הרב צמח מאזוז

קברניטה של הישיבה, המנווט אותה באומץ לב ובמסירות אין קץ ברוח ובגשם.
עוד בהיותו צעיר לימים, וטרם מלאו לו שני עשורים, נקרא ללמד בישיבת "כסא רחמים" בתונס בצלו של האב הגדול מייסד הישיבה הגאון רבי מצליח מאזוז זצ"ל. מאז ועד היום העמיד מאות תלמידים ופתח בפניהם שער לעולמה של הישיבה, בלימוד העיון, ביראת ה' ובהשקפה טהורה.
לאחר הרצח הטראגי של אביו הגדול, ועליתו לארץ, הקים ברוחו הנמרצת יחד עם אחיו הגאונים מרן ראש הישיבה שליט"א והגאון רבי רחמים מאזוז שליט"א את הישיבה כאן בארץ, את הישיבה, ולאחר מכן את מוסדותיה הרבים.
עם היותו כמנהל הישיבה, מכהן כר"מ לשיעור א' בישיבה קטנה, ובגישתו המיוחדת מצעיד את הבחורים הרכים אל נבכי העיון בכשרון רב. מקובל לומר בישיבה, בחור שלא זכה ללמוד אצל "הרב צמח" החסיר את היסודות של הבנין הגדול.
מידי שבוע מוסר שיחות לבחורי הישיבה גדולה וקטנה. שיחותיו המרגשות שבוקעות מליבו הטהור, יחד עם חכמתו ופקחותו הרבה, חודרים עמוק בלבות הבחורים, ומדריכים אותם אל המסלה העולה בית אל.
מוסדות הישיבה הגדלים ומתפתחים תלי"ת, זוכים ממנו להדרכה והכוונה, בגשמי וברוחני, ודאגתו רבה לביסוסם ולהתפתחותם.    
מסירותו הרבה וחום ליבו לבחורי הישיבה, ניכרים בכל צעד ושעל מאורחותיו, ועתידם של התלמידים הישיבה ומוסדותיה לנגד עיניו לילה ויום.

שיעורי וידאו (208 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (5 מאמרים)

חזק ויאמץ לבך

הרב צמח מאזוז | פניני מוסר מאוצרו של מורנו ורבנו הגאון הרב צמח מאזוז שליט"א   תורת חיים מה סוד ההצלחה בלימוד...

פניני מוסר על פגעי הטכנולוגיה

מה המוסר הגדול ביותר? מה גרוע יותר מ'דבר אחר'? על מה נזעק מורנו רבי מצליח... לקריאה

בדיקת שמיעה

הים נקרע לפנינו, נסים התעופפו לידינו, יש כאלו שראו, שמעו ולקחו מוסר, ויש כאלו... לקריאה

שאל את הרב (51 שאלות)

דרך הלימוד בגמרא ורש"י

א) קוראים את הגמרא, אח''כ את רש''י, ומתבוננים בדברים. אם עוד לא מובן חוזרים על הגמרא ורש''י, עד שזוכים להבין. כך לימדונו רבותינו זיע''א.

 ב) ברור שבהתחלה יש להבין מה כתוב ברש''י, אח''כ להתבונן מה הם המילים שהם פירוש הגמרא. והמילים שלכאורה מיותרות הם כנראה באו לתרץ קושיא נסתרת. או הקדמה ועוד.

 ג) צריך ללמוד אצל רב כדי לדעת. ולדוגמא מה שלמדנו בכתה בהתחלת מסכת פסחים. רש''י כותב אור לארבעה עשר בודקין את החמץ גרסינן. רש''י התכוין לשלול גירסת ''לאור ארבעה עשר'', והוכחתו מהגמרא סוף ע''ב שאמרה ''לאור עיבורו'' ושמה הכוונה במוצאי יום שלושים (ע''ש ברש''י) וא''כ אם נגרוס ''לאור י''ד'' יהיה פירושו מוצאי י''ד דהיינו בליל ט''ו ליל פסח. ואיך יכול להיות לבדוק את החמץ ליל פסח.

הרב צמח מאזוז

זיכוי הרבים שבא על חשבון חינוך הילדים

ידידי! אשתך צודקת! גם שאתה עושה מצוה שאתה נושא בתפקיד בבית הכנסת, אבל התורה אומרת "וחי אחיך עמך" וחז"ל דורשים חייך קודמים, דהיינו שלא תוותר על חייך כדי שאחיך יחיה. ובכן אתה יודע את המצב כמונו שאם הילדים ימשיכו ויתרגלו לקום מאוחר ולהגיע מאוחר ויחסרו מהתפלה שליש או רביע ככה ימשיכו כל הזמן וחבל! לידיעתך! החינוך צריך להיות היום ולא למחר! גם על חשבון עזיבת התפקיד - אם תוכל לשכנע את הבנים שזו "צעדת בוקר" ובריא ויבואו אתך הרי זה לברכה. בהצלחה רבה.
הרב צמח מאזוז

תקון סופרים מהדורא קטנה

1. כבר לפני כמה חדשים הדפסנו שוב תיקון סופרים במהדורא קטנה לבקשת כמה מהחברים, ומחירו 30 ש"ח בלבד כולל מע"מ וללא דמי משלוח.
2. עד כמה שזכור לי כתבנו בכל מקום, ובכל אופן אחרי שכתבנו הכלל בהחלת התיקון סופרים. אין צורך להזכיר בכל מקום. עם זאת נא להודיעני היכן לא הערנו.
הרב צמח מאזוז

להעלות לאתר קריאת ההפטרות

לאברהם היקר הי"ו, כל יום ששי בסוף השיעורים אנו קוראים את ההפטרה עם התלמידים ומועבר באתר, אך בשבת חופשה שהתלמידים נוסעים אחר תפלת שחרית, אנו לא מספיקים לקרא איתם את ההפטרה. אבל אני רואה שזה מענין אותך. ובכן, נשתדל לקרא ההפטרה בשבת חופשה ביום חמישי.
הרב צמח מאזוז

הצעת שידוך - בחור עם כיפה סרוגה

לעניות דעתי אם הבחור מדקדק בהלכה קלה כבחמורה, ואם למשל הכלה תעמוד על זה שהחתונה תהיה בישיבה מעורבת גברים ונשים, ורק הריקודים של הנשים יהיו מאחורי המחיצה והבחור יהיה מוכן לבטל שידוך כזה - בודאי לא הייתי פוסל בחור כזה בגלל כפתו הסרוגה, ואני אישית מכיר בחורים טובים כאלה.
אלא שכיום, בחור שהוא עם כפה כזאת ולא מחליף אותה, זה בדרך כלל מפני שהוא רוצה להראות משתייך לציבור הפשרנים ומזדהה איתם. ועיין בשו"ת "עשה לך רב" חלק א' להגאון רבי דוד הלוי זצ"ל רבה של תל אביב (שלא נמנה על ציבור החרדים ובודאי שחלילה לא התכוין לפגוע בחובשי כיפות הסרוגות) בסימן ס"ג שענה לשואל שהיה בחור ישיבה, ואחרי חתונתו אשתו עומדת על זה שילך איתה לקולנוע, והתיר לו כהוראת שעה בתנאים מאד מסויימים ומסוייגים, ואחד מהם: "אל תלבש כובעך כרגיל, אלא תשים כסוי ראש אחר, מסוג זה שאנשים דתיים שאינם מקפידים לצערנו על הליכה לקולנוע - רגילים בו". ע"ש. והדברים ברורים שכוונתו על כפה סרוגה. לכן גם אם מדובר בבחור איכותי, אני מבין את הצד של המתנגדים.
הרב צמח מאזוז

רמת הכשרות של מצות ישיבתנו "כסא רחמים"

אני מבקר במאפייה פעם בשבוע, בנוסף שיש משגיח צמוד כל הזמן. ולעניות דעתי המצות כשרים למהדרין מן המהדרין, גם לאשכנזים המחמירים הרבה בהלכות אלו.
בברכת יאכלו ענוים וישבעו
הרב צמח מאזוז

סדר עריכת טקס החופה.

1.אפשר להשיג בישיבה.
2.תחת החופה.
3.כולם עושים קנין סודר.
4.בזמן שבע ברכות פורסים הטלית מעל ראש החתן והכלה.
5.מבחינת ההלכה מותר אלא שיהיו קרובים לחופה שלא יהיה הפסק,, ומנהגנו לתת לרב  אחד לבד את כל הברכות וכך מנהג כל הספרדים בעבר.
6.רק זולה משום "בל תשחית".
7. אחרי נתינת הקידושין.
את הכול אתה יכול למצוא בלוח שנה של כסא רחמים וגם בסידור איש מצליח ועוד
במזל טוב והצלחה
הרב צמח מאזוז
הרב צמח מאזוז

דעת מוה"ר הרב צמח מאזוז שליט"א על מצות "כסא רחמים"

מצות "כסא רחמים" הם בהשגחה שלנו ואנחנו אוכלים מהם לקיים מצות אכילת מצה בליל פסח, ולענ"ד הם מהודרות מאוד.

לא שמעתי דיבורים על מצות אלו ואלו ששמעת נא להודיע לי מה ששמעת ואלך לבדוק.

עם זאת אני מציין כי השנה שעברה וגם השנה הזאת לא אפו מצות אלו במושב ברכיה.

בברכת חג כשר ושמח 

הרב צמח מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0