הרב רז צבי הרשפינוס

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (58 שאלות)

נהגנו בבית הכנסת בשבת חנוכה לא לומר במה מדליקין. אלא לומר מזמור...

אח יקר שאלתך חשובה מאוד, וחוזרת על עצמה כל שנה 
מה שרצו להנהיג כך הוא מנהג ירושלים כמו שכתוב בספר נתיבי עם (עמוד קמ"ח) אולם מנהגם להסמיך המזמורים כן הוא היא דעת הרב כף החיים (סימן ע"ר) והבן איש חי וכל עדה תעשה ע"פ רבותיה
הרב רז צבי הרשפינוס

כשרות מגילת אסתר שיש בה איורים בצדדים

מגילה זאת כשרה אך רק בדיעבד ולכתחילה צריך דלא יהא בה שום ציור כן כתב מרן הרב עובדיה בחוז"ע (פורים עמוד ר"מ הערה ח')
הרב רז צבי הרשפינוס

אמירת "בוקר טוב" קודם התפילה

מותר ומצוה. שכל מה שאסרו לומר שלום קודם התפלה זה דוקא באופן שבא עד פתח ביתו של חברו כדי לשאול בשלומו ומקדים לו "שלום" (שבאופן זה אסור לומר אף בוקר טוב), אבל כאשר בא לחברו לצורך אחר ואדם זה אומר לו בוקר טוב או כל מילה אחרת (חוץ מ"שלום" שאסור שזה שמו של הקב"ה) מותר וכן הדין בשאלתך (הלכה ברורה ח"ה סימן פ"ט אות י"א) 
הרב רז צבי הרשפינוס

ביאור בעניין שתיית כוס בבת אחת

כן נכון, מקור הדין הוא דוקא ביין (יבש ולא מתוק) כמ"ש המשנ"ב בסימן ק"ע (ס"ק כ"ב) וכן משמע מלשון הגמ' בפסחים (פ"ו ע"ב) ובכל משקה ומשקה לפי הרגילות שלו 
הרב רז צבי הרשפינוס

מקור המעשה שרשב"י טיהר את העיר טבריא

כן הקשה החת"ס (חיו"ד סימן של"ז) וכיון שלא מצא מקור לזה הבין שמעשה זה לא היה בשוק טבריא. ואולם מעשה הזה מובא גם בזוהר פרשת בא (עמוד ל"ז) טכן בזוהר החדש פרשת בראשית (ט"ז) ושם מבואר במפורש שמעשה זה נעשה בשוק טבריא ומה שכל הבעולם יודעים זו בפשיטות אף שלא נזכר בשום מקום בתלמוד ורק בזוהר, זה משום שזה מובא בפיוט המפורסם "ואמרתם כה לחי" שחיברו מרן הבן איש חי 
הרב רז צבי הרשפינוס

האם נתנה לנו מצות תלמוד תורה להנאה

ישר כח על השאלה ועל הבקיאות הנפלאה. ומ"מ מה שהקדמת שת"ת כן ניתן להנאה, המעיין שם יראה שאין זה אלא חידושו של הט"ז עצמו אולם שאר האחרונים גם בהלכות נדרים וגם המשנ"ב באו"ח שכבודו ציין לדבריו לא קיבלו את חידושו. (לדוגמא ראה שם בש"ך ס' קנ"ה ובחידושי אמרי ברוך שם).

הרב רז צבי הרשפינוס

פירוש המילה תרועה

הגמ' שכבודו הזכיר היא בר"ה (ל"ג ע"ב) וכונת הגמ' שהקול של תרועה דומה לקול בכי והכונה היא: במשקל הנגינה ולא בקול ממש כמו שמשמע מרש"י שם.

וא"כ יוצא שקול השופר אינו קול בכי אלא כמשקל (קצב) הבכי. והוא עצמו קול נגינה.

הרב רז צבי הרשפינוס
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0