הידעת?
מבזקי הלכה קצרים ומעניינים בנושאים שונים על פי דעת מרן ראש הישיבה שליט"
היה יהודי שתמיד לפני שנוסע, היה שם מעט כסף לצדקה בקופה, ולפעמים כשהיה שוכח היה אומר: שיחשב לפניך כאילו שמתי צדקה. אבל פעם אחת שכח, והנה בדרך האוטו נפתח, ואחד הילדים נזרק בכביש, ובנס לא קרה לו כלום. והנהג עצמו - זה שסיפר לי, גם כן שכב בבית חולים כמה שבועות. אמרתי לו: למה לא נתת צדקה, ואמר לי שתמיד הוא נותן אבל עכשיו שכח. אדם תמיד צריך לתת צדקה,...
קרא עוד
כמה זמן צריך למלוח את הבשר כדי להכשירו לאכילה ? הרמב"ם אומר שצריך מינימום שיעור מיל ומצאו לזה רמז בתורה: "וכל קרבן מנחתך במלח תמלח", במלח גימטריא "מיל".
קרא עוד
כוסכוס. אין לברך על המים בתוך סעודת כוסכוס, וכדי לנהוג לפי כל הדעות טוב לשתות מים בברכה לפני הסעודה, ואם אינו צמא, שאז אינו יכול לברך על המים, אז ישתה מיץ וכדומה ויברך עליהם, ובזה נפטרה ברכת המים שבסעודה.
קרא עוד
תפלת הדרך. רוב העולם אומרים אותה בשם ומלכות, וכן דעת מרן הרב עובדיה, אבל דעת המשנ"ב שאם יש יישובים בדרך יש לאומרה בלא שם ומלכות וכן המנהג שלנו, ועוד שדעת הרמב"ם והפר"ח שתמיד אין לאומרה בשם ומלכות. (עלון בית נאמן מס' 1 אות ב')
קרא עוד
ישראל . נרמזו במילה זו שמות האבות והאמהות כולם: י צחק, י עקב, ש רה, ר בקה, ר חל, א ברהם, ל אה. וכמדומה שכ"כ המפרשים. (אסף המסכיר עמוד רכ"ד)
קרא עוד
כותל המערבי. שמעתי מהרכ"ץ (יצ"ו) שנוהגים שלא לקרוע על ראיית כותל המערבי ובית המקדש, רק בפעם ראשונה שרואה אותם. ועיין להשע"ת. (א"ח סי' תקס"א סק"א) בשם הברכ"י (סק"א), ובפרט האידנא שיד ישראל תקיפה תלי"ת. [אך הגר"ש דבליצקי (נר"ו) כתב שיש לקרוע, וכן עיקר לדינא. אך שמעתי שנוהגים להחליף כתונת שלהם בכתונת של חבריהם כדי שייפטרו מקריעה. ושוב שמעתי...
קרא עוד
ליל הזוהר. בספר על גיטו טוניס (למדלן דואק, עמ' 30) מובא שהלילה לפני המילה נקרא אצל יהודי מצרים "ליל הזוהר", ומשם עבר המנהג והשם גם ליהודי טוניס. ע"כ. והוא חידוש. וכמדומה שבתונס קורין לו בילאד"ה (ועיין להלן בסמוך). ובג'רבא קורין לו ליל הזוהר על שם שלומדים בו זוהר. ועיין בש"ך יו"ד (סוס"י קע"ח). (אסף המזכיר עמוד רס"ה)
קרא עוד
כפרות. רמז למנהג כפרות מן התורה: וראה את הדם על המשקוף וגו' ופסח ה' על הפתח ולא יתן המשחית וגו'. כלומר דם הקרבן כפרת נפשות בני ישראל. (אסף המזכיר עמוד רנ"ב)
קרא עוד
דגים. אוכלים ביד ולא במזלג מפני העצמות שבהם, ואיתנח סימנא: ובכל דגי הים בידכם ניתנו (בראשית ט' ב'). רמז זה שמעתי בילדותי כבן י"ב, ואחר שנים ראיתי שכ"כ בס' נהר מצרים (דף פ"א ע"ב). (אסף המזכיר עמוד צ"ה)
קרא עוד
בצל. קריאת האשכנזים בצל בב' קמצין היא הנכונה, כדמוכח לשון רבים ואת הבצלים (במדבר י"א ה') בצד"י בקמץ (בפלס חיי בשרים. משלי י"ד ל'), אף שלקריאתנו יש סיוע ממ"ש בגמ' (פסחים דף קי"ד ע"א) אכל בצל ושב בצל, מ"מ לעומת זה יש ראיה ג"כ לקריאתם ממתני' דשבת פ"ק (מ"י) בשר בצל וביצה, שהיל"ל בשר ביצה ובצל, שכן בשר וביצה שניהם מבע"ח אבל בצל...
קרא עוד
הצג עוד פרטי ״הידעת?״

שיעורים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0