הרב אריאל מימון

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (76 שאלות)

טלטול מוקצה מחמת חסרון כיס ע"י כיכר או תינוק

עיין להגרע"א גופיה בתשובה (או"ח סימן כ"ב)שכתב להתיר רק באיזמל של מילה דכיון שמותר לצור מילה, דומה לכלי שמלאכתו לאיסור, אך לא בכל מוקצה מחמת חסרון כיס ודחה ראייתו שהביא מדין מדוכה, ונראה שחזר בו ע"ש.
ומ"מ לדידן לדעת מרן ודאי שאסור וכמ"ש רעק"א בתשובה הנ"ל וכן פשוט בסימן רע"ט ס"ג ע"ש.
הרב אריאל מימון

שבות דשבות לצורך אורחים

הגוי לא עשה זאת בשביל האורח, אלא בשביל בעל הבית, ולבעל הבית יש מצוה (וכוונות בעל הבית אינם שייכים למעשה הגוי) 
הרב אריאל מימון

טלטול טבל בשבת

בש"ע יו"ד סי' קל"א סעיף קי"א מבואר שרק פירות שנגמרה מלאכתן וחשכה עליהן השבת נקבעו למעשר שאסור לאכול מהם עראי. ע"ש. וא"כ הפרי שנמצא תחת העץ (שבידוע נשר קודם שבת, כמבואר בריש סי' שי"ב) עדיין לא נגמרה מלאכתו (שעדיין לא עשה מהם גורן או אספם לתוך ארגזים) מותר באכילת עראי.

הרב אריאל מימון

דין הטמנה בצונן בשבת

להפיג צינתו - פירוש שלא יהיה קר מידי אך לא יתחמם כלל.

ומ"מ התיר בחז"ע גרם הדלקה הנ"ל מטעם גרמא ולא מטעם שזה הטמנת צונן, וה"ה לשניצל הנ"ל 

הרב אריאל מימון

דיבור בענייני מלחמות בשבת

לא . ומ"מ גם תה"ד היקל רק בדיבור ולא בקריאה. (כ"מ במנוחת אהבה ח"א וע"ע בשו"ת מחקרי ארץ ח"א סימן י"ג) 

הרב אריאל מימון

אני לוקחת כדורי ראקוטן מדי יום שמייבשים מאוד את הפנים והשפתיים....

מותר. (מחקרי ארץ ח"ב סימנים מ"מ"ז) אך כיון שיש כיום משחות נוזליות יותר שאין בהם חשש ממרח לכל השיטות יש להחמיר להשתמש בהם.

הרב אריאל מימון

הטמנה במים בשבת

טמינה בכלי שני למתירים היא משום שי"א שאינה טמינה כלל כי אין טומנים במים.

אך בדבר שכן טומנים בו, אפי' שאינו מוסיף הבל אסור לטמון בשבת, אא"גכ הוא צונן וכדי שתפוג צינתו אך לא כשמתחמם (ש"ע רנ"ז,ו) והזכרתי דין הדלקה כי הזכרת בשאלתך וביארתי שלא מטעם זה אסור אלא מטעם הטמנה.

הרב אריאל מימון

הוספת מים חמים לחמין של שבת

א. אסור כי המים מתקררים באויר כשנשפכים אל הכוס ומהכוס אל הסיר ואח"כ חוזרים ומתבשלים בסיר ויש בישול אחר בישול בלח (עיין ש"ע סימן רנ"ג ס"ד) 

ב. יש מתירים כאשר מניח שקית עם מים בתוך הסיר מיום שישי ואם רואה שחסר מים בשבת מנקב השקית ויוציאים המים, וכן יש אפשרות להכניס מצקת לתוך מיחם המים ואחר שהמצקת רותחת להכניס המצקת לתוך הסיר עמוק ואז יצאו המים ועוד דרכים באופן שאין המים מתקררים באויר 

הרב אריאל מימון
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0