הרב צמח מאזוז

קברניטה של הישיבה, המנווט אותה באומץ לב ובמסירות אין קץ ברוח ובגשם.
עוד בהיותו צעיר לימים, וטרם מלאו לו שני עשורים, נקרא ללמד בישיבת "כסא רחמים" בתונס בצלו של האב הגדול מייסד הישיבה הגאון רבי מצליח מאזוז זצ"ל. מאז ועד היום העמיד מאות תלמידים ופתח בפניהם שער לעולמה של הישיבה, בלימוד העיון, ביראת ה' ובהשקפה טהורה.
לאחר הרצח הטראגי של אביו הגדול, ועליתו לארץ, הקים ברוחו הנמרצת יחד עם אחיו הגאונים מרן ראש הישיבה שליט"א והגאון רבי רחמים מאזוז שליט"א את הישיבה כאן בארץ, את הישיבה, ולאחר מכן את מוסדותיה הרבים.
עם היותו כמנהל הישיבה, מכהן כר"מ לשיעור א' בישיבה קטנה, ובגישתו המיוחדת מצעיד את הבחורים הרכים אל נבכי העיון בכשרון רב. מקובל לומר בישיבה, בחור שלא זכה ללמוד אצל "הרב צמח" החסיר את היסודות של הבנין הגדול.
מידי שבוע מוסר שיחות לבחורי הישיבה גדולה וקטנה. שיחותיו המרגשות שבוקעות מליבו הטהור, יחד עם חכמתו ופקחותו הרבה, חודרים עמוק בלבות הבחורים, ומדריכים אותם אל המסלה העולה בית אל.
מוסדות הישיבה הגדלים ומתפתחים תלי"ת, זוכים ממנו להדרכה והכוונה, בגשמי וברוחני, ודאגתו רבה לביסוסם ולהתפתחותם.    
מסירותו הרבה וחום ליבו לבחורי הישיבה, ניכרים בכל צעד ושעל מאורחותיו, ועתידם של התלמידים הישיבה ומוסדותיה לנגד עיניו לילה ויום.

שיעורי וידאו (192 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (4 מאמרים)

חזק ויאמץ לבך

הרב צמח מאזוז | פניני מוסר מאוצרו של מורנו ורבנו הגאון הרב צמח מאזוז שליט"א   תורת חיים מה סוד ההצלחה בלימוד...

פניני מוסר על פגעי הטכנולוגיה

מה המוסר הגדול ביותר? מה גרוע יותר מ'דבר אחר'? על מה נזעק מורנו רבי מצליח... לקריאה

בדיקת שמיעה

הים נקרע לפנינו, נסים התעופפו לידינו, יש כאלו שראו, שמעו ולקחו מוסר, ויש כאלו... לקריאה

שאל את הרב (50 שאלות)

מדוע לשנות מנהג הלבוש שלבשו אבותינו?

רבותינו למדונו: "זיל לקרתא זיל בנימוסה" תרגום: לך לעיר ולך במנהגיה, בחו"ל לבשו גם האזרחים לא לבוש אירופאי, וכעת שכמעט גם בכל מדינות ערב ובכל מדינות העולם לובשים לבוש אירופאי גם הרבנים כך - אם תהיה לך השפעה לכל הספרדים בארץ שיחזירו את הלבוש של פעם, גם אנחנו נחליף. ואם באמת יש לך השפעה, תשקיע את השפעתך שהספרדים יתפללו ויקראו בתורה במבטא מקורי, דהיינו לבטא האותיות כמו אבותינו, דהיינו העי"ן, הקו"ף, הטי"ת והתי"ו, הצד"י, החי"ת ועוד, שזה חשוב יותר מהבגדים.
הרב צמח מאזוז

הוצאת שער אסוף בצמה לאשה נשואה

מצד ההלכה מותר עד שתי אצבעות וכך נהגו כל נשות חכמי הספרדים. ושאלתי פעם את מורנו הרב הגאון הגדול רבי בוגיד סעדון זצ"ל הרב הראשי לג'רבא לפני כשלשים שנה: איך הקילו נשות ג'רבא לעשות שתי צמות והן גלויות?
וענני: שבזמן שהיו יוצאות לרשות הרבים היו לובשות "ספסארי" שהוא כמין סדין לבן שמתעטפות בו כל גופם, ומכסות בו כל ראשן, ואין הצמות נראות כלל. עד כאן לשונו הקדוש, וכך אני זוכר את אמא וסבתא.
הרב צמח מאזוז

מנהגים על פי ברית כהונה

יש כמה דברים שכך היה מנהג ג'רבא. והיות שמוה"ר רבי כלפון הכהן זצ"ל, מצא שיש להם על מה לסמוך. לא שונה המנהג, גם שלכתחילה היה סובר אחרת. למשל, ברכת כהנים לא היו עושים בג'רבא ביום חול וגם ביום שבת רק במוסף, והעיד נכדו הגאון רבי נסים כהן זצ"ל שדעתו לעשות גם בחול אלא שלא רצה לשנות המנהג, וכשעלה נכדו לארץ ישראל, ענה ברכת כהנים יום יום, ולכן לע"ד הסידור איש מצליח משקף הכל, ואין צורך בסידור נוסף
הרב צמח מאזוז

הוצאת המכון משנה ברורה מנוקד

עוסקים כעת בהוצאת משנה ברורה מנוקד. נשתדל לתרגם המלים הקשות בשלחן ערוך בלי נדר. ואם ידוע לך איזה מלים בלועזית שלא מתורגמות, נא לציין ונשתדל לשאול ולדעת פירושם.
הרב צמח מאזוז

עצה טובה לבעל קורא

הדרך היחידה: חזרה ועוד חזרה! ואין יותר טוב מזה.
עם זאת, כאשר יש פסוקים דומים והטעמים שונים יש לעשות סימנים, למשל: וראה הכהן שבפרשת תזריע, שבדרך כלל היא רביע, אבל כאשר הפסוק שלפניו מסיים במלה "יטמא" זה בדרגא תביר. וסימן ותזכורת לזה, מפני שזה גורם לאדם הנטמא צער, ולכן "ולקח הכהן" שאחריה בדרגא תביר, דהיינו שיש לו דרגא שבורה. וזה סימנא בעלמא, כדי לזכור. ותן לחכם ויחכם עוד.
הרב צמח מאזוז

הצעת שידוך - בחור עם כיפה סרוגה

לעניות דעתי אם הבחור מדקדק בהלכה קלה כבחמורה, ואם למשל הכלה תעמוד על זה שהחתונה תהיה בישיבה מעורבת גברים ונשים, ורק הריקודים של הנשים יהיו מאחורי המחיצה והבחור יהיה מוכן לבטל שידוך כזה - בודאי לא הייתי פוסל בחור כזה בגלל כפתו הסרוגה, ואני אישית מכיר בחורים טובים כאלה.
אלא שכיום, בחור שהוא עם כפה כזאת ולא מחליף אותה, זה בדרך כלל מפני שהוא רוצה להראות משתייך לציבור הפשרנים ומזדהה איתם. ועיין בשו"ת "עשה לך רב" חלק א' להגאון רבי דוד הלוי זצ"ל רבה של תל אביב (שלא נמנה על ציבור החרדים ובודאי שחלילה לא התכוין לפגוע בחובשי כיפות הסרוגות) בסימן ס"ג שענה לשואל שהיה בחור ישיבה, ואחרי חתונתו אשתו עומדת על זה שילך איתה לקולנוע, והתיר לו כהוראת שעה בתנאים מאד מסויימים ומסוייגים, ואחד מהם: "אל תלבש כובעך כרגיל, אלא תשים כסוי ראש אחר, מסוג זה שאנשים דתיים שאינם מקפידים לצערנו על הליכה לקולנוע - רגילים בו". ע"ש. והדברים ברורים שכוונתו על כפה סרוגה. לכן גם אם מדובר בבחור איכותי, אני מבין את הצד של המתנגדים.
הרב צמח מאזוז

סדר עריכת טקס החופה.

1.אפשר להשיג בישיבה.
2.תחת החופה.
3.כולם עושים קנין סודר.
4.בזמן שבע ברכות פורסים הטלית מעל ראש החתן והכלה.
5.מבחינת ההלכה מותר אלא שיהיו קרובים לחופה שלא יהיה הפסק,, ומנהגנו לתת לרב  אחד לבד את כל הברכות וכך מנהג כל הספרדים בעבר.
6.רק זולה משום "בל תשחית".
7. אחרי נתינת הקידושין.
את הכול אתה יכול למצוא בלוח שנה של כסא רחמים וגם בסידור איש מצליח ועוד
במזל טוב והצלחה
הרב צמח מאזוז
הרב צמח מאזוז

דעת מוה"ר הרב צמח מאזוז שליט"א על מצות "כסא רחמים"

מצות "כסא רחמים" הם בהשגחה שלנו ואנחנו אוכלים מהם לקיים מצות אכילת מצה בליל פסח, ולענ"ד הם מהודרות מאוד.

לא שמעתי דיבורים על מצות אלו ואלו ששמעת נא להודיע לי מה ששמעת ואלך לבדוק.

עם זאת אני מציין כי השנה שעברה וגם השנה הזאת לא אפו מצות אלו במושב ברכיה.

בברכת חג כשר ושמח 

הרב צמח מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0