הרב אוריאל דניאל

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (19 שאלות)

מתי עורכים את אזכרת ה11 חודש?

נכון באזכרת י"א חדש הולכים אחר יום הקבורה (י"ג כסלו)
הרב אוריאל דניאל

עד כמה זמן לאחר הפטירה צריך לקיים אזכרה וכד’?

א. המנהג לעלות להפטרה גם בשבת הקודמת
עיין ברית כהונה (מערכתפ"א אותיות י"א י"ב) זכרי כהונה (מערכת קו"ף אות ח') ובספר פקודת אלעזר (שנדפס בסוף שו"ת מגיד תשובהחלק א') אותיות י"א י"ב עיין שם
ב. יש להמשיך ולהתמיד בכל המנהגים אפילו אם עברו כמה עשרות שנים (חזון עובדיה חלק ג' עמוד רל"ז) וכן המנהג פשוט
הרב אוריאל דניאל

סדר אזכרת הי"א חודש והעליה לקבר.

לכתחילה יש לעשות הסעודה בליל כ' וביום כ' לעלות לקבר 
אם אי אפשר לעשות כן אם בסעודה יאמרו דברי תורה נראה שהיא עדיפה מהעליה (ויעלו ביום י"ט והסעודה בליל כ') 
ובכל מקרה אין צריך כ"כ להקפיד בזה באזכרת הי"א ועיקר ההקפדה היא ביום החודש וביום השנה.
הרב אוריאל דניאל

הליכה לבית העלמין בראש חודש.

במקור נאמן (חלק א' סימן תשס"ו) כתב שאין ללכת לבית עלמין ביום השבעה והשלושים כשחלו בראש חודש כיון שמבאים לידי בכי ודמעות ע"ש.
ולכן יש ללכת כמה ימים לפני או אחרי ר"ח אם אין אפשרות לעלות ביום אחר ובטוחים שלא יבואו לידי בכי ודמעות יש להתיר לעלות גם בר"ח.
הרב אוריאל דניאל

שליח ציבור בתוך ימי אבלות.

עדיף שאבל לא יהיה שליח ציבור בבית הכנסת.
אבל אם אין מי שיהיה שיח ציבור יכול האבל להיות שליח ציבור, וגם אז יאמרו נפילת אפיים (חזו"ע אבלות ח"ג ו,י"ח) והאבל עצמו יצא מבית הכנסת
הרב אוריאל דניאל

אמירת משניות ליד הקבר

אומרים לפני כן לעילוי נשמת כל מתי ישראל הקבורים כאן, ובפרט לפלוני בן פלונית הקבור כאן (חזו"ע אבלות ח"ג עמוד רי"א)
הרב אוריאל דניאל

טלטול תרופות בשבת לצורך מוצאי שבת

כתב בשו"ת מהרש"ג (סי' סא) שכל האיסור של הכנה משבת לחול הוא דוקא כשעושה כן כדי להרוויח זמן ההכנה, שלא יצטרך לעשות כן בימי החול, אבל דבר שאם לא יעשנו בשבת יופסד הדבר, לא גזרו, וראיה לזה ממה שהתירו לטלטל כלי שמלאכתו להיתא מחמה לצל. ע"ש. והובאו דבריו בספר חזו"ע בכמה מקומות. ולפ"ז גם בנדון דידן יש להקל, כיון שאם לא יטלטל התרופות לא יהא יכול לקחתם בזמן, ואינו עושה כן כדי לחסוך זמן במוצ"ש. (וכמובן ההיתר רק כשאין איסור טלטול ברה"ר).

הרב אוריאל דניאל
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0