טעם לעמידה דום בזמן הצפירה

שם הקטגוריה

אא

נשאלתי אם יש בזה משום "ובחוקותיהם לא תלכו" שזה לקוח ממנהגי אומות העולם. ואמרתי שאין בזה משום ובחוקותיהם, והוא על פי מה שכתב מהר"י קולון בתשובה ופסקו הרמ"א ביורה דעה (סימן קע"ח), דכל שיש בו טעם או כבוד וכיוצא מותר. ע"ש. וגם כאן יש בו איזה טעם, כמו שאמרו בגמרא ברכות (דף ו' ע"ב) אגרא דבי טמיא - שתיקותא. ע"ש. וכן כתוב ביחזקאל (כד, יז) האנק דום. ויש טעם לעמידה ג"כ, כמו שאמרו בגמרא: אין עמידה אלא שתיקה (עי' סוטה דף ט"ל ע"א). וגם הוא סימן ורמז להפסקת תנועות החיים של אלה שנהרגו בעוונותינו הרבים.
ואע"פ שיותר היה ראוי ללמוד ולומר קדיש לעילוי נשמתם ז"ל, וכמנהג ישראל מימות עולם, מכל מקום מי שעובר ברחוב וכולם עומדים והוא ממשיך ללכת או לשבת, גורם למחלוקת ושנאה וחילול ה', וגם עובר על מאמרם ז"ל (מסכת דרך ארץ רבה פרק ז'): לא יהיה אדם יושב בין העומדים וכו'. ולכן נכון שלא לפרוש מן הציבור, וישא תפלה בלבו לה' יתברך לרחם על עמו ישראל בקרוב אמן כן יהי רצון. (מרן ראש הישיבה שליט"א בספרו אסף המזכיר מערכת ע').

שיעורים

!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0