הרב יוסף פרץ

מתלמידיו של הגאון הגר"מ לוי זצ"ל, מוסר שיעורים בישיבה, ולומד בכולל לדיינות "דבר אבנר".
פרויקט יחודי נטל על עצמו, ללמד את שיטת כתיבת שאלות ותשובות בהלכה, בקרב תלמידי הישיבות בארץ, כפי שמלמדים בישיבה וכפי שיטתו של מרן עמוד ההוראה רבי כלפון משה הכהן זצ"ל.
כתב את פסקי ההלכות הנמצאים בסדרת מחזורי הישיבה "איש מצליח", וחיבר ספר יוסף לקח ב"ח, שו"ת ופסקים בהלכה.
השתתף בעריכת משנה ברורה "איש מצליח" חלק ה', ונמנה על מורי הצדק בבית ההוראה שעל ידי הישיבה.  

שיעורי וידאו (91 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (152 שאלות)

מה מברכים על וופל, שהכל או מזונות?

א) נכון.
ב) כיון שכאן אין ללבן שבופל טעם, והעיקר הוא השוקולד, ורק לשבור את מתיקותו אוכלים גם את הלבן, והרי זה דומה למה שאמרו אכל את המליח ועם זה פת אין צריך לברך על הפת. וראה בזה באורך בברכת ה' חלק ג' (פרק י' סעיף ל').
הרב יוסף פרץ

כמה זמן אחר הניפוי נחשב הקמח עדיין מנופה

במקרר אפשר גם זמן רב, וכ"ש במקפיא. בחוץ אין ראוי שישהה זמן ממושך (שבוע ויותר) מחשש התלעה, בפרט בימי הקיץ החמים. (קשה לומר ימים כיון שהדברים משתנים).
הרב יוסף פרץ

להניח ניילון שקוף על הסכך בסוכה

הסוכה פסולה, כמבואר בשלחן ערוך (סי' תרכ"ט סי"ט). ואם ישים סדין יפה ומקושט - בחזון עובדיה סוכות (עמ' פ"ו) כתב שכשרה.
הרב יוסף פרץ

תפילה ביחיד או תפילה בנץ החמה.

1. יש לכוין בכל התפלה מילה במילה
2. עיין בערך מעלת תפלה במנין בשו"ת איש מצליח (חלק א') ומ"מ אין זה חיוב גמור כיעיון שם. 
הרב יוסף פרץ

שימוש בקומקום חשמלי בשבת.

מותר כיון שזה כלי שמלאכתו לאיסור שמותר לצורך גופו ומקומו.
ומכל מקום אם יש כלי אחר ללא שום תשמל וכדומה (מובן משאלתך שהכלי הוא חשמלי) בודאי שעדיף להשתמש בו בשבת 
הרב יוסף פרץ

מה מברכים על לחם שבושל יחד עם שוקולד ואגוזים?

ברכתו המוציא כי המדד הוא האם דרך לקבוע עליו סעודה או אין דרך לקבוע עליו סעודה, וכמבואר בבית יוסף סימן קס"ח וראה כל זה באורך בשו"ת יוסף לקח חלק ב' סימן ט"ו בשם הפוסקים וראה שם בעמ' קס"ג
הרב יוסף פרץ

מה מברכים על ה"בריקה"?

הנה זה לשון הרב מקור נאמ"ן שליט"א
שאלה: מה מברכים על בריקה (עלי סיגר מטוגנים בתפוחי אדמה או ביצה) ברכה ראשונה ואחרונה?
תשובה: מזונות ועל המחיה (עיין בספר נוכח השולחן אורח חיים סימן קס"ח ובהגהתי שם וכן נראה מדברי המשנה ברורה שם סעיף קטן מ"ה שאם נותנים מרקחת על הדובשנים והדובשנים טובים למאכל בעצמן מברך עליהם בורא מיני מזנות ופוטר את המרקחת עיין שם והוא הדין הכא שה"בירקה" טובה למאכל בעצמה ולא רק בשביל המילוי והראיה שגם בקצוות שאין שם מילוי יש בה טעם לשבח 
ולדינא יברך רק מזונות ולא על הביצה שבתוכם והכל בכלל ברכת "מזונות" שהרי כל שיש בו מחמשת מיני דגן מברך מזנות ופוטר השאר ועיין בשו"ת יוסף לקח חלק א' סימן ט'  
הרב יוסף פרץ

נקודות שחרות באתרוג.

לקחת קסמי אוזנים ולהרטיב במים ולנקות בעדינות את הנקודות אם לא ירד לקחת קסמי שיניים ולנקות בעדינות (עדיף שיעשה ע"י מומחה) והיה אם הוסרו מה טוב ואם לא, נקודות שחרות הפוסלות הם כאשר אוחזים את האתרוג ממרחק שלושים ס"מ ומעבירים את האתרוג לא בצורה עייונית ביותר אם הנקדות לא ניכרת הרי הוא כשר ואם הם ניכרות האתרוג בבעיית כשרות 
כל זה לגבי יו"ט אבל בשאר ימים האתרוג כשר לברכה.
הרב יוסף פרץ
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0