הרב אריאל מימון

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (58 שאלות)

הזזת רכב מחמה לצל בשבת

כוונת מרן הש"ע (סימן ש"ח ס"ב) שכתב שאין כלי מוקצה מחמת כבודו היא בדבר שאין בו שום מוקצה מצד עצמו ורק שהוא כבד מאוד, שלא אומרים שכיון שהוא כבד הוקצה אותו מדעתו, אלא מותר לטלטלו כשיש צורך בדבר ך כאשר הכלי מוקצה מחמת עצמו (כמו הרכב שמלא חלקים שהם מוקצים או במוקצה מחמת גופו או כלי שמלאכתו לאיסור) שבזה בודאי אין סברא להתיר (כי "אין כלי מוקצה מחמת כובדו" זה צד להחמיר וודאי שלא ניתן ע"י להקל  בדבר שגם כך אסור) 
ומה שהתיר הילקו"י הוא משום שגם אם מתנדנד הרכב ע"י שנכנס וזז בו עדיין אינו זז ממקומו מותר, ועוד שזה טלטול מהצד ע"י גופו (עיין סימן שי"א ס"ח) אך להזיז ביד וודאי שאסור 
ויש להדגיש שאין להתיר בזה סתם אלא רק במקום צורך גדול או סכנה אם ישן בחוץ משום שיש בזה מראית העין, וגם באופניים הנ"ל צריך לשים לב שלא נדלקת שום נורה וכיוצא בזמן פתיחת הדלת או סגירתה 
הרב אריאל מימון

טבילת נידה בשבת במים חמים

לדעת מרן הגר"ע זצ"ל אין  להקל לכתחילה לטבול בחמין בשבת ואפי' בפושרין אין להקל אלא בשעת הדחק ולכן עדיף שתטבול בבין השמשות. אך במקום שהבלניות מסרבות לאפשר טבילה לפני צאת הכוכבים אפשר לסמוך על המיקלים לטבול בחמין בשבת.
גדר פושרים לא יותר מחמימות הרוק (37 מעלות צלזיוס) 
הרב אריאל מימון

טילטול סכין של מילה דרך רשות הרבים

בדעת מרן י"א שיש רה"ר בזה"ז, ולכן מותר רק ע"י גוי לפי הספרדים (עיין בלוית חן סימן ק') ואם אפשר לומר לגוי שיאמר לגוי אחר עדיף יותר ומ"מ באופן שיש עירוב שמועיל לאשכנזים מותר ע"י קטן, ולהרים למעלה מעשרה טפחים לא מועיל אלא א"כ הנושא כולו מעל 10 טפחים 
הרב אריאל מימון

ביאור מושגים בהלכות שבת

תוצאת המעשה הצורמת מאוד היא הזילותא דשבת, ומאבדת את הרגשת קדושת השבת, שזה אחד הטעמים שנאסר מוקצה. וכמובן שיש לחוש בזה גם למראית העין, שלא ידעו טעמו של ההיתר, ויבואו להקל בעוד כמה דברים הדומים לכך, אף שאין בהם את טעמי ההיתר הנ"ל.
ועוד יש להוסיף שגם כאשר האור בחדר דלוק, בתוככי המקרר חשוך, ובפרט כשאדם מסתיר בגופו את אור החדר וא"כ המקרר מוסיף הרבה וניחא ליה ואכפת ליה.
לשאלה הנוספת עיין בחזו"ע שבת ח"ג עמ' שע"ב שדין עובדיןם דחול הוא בדבר שיכול להביא לידי מלאכה.(ע"פ שו"ת הרמב"ם וספרק כללת שבת) 
ראוי לעבור על המבוא הנפלא של מרן שליט"א למשנ"ב ח"ג בהוצאת הישיבה ותרווה צמאונך בנושא זה גם בהלכה וגם בהשקפה.
הרב אריאל מימון

דין הנוטע עץ בשבת בשוגג

דבריך מסתברים, ואכן ביבי"א (ח,י או,ח סי' נה אות טו) לא התיר אלא לעקור ולנטוע מחדש שאז לא נהנה ממלאכת השבת, אך להנות מאותה נטיעה לא התיר. ע"ש.

הרב אריאל מימון

כיסוי העוגות בעת הקידוש

1. צריך לכסות (שו"ת אדרת תפארת ח"א סי' י"ח).

2. לענ"ד יש בזה ביזיון.

3. לענ"ד עדיף להביאם לאחר הקידוש.

הרב אריאל מימון

שימוש בשואב אבק ידני בשבת

כשאין שום פעולה חשמלית מותר, כמובן באופן שאינו עושה ניקוי מיוחד אלא ניקוי יום יומי בנחת להעביר האבק והעפר שלא נוח לו כשהוא בבית. (ועיין בספר יוסף לקח ח"א סי' כ"ז שכתב שראוי להחמיר בשבת לטאטא בשינוי קצת ולא עם מטאטא רגיל).

ומ"מ לאשכנזים אסור להשתמש בזה על שטיח משום מלבן (רמ"א בהגה סי' ש"ב ס"א).

הרב אריאל מימון
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0