הידעת?
מבזקי הלכה קצרים ומעניינים בנושאים שונים על פי דעת מרן ראש הישיבה שליט"
כותל המערבי. שמעתי מהרכ"ץ (יצ"ו) שנוהגים שלא לקרוע על ראיית כותל המערבי ובית המקדש, רק בפעם ראשונה שרואה אותם. ועיין להשע"ת. (א"ח סי' תקס"א סק"א) בשם הברכ"י (סק"א), ובפרט האידנא שיד ישראל תקיפה תלי"ת. [אך הגר"ש דבליצקי (נר"ו) כתב שיש לקרוע, וכן עיקר לדינא. אך שמעתי שנוהגים להחליף כתונת שלהם בכתונת של חבריהם כדי שייפטרו מקריעה. ושוב שמעתי...
קרא עוד
ליל הזוהר. בספר על גיטו טוניס (למדלן דואק, עמ' 30) מובא שהלילה לפני המילה נקרא אצל יהודי מצרים "ליל הזוהר", ומשם עבר המנהג והשם גם ליהודי טוניס. ע"כ. והוא חידוש. וכמדומה שבתונס קורין לו בילאד"ה (ועיין להלן בסמוך). ובג'רבא קורין לו ליל הזוהר על שם שלומדים בו זוהר. ועיין בש"ך יו"ד (סוס"י קע"ח). (אסף המזכיר עמוד רס"ה)
קרא עוד
כפרות. רמז למנהג כפרות מן התורה: וראה את הדם על המשקוף וגו' ופסח ה' על הפתח ולא יתן המשחית וגו'. כלומר דם הקרבן כפרת נפשות בני ישראל. (אסף המזכיר עמוד רנ"ב)
קרא עוד
דגים. אוכלים ביד ולא במזלג מפני העצמות שבהם, ואיתנח סימנא: ובכל דגי הים בידכם ניתנו (בראשית ט' ב'). רמז זה שמעתי בילדותי כבן י"ב, ואחר שנים ראיתי שכ"כ בס' נהר מצרים (דף פ"א ע"ב). (אסף המזכיר עמוד צ"ה)
קרא עוד
בצל. קריאת האשכנזים בצל בב' קמצין היא הנכונה, כדמוכח לשון רבים ואת הבצלים (במדבר י"א ה') בצד"י בקמץ (בפלס חיי בשרים. משלי י"ד ל'), אף שלקריאתנו יש סיוע ממ"ש בגמ' (פסחים דף קי"ד ע"א) אכל בצל ושב בצל, מ"מ לעומת זה יש ראיה ג"כ לקריאתם ממתני' דשבת פ"ק (מ"י) בשר בצל וביצה, שהיל"ל בשר ביצה ובצל, שכן בשר וביצה שניהם מבע"ח אבל בצל...
קרא עוד
דבשת הגמלים. נ"ל טעם לשם דבשת, כי הדבש רפואה לדבשת הגמלים, וכמ"ש רש"י בב"מ (דף ל"ח ע"ב) בד"ה לכתישא דגמלא. ע"ש. ושו"ר שכ"כ רש"י בהדיא בישעיה (ל' ו'). (אסף המזכיר עמוד צ"ה)
קרא עוד
אגוזים בראש השנה. בספר התשב"ץ לתלמיד מהר"ם (סימן קי"ח) כתב: מהר"מ ז"ל (מרוטנבורג) היה רגיל לאכול בליל ראשון של ר"ה, ראש של איל, זכר לאילו של יצחק. ואינו נזהר מלאכול שומים ובצלים, ולא אגוזים. ולא שום דבר. ע"כ. (אסף המזכיר עמוד ה')
קרא עוד
תאנה. יש בארצנו מין אילן אחד, קורים אותו הישמעאלים "תאנה של אדם הראשון", ועושה תאנים ארוכים ועלהו יותר ארוך על שש אמות ורוחב שתי אמות ויותר. והם עלי תאנה אשר תפר במעשה לכסות בשר ערותו כשהכיר וידע בושת ערוה, מה שלא היה מרגיש קודם החטא (כתם פז למהר"ש לביא ז"ל פרשת נח, דפוס ג'רבא, דף קפ"ג ע"א). (אסף המזכיר עמוד תמ"ד)
קרא עוד
תפוח. שם הוי"ה רמוז בתפוח. כיצד ? העוקץ דומה לוא"ו, ומצד שני יש חמשה פרחים רמז לאות ה', בפנים חמשה גרעינים רמז לה', ומסביב למרכז התפוח יש עשר נקודות ירוקות רמז ליו"ד. נמצא י"ה בפנים ו"ה בחוץ. כן שמעתי משם הרב יוסף ילוז (יצ"ו) מטבריה (ששמע כן מהרב המקובל ר' חיים שאול דוויך הכהן זצ"ל המכונה הרב השד"ה, בנוסעם לציון שמעון הצדיק ע"ה),...
קרא עוד
תנועת התשובה בדורנו. באה מפני הריקנות הגמורה בדרכי החילוניות, שלא נשאר להם שום ערך בחיים, והכל ריק ונבוב מתוכן. ואמרתי בדרך צחות וייראו אותו כל אפסי ארץ (תהלים סוף פס"ז), שכאשר יגיעו בכל הארץ לנוקדת האפס, אז יגיעו ליראה את השי"ת. (אסף המזכיר עמוד תנ"ז)
קרא עוד
הצג עוד פרטי ״הידעת?״

שיעורים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0