הידעת?
מבזקי הלכה קצרים ומעניינים בנושאים שונים על פי דעת מרן ראש הישיבה שליט"
אותיות מחכימות. מאמר שגור בפי הכל ונמצא במגדל עז (פ"ד מהלכות אישות ה"ט). ע"ש. וסימניך ע דות י י נ אמנה ר"ת עין , ואז מחכימת פתי (תהילים י"ט ח'). (אסף המזכיר עמוד יד').
קרא עוד
אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו. כן הוא בגמ' ב"מ (דף נ"ט סע"ד). ורמז יפה: מ משבצות ז הב ל בושה (תהילים מ"ה י"ד), ר"ת מזל . ורמז בתורה: א שר ש ם ה זהב (בראשית ב' י"א), ר"ת אשה . (אסף המזכיר עמוד י').
קרא עוד
אורח חיים. שולחן ערוך א"ח חיבר מרן קודם יו"ד, וסימניך: אורח חיים למעלה למשכיל(משלי ט"ו כ"ד). נימוקי מהר"ר שלמה אלפאסי בספר משחא דרבותא (א"ח סי' תקנ"ט ס"ז). (אסף המזכיר עמוד י')
קרא עוד
אורך ורוחב. הצד הארוך נקרא בכל מקום אורך, והצד הקצר נקרא רוחב. כן כתב הכה"ח (א"ח סי' ח' אות ט"ו) בשם מחצית השקל (שם סק"ד). ובמק"א כתב מרן בזה דבעירובין גבי חצר שארכה יתר על רחבה משמע איפכא. ע"ש. ואכמ"ל. (אסף המזכיר עמוד י"ב).
קרא עוד
פול. בג'רבא נוהגים במסיבות ליל הזוהר (ברית יצחק) או חתונה וכיו"ב להביא פולים לאחרונה לפני צאת האורחים. ונתנו סימן פו"ל ר"ת פנו וסעו לכם (הרב דוד חדאד זצ"ל שהיה בדחן ובקי גדול, רמז גם בחומ"ץ (חומוס) ר"ת חושה מהר צאו) ומוסיף מרן עוד רמז פול נוטריקון פתלתול ועקש לבנו (ישעיה כ"ט י"ג), כי מבחוץ נראה הפול טוב ויפה, ומבפנים הוא מתולע, וצריך בדיקה...
קרא עוד
בשו"ת הרשב"א ח"א (סי' קנ"ז) נשאל למה מברכים על נטילת לולב, ולא לקיחת כפות תמרים כלשון הכתוב, ולא השיב. ע"ש. ונ"ל טעם יפה בס"ד ללמדנו שהברכות מדרבנן, ואילו תיקנו אותם בנוסח המקרא, היה השומע חושב שנתקנו מימי מרע"ה, והנביאים ורבותינו חכמי האמת לא רצו לחפות על האמת. (אסף המזכיר עמוד תס"ו).
קרא עוד
קמח. ר"ת קבלה מוסר חסידות. וזה רמז אם אין תורה אין קמח (אבות פ"ג מי"ז), שאם אין בקיאים בהוראת איסור והיתר, לא יועילו השלשה הנז' להמשיך התורה לדורות הבאים וכידוע. וכן היה בעיר גאבס שהיתה מלאה תורה ויראה בימי הרה"ג רבי חיים חורי זצ"ל, ואחר עלייתו לארץ ירדה אלף מעלות, מפני שיראתם כיסתה על תורתם, ולמדו רק ספרי דרוש ומוסר, וכן אם אין קמח אין...
קרא עוד
אלקים, מנהג הספרדים לכתוב בקו"ף, מנהג קדום הוא. וכן ראה מרן שליט"א בצילום כ"י הרמ"ז ז"ל בפיוט אני מפקיד יחידתי וכו' הנדפס בסו"ס ברכת החמה כהלכתה, ומ"מ מה שהוסיפו האשכנזים לומר ולכתוב זה "כלי" ואנוהו, "צבקות" וכדומה, לא נהגנו בזה מעולם. (אסף המזכיר עמוד כ"ז)
קרא עוד
אלתר, שם ידוע אצל האשכנזים כסגולה למי שמתים בניו ב"מ. ואמר מרן שהוא ר"ת לא תאונה אליך רעה או ר"ת אתה (ה') לא תכלא רחמיך. ובאידיש פירושו זקן, שיזכה לזקנה כידוע. ודע שקריאתו אלתר, ובג'רבא קורין אלטר (סגול, שווא, פתח) ומפרשים אל - טר, שהשם ישמור את התינוק. (אסף המזכיר עמוד כז').
קרא עוד
מותר לקרוע בשבת שקית חלב בסכין, אבל במספריים יש להחמיר, ומכל מקום אם מייחד מספריים לחתוך שקיות חלב, ומשונים בצורתן משאר מספריים מותר (מרן ראש הישיבה שליט"א בירחון אור תורה טבת התשד"ם סוף סימן ל"ח) 
קרא עוד
הצג עוד פרטי ״הידעת?״

שיעורים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0