הרב רז צבי הרשפינוס

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (56 שאלות)

תפלת שחרית קודם הנץ או תפלה ביחיד

עדיף להתפלל ביחיד בזמן מאשר בציבור קודם הזמן כ"כ בשו"ת איש מצליח (דף ס"ד ע"ד) וכן בילוק"י (עמוד קל"ז) רק כדאי שתשמע במנין ההוא קדיש ברכו וקדושה ותתפלל אח"כ בנץ ביחיד
הרב רז צבי הרשפינוס

עליית שליח ציבור בתוך שנה על אביו

א. מותר ואין בזה איסור ורק נהגו שאין עדיפות לבעל לעלות חיוב חזו כי תפלות שבת צריכות נגינה ונעימה ולא כל אחד יודע (רמ"א יו"ד שע"ו ס"ד)
ב. אין צורך ורק אם אין בזה טורח ציבור יאמר כל המוסיף מוסיפין לו (חזו"ע אבלות וע"א עמוד שנ"ג) 
ג. כנ"ל אם מנהג בית הכנסת לומר תמיד את הארוך א"כ יאמרו את הארוך וכן להיפך העיקר שלא יעשו עי"ז טורח ציבור 
הרב רז צבי הרשפינוס

כשרות מגילת אסתר שיש בה איורים בצדדים

מגילה זאת כשרה אך רק בדיעבד ולכתחילה צריך דלא יהא בה שום ציור כן כתב מרן הרב עובדיה בחוז"ע (פורים עמוד ר"מ הערה ח')
הרב רז צבי הרשפינוס

שאלה עיונית בתוס' בב"ב כ"ח ע"ב

שאלתך נכונה  וישרה ויכלו התוס' להתחיל דיבור חדש, אולם נראה שרשב"א הקשה דוקא כאן משום שאגב ביארו התוס' את הבנתם ההו"א של הגמ' ע"פ שיטתם שוב הקשו שמעיקרא כל זה מוקשה מאוד (ע"פ הגמ' בב"ק וכו') 
הרב רז צבי הרשפינוס

סדר נטילת ידיים של בוקר

אם כאשר נוטל את ידיו יש לו צורך להתפנות לשרותים יטול ידיו בתחילה ללא ברכה ולאחר שיצא מהשרותים יטול ידיו לסרוגין בברכה. ואת הברכה יש לברך קודם הניגוב במגבת, ואם בטעות ניגב קודם הברכה יכול לברך בדיעבד לאחר הניגוב. [וכל זה מובא בפירוט מלא בשו"ת איש מצליח (ח"א סי' א')]

הרב רז צבי הרשפינוס

היתר מכירת כיסאות בבית הכנסת

כבודו מעיר הערה נכונה שלא טוב הוא שמוכרים את כל הכיסאות של ביהכנ"ס שעי"ז נגרם אי נעימות וחילול ה' כמו שהזכרת. וע"פ זה נוהגים בהרבה קהילות להשאיר שורה או שתים של כיסאות לאורחים.

אולם עצם המכירה לא השתנתה כלל מאז להיום שכמו שאז היו צריכים לכספי הכיסאות כדי להחזיק את ביהכנ"ס (שהוא כולל: תאורה, חשמל, חזנים, רב ביהכנ"ס, פעילויות ציבוריות, ניקיון ועוד) גם היום כך הוא על אף שהערייה מסייעת קצת.

וכן ראה בשו"ת משיב משפט (ח"א חחו"מ סימן ל"ה) שדן באורך בכל דיני מכירת הכיסאות ומתבאר מדבריו וכן משאר הפוסקים, שנהגו למכור לכולם כדי שיהיה להם לנוח שיהיה לקבועים מקום קבוע, ורק את החשובים הקצו להם מקומות מיחדים. אולם אין זה כלל עיקר המכירה, וזה ברור.

ולכן כמו שאמרו, בתחילה יש למכור כדי שלקבועים יהיה מקום קבוע שלא כל פעם יחפשו מקום בגלל אורח שבא פעם בשנה, אולם חובה גדולה להשאיר מקומות לאורחים.

הרב רז צבי הרשפינוס

קריאת פרשת זכור ע"י חתן בר מצוה

לכתחילה עדיף שיקראו לאדם אחר שיעלה לפרשת זכור ויאמרו קדיש ואח"כ יעלו את חתן הבר מצוה לתורה ויחזרו ויקראו לו שוב את פרשת זכור ואח"כ יקרא הפטרה ולא יאמר קדיש (שכבר אמר העולה לפניו) כמש' בהלכות בתחילת תיקון סופרים איש מצליח.

ואם אין הציבור מסכים לפתרון זה אפשר להעלותו לכתחילה ויכוין להוציא את הציבור ידי חובה, וכמש' בחזון עובדיה שבת (ח"ב עמ' מ"ז).

הרב רז צבי הרשפינוס

האם נתנה לנו מצות תלמוד תורה להנאה

ישר כח על השאלה ועל הבקיאות הנפלאה. ומ"מ מה שהקדמת שת"ת כן ניתן להנאה, המעיין שם יראה שאין זה אלא חידושו של הט"ז עצמו אולם שאר האחרונים גם בהלכות נדרים וגם המשנ"ב באו"ח שכבודו ציין לדבריו לא קיבלו את חידושו. (לדוגמא ראה שם בש"ך ס' קנ"ה ובחידושי אמרי ברוך שם).

הרב רז צבי הרשפינוס
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0