הרב רז צבי הרשפינוס

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (57 שאלות)

כשרות מגילת אסתר שיש בה איורים בצדדים

מגילה זאת כשרה אך רק בדיעבד ולכתחילה צריך דלא יהא בה שום ציור כן כתב מרן הרב עובדיה בחוז"ע (פורים עמוד ר"מ הערה ח')
הרב רז צבי הרשפינוס

אמירת שבע ברכות אחר השקיעה ביום השביעי / שתיית כוס שבע ברכות קודם...

בשאלתך הראשונה דן מרן הגר"ע זצ"ל באורך וברוחב ביבי"א (ח"ח או"ח סימן ל"ג) ופסק שמותר גם למברך וגם לחתן ולכלה לטעום קודם ההבדלה מכוסות השבע ברכות (ואם יש מנין ופנים חדשות מותר אפילו לציבור), אולם לדעת רבינו הרב בן-ציון אבא שאול זצ"ל מותר רק למברך לטעום מכוס השבע ברכות (בית חתנים ח"ב עמוד תר"א)
ובענין השאלה השניה מרן הגר"ע זצ"ל פסק (ביבי"א ח"ה אה"ז סימן ז') שאם התחילו את הבסעודה ביום וגמרו אחר 13 דקות מהשקיעה לא יברכו שבע ברכות משום שלפי ההלכה צריך שאמירת השבע ברכות יהיו עד 13 דקות מהשקיעה של יום שביעי
הרב רז צבי הרשפינוס

ביאור בעניין שתיית כוס בבת אחת

כן נכון, מקור הדין הוא דוקא ביין (יבש ולא מתוק) כמ"ש המשנ"ב בסימן ק"ע (ס"ק כ"ב) וכן משמע מלשון הגמ' בפסחים (פ"ו ע"ב) ובכל משקה ומשקה לפי הרגילות שלו 
הרב רז צבי הרשפינוס

מקור המעשה שרשב"י טיהר את העיר טבריא

כן הקשה החת"ס (חיו"ד סימן של"ז) וכיון שלא מצא מקור לזה הבין שמעשה זה לא היה בשוק טבריא. ואולם מעשה הזה מובא גם בזוהר פרשת בא (עמוד ל"ז) טכן בזוהר החדש פרשת בראשית (ט"ז) ושם מבואר במפורש שמעשה זה נעשה בשוק טבריא ומה שכל הבעולם יודעים זו בפשיטות אף שלא נזכר בשום מקום בתלמוד ורק בזוהר, זה משום שזה מובא בפיוט המפורסם "ואמרתם כה לחי" שחיברו מרן הבן איש חי 
הרב רז צבי הרשפינוס

ברכת הטוב והמטיב על יין בבין המצרים

בשאלתך נשאל כבר ר' יעקב חג'יז לפני כ- 400 שנה הלכות קטנות (סי' קעה), ולהלכה למעשה פסק בספר הלכה ברורה (ח"ט סי' קעה) שיש להמנע לכתחילה שלא להתחייב בזה ובשבתות מותר לכתחילה לגרום לברכת הטוב והמטיב.
וראה לגאון ר' אדיר כהן שליט"א (מרבני הישיבה תכב"ץ) בספרו ויען הכהן (ח"א  סי' מ"ג) שפסק שמותר לכתחילה לברך כן אפי' במשך שאר ימי החול בבין המצרים. ומ"מ לא ראוי להרבות בהם ביינות.
הרב רז צבי הרשפינוס

סדר המשנה במסכת מגילה פרק א' משנה ב'

1. הערה נכונה וישרה, אבל דע שיש עדיפות גדולה למסדר המשנה לשנות בסדר כזה, משום שכאשר חל ביום ראשון זה האופן הכי מסובך מכל שאר ימות השבוע (משום שמקדימין ליום שישי) משא"כ יום שני.
2. השאלה יפה אבל לא מציאותית משום שיום קודם שיבוא המשיח יבוא אליהו לבשר על הגאולה וא"כ נדע מראש שלא לצום. [כמ"ש (מלאכי ג' כ"ג) הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה'].
הרב רז צבי הרשפינוס

טעם קריאת "רבינו הקודש" כך

שאלה נכונה וישרה שאלתם. והגמ' במסכת שבת (קיח ע"ב) שאלה זאת על רבי למה נקרא קדוש וענתה משום שמימיו לא נגע בחלק גוף למטה מן הטבור.
הרב רז צבי הרשפינוס
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0