שיעורי וידאו ( שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים ( מאמרים)

המלח הממתיק (דינים)

הרב עובדיה חן | כשדלת ננעלת על מנעול ובריח, הדבר היחיד שיכול לעבור בעדה - הוא נוזל. הדמעות מסוגלות לחלחל ולחדור -...

אל תזכור עוונות ראשונים

אתה עבריין! – לוחש השטן – ולא משנה כמה התחרטת, כמה בכית וכמה חזרת בתשובה!... לקריאה

שמירת מנהגי עדות ישראל

מבוכה רבה שוררת בענין חיוב שמירת מנהגי כל עדה ועדה. מצד אחד, יש הקוראים לבטל... לקריאה

שאל את הרב ( שאלות)

מה אפשר לעשות עם יין פתוח שנמצא בסבבית לא יהודים ולא רשום עליו אם...

א) אם היה הבקבוק סגור ונמצא פתוח פשוט שנאסר דחזינן ריעותא שהעכו''ם פתחו ונגעו. וכן גם בבקבוק יין או חבית הפתוחים מלכתחילה נאסרים באופן שאלת השואל, שהרי פסק מרן בש''ע (יו''ד סי' קכט ס''א וס''ב) שהמניח עכו''ם בחנותו ויצא או שהיה לו יין בספינה או בקרון והניחו עם העכו''ם והלך לו לבית הכנסת או לבית המרחץ הכל מותר מפני שהוא ירא בכל שעה עתה יבא ויראני, וכל זה כשלא נודע שהעכו''ם סגר החנות או הרחיק הספינה למקום שאין יכולים לראותו, וגם כל זה ההיתר שיש דרך עקלתון שיכול לבוא היהודי עליו פתאום. עד כאן סעיף א'. ובסעיף ב' כתב שם דמה שמותר בדרך עקלתון כנתבאר הוא דוקא בגוי אחד הנמצא שם לבדו אבל בשניים אסור אפילו בדרך עקלתון דשמא האחד ישמור בדרך לראות אם היהודי מגיע והשני יגע ביין. ומכיון שבשאלה מבואר שהיו כמה גוים על כן פשוט שנאסר היין. בפרט שכל מה שכתבנו ההיתר בסעיף א' בדרך עקלתון הוא דוקא בשלא יודע הגוי לאן היהודי הלך אבל ביודע שהלך לבית המרחץ ולא ימהר לבוא או שאמר היהודי לגוי לשמור בכל זה נאסר היין ואפי' בגוי אחד לבדו. ועוד שגם יתכן בשאלת השואל שלא ידוע מי הוא הבעלים על היין דבזה ודאי אסור. ב) היין נאסר באופן זה על פי הנתבאר לעיל, וגם בספק מבושל או לא יש לאסור, דמעיקרא גם במבושל גמור(בלא ספק) שלא נאסר בנגיעת הגוי מכל מקום כתב מרן בש''ע (סי' קל ס''ג) שיין מבושל מותר להפקיד ביד עכו''ם ''בחותם אחד'', הלא''ה שאין חותם כנדון דידן היין נאסר אפילו במבושל שמא החליפו העכו''ם ביין אחר. ג) כיון שהוא אוצר בית דין צריך לשופכו על גבי קרקע אדמה שאינה מרוצפת להעבירו מן העולם דרך כבוד.

שמעתי שבעבר יצאו בתקיפות נגד מה שכתב הרב משה לוי זצ"ל במנוחת אהבה -...

ראה בספר מנוחת אהבה חלק שלישי במילואים שבסוף הספר. שם דיבר בזה והביא הסיפור בקצרה. עיין שם.

מה אפשר לעשות עם יין פתוח שנמצא בסבבית לא יהודים ולא רשום עליו אם...

א) אם היה הבקבוק סגור ונמצא פתוח פשוט שנאסר דחזינן ריעותא שהעכו''ם פתחו ונגעו. וכן גם בבקבוק יין או חבית הפתוחים מלכתחילה נאסרים באופן שאלת השואל, שהרי פסק מרן בש''ע (יו''ד סי' קכט ס''א וס''ב) שהמניח עכו''ם בחנותו ויצא או שהיה לו יין בספינה או בקרון והניחו עם העכו''ם והלך לו לבית הכנסת או לבית המרחץ הכל מותר מפני שהוא ירא בכל שעה עתה יבא ויראני, וכל זה כשלא נודע שהעכו''ם סגר החנות או הרחיק הספינה למקום שאין יכולים לראותו, וגם כל זה ההיתר שיש דרך עקלתון שיכול לבוא היהודי עליו פתאום. עד כאן סעיף א'. ובסעיף ב' כתב שם דמה שמותר בדרך עקלתון כנתבאר הוא דוקא בגוי אחד הנמצא שם לבדו אבל בשניים אסור אפילו בדרך עקלתון דשמא האחד ישמור בדרך לראות אם היהודי מגיע והשני יגע ביין. ומכיון שבשאלה מבואר שהיו כמה גוים על כן פשוט שנאסר היין. בפרט שכל מה שכתבנו ההיתר בסעיף א' בדרך עקלתון הוא דוקא בשלא יודע הגוי לאן היהודי הלך אבל ביודע שהלך לבית המרחץ ולא ימהר לבוא או שאמר היהודי לגוי לשמור בכל זה נאסר היין ואפי' בגוי אחד לבדו. ועוד שגם יתכן בשאלת השואל שלא ידוע מי הוא הבעלים על היין דבזה ודאי אסור. ב) היין נאסר באופן זה על פי הנתבאר לעיל, וגם בספק מבושל או לא יש לאסור, דמעיקרא גם במבושל גמור(בלא ספק) שלא נאסר בנגיעת הגוי מכל מקום כתב מרן בש''ע (סי' קל ס''ג) שיין מבושל מותר להפקיד ביד עכו''ם ''בחותם אחד'', הלא''ה שאין חותם כנדון דידן היין נאסר אפילו במבושל שמא החליפו העכו''ם ביין אחר. ג) כיון שהוא אוצר בית דין צריך לשופכו על גבי קרקע אדמה שאינה מרוצפת להעבירו מן העולם דרך כבוד.

שמעתי שבעבר יצאו בתקיפות נגד מה שכתב הרב משה לוי זצ"ל במנוחת אהבה -...

ראה בספר מנוחת אהבה חלק שלישי במילואים שבסוף הספר. שם דיבר בזה והביא הסיפור בקצרה. עיין שם.

האם מותר לומר השכבה לקרובים לאחר תפילת מנחה במקום בו אין ספר תורה ?

בשנה הראשונה של הפטירה אומרים השכבה לע"נ הנפטר, ונהגו לעשות כן בשעה שעולה לתורה, או באזכרה אף שאין ס"ת, וכן אחרי שיעור תורה וכדו'. ולאחר השנה אין נכון לעשות השכבה רק ביום פקודת השנה, וכן נוהגין ביום ר"ה ויוה"כ. ולא מצינו שכתבו שיש ענין דוקא בזמן שיש ס"ת. (שו"ת מגיד תשובה ח"א, בקונטרס פקודת אלעזר פ"ג אות ט"ז)

שליח או מחלק סחורה עם רכב חברה שעובד משך 8-9 שעות בכביש במשך היום...

צריך לבקש רשות מהמעביד כי משלם הוא על השעות הללו, ואם מסכים מוטב ואם לא אסור.
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0