הידעת?
מבזקי הלכה קצרים ומעניינים בנושאים שונים על פי דעת מרן ראש הישיבה שליט"
כיבוד אב ואם. ידוע פירוש רז"ל בגמ' (קידושין דף ט"ל ע"ב) בעולם שכולו טוב בעולם שכולו ארוך. ויש לפרש עוד ע"ד הפשט למען יאריכון ימיך מלשון לא אריך למעבד הכי, ר"ל ייטבו ימיך, כמו ולמען ייטב לך (והוא כפל ענין במילים שונות). והכוונה שע"י כן גם אתה לעת זקנה או מחלה ב"מ יכבדו אותך בניך ויהיו לך חיים טובים. (אסף המזכיר עמוד רל"ז).
קרא עוד
ע ילת ה עילות ו סיבת ה סיבות. ר"ת בגימטריא אלוהים ובגימטריא הטבע, שמתנהג הקב"ה בדרך הטבע ע"פ סיבה ומסובב. ודו"ק. (אסף המזכיר עמוד שנ"ג).
קרא עוד
זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם המוות. רז"ל (יומא דף ע"ב ע"ב). וזה רמז הכתוב באיוב (ל"א מ') תחת חטה יצא חוח, כי חטה גימטריא כ"ב, וכן חוח גימטריא כ"ב כנגד כ"ב אותיות התורה, והבחירה ביד האדם אם יוציא מלימודו חטה או חוח. וד"ל. (אסף המזכיר עמוד קנ"א)
קרא עוד
כסף. אוהב כסף לא ישבע כסף (קהלת ה', ט'). שמעתי רמז כי אותיות כס"ף הולכים ועולים כ ס פ , ולהיפך אותיות זה"ב הולכים ויורדים, ולכך לא אמר אוהב זהב לא ישבע זהב. (אסף המזכיר עמוד ר"נ).
קרא עוד
ירח. כשטסו לירח בשנת התשכ"ט מצאו שם אבנים שצבען לבן, וכשהגיעו לאטמוספירה (של כדור הארץ) נראה להם שצבען צהוב, וכשבדקו אותן במעבדה מצאו צבען ירוק, והיה הדבר לפלא בעיניהם. כך סיפר הרב אברהם חפוטא נר"ו בשיחה, ואמר שהראה אז בכנס מדענים שהיא הלכה מפורשת ברמב"ם (הלכות יסודי התורה פ"ג ה"ג) שהגלגלים אין להם צבע, ותמהו כולם. עכ"ד. (ובאמת גלגלים לחוד...
קרא עוד
הוצאת מפתח בשבת. מה שנוהגים להוציא מפתח וכיוצא ביד קטן, מקורו בטור א"ח (סימן שמ"ג). ואע"פ שהרמב"ם חולק י"ל דנקטינן כדעת הפוסקים דבזה"ז רה"ה דרבנן. ועוד נראה שאם מוציאו כלאחר יד כגון שקשור בצוארו וכיוצא או במקום המעורב ואינו רחב ט"ז אמה יש להקל אם כי לגדולים יש לחוש מצד העירוב עצמו גם מצד עירובי חצרות, מ"מ לקטן יש להקל בשופי. וכן שמעתי שנהגו...
קרא עוד
משניות סדר טהרות. דרך הש"ס לקצר משניות של סדר טהרות כשמביאם, וכן משניות של סדר זרעים. (אסף המזכיר עמוד ד"ש)
קרא עוד
טלפון. מה שנוהגים לענות בטלפון "הלו", שמעתי בשם הרה"ג ר' אברהם כהן זצ"ל (מח"ס מלל לאברהם) רמז מהפסוק הנוטע אזן "הלא" ישמע (תהילים צ"ד ט'). ואני אומר "הלו" ר"ת ה קשיבה ל י ו ענני (שם נ"ה ג'), שדוד המלך היה לו טלפון ישיר להקב"ה, כמש' סכל נא את עצת אחיתופל ה'. ועוד. (אסף המזכיר עמוד קצ"ח).
קרא עוד
לא יגהק ולא יפהק. ש"ע א"ח (סימן צ"ז ס"א) יש לומר בדרך צחות שלא להשתמש הרבה בתואר הגה"ק כמו שכותבים האשכנזים, וזו לא יגהק, כי מריבוי התוארים נתמעטו המתוארים כידוע. (אסף המזכיר עמוד רנ"ח)
קרא עוד
רגשות. שבע רגשות באדם שיש להן צורת הבעה בלי מילים ושוה היא לכל האנשים בעולם: כעס, פחד, הפתעה, עצב, שמחה, גועל וענין (סקרנות). כשאנשים מבטאים מצבי הפתעה הם פותחים את העיניים, כששמחים, צוחקים או מחייכים, גם אם בוכים משמחה, אין זה בכי הדומה לבכי של איש עצוב. (אסף המזכיר עמוד תט"ז)
קרא עוד
הצג עוד פרטי ״הידעת?״

שיעורים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0