הרב רז צבי הרשפינוס

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (57 שאלות)

נהגנו בבית הכנסת בשבת חנוכה לא לומר במה מדליקין. אלא לומר מזמור...

אח יקר שאלתך חשובה מאוד, וחוזרת על עצמה כל שנה 
מה שרצו להנהיג כך הוא מנהג ירושלים כמו שכתוב בספר נתיבי עם (עמוד קמ"ח) אולם מנהגם להסמיך המזמורים כן הוא היא דעת הרב כף החיים (סימן ע"ר) והבן איש חי וכל עדה תעשה ע"פ רבותיה
הרב רז צבי הרשפינוס

שליח ציבור כהן בתפלת שחרית

1. הכלל הוא אם יש אחר שראוי לעלות חזן כדי לכהן להימנע מלעלות חזן כדי לזכות במצות נשיאת כפיים
2. אבל אם אין חזן אחר ראוי, או שיש לכהן חיוב לעלות חזן או שאין כהנים בבית הכנסת (שאז החזן כן יכול לשאת כפיים) במקרים הללו יכול לעלות לכתחילה ש"צ (וכן כתב מרן ראש הישיבה שליט"א באור תורה תשמ"ג)
3. ואם יש מוסף באותו יום רשאי הכהן לעלות שחרית ולישא כפיים במוסף או להיפך אף לכתחילה בכל עניין (כ"כ מרן ראש הישיבה בתשובה כתב יד)
הרב רז צבי הרשפינוס

כשרות מגילת אסתר שיש בה איורים בצדדים

מגילה זאת כשרה אך רק בדיעבד ולכתחילה צריך דלא יהא בה שום ציור כן כתב מרן הרב עובדיה בחוז"ע (פורים עמוד ר"מ הערה ח')
הרב רז צבי הרשפינוס

אמירת שבע ברכות אחר השקיעה ביום השביעי / שתיית כוס שבע ברכות קודם...

בשאלתך הראשונה דן מרן הגר"ע זצ"ל באורך וברוחב ביבי"א (ח"ח או"ח סימן ל"ג) ופסק שמותר גם למברך וגם לחתן ולכלה לטעום קודם ההבדלה מכוסות השבע ברכות (ואם יש מנין ופנים חדשות מותר אפילו לציבור), אולם לדעת רבינו הרב בן-ציון אבא שאול זצ"ל מותר רק למברך לטעום מכוס השבע ברכות (בית חתנים ח"ב עמוד תר"א)
ובענין השאלה השניה מרן הגר"ע זצ"ל פסק (ביבי"א ח"ה אה"ז סימן ז') שאם התחילו את הבסעודה ביום וגמרו אחר 13 דקות מהשקיעה לא יברכו שבע ברכות משום שלפי ההלכה צריך שאמירת השבע ברכות יהיו עד 13 דקות מהשקיעה של יום שביעי
הרב רז צבי הרשפינוס

טעם ההיתר לעשות מצוות על תנאי

כבודו מתכוון לגמ' בכתובות (ע"ד ע"א) שמבואר שם, דבר שלא שייך בו שליחות אין בו דיני התנאים, וא"כ איך בק"ש וכדו' שאינו שייך בשליח מועיל תנאי (כגון שקורהא ומתנה שאם יעבור זמנה יוצא בקריאתה קידום התפילה כנהוג) 
והנה כבר נשאל בזה מרן הגר"ע זצ"ל בשו"ת יבי"א ח"ט (סימן צ"ה אות ה') וכתב ליישב ע"פ הרמב"ן במסכת בבא בתרא (קכ"ו ע"ב) שכל דברי הגמ' (הנזכרת) אמורים בדברים שבין אדם לחבירו, אבל דברים שבין אדם למקום לא שייך דין זה. ע"ש וראה שם עוד כמה תירוצים בזה.
הרב רז צבי הרשפינוס

הערה בדברי רש"י (חולין ט"ו ע"א) ד"ה בשוגג יאכל במזיד לא יאכל

חזק ואמץ על הערתך הנכונה. וכן צריך להגיה ברש"י, וחפשתי גרסאות כאלו ולא מצאתי, מכל מקום הגהתך ישרה.

הרב רז צבי הרשפינוס

אופן השתיה המותרת בליל הסדר משום דרך ארץ

אם הכוס קטנה שיש בה רק שעור רביעית אין בזה חשש כמו שהבאנו בתשובה למעלה (בשם הלכה ברורה ח"ט עמ' כ"ח) שכיון שהכוס קטנה הדרך היא לשתותה בבת אחת ואין זה נראה גרגרן. שאם לא כן וכי כוס גדולה שמכילה ליטר השותה בשתי לגימות לא יראה גרגרן? אלא כל מקרה לגופו. תן לחכם ויחכם עוד.

הרב רז צבי הרשפינוס
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0