הידעת?
מבזקי הלכה קצרים ומעניינים בנושאים שונים על פי דעת מרן ראש הישיבה שליט"
מגילת אסתר. בספר חוט המשולש (תולדות החת"ס, דף ל"ו ע"א) כתב שנהג החת"ס בקריאת המגילה לקרות הפסוק "אשר נתן המלך וגו" (אסתר ח', י"א) פעמיים, פעם ראשונה קרא להרג בלא ו' החיבור ופעם ב' ולהרג. וכן בפסוק נקהלו היהודים (שם ט', ב'), פעם אחת קרא ואיש לא עמד "בפניהם" ופעם שניה קרא ואיש לא עמד "לפניהם". ע"ש. וכן כיוון אמה"ג זצ"ל מדעתו...
קרא עוד
נר ה' נשמת אדם. נראה לי רמז יפה נפ"ש ר"ת נ ר פ תילה ש מן. ומכאן תשובה לחסידי חב"ד המעדיפים להדליק נר של יארצייט בשעווה, ונותנים סימן ה קיצו ו רננו ש וכני ע פר (ישעיה כ"ו י"ט) ר"ת למפרע שעו"ה , דאדרבא עדיף בשמן ופתילה שהוא ר"ת נפ"ש נ ר פ תילה ש מן, כאמור. ועכ"פ בין למר ובין למר, אין להדליק נר חשמלי לנר נשמה. וכן שמעתי בשם...
קרא עוד
סיגריה. נוטריקון סיג הריאה, שגורמת לסיגים ומחלות בריאה רח"ל. והיא בגימטריא רפ"ח, ר"ת ר ופא ח ולי ע מו י שראל, שכמה מחלות נגרמות ע"י עישון הסיגריה כידוע. (אסף המזכיר עמוד של"ב)
קרא עוד
סגולה לחן ולחסד לכניסה לשופט או רופא או מנהל וכיו"ב. לומר בשעת הכניסה בפה מלא "כל הכחות בטלים כלפי כחו של הקב"ה", ולהתחזק באמונה זו ותראה נפלאות. ושמעתי שהוא בדוק ומנוסה. (אסף המזכיר עמוד שכ"ז)
קרא עוד
פרנסה. להרויח פרנסתו בלי צער, יאמר שבעים פעם בכל מוצש"ק "אליהו הנביא" לא פחות ולא יותר, ויכוין שם זה אגל"א, ולא תגיד לשום אדם דבר זה. (ספר סגולות ישראל מערכת פ' אות כ"ז). וכן מצאתי בספר סגולות למהרח"ו. (אסף המזכיר עמוד שע"ה).
קרא עוד
מעת לעת. מקור ביטוי זה ביחזקאל (ד' י') מעת עד עת תאכלנו. ושם (פסוק יא') מעת עד עת תשתה. (אסף המזכיר עמוד רצ"ז)
קרא עוד
מנעל וסנדל. רשב"ם בב"ב (דף נ"ח ע"א) כתב שדרך לנעול מנעלים בימות החמה, וכן פירש רגמ"ה שם. ולע"ד נראה בהפך. ואצלנו במדינות ערב ידוע שנועלים סנדלים (סנאד"ל) קלים ופתוחים בימות החמה, ומנעלים (צבאב"ט) קשים עם שרוכים סגורים בימות הגשמים, וגם כוונת הגמ' יש לפרש כן. וצ"ע. (אסף המזכיר עמוד רצ"ד).
קרא עוד
מים. ראיתי בשם ספר מגיד מישרים למרן ז"ל (פרשת משפטים) שהמים היו מזיקים לו. ע"ש. ובזה ניחא מה שאמר לו המגיד לשתות כמה כוסות יין בשבת. ועיין בספר הויכוח לשד"ל, ובספר קדמות הזוהר לרד"ל (ענף ה' עמ' צ"ב). עש"ב. (אסף המזכיר עמוד רפ"ח)
קרא עוד
לחיים. נשאלתי על טעם המנהג שמקישים הכוסות זה לזה באמירת לחיים. ואמרתי כי י"ד ועוד י"ד הם ידיד, רמז לידידות נאמנה. ועוד כו"ס עם י"ד בגימטריא ק', לבטל צ"ח קללות, ועוד ב' גם כל חלי וכל מכה, והם בגימטריא לחיים עם שני כוללים (כי לחיים לעולם לשון רבים). ועוד י"ד כפול י"ד עולה קצ"ו, כמנין לחיים לחיים. ולכן מכים הידים זה בזה, רמז להכאה בחשבון...
קרא עוד
לויתן. קראתי בעתון אחד וז"ל: הלויתן שייך למשפחת היונקים וכו', יש לו ריאות, וכדי לנשום הוא חייב לעלות על פני המים וכו'. הוא עולה על  פני המים  מדי עשרים דקות כדי לשאוף אויר חדש, אך לפני כן הוא נושף החוצה את האויר המנוצל, ההופך באויר הקר לעמוד ענן, ונראה מרחוק כעמוד עשן. ע"כ. ובזה יובן הכתוב באיוב (מ"א י"ב) מנחיריו יצא עשן כדוד נפוח...
קרא עוד
הצג עוד פרטי ״הידעת?״

שיעורים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0