Menu

ענייני אבלות

שאל את הרב

אזכרה/מנוחה לאחר 70 שנה מיום הפטירה

מעולם לא שמעתי ע”ז, ואדרבא מרן הגרע”י יוסף בחזון עובדיה פסק שאין שאין קצבה לדבר (אמנם שם דיבר על אחרי 50 שנה, אבל היינו הך).

השתתפות בחתונה בשנת אבל

מותר ללכת להגיד “מזל-טוב” ולצאת (ולהשאיר שם צ’יק).אבל אסור להשאר שם, אא”כ חשוב מאד לכלה שתישארי, והיעדרך יפגום בשמחתה.

תספורת בתום 30 ימי אבל החלים בתשעת הימים ?

למנהג הספרדים אין איסור להסתפר בתשעת הימים רק בשבוע שחל בו ת”ב, וממילא השנה אין איסור כלל. [אך כדאי להחמיר כמנהג האר”י מי”ז תמוז].

יציאה לנופש בשנת אבלות על אב

אפשר להקל וכמבואר בתשובה הקודמת. [אגב, אם עברו שלשים יום יש מקילים גם באבלות תוך שנה, אם גערו בו חבריו, וא”כ כדאי שהבעל יאמר הוא או ע”י שליחים לאשתו שהיא צריכה לצאת וכו’, ויש בזה תוספת היתר אף שאין הדבר מוסכם שגערה מועילה בזה, ואכמ”ל].

השאת בן בליל יארצייט

 נראה דלכתחילה אין לעשות כן מפני דברי הרמ”א ביורה דעה (סימן שצ”א) שאסור לאכול בסעודה בליל יארציי”ט ע”ש. ובדיעבד אם קבעו החופה בליל יארצייט, מותר להשתתף ולסמוך על המתירים.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1092).

 

הפצת שמועה רעה

מותר, כי כבר פורסם ברדיו, וכל שכן שיש בזה תועלת.

(השו”ת מתוך עלון פניני הפרשה מספר 1091).

 

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew