Loading
Menu

אמונה ובטחון

שאל את הרב

דברי חיזוק באמונה לבחורה שעברה חרם כיתתי

1) בשלב זה אינך חייבת לסלוח לאותן בנות שהציקו לך כל כך.

אבל בורא עולם נמצא בצער על כל קפידא שיש ליהודי על חבירו, ולכן כשתהיי מסוגלת מבחינה נפשית לסלוח, סלחי, ואל תמתיני שיבקשו ממך.

2) אילו היית חיה לפני מאה וחמישים שנה, הייתי צריך לעבוד קשה כדי להוכיח לך את האמת והאמונה, אבל היום המצב הפוך לגמרי, והאמונה בבורא עולם היא הבסיס להבנת כל החכמה האין סופית שיש בעולם, והללו שעדיין מתעקשים לדבוק באתאיזם ובאבולוציה עושים זאת רק כדי לא להיות מחוייבים לקיים את התורה והמצוות. ותו לא. כשאת מאמינה את עושה טוב בראש ובראשונה – לעצמך. וחבל שבגלל המאורעות הנ"ל תנקמי בעצמך ותפילי את עצמך בפח. כדאי שתתחזקי בדקדוק שמירת שבת (כולל לימוד הלכותיה), ובעשית חסד, ותאזיני לשיעור רבנים שחיים אמונה ומדברים אמונה, ועל צבאם שיעוריו של מרן רה"י נר"ו במוצאי שבתות.

בע"ה תעלי על דרך המלך בקרוב, ותזכי להקים בית יהודי טוב של שמחה ואושר.

תפילה לניסים

אמנם אסור לאדם להכניס עצמו למקום סכנה ולסמוך על הנס. אבל הרבה פעמיים במהלך החיים אדם עומד בנצבים שאין דרך להחלץ מהם רק ע"י נס, וע"ז בודאי אפשר להתפלל.

וזה מלבד "ניסיך שבכל יום עמנו"….

האם בעל בחירה יכול להרע בניגוד לרצון הקב"ה

 הרב חובות הלבבות בשער הביטחון סובר בפשטות שאין בעל בחירה יכול להזיק לחברו ללא רשות ורצון הבורא יתעלה. כדאי מאד ללמוד שער הביטחון באיטיות ובהבנה, ואז החיים אחרת לגמרי מכל הבחינות.

לא להתייאש להתפלל ולקוות

חלילה לבת ישראל כשרה לומר כך.

חז"ל אומרים: התפלל אדם ולא נענה, יחזור ויתפלל שנאמר קוה אל ה', חזק ויאמץ ליבך (ושוב) וקוה אל ה'.

על כל התחזקות שאדם מתחזק בעבודת ה' – יש תשלום ושכר טוב, וזה אחד מי"ג עיקרים ויסודות האמונה. ולפעמים נהנים גם מפירות השכר בעוה"ז כגון בנים טובים תלמידי חכמים, עושר וכדומה.

כדאי להשתדל כל יום לפני שמתפללים לתת צדקה. וחז"ל דרשו על זה את הפסוק אני בצדק (בצדקה) אחזה פניך. אין זה משנה הסכום, אפי' מטבע של עשר אגורות. והבן איש חי כותב שיש לתת את הצדקה לתוך יד של מישהו או לתוך קופה שאוחז מישהו (רצוי ביד ימין), ואם אין מישהו במקום לתת מיד ימין ליד שמאל, ואח"כ להשים בקופה.

ויה"ר שיתקבלו התפילות ברצון, אמן.

חיזוק באמונה

"עמקו מחשבותיו יתברך" "אין עוד נביא ולא אתנו יודע עד מה" אין לנו אדם עלי אדמות שיכול להבין ולבאר לנו כל דרכי ה' יתברך בעולם, אין אף אחד שיכול לפרש כל פעולה ופעולה למה עשה הבורא כך וכך. הרבה מאד תמיהות קושיות ושאלות קשות על דרכי ה' בעולם, במשך כל הדורות. כמה צדיקים סבלו וסובלים, וכמה רשעים חיו וחיים בטוב, כמה מעשים נוראים שקרו בעולם המעמידים שער האדם ומסמרים אותו כמסמרות, מרוב התמיהה למה, מדוע, איך יתכן, ועוד כאלה.

שאלה זו של צדיק ורע לו רשע וטוב לו, שאלוה גדולי עולם, ומכללם מ שה רבנו, דוד המלך, ירמיה הנביא, חבקוק הנביא, איוב, ועוד. ואין ע"ז תשובה ברורה, והגאון החסיד ר' בחיי אבן פקודה ז"ל בספרו היקר חובת הלבבות שער הבטחון מאריך ומדבר בענין זה בכמה פנים, וכותב שאין לנו תשובה אחת על כל המקרים, אבל יש כמה תשובות וכתב חלקם, עש"ב. וכדאי ללמוד דבריו בעיקר בשער זה, ובכל הספר בכללותו, מחזק מאד.

וברצוני להוסיף שלא רק שאין אנחנו יודעים תשובות, אלא אי אפשר לנו לדעת תשובות, וכי הנמלה הקטנה יכולה להבין מעשה אדם, הרי המרחק וההבדל ביניהם גדול כ"כ, וזה אף ששניהם נבראו, רק זה נברא עם שכל כזה, וזה עם שכל כזה. על אחת כמה וכמה שאין האין הנברא יכול להבין מעשה הבורא ב"ה, שההבדל ביניהם ענק כ"כ, זה בורא כל העולמות ועשה כל המעשים ויצר כל היצורים, וברא כל בני האדם, ונתן להם שכל חכמה בינה ודעת, וכח לעשות כל הפעולות, וכח להביא ילדים לעולם ועוד ועוד ועוד, והוא ב"ה מחיה את כולם, וכל מה שיש לנו ממנו לבדו, ואין בלעדו. ואילו האדם הוא בריאה אחת קטנה מתוך מליארדי מליארדי ברואים, נתון למקרי הזמן, בא מעפר וסופו לעפר, רמה ותולעה בחייו ק"ו במיתתו, איך יתכן ומסוגל בכלל להבין מעשה ה' הגדול, אי אפשר, פשוט לא נוכל להבין.

אלא עלינו להתחזק באמונה תמימה ואמיתית ופשוטה, שאם הבורא החליט לעשות כן, זה מה שצריך, וזה מה שמועיל לנו ולטובתינו אם בעוה"ז אם בעוה"ב, זה מה שטוב לנשמתנו, גם אם אין אנו מבינים כיצד, אבל כיון שהוא כ"כ גדול וכ"כ טוב, ומטיב להרבה הרבה אנשים ובעלי חיים, איך יתכן שלא ירצה להטיב לנו ח"ו, אלא ודאי שזו היא טובתינו. וכ"ש כשאנחנו בניו היקרים מקיימים מצוותיו ועושים רצונו, בלי ספק שרצונו להטיב לנו יותר ויותר מאחרים הכופרים בו, ואם אעפ"כ החליט מה שהחליט, כנראה שזו היא הטובה.

ובענין שלכם, אני יודע את הצער, הכאב, התקוה והאכזבה, במשך שנים ארוכות, ורואים אחרים שב"ה הולך להם הכל בסדר בקלות ילד אחר ילד, ואתם עדיין מחכים. הצער נורא והכאב גדול. נכון, ואני משתתף בצערכם ומתפלל עליכם שתפקדו בקרוב. אבל אנא, אל תתיאשו אל תפלו ברוחכים ח"ו. ותחלה דעו, כי אנחנו מכירים כמה זוגות שהרופאים אמרו להם שאין סיכוי, ולבסוף הביאו ילדים בלא טיפול. ויש שחיכו יותר מארבע עשרה שנה, וכמעט שאימצו ילד בלית ברירה, ולבסוף נפקדו פעם ושתים. יש דברים כאלו בעולם. וכעת יצאנו מראש השנה, שבו נפקדו שרה, רחל וחנה. שהיו עקרות שנים רבות, וחנה כתוב במדרש שחיכתה יותר מעשרים שנה והתפילה שלה לה' יתברך קורעת לב. והנה בסופו של דבר נפקדה לטובה ב"ה. ויש לראות בספר תנא דבי אליהו רבא פרק י"ח דברי אליהו הנביא ע"ה שאומר מפני מה בעלי בתים של ישראל נעצרים הרבה שנים, מפני שהקב"ה אוהב אותם אהבה גמורה ושמח בהן, לפיכך מצרפם כדי שירבו רחמים על בנים וכדאי לקרוא כל הלשון שם. ולידע כי אין מעצור לה' להושיע, וישועת ה' כהרף עין.

אמנם יש כמה סגולות, ומסתמא עשיתם הרבה או את כולם. יש סגולה שאומרים שממליץ עליה הגאון ר' חיים קניבסקי ושאביו זצ"ל המליץ עליה, והיא לילך לבית השונמית הנמצא בכפר הנקרא סולם בצפון קרוב לעפולה (כמדומה), ולהתפלל שם, אב ל בעיקר להתחזק בתפילה, באמונה ובתודה לה' גם על זה, אני יודע שזה קשה מאד, אבל אדרבא כגודל הקושי, גודל הנסיון, שמא זה מה שרוצה ה' יתברך לראות כעת, שעם כל הקושי, אין אנחנו מאבדים את האמונה. וסמוכים על רחמיו יתברך, ויודעים שהכל תלוי רק בידים שלו, ורק בידיו הוא. ומתוך האמונה והבטחון בו תבוא הישועה. ויה"ר שתפקדו בקרוב בזרע קדש של קיימא, ונתבשר בשורות טובות.

מדוע "דרך רשעים צלחה"

יש הרבה רשעים גמורים שנפקדו גם ללא טיפולי הפריה כלל. אבל צריך לדעת שהעושים טוב – יקבלו את הטוב המגיע להם ע"י הקב"ה בזמן שיראה לנכון.

והרשעים יקבלו את המגיע להם – בזמן המאתים ביותר לקבלת העונש.

הרבה גדולי עולם סבלו מעקרות וייסורים גדולים אחים, מחמת סיבות שרק בורא עולם יודע, והטוב האמיתי נשמר להם. בכל אופן אין להתיאש – ולהמשיך להתפלל ולהשתדל.

בנוגע למתיחות ביחסים – זו אכן סיבה לדאגה (שהרי זהו דבר התלוי בכם). וצריכים לפנות לייעוץ כיצד לשפר את המצב.

בשורות טובות.

מאמרים

הרב מאיר גבאי – גלגלי העגלה

לפעמים כשנקלע אדם למצוקה, הפרנסה קשה ודחוקה. מחפש אדם לצמצם בהוצאותיו, היכן הולכות מעותיו, לשווא, ומה מוכרח ומה לא חייב עכשיו.

החלום שהתגשם

כשהוא רכון על מחברות חידושיו הפזורות על השלחן,

לקריאה

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה שליט”א – סיון תשפ”א

הלכה יומית מפי מרן ראש הישיבה הגאון רבנו מאיר מאזוז שליט”א, ההלכה נמסרת מפי מרן שליט”א בכל יום במהלך תפילת שחרית לאחר התחנון (כאשר בזמן זה ישנם המחליפים תפלין של רש”י לר”ת).

לקריאה
הצג עוד פריטים
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0 /span>
×
ArabicEnglishFrenchHebrew