

מנהג תונס להקיף התיבה כשהספרי תורה מונחים על התיבה (עלי הדס פרק י"א אות כ"ח). וכן מנהג ג'רבא (ברובע הגדול).

המתפלל שחרית ביום שמחת תורה אחר שאמרו תיקון הגשם

אומרת מוריד הטל אפילו היתה בבית הכנסת ושמעה את השליח ציבור מכריז על הכרזת מוריד הגשם (הלכה ברורה חלק ו' סימן קי"ד סעיף ד'). ומכל מקום אם אמרה בשחרית משיב הרוח ומוריד הגשם אין צריכה לחזור אפילו אם התפללה קודם שהכריז הש"ץ (עיין בחזון עובדיה – סוכות עמוד תפ"ה).

מאמרים

לא נמצאו תוצאות

הגאון המקובל רבנו משה עידאן זצ”ל – ליום ההילולא ד’ באלול

זקני הגאון הקדוש המקובל רבנו משה עידאן זצ”ל

לקריאה

הלכה יומית ממרן ראש הישיבה שליט”א – מתעדכן

*הלכה יומית מפי מרן רבנו ראש הישיבה שליט”א

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן