החזרת שן תותבת בשבת

שם הקטגוריה

אא

מי שנפלה לו שן תותבת בשבת, התרתי לו להחזירה, דאין כאן משום שחיקת סמנים. וראיה מסימן שכ"ח (סעיף כ"ה וסעיף מ"ג), ועיין במשנה ברורה שם (סעיף קטן פ"א, וסעיף קטן קל"ו). ע"ש. ודו"ק. ועוד ראיה מדברי מרן (סימן ש"ג סעיף י"ב) דנראה דלא חששו אלא דילמא מבזו לה ושקלה לה וממטיא, אבל דילמא נפלה לה ואתיא לאתויי לא חיישינן, דכשנופלת לה תחזירנה מיד. ודו"ק. (מרן ראש הישיבה שליט"א בספרו אסף המזכיר מערכת תותבת).

שיעורים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0