Loading
Menu

ברכות

שאל את הרב

שיעור אכילת מצא בפסח לברכת המוציא

כבר הזכרת בדבריך תירוץ דהמצוה (בליל פסח) קובעתו לברך עליה המוציא.
אמנם לענ”ד קושיה מעיקרא ליתא, שהעיקר בזה דכל שמברכים עליו המוציא אם קובעים עליו סעודה, יוצאים בו ידי חובה בפסח, שיש עליו שם “פת”, ולא המעיט אלא דבר שאי אפשר לעולם לברך עליו המוציא, אפילו ע”י קביעות.

והארכתי בזה בס”ד בשו”ת מחקרי ארץ ח”א (סי’ מח) ע”ש. (נמצא באוצר החכמה).

אדם הנמצא בבנין אחד כל היום לענין ברכה

– יש בזה הרבה מחלוקות והרבה חילוקים במציאות.
– הטוב והנכון לגבי שתיית מים, שאם שותה כדי סיפוקו עד לרוויה, יברך נפשות, ובפעם הבאה שיחזור לצמא, הרי זה יברך שנית, כי ודאי ודאי כבר הסיח דעתו לגמרי מהשתיה הראשונה. ומהיות טוב כדאי שיכוין בפירוש שלא לפטור בברכת “שהכל” רק את הכוס הנוכחית ששותה.
– גם לגבי תה וקפה (שאין מברכים עליהם ברכה אחרונה), מ”מ אם שותה אותם בחדר מסויים בזמן קצוב, והפעם הבאה שישתה תהיה רק אחר כמה שעות, נראה שיכול לחזור ולברך על התה והקפה בשנית ללא חשש, כדין “נמלך”, וטוב שיכוין מתחילה רק על אותה כוס וכנ”ל.
אבל אם שותה הקפה לאורך זמן רב, לגימה פה ושם, והבנין הוא רשות אחת (כגון ישיבה), לא יברך על הכוס השניה והשלישית.

מנהג תוניס בשבע ברכות

קשה לקבוע ולדעת מה המנהג בזה, כי בזמנם בדרך כלל היו עושים את שמחת כל השבע ברכות על פי רוב בבית החתן, שזה בעצם בית הוריו, והחצר רחבת ידים. ורק בדורנו שהבתים צרים, בפרט של הזוגות הצעירים, נהגו כל יום לעשות הסעודה במקום אחר, ועלו לבית הספק אם לברך שבע ברכות. ומ"מ יש המעידים שנהגו לברך שבע ברכות אף שלא בבית החתן, עיין בשו"ת בית נאמן ח"א (חאה"ע סי' ג' הערה 16).

דברי רבנו יונה בגדר "נמלך"

כבר עניתי על זה השבוע, שלא נאמרו דברי רבנו יונה אלא בסעודה ולא באכילת עראי.

1) מדברי הפר"ח (סי' נ"ה ס"ה) מתבאר שמעיקר הדין די להקשיב רק לחתימת הברכות, שע"ז עונים אמן. ובזה יוצאים י"ח ע"ש. ונמצא לפ"ז שאין חובה לכוין לכל החזרה מלה במלה. רק אם אפשר יחפשו אדם כזה.

2) יש צד לומר כמו שצידדת, אבל צריך להביא לזה ראיה. ובלא ראיה עלולים להכנס לקללה החמורה של: "ועוזבי ה' יכלו", ח"ו.

אכל עוגה וחשב שלא יאכל עוד ונמלך, האם צריך לברך?

דברי רבנו יונה אמורים רק לגבי אדם שיושב בסעודה, אבל באכילת עראי – כל שהחליט בדעתו שלא יאכל עוד, כשרוצה להמשיך לאכול צריך ברכה ראשונה מחדש (ע' ברכת ה' ח"ג פרק י"א סעיף ג').

מאמרים

לא נמצאו תוצאות

החלום שהתגשם

כשהוא רכון על מחברות חידושיו הפזורות על השלחן,

לקריאה

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה שליט”א – סיון תשפ”א

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה הגאון רבנו מאיר מאזוז שליט”א, ההלכה נמסרת מפי מרן שליט”א בכל יום במהלך תפילת שחרית לאחר התחנון (כאשר בזמן זה ישנם המחליפים תפלין של רש”י לר”ת).

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0 /span>
×
ArabicEnglishFrenchHebrew