הרב רז צבי הרשפינוס

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (58 שאלות)

מה למדו אבותינו אברהם יצחק ויעק

גדול הפוסקים הרמב"ם ענה על שאלה החשובה הזאת בספרו משנה תורה (פ"א ה"ג) שהאבות הקדושים, וכן שבט לוי בארץ מצרים עד מתן תורה היו עוסקים בלימוד וחקירת דרכי הבורא יתברך(כעין הספר חובות הלבבות). ע"ש.
 
הרב רז צבי הרשפינוס

כשרות מגילת אסתר שיש בה איורים בצדדים

מגילה זאת כשרה אך רק בדיעבד ולכתחילה צריך דלא יהא בה שום ציור כן כתב מרן הרב עובדיה בחוז"ע (פורים עמוד ר"מ הערה ח')
הרב רז צבי הרשפינוס

אמירת "בוקר טוב" קודם התפילה

מותר ומצוה. שכל מה שאסרו לומר שלום קודם התפלה זה דוקא באופן שבא עד פתח ביתו של חברו כדי לשאול בשלומו ומקדים לו "שלום" (שבאופן זה אסור לומר אף בוקר טוב), אבל כאשר בא לחברו לצורך אחר ואדם זה אומר לו בוקר טוב או כל מילה אחרת (חוץ מ"שלום" שאסור שזה שמו של הקב"ה) מותר וכן הדין בשאלתך (הלכה ברורה ח"ה סימן פ"ט אות י"א) 
הרב רז צבי הרשפינוס

ביאור בעניין שתיית כוס בבת אחת

כן נכון, מקור הדין הוא דוקא ביין (יבש ולא מתוק) כמ"ש המשנ"ב בסימן ק"ע (ס"ק כ"ב) וכן משמע מלשון הגמ' בפסחים (פ"ו ע"ב) ובכל משקה ומשקה לפי הרגילות שלו 
הרב רז צבי הרשפינוס

מקור המעשה שרשב"י טיהר את העיר טבריא

כן הקשה החת"ס (חיו"ד סימן של"ז) וכיון שלא מצא מקור לזה הבין שמעשה זה לא היה בשוק טבריא. ואולם מעשה הזה מובא גם בזוהר פרשת בא (עמוד ל"ז) טכן בזוהר החדש פרשת בראשית (ט"ז) ושם מבואר במפורש שמעשה זה נעשה בשוק טבריא ומה שכל הבעולם יודעים זו בפשיטות אף שלא נזכר בשום מקום בתלמוד ורק בזוהר, זה משום שזה מובא בפיוט המפורסם "ואמרתם כה לחי" שחיברו מרן הבן איש חי 
הרב רז צבי הרשפינוס

נשיאת כפיים ביום חול

1. לדעת מרן הש"ע (סימן קכ"ח ב')  ולרמב"ם (פט"ו מהלכות תפלה הי"ב) ולהרבה ראשונים גם בזמן הזה בברכת כהנים הוא מן התורה וכן עיקר להלכה,ראה בהלכה ברורה (ח"ו עמוד ש"ל) [אולם לדעת הגאון היעב"ץ במו"ק ועוד כמה פסוקים רק במקדש הוא מה"ת]
2 מה שכבדו ראה שלא ברכו ברכת כהנים כנראה היה זה בבית כנסת אשכנזי שדעת חכמי אשכנז בחו"ל כדעת הרמ"א (סימן קכ"ח סעיף מ"ד) שלא נושאים רק ביו"ט בלבד שאז שרווים בשמחה ורגועים וכשאר עלו לארץ ישראל גם האשכנזים קיבלו עליהם דעת הספרדים ונוהגים לברך בכל יום, אולם כתה הגאון הרב וואזנר זצל בשו"ת שבת הלוי שבגליל (צפת טבריא ועוד) עדין נוהגים כמנהגם בחו"ל ואין שום איסור להשארלכהן בזמן קריאת החזן משום שאין כוונת החזן לזה.
3. יש מחלוקת בזה לדעת הט"ז (קכ"ח סק"ג) אסור מן התורה ולדעת המג"א (ס"ק ט"ז) זה מדרבנן, ויש בפוסקים דעות לכאן ולכאן [ראה באורך בבירור הלכה ס"ק ל"ז) וכאשר יש חיוב לכהן לעלות חזן רשאי לעלות חזן הלכה ברורה שם עמוד תכ"ה
הרב רז צבי הרשפינוס

פירוש המילה תרועה

הגמ' שכבודו הזכיר היא בר"ה (ל"ג ע"ב) וכונת הגמ' שהקול של תרועה דומה לקול בכי והכונה היא: במשקל הנגינה ולא בקול ממש כמו שמשמע מרש"י שם.

וא"כ יוצא שקול השופר אינו קול בכי אלא כמשקל (קצב) הבכי. והוא עצמו קול נגינה.

הרב רז צבי הרשפינוס
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0