Menu

גדולי ישראל

שאל את הרב

למה לא הדליקו תנור לחמם את דוד המלך?

חימום ע”י אש הוא חימום חיצוני, ופעמים רבות אדם מרגיש שחלק הגוף שכנגד המדורה מתחמם, בעוד שאר הגוף עדיין קר.

לעומת זאת הבגדים שומרים על חום הגוף, ולכן כאשר אדם מכוסה כראוי הוא מרגיש את החום היטב.

מדוע כל נושאי כליו של השולחן ערוך אשכנזים?

  • רבים וטובים עמדו על שאלה זו, ויש ב’ תשובות עיקריות, א) חכמי ספרד בענוותנותם לא ראו עצמם ראויים לחבר ולהדפיס חיבור משלהם סביב הש”ע. ב) לא היו מצויים בתי דפוס בארצות המזרח, ולכן גם מה שנתחבר אבד בד”כ בצוק העיתים.
  • מעט החיבורים שכן זכו לראות אור מרבני ספרד על סדר הש”ע, אכן מהווים ספרי יסוד חשובים, דוגמת הפר”ח והשו”ג והמאמ”ר. דוק ותשכח.

זמן לידת דוד המלך עליו השלום

אפשר לעשות חשבון כזה, עיין בקונטרס סולת נקיה ממרן שליט”א ועשיתי אותו (ואכמ”ל) ויצא לי שבשנת ב”א תתנ”ד שבועות היה ביום רביעי.

אך אין פירוש דברי חז”ל שיוולדו באותו יום בשבוע שנולדו אלא באותו תאריך.

איך אומרים מרדכי (מפרש)

מנהג הספרדים לומר בחיריק, כמו מאירי, אשיר”י, גם כאן היינו צריכים לומר מרדכַיִי, ובגלל הקושי אומרים מרדכִי.

תורת רבי נחמן אצל רבני ספרד

מהר”ן מברסלב ע”ה היה באיסטנבול בעלותו ארצה, והרבה מחכמי אשכנז עברו דרך תורכיה בדרכם לארה”ק, וכנראה שמזה שהיו מצויים אצלם הרבה ספרי חסידות ובפרט ספרי ברסלב (כמו ספר המדות ולקוטי עצות) ועוד).

מאש”כ הגרי”ח שחי בבל ולא הגיעו לשם רוב ספרי החסידות, ובקושי ספרי השו”ת של חכמי אשכנז היו משיגים אחד מעיר. כך נראה לענ”ד.

בשם הגדולים (המצוין בתשובה הקודמת) מבואר שעיקר שלילת הפירוש מחזקת רש”י, מדובר על דף כ”ב ואילך, אבל תחילת המסכת עד דף כ”ב לא מצינו שלא יהיה מרש”י. ע”ש. ואולי לזה כיון מרן ראש הישיבה נר”ו.

שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew