Menu

גדולי ישראל

שאל את הרב

היכן המקור לכך שמהרשד”ם זכה לעיבור של הרמב”ם?

לא שמענו. רק אמרו שהיו מחשיבים סברתו כסברת הרמב”ם.

מדוע נבלעה העי”ן בשמו של רבי זירא?

העי’ן נבלעה כדרכם של בני אדם להבליע אותיות אה”ע. ובירושלמי יש ר’ לעזר ור’ ליעזר במקום ר’ אלעזר ור’ אליעזר. ואין צורך לחפש בזה טעמים נסתרים. כיון שמקור השם הוא זְעֵירָא (יידוע של זְעֵיר), הרי שבהשמטת העי’ן קוראים זֵירָא.
וכמובן א”צ לבטא את הע’ שהרי אינה נמצאת כלל.

בקבוק משקה מבורך מרב פלוני

ע’ במדרש שיר השירים רבה (פ”א) וז”ל: בבית מדרשו של רבי אליעזר היתה אבן אחת שמיוחדת לו לישיבה, פעם אחת נכנס רבי יהושע והתחיל נושק [לנשק] אותה האבן ואמר: “האבן הזאת דומה להר סיני, וזה שיושב עליה דומה לארון הברית”, ובמסילת ישרים (פ’ כ”ו) “כי התלמידי חכמים הקדושים בדרכיהם ובכל מעשיהן הנה הם ממש כמקדש וכמזבח, מפני שהשכינה שורה עליהם כמו שהיתה שורה בבית המקדש ממש, והנה הנקרב להם כנקרב על גבי המזבח, ומילוי גרונם כמילוי הספלים (כמבואר ביומא דף ע”א) ועל דבר זה “כל תשמיש שהשתמשו מדברי העולם אחר היותם כבר דבוקים בקדושתו יתברך הנה עילוי ויתרון לדבר ההוא, שזכו להיות תשמיש לצדיק וכבר הזכירו ז”ל בענין אבני המקום שלקח יעקב ושם מראשותיו (חולין צ”א ע”א) “אמר רבי יצחק מלמד וכו’ עלי יניח צדיק ראשו. ע”כ.

ועיין בירושלמי נדרים (פ”ט ה”א) “מקלו של רבי מאיר היתה בידי והיתה מלמדת לי דעה”.

ובחת”ס (פרשת תולדות) “שבמלבושיו של אדם נאצלים מקדושתו של הלובש”. ובסיפורי חסידים נמצא מעשיות כהנה רבות, וגם בשאר גדולי ישראל שמענו כן ראינו כיוצא בזה. והדברים מפורסמים.

האם יש ספר על תולדות הרב אברהם הכהן בנו של מוהרמ”ך?

שאלתי את מח”ס למען ידעו דורותיכם (הוא מכיר את רוב ככל ספרי ג’רבא) ואמר שאין ספר ממש, רק בראש שו”ת וישב אברהם יש כמה דפים. ונדפסו שוב בסוף שו”ת מעשה נסים ח”ב (קונטרס ממלכת כהנים).

איך אומרים רב “ביבי”?

אם כוונתך לשם רב “ביב”, ע’ למרן ראש הישיבה בספרו מקור נאמן ח”א (סי’ תתע”ט) שכתב לומר רב בֵיבֵי. ע”ש טעמו.

וע”ע באור תורה תשס,ט אב (סי’ קכ”ו). ובאור תורה (תש”ע טבת סי’ מ”ט) ושפ כתב בהערה דיותר נכון לומר רב “בֵּיבִי”, וע”ע להרב דב לנדו בחי’ לעירובין (דף ע’ סע”א בד”ה סימן).

שולשלת רבנים ואודות ר’ שמעון ג’אווי

מה שידוע לנו שהיה רבי משה שתרוג רבה של תונסיה, ואחיו הגדול הוא ר’ מרדכי ועוד אח נוסף בשם ר’ ישועה חי. ולר’ משה בן רבי שלמה שכיהן גם כדיין.

ולכן ידוע שר’ שמעון ג’אווי בנו של ר’ יוסף. יותר מזה לא ידוע לנו.

מאמרים

זכר רב – הרב משה חורב זצ”ל

מולל באצבעותיו, והמקורות כבר בשפתיו. בזה יובן ובזה

פרשת יתרו – התשובה – דף חדש

וישמע יתרו כהן מדין וגו’ (יח. א)   

לקריאה

פרשת בשלח – מעשה קטן – שכר גדול

ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew