הרב צמח מאזוז

קברניטה של הישיבה, המנווט אותה באומץ לב ובמסירות אין קץ ברוח ובגשם.
עוד בהיותו צעיר לימים, וטרם מלאו לו שני עשורים, נקרא ללמד בישיבת "כסא רחמים" בתונס בצלו של האב הגדול מייסד הישיבה הגאון רבי מצליח מאזוז זצ"ל. מאז ועד היום העמיד מאות תלמידים ופתח בפניהם שער לעולמה של הישיבה, בלימוד העיון, ביראת ה' ובהשקפה טהורה.
לאחר הרצח הטראגי של אביו הגדול, ועליתו לארץ, הקים ברוחו הנמרצת יחד עם אחיו הגאונים מרן ראש הישיבה שליט"א והגאון רבי רחמים מאזוז שליט"א את הישיבה כאן בארץ, את הישיבה, ולאחר מכן את מוסדותיה הרבים.
עם היותו כמנהל הישיבה, מכהן כר"מ לשיעור א' בישיבה קטנה, ובגישתו המיוחדת מצעיד את הבחורים הרכים אל נבכי העיון בכשרון רב. מקובל לומר בישיבה, בחור שלא זכה ללמוד אצל "הרב צמח" החסיר את היסודות של הבנין הגדול.
מידי שבוע מוסר שיחות לבחורי הישיבה גדולה וקטנה. שיחותיו המרגשות שבוקעות מליבו הטהור, יחד עם חכמתו ופקחותו הרבה, חודרים עמוק בלבות הבחורים, ומדריכים אותם אל המסלה העולה בית אל.
מוסדות הישיבה הגדלים ומתפתחים תלי"ת, זוכים ממנו להדרכה והכוונה, בגשמי וברוחני, ודאגתו רבה לביסוסם ולהתפתחותם.    
מסירותו הרבה וחום ליבו לבחורי הישיבה, ניכרים בכל צעד ושעל מאורחותיו, ועתידם של התלמידים הישיבה ומוסדותיה לנגד עיניו לילה ויום.

שיעורי וידאו (190 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (4 מאמרים)

חזק ויאמץ לבך

הרב צמח מאזוז | פניני מוסר מאוצרו של מורנו ורבנו הגאון הרב צמח מאזוז שליט"א   תורת חיים מה סוד ההצלחה בלימוד...

פניני מוסר על פגעי הטכנולוגיה

מה המוסר הגדול ביותר? מה גרוע יותר מ'דבר אחר'? על מה נזעק מורנו רבי מצליח... לקריאה

בדיקת שמיעה

הים נקרע לפנינו, נסים התעופפו לידינו, יש כאלו שראו, שמעו ולקחו מוסר, ויש כאלו... לקריאה

שאל את הרב (50 שאלות)

חבר שלי עבר ישיבה. בישיבה החדשה חובה מוטלת להיות בישיבה בראש השנה....

לענ"ד, זו טעות לעזוב את הישיבה על דבר זה, כוונת הרב היתה שאילו הוא הולך ומקבל סכום גדול שזה יתן לו שיהיה לו "פת בסלו" תקופה טובה, ניתן להבין אותו שעוזב תפילות ראש השנה במסגרת הישיבה, כעת שנותנים לו רק מאה ש"ח, לא כדאי להפסיד את תפילות ראש השנה במסגרת הישיבה.
הרב צמח מאזוז

מדוע לשנות מנהג הלבוש שלבשו אבותינו?

רבותינו למדונו: "זיל לקרתא זיל בנימוסה" תרגום: לך לעיר ולך במנהגיה, בחו"ל לבשו גם האזרחים לא לבוש אירופאי, וכעת שכמעט גם בכל מדינות ערב ובכל מדינות העולם לובשים לבוש אירופאי גם הרבנים כך - אם תהיה לך השפעה לכל הספרדים בארץ שיחזירו את הלבוש של פעם, גם אנחנו נחליף. ואם באמת יש לך השפעה, תשקיע את השפעתך שהספרדים יתפללו ויקראו בתורה במבטא מקורי, דהיינו לבטא האותיות כמו אבותינו, דהיינו העי"ן, הקו"ף, הטי"ת והתי"ו, הצד"י, החי"ת ועוד, שזה חשוב יותר מהבגדים.
הרב צמח מאזוז

הצעת שידוך - בחור עם כיפה סרוגה

לעניות דעתי אם הבחור מדקדק בהלכה קלה כבחמורה, ואם למשל הכלה תעמוד על זה שהחתונה תהיה בישיבה מעורבת גברים ונשים, ורק הריקודים של הנשים יהיו מאחורי המחיצה והבחור יהיה מוכן לבטל שידוך כזה - בודאי לא הייתי פוסל בחור כזה בגלל כפתו הסרוגה, ואני אישית מכיר בחורים טובים כאלה.
אלא שכיום, בחור שהוא עם כפה כזאת ולא מחליף אותה, זה בדרך כלל מפני שהוא רוצה להראות משתייך לציבור הפשרנים ומזדהה איתם. ועיין בשו"ת "עשה לך רב" חלק א' להגאון רבי דוד הלוי זצ"ל רבה של תל אביב (שלא נמנה על ציבור החרדים ובודאי שחלילה לא התכוין לפגוע בחובשי כיפות הסרוגות) בסימן ס"ג שענה לשואל שהיה בחור ישיבה, ואחרי חתונתו אשתו עומדת על זה שילך איתה לקולנוע, והתיר לו כהוראת שעה בתנאים מאד מסויימים ומסוייגים, ואחד מהם: "אל תלבש כובעך כרגיל, אלא תשים כסוי ראש אחר, מסוג זה שאנשים דתיים שאינם מקפידים לצערנו על הליכה לקולנוע - רגילים בו". ע"ש. והדברים ברורים שכוונתו על כפה סרוגה. לכן גם אם מדובר בבחור איכותי, אני מבין את הצד של המתנגדים.
הרב צמח מאזוז

פרנסה בכבוד לאברך בן תורה

לבחור היקר הי"ו. שלום!
לפני כחמשים שנה כשלימדתי בישיבת כסא רחמים בחו"ל - אמה"ג איש מצליח זצ"ל הי"ד שילם לי משכורת, שאלתיו למה הוא לא מקבל משכורת וחי בפנסיה הממשלתית הזעומה בסך שלשים דינרים ואני אקבל? אם לקבל משכורת עבור לימוד תורה לא טוב, גם אני לא רוצה לקבל! וענני: אני סוף סוף יכול לחיות בדוחק בסכום הזה אם כן טוב לעשות חסידות, אבל אתה אם לא תקבל משכורת תצטרך ללכת לעבוד, וכיום - מי שיוצא צעיר לעבוד, בגלל הנסיונות הרבים שיש ברחוב עלול להיכשל באיסורים, ולכן עדיף שלא לעשות חסידות ולהיות במסגרת תורנית. עד כאן לשון קדשו.
בימינו אלה הנסיונות רבים עוד מאד יותר, ולכן, כמה חשוב שאדם אחרי החתונה ילמד בכולל כמה שנים. ובמיוחד ששום אשה כיום לא מסכימה בשנים הראשונות להיות עקרת בית, כי משעמם לה בבית ומחפשת עבודה. ובינתיים יתמלא יותר בתורה, ואז כאשר אחר כך שגדלה המשפחה והוצרך לצאת לעבודה אחרי התייעצות עם רבותיו - זה וזה יתקיימו בידו.
ועם זאת - בהחלט אחרי החתונה יוכל ללמוד מלאכת סת"ם, וזה יכול לעזור לו להרויח עוד, וביום ילמד בכולל, ובערב כל יום יכתוב מזוזה אחת. וכמו כן, יוכל ללמוד קורס להוראה שזה בשעות הערב ויוכל אח"כ להתקבל כמורה באיזה תלמוד תורה וכיום מקבלים משכורת מכובדת עם כל התנאים, ואז יוכל ללמד בבקר ואחה"צ ילמד בכולל, וה' לא ימנע טוב להולכים בתמים. זו עניות דעתי.
הרב צמח מאזוז

סדר עריכת טקס החופה.

1.אפשר להשיג בישיבה.
2.תחת החופה.
3.כולם עושים קנין סודר.
4.בזמן שבע ברכות פורסים הטלית מעל ראש החתן והכלה.
5.מבחינת ההלכה מותר אלא שיהיו קרובים לחופה שלא יהיה הפסק,, ומנהגנו לתת לרב  אחד לבד את כל הברכות וכך מנהג כל הספרדים בעבר.
6.רק זולה משום "בל תשחית".
7. אחרי נתינת הקידושין.
את הכול אתה יכול למצוא בלוח שנה של כסא רחמים וגם בסידור איש מצליח ועוד
במזל טוב והצלחה
הרב צמח מאזוז
הרב צמח מאזוז

דעת מוה"ר הרב צמח מאזוז שליט"א על מצות "כסא רחמים"

מצות "כסא רחמים" הם בהשגחה שלנו ואנחנו אוכלים מהם לקיים מצות אכילת מצה בליל פסח, ולענ"ד הם מהודרות מאוד.

לא שמעתי דיבורים על מצות אלו ואלו ששמעת נא להודיע לי מה ששמעת ואלך לבדוק.

עם זאת אני מציין כי השנה שעברה וגם השנה הזאת לא אפו מצות אלו במושב ברכיה.

בברכת חג כשר ושמח 

הרב צמח מאזוז

מה העצה להינצל מהוצאת זרע לבטלה?

ראשית כל אשריך שזה כואב לך, וזה מראה שיש תקוה טובה, ותדע לך שהקב"ה מצפה לך ומחכה מתי תחזור אליו, ומעלתך גדולה מאוד כדברי חז"ל "במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גדולים יכולים לעמוד וזה כולל האבות הקדושים הנביאים והאמוראים וכל חכמי הדורות זיע"א, ומי ישמע כזאת ולא יעשה כל הכוחות וכל המאמצים להצליח! וכעת לענייננו: 1. בני! תקרא ותשנן את פרק י"ז מהספר הקדוש ראשית חכמה ח"ב, ותבחר לך מהספר מאמרים קצרים שיהיו מול עיניך בשעה שתצטרך אותם, שיהיו בידיך כנשק נגד האויב. 2. תשמור על העיניים שלא להסתכל על נשים ולא לקרא בעיתונים האסורים שהם מגרים לאדם את היצר הרע, ובודאי לשמור את המחשבה, כדברי חז"ל עיין רואה ולב חומד , וכלי מעשה גומרים. והרמב"ם כותב בהלכות תשובה פ"ד הלכה ד' המסתכל בעריות ... והוא אינו יודע שראיית העין עוון גדול שהיא גורמת לגופן של עריות וכו' ע"ש. 3. בדרך כלל היצר מכשיל את האדם בזה בשירותים , וכבר ידוע בש"ע שאסור לאדם לנגוע באותו מקום ע"ש ואמרו חז"ל "יד לאמה תיקצץ" - עם זאת בצרכים גדולים שאדם מתעכב , ישתדל שמהרגע הראשון יאחוז בשני ידיו בציציות שעליו כמו בקריאת שמע ויסתכל בהם ולא יזוזו עיניו מהם, ויראה נפלאות. כי קדושת הציצית תגרום שהקישוי יעלם והתאווה תברח ויצליח שלא יכשל והוא בדוק ומנוסה. 4. כל אדם מכיר בעצמו מה הסכום קנס שיקבע לעצמו שיוכל להשפיע עליו שלא ייכשל עוד פעם ויקבל על עצמו סך זה למשך שלושה חדשים וגם זה יוכל לעזור. אחר שתעמוד בזה נדבר על התיקון.

הרב צמח מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0