הרב רז צבי הרשפינוס

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (58 שאלות)

מה למדו אבותינו אברהם יצחק ויעק

גדול הפוסקים הרמב"ם ענה על שאלה החשובה הזאת בספרו משנה תורה (פ"א ה"ג) שהאבות הקדושים, וכן שבט לוי בארץ מצרים עד מתן תורה היו עוסקים בלימוד וחקירת דרכי הבורא יתברך(כעין הספר חובות הלבבות). ע"ש.
 
הרב רז צבי הרשפינוס

כשרות מגילת אסתר שיש בה איורים בצדדים

מגילה זאת כשרה אך רק בדיעבד ולכתחילה צריך דלא יהא בה שום ציור כן כתב מרן הרב עובדיה בחוז"ע (פורים עמוד ר"מ הערה ח')
הרב רז צבי הרשפינוס

אמירת שבע ברכות אחר השקיעה ביום השביעי / שתיית כוס שבע ברכות קודם...

בשאלתך הראשונה דן מרן הגר"ע זצ"ל באורך וברוחב ביבי"א (ח"ח או"ח סימן ל"ג) ופסק שמותר גם למברך וגם לחתן ולכלה לטעום קודם ההבדלה מכוסות השבע ברכות (ואם יש מנין ופנים חדשות מותר אפילו לציבור), אולם לדעת רבינו הרב בן-ציון אבא שאול זצ"ל מותר רק למברך לטעום מכוס השבע ברכות (בית חתנים ח"ב עמוד תר"א)
ובענין השאלה השניה מרן הגר"ע זצ"ל פסק (ביבי"א ח"ה אה"ז סימן ז') שאם התחילו את הבסעודה ביום וגמרו אחר 13 דקות מהשקיעה לא יברכו שבע ברכות משום שלפי ההלכה צריך שאמירת השבע ברכות יהיו עד 13 דקות מהשקיעה של יום שביעי
הרב רז צבי הרשפינוס

ביאור בעניין שתיית כוס בבת אחת

כן נכון, מקור הדין הוא דוקא ביין (יבש ולא מתוק) כמ"ש המשנ"ב בסימן ק"ע (ס"ק כ"ב) וכן משמע מלשון הגמ' בפסחים (פ"ו ע"ב) ובכל משקה ומשקה לפי הרגילות שלו 
הרב רז צבי הרשפינוס

זמן סעודת שחרית בשבת ויום טוב

ברשותכם אסדר את הדברים
1. אסור בשבת וכן ביו"ט שלא לאכול עד חצות, משום שהוא כאילו צם בשבת ויו"ט (תענית שעות), ולכך אם אי אפשר לקיים סעודה קודם חצות יכול לעשות קידוש ולאכול מיני מזונות ואח"כ יקיים סעודת שחרית (ש"ע סימן רפ"ח ס"א מנוחת אהבה ח"א פ"ח א')
2. בשבת לכתחילה יש לקיים את הסעודה הבוקר (עם הלחם) עד חצות והוא דבר גדול ע"פ הזוהר (יתרו) הובא בכף החיים (סימן רע"ד ס"ק טו"ב) 
3. וביו"ט לענין לכתחילה לא העירו המקובלים שצריך דוקא שהסעודה עם הלחם תהא בבוקר וראה עוד בזה בכף החיים (סימן תרכ"ט סק"כ) 
הרב רז צבי הרשפינוס

השתמשות בתורה כתרופה רוחנית, מתי מותר ומתי אסור ?

חזק ואמץ על שאלתך הנכונה. ודע שכיוצא בזה הקשה הבית יוסף (יו"ד סי קע"ט עמ' תקל"ג) וראה שם שתירץ שכל מה שדיבר הרמב"ם שאסור להתרפאות בדברי תורה זה דוקא כאשר יש לו מכה או חולי שצריך רפואה, והוא עושה את התורה כתרופה, משא"כ כאשר הוא בריא רק משתמש בתורה כסגולה לשמירה על העתיד זה מותר. ותירצו הוא עפ"י הגמ' בשבועות (ט"ו ע"ב) שאמרה שמותר לקרוא ק"ש שעל המיטה ואין בזה חשש של מתרפא בדברי תורה, משום שע"י ק"ש הוא ניצול לעתיד מן המזיקין.

וא"כ הוא הדין בשאלתך שאת התפילין מניחין לשמירה מן המזיקין, ולא לרפואה של מכה קיימת.

הרב רז צבי הרשפינוס

פירוש המילה תרועה

הגמ' שכבודו הזכיר היא בר"ה (ל"ג ע"ב) וכונת הגמ' שהקול של תרועה דומה לקול בכי והכונה היא: במשקל הנגינה ולא בקול ממש כמו שמשמע מרש"י שם.

וא"כ יוצא שקול השופר אינו קול בכי אלא כמשקל (קצב) הבכי. והוא עצמו קול נגינה.

הרב רז צבי הרשפינוס
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0