הרב אוריאל דניאל

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (18 שאלות)

עד כמה זמן לאחר הפטירה צריך לקיים אזכרה וכד’?

א. המנהג לעלות להפטרה גם בשבת הקודמת
עיין ברית כהונה (מערכתפ"א אותיות י"א י"ב) זכרי כהונה (מערכת קו"ף אות ח') ובספר פקודת אלעזר (שנדפס בסוף שו"ת מגיד תשובהחלק א') אותיות י"א י"ב עיין שם
ב. יש להמשיך ולהתמיד בכל המנהגים אפילו אם עברו כמה עשרות שנים (חזון עובדיה חלק ג' עמוד רל"ז) וכן המנהג פשוט
הרב אוריאל דניאל

ביקור כהן במחנה ריכוז (דכאו בגרמניה).

יש לברר (דרך יד ושם) היכן קבורים המתים ואפרם ובמקומות אלו יזהר גם כן מלעמוד תחת עצים בשאר המקומות יש להקל מכמה סיבות ראה כנפי יונה (מצבר) חלק א' סימן י"ז ומנחה טהורה (עמודים 300-320
הרב אוריאל דניאל

זמן עשיית אזכרת השנה .

דעת מרן הרב עובדיה זצ"ל (בחזו"ע אבלות ח"ג עמוד רל"א) כתב שעיקר האזכרה בסוף החדש הי"ג (י"ב בטבת) ואם אפשר טוב לעשות ג"כ בסוף חודש הי"ב (י"ב בכסלו).
אך דעת מרן ראש הישיבה שליט"א (במקור נאמן ח"א סימן תשס"א) להיפך שהעיקר בסוף חודש הי"ב, ועושים ג"כ בסוף חודש הי"ג לחומרא בעלמא.
הרב אוריאל דניאל

שליח ציבור בתוך ימי אבלות.

עדיף שאבל לא יהיה שליח ציבור בבית הכנסת.
אבל אם אין מי שיהיה שיח ציבור יכול האבל להיות שליח ציבור, וגם אז יאמרו נפילת אפיים (חזו"ע אבלות ח"ג ו,י"ח) והאבל עצמו יצא מבית הכנסת
הרב אוריאל דניאל

אמירת משניות ליד הקבר

אומרים לפני כן לעילוי נשמת כל מתי ישראל הקבורים כאן, ובפרט לפלוני בן פלונית הקבור כאן (חזו"ע אבלות ח"ג עמוד רי"א)
הרב אוריאל דניאל

טלטול תרופות בשבת לצורך מוצאי שבת

כתב בשו"ת מהרש"ג (סי' סא) שכל האיסור של הכנה משבת לחול הוא דוקא כשעושה כן כדי להרוויח זמן ההכנה, שלא יצטרך לעשות כן בימי החול, אבל דבר שאם לא יעשנו בשבת יופסד הדבר, לא גזרו, וראיה לזה ממה שהתירו לטלטל כלי שמלאכתו להיתא מחמה לצל. ע"ש. והובאו דבריו בספר חזו"ע בכמה מקומות. ולפ"ז גם בנדון דידן יש להקל, כיון שאם לא יטלטל התרופות לא יהא יכול לקחתם בזמן, ואינו עושה כן כדי לחסוך זמן במוצ"ש. (וכמובן ההיתר רק כשאין איסור טלטול ברה"ר).

הרב אוריאל דניאל
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0