הרב יוסף פרץ

מתלמידיו של הגאון הגר"מ לוי זצ"ל, מוסר שיעורים בישיבה, ולומד בכולל לדיינות "דבר אבנר".
פרויקט יחודי נטל על עצמו, ללמד את שיטת כתיבת שאלות ותשובות בהלכה, בקרב תלמידי הישיבות בארץ, כפי שמלמדים בישיבה וכפי שיטתו של מרן עמוד ההוראה רבי כלפון משה הכהן זצ"ל.
כתב את פסקי ההלכות הנמצאים בסדרת מחזורי הישיבה "איש מצליח", וחיבר ספר יוסף לקח ב"ח, שו"ת ופסקים בהלכה.
השתתף בעריכת משנה ברורה "איש מצליח" חלק ה', ונמנה על מורי הצדק בבית ההוראה שעל ידי הישיבה.  

שיעורי וידאו (130 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (152 שאלות)

טבילת כלים חד פעמים תוצרת חוץ לארץ

הרב משה הלוי זצ"ל עורר בזה, שאם התבנית מחץ לארץ יש להצריכה טבילה. אלא שהוסיף שאם יצפה אותה בנייר אפיה, באופן שהמאכל לא יגע בתבנית אפשר להקל. ופחיות הרגילות בארץ, הם תוצרת הארץ, ואין בהם כל חשש. ורק פחיות מיוחדות מחוץ לארץ עליהם הדיון. ואחרי פסק מרן הראשון לציון מחמירים בזה. (אגב תבניות בהכשר בד"ץ העדה החרדית או בד"ץ בית יוסף, אין בהם כל חשש.)
הרב יוסף פרץ

מה מברכים על וופל, שהכל או מזונות?

א) נכון.
ב) כיון שכאן אין ללבן שבופל טעם, והעיקר הוא השוקולד, ורק לשבור את מתיקותו אוכלים גם את הלבן, והרי זה דומה למה שאמרו אכל את המליח ועם זה פת אין צריך לברך על הפת. וראה בזה באורך בברכת ה' חלק ג' (פרק י' סעיף ל').
הרב יוסף פרץ

סוף זמן אמירת ברכות קריאת שמע

את מה שהספיק יאמר בשם ומלכות, ואת היתר יאמר בלי שם ומלכות, ודוקא בתפלת י"ח כשבאמצע התפילה הגיע סוף זמן התפילה יש מחלוקת, והכריע מופת הדור מרן הרב עובדיה שליט"א בשו"ת יביע אומר (חלק ז' סימן ל"ד) שהיות ותפלה רחמי נינהו - מותר, מה שאין כן לגבי ברכת הלבנה אסור. ע"ש. והוא הדין כאן, ברכות קריאת שמע אין דומות לתפילה, אלא לברכת הלבנה שהיא שבח. וכן אין ברכות אלו כאחד, כתפלת י"ח, אלא נפרדים הם כידוע.
הרב יוסף פרץ

מכירת כלים לגוי כדי לפוטרם מטבילה

אם מקנים את זה לגוי, אין בעיה. וכך נוהגים לגבי כלים חשמליים, שיש מחלוקת אם צריכים טבילה, שמקנים לגוי ומשאילים ממנו.
הרב יוסף פרץ

תפילה ביחיד או תפילה בנץ החמה.

1. יש לכוין בכל התפלה מילה במילה
2. עיין בערך מעלת תפלה במנין בשו"ת איש מצליח (חלק א') ומ"מ אין זה חיוב גמור כיעיון שם. 
הרב יוסף פרץ

מה מברכים על קורנפלקס ופירכיות ארז?

פרכיות אורז -ברכתם "בורא פרי האדמה" כיון שזה אורז אפוי וכמבואר בספר ברכת ה' בסוף חלק ג' למוה"ר הרב משה לוי זצ"ל
קורנפלקס -ברכתו "שהכל נהיה בדברו"  ועיין עוד בספר בשו"ת יוסף לקח חלק ב' סימן י"ז באורך
הרב יוסף פרץ

מה מברכים על ה"בריקה"?

הנה זה לשון הרב מקור נאמ"ן שליט"א
שאלה: מה מברכים על בריקה (עלי סיגר מטוגנים בתפוחי אדמה או ביצה) ברכה ראשונה ואחרונה?
תשובה: מזונות ועל המחיה (עיין בספר נוכח השולחן אורח חיים סימן קס"ח ובהגהתי שם וכן נראה מדברי המשנה ברורה שם סעיף קטן מ"ה שאם נותנים מרקחת על הדובשנים והדובשנים טובים למאכל בעצמן מברך עליהם בורא מיני מזנות ופוטר את המרקחת עיין שם והוא הדין הכא שה"בירקה" טובה למאכל בעצמה ולא רק בשביל המילוי והראיה שגם בקצוות שאין שם מילוי יש בה טעם לשבח 
ולדינא יברך רק מזונות ולא על הביצה שבתוכם והכל בכלל ברכת "מזונות" שהרי כל שיש בו מחמשת מיני דגן מברך מזנות ופוטר השאר ועיין בשו"ת יוסף לקח חלק א' סימן ט'  
הרב יוסף פרץ

נקודות שחרות באתרוג.

לקחת קסמי אוזנים ולהרטיב במים ולנקות בעדינות את הנקודות אם לא ירד לקחת קסמי שיניים ולנקות בעדינות (עדיף שיעשה ע"י מומחה) והיה אם הוסרו מה טוב ואם לא, נקודות שחרות הפוסלות הם כאשר אוחזים את האתרוג ממרחק שלושים ס"מ ומעבירים את האתרוג לא בצורה עייונית ביותר אם הנקדות לא ניכרת הרי הוא כשר ואם הם ניכרות האתרוג בבעיית כשרות 
כל זה לגבי יו"ט אבל בשאר ימים האתרוג כשר לברכה.
הרב יוסף פרץ
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0