מגדולי ישראל - חלק א’

מרן ראש הישיבה

עיונים בתולדות גדולי ישראל ושיטתם בהלכה ובלימוד מהראשונים ועד אחרוני זמנינו

חלק א' בין השנים ד' תתמ"ט- ה' תקצ"ב

 
סדרת הספרים "מגדולי ישראל" כוללת אסופת מאמרים מרתקת שכתב מרן ראש הישיבה שליט"א במשך השנים על עשרות מגדולי ישראל מכל הדורות ומכל העדות, החל מרבי יצחק בן גיאת שחי בדור הראשונים, עד רבני דורנו מרן הגר"ע יוסף והגר"מ אליהו זצ"ל.
 

הספר מבוסס על המדור האהוב "מגדולי ישראל", שהיה מרן מפרסם לפני שנים רבות בירחון "אור תורה". הקוראים הוותיקים עוד זוכרים כי בכל פעם שהתפרסם מאמר מסדרת "מגדולי ישראל", הוא היה הופך לשיחת היום בעולם התורה. אגב, המאמר הראשון שפתח את המדור היה דוקא על הבעל שם טוב (בהקשר לזה כדאי לצטט את הקטע הבא מתוך הספר: "הרב חלב חטים מרבה לצטט את חכמי אשכנז: מהרש"ל, מהרש"א, מהר"ם שיף ופני יהושע ועוד. בניגוד לטועים ומטעים, שכאילו חכמי ספרד לא היו לומדים בספרי רבני אשכנז, יבואו ספריהם ויוכיחו. אין התורה יודעת גבולות, חציצין ומחיצין. דוקא בתונס למדו בשקידה רבה את דברי מהרש"ל, והתאמצו להצילו מהשגות מהרש"א, שגם אותו העריכו מאד וחיקו את הסגנון שלו").
 
נדגיש כי אין מדובר בעוד ספר תולדות, כי-אם בניתוח מדויק של דמותם ושיטתם התורנית של גדולי הדורות, מזוית ראיה נדירה ומקורית, תוך ירידה לנבכי נפשם, מתוך היכרות מקיפה ועיון מעמיק בכתביהם. כדוגמא לכך, בהערה במאמר על הרמב"ם, מונה מרן 108 מקומות שבהם כתב הרמב"ם את המלה "שָׁם" במובן יש במציאות.
 
הצצה לתהליך כתיבת המאמרים, מסַפֵּק מרן במבוא לספר: "המאמרים לא נכתבו מתוך רפרוף שטחי והברקה פתאומית לצורך המדור "מגדולי ישראל", כי אם אסיפה של שנים רבות ממה שרשמתי בזכרונותי ובגליונות הספרים. למשל, המאמר על הגר"א, הוא פרי עבודה של עשר שנים ממה שרשמתי אצלי על הגר"א, וקיצרתי מאד מאד במקום שהיה לי להאריך".
 
הספר בלול בידע עצום, ובין השורות מובלעים עשרות חידושי תורה ורעיונות מקוריים. הנה דוגמא קטנה מהמאמר על האבן עזרא: "יש שהבקי בסגנון הראב"ע ולשונו ימצא את הנוסח הנכון. לדוגמא בפרשת שמיני (ויקרא י"א י"ט) על "החסידה" כתב: "ויש אומרים שהיא מפזרת חסד בדרך רחוקה". מה זה מפזרת חסד? הרב תורה תמימה נדחק מאד ופירש בדרך רחוקה. ע"ש. אך המקביל זה ללשון הראב"ע במקום אחר (שם ג' ט') בד"ה העצה: "ויש מי שהוציא מגזרת עץ בדרך רחוקה", ירגיש תיכף שיש להגיה מגזרת תחת מפזרת".
 
יחודיותו של הספר מתבטאת בהערכה כנה אמיתית ומדויקת לגדולי ישראל ללא גוזמאות הנהוגות אצל כותבי הביוגרפיות למיניהם, ודומה שאין לו חבר בתחום בספרי התולדות (אולי ספר "אישים ושיטות" של הרב זוין). הנה למשל הגדרה מעניינת על הגאון יעב"ץ המתובלת בהומור: "ובכמה ענינים יש באופיו מחכמי ספרד הראשונים. וסימניך: היעב"ץ (177) הוא חצי "ספרדי" (354)".
 
בספר זה, יותר מכל ספריו של מרן המחבר שליט"א, באה לידי ביטוי נהדר, יכולת הכתיבה המופלאה שלו, העשירה בפיוטיות קצב ורגש יוצא דופן. הנה דוגמא אופיינית: "חידה מופלאה היא אישיותו של מרן החיד"א. כל הסגולות שחנן הבורא לבני אדם לא אָצַל ממנו, גם הסגולות הגשמיות גם הרוחניות: זכרון נדיר, תפיסה מופלאה, כח שיפוט והכרעה, שיקול הדעת קולע אל השערה, חוש ביקורת מפותח, כתב נאה, חכמת חיים, כשרון סגנון מופלא, סוד הצמצום בכתב ובעל פה, מלבד הדרת פנים וכח הדיבור והשכנוע, ועוד כהנה וכהנה. אין פלא שעל כל ספריו משוך חוט של חן וחסד, כל מליצה שלו משתמעת לכמה פנים, כמראה האופנים".
 

פרטי משלוח:
₪40 קנה הוספה לעגלה

מומלצים

סדר קריאי מועד - לחג השבועות

מכון איש מצליח

לחג השבועות, מתוקן ומוגה, עם הוספות שונות שנשמטו בספרים אחרים, (כמבואר בהקדמת המוציא לאור בתוך הספרים). __________________ גודל בינוני 13*18 מק"ט 46
₪16 קנייה מהירה הוספה לעגלה

נתיב מצוותיך

מרן הגאון רבי שאול הכהן זצ"ל

ביאור רחב ומקיף על האזהרות הנקראות במקהלות בחג השבועות. בספר, מונה הגאון המחבר זצ"ל את המצוות אחת לאחת, ונושא ונותן בדברי מוני המצוות: בה"ג, הרמב"ם הרמב"ן ועוד. מהדורא חדשה הכוללת את חידושיו וביאוריו של מרן ראש הישיבה שליט"א על האזהרות. בסוף הספר, נדפסו מגילת רות , משלי , כתובה לחג השבועות ועוד. _____________________ גודל: בינוני   17*25  מק"ט 163
₪40 קנייה מהירה הוספה לעגלה

קיצור שלחן ערוך "איש מצליח"

מכון איש מצליח - הרה"ג ר’ אמיר דאדוואנד שליט"א

השינוי הקיצוני באורח החיים בין הדורות הקודמים לדורנו, הפך את ההלכות שבספרי "קיצור שלחן ערוך" שיצאו בדור הקודם לפחות מעשיות. בספר שלפנינו, הושם דגש על בחירת ההלכות המעשיות בדורנו, וכן נוספו ענייני חסידות שהובאו בספרי רבותינו הספרדים. בפסיקת ההלכה, הובאו דעות פוסקי זמנינו מרן הגאון רבנו עובדיה יוסף שליט"א, הגאון רבי משה לוי זצ"ל, ויבדל לחיים טובים מרן ראש הישיבה שליט"א. בעריכת הספר הושקעה מחשבה רבה, על מנת שיהיו ההלכות בשפה בהירה ומנוסחת היטב. בתוך מסגרות, שולבו מימרות מדברי רבותינו בענייני ההלכות. בסוף הספר מובאים טבלאות לעזר להלכות שבספר. הספר מתאים מאוד גם לילדי תלמוד תורה. רב מכר! _________________ גודל 17*25   מק"ט 109
₪36 קנייה מהירה הוספה לעגלה
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0