הידעת?
מבזקי הלכה קצרים ומעניינים בנושאים שונים על פי דעת מרן ראש הישיבה שליט"
שינוי וסת תחילת חולי מעים (כתובות דף ק"י ע"ב). שמעתי מידי"ן רי"ח (ר' ינון חורי) הטוב (הי"ו) שזה נרמז בפסוק ושמח"ת בחגך, ר"ת ש ינוי ו סת ת חילת ח ולי מ עים, והוא אזהרה שיאכל במדה ובמשורה ביום טוב, שלא יבוא לחולי מעים. עוד אמר בשם מר זקנו ר' דוד חדאד ז"ל ששתיית התה מדירה את השינה, וסימניך תאי ר"ת למפרע י שן א ל ת רדם. (אסף המזכיר...
קרא עוד
טורשיי וסלט של מלפפונות ולפת וזיתים מלוחים. כה"ח (סימן קע"ז) בשם גנת ורדים. ע"ש. והוא התרשי"י הידוע אצלנו בליל שבת. ומזה נראה שהוא מלה קדמונית מלפני ארבע מאות שנה אצל יהודי מצרים. (אסף המזכיר עמוד קצ"ו)
קרא עוד
יהי חלקי מגומרי הלל  בכל יום. לדעת הרמב"ם הכוונה לכל פסוקי דזמרא. ונ"ל הכוונה עפמ"ש הפוסקים שהבא מאוחר לביהכנ"ס ידלג פסוקי דזמרא ויאמר רק ברוך ואשרי וישתבח. ע"ע. וז"ש יהי חלקי "מגומרי" הלל בכל יום, שבאים בזמן מוקדם לבית הכנסת וגומרים כל פסוקי דזמרא, ולא מדלגים בהם כדי להתפלל עם הציבור. (אסף המזכיר עמוד ר"ח)
קרא עוד
קדושה. בקדושת החזרה וקרא זה אל זה ואמר, יש לפנות תחילה לימינו ואח"כ לשמאלו. וכן ראיתי לאמה"ג זצ"ל הי"ד. (אסף המזכיר עמוד שצ"א)
קרא עוד
סגולה לזכות במשפט. שיאמר בשעה שמעיינים בדינו, פסוקי "ויברך דוד" עד "ומרומם על כל ברכה ותהילה". ועוד סגולה שיאחז ביד ימין מזוזה קטנה כשרה. (אסף המזכיר עמוד שכ"ז)
קרא עוד
ישראל. נרמזו במילה זו שמות האבות והאמהות כולם: יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל, אברהם, לאה. וכמדומה שכ"כ המפרשים. (אסף המזכיר עמוד רכ"ד)
קרא עוד
חג השבועות. נוהגים ללמוד בלילה תיקון, וביום אזהרות משלי רות ותרי"ג מצות מתוך מנין המצוות להרמב"ם בראש ספר היד החזקה (ואם הזמן דחוק סומכין על התרי"ג מצוות שלומדים בתיקון הלילה, שגם הם כמעט ע"פ הרמב"ם בקיצור נמרץ). ואפשר לרמוז בפרשה שקורין בס"ת בבוקר החג (שמות כ' א'): את כל הדברים האלה לאמר , ל למוד א זהרות מ שלי ר ות. וכן: כה תאמר...
קרא עוד
שיעול. תרופה טובה וביתית לשיעול, להטביל נייר בנפט, ולתת לחולה להריח כמה פעמים, והתרפא מיד בס"ד. או יטגן בוטנים (כאכאויה) בשמן, ויתן לו לאכול. כך שמעתי. (אסף המזכיר עמוד תל"ה)
קרא עוד
יצ"ו. האשכנזים כותבים יצ"ו על שמות ערים בחו"ל, וכוונתם י בנו צ יון ו ירושלים. ומנהג זה מחודש אצלם, כי לפנים כתבו יצ"ו על שמות בני אדם כמנהגנו (ישמרהו צורו ויחייהו). (אסף המזכיר עמוד רי"ט)
קרא עוד
חזרה. כתבו חכמי המוסר שצריך לחזור על הסוגיא לפחות ארבע פעמים, ואסמכוהו אקרא (איוב כ"ח כ"ז) אז ראה ויספרה הכינה וגם חקרה. ואמרתי בשיחה לתלמידים שהכתוב הולך בהדרגות: מתחילה "ראה", שאינו מעיין ומבין בטוב רק דרך ראייה בעלמא, ואח"כ "ויספרה" שהוא מסוגל לספר לאחרים דרך סיפור, אבל בענין עמוק קצת עדיין לא תפס כל הצורך. ובפעם השלישית "הכינה" שהוא יכול...
קרא עוד
הצג עוד פרטי ״הידעת?״

שיעורים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0