הרב יוסף פרץ

מתלמידיו של הגאון הגר"מ לוי זצ"ל, מוסר שיעורים בישיבה, ולומד בכולל לדיינות "דבר אבנר".
פרויקט יחודי נטל על עצמו, ללמד את שיטת כתיבת שאלות ותשובות בהלכה, בקרב תלמידי הישיבות בארץ, כפי שמלמדים בישיבה וכפי שיטתו של מרן עמוד ההוראה רבי כלפון משה הכהן זצ"ל.
כתב את פסקי ההלכות הנמצאים בסדרת מחזורי הישיבה "איש מצליח", וחיבר ספר יוסף לקח ב"ח, שו"ת ופסקים בהלכה.
השתתף בעריכת משנה ברורה "איש מצליח" חלק ה', ונמנה על מורי הצדק בבית ההוראה שעל ידי הישיבה.  

שיעורי וידאו (94 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (152 שאלות)

ניקוד המילה "הקרב" בסוף פסוק

לאחר בדיקה, נראה ששאלתך על הפסוק בפרשת ויקרא (פרק ג' פסוק ג'), כל החלב אשר על הקֶרֶב. ושאלתך מדוע לא מנוקד שם קמץ, היות ותיבה זו היא בסוף פסוק, כמו- שלא עשני עָבד וכדומה.
והביאור לזה כתב הרד''ק בספר המכלול: יש 28 מילים שהם תמיד יוצאי דופן- כגון צדק, נדר, מלך, תבן, ועוד, וביניהם גם מילה זו שהיא תמיד יוצאת דופן.
הרב יוסף פרץ

מה מברכים על וופל, שהכל או מזונות?

א) נכון.
ב) כיון שכאן אין ללבן שבופל טעם, והעיקר הוא השוקולד, ורק לשבור את מתיקותו אוכלים גם את הלבן, והרי זה דומה למה שאמרו אכל את המליח ועם זה פת אין צריך לברך על הפת. וראה בזה באורך בברכת ה' חלק ג' (פרק י' סעיף ל').
הרב יוסף פרץ

מכירת כלים לגוי כדי לפוטרם מטבילה

אם מקנים את זה לגוי, אין בעיה. וכך נוהגים לגבי כלים חשמליים, שיש מחלוקת אם צריכים טבילה, שמקנים לגוי ומשאילים ממנו.
הרב יוסף פרץ

תפילה ביחיד או תפילה בנץ החמה.

1. יש לכוין בכל התפלה מילה במילה
2. עיין בערך מעלת תפלה במנין בשו"ת איש מצליח (חלק א') ומ"מ אין זה חיוב גמור כיעיון שם. 
הרב יוסף פרץ

שימוש בקומקום חשמלי בשבת.

מותר כיון שזה כלי שמלאכתו לאיסור שמותר לצורך גופו ומקומו.
ומכל מקום אם יש כלי אחר ללא שום תשמל וכדומה (מובן משאלתך שהכלי הוא חשמלי) בודאי שעדיף להשתמש בו בשבת 
הרב יוסף פרץ

מה מברכים על קורנפלקס ופירכיות ארז?

פרכיות אורז -ברכתם "בורא פרי האדמה" כיון שזה אורז אפוי וכמבואר בספר ברכת ה' בסוף חלק ג' למוה"ר הרב משה לוי זצ"ל
קורנפלקס -ברכתו "שהכל נהיה בדברו"  ועיין עוד בספר בשו"ת יוסף לקח חלק ב' סימן י"ז באורך
הרב יוסף פרץ

מה מברכים על ה"בריקה"?

הנה זה לשון הרב מקור נאמ"ן שליט"א
שאלה: מה מברכים על בריקה (עלי סיגר מטוגנים בתפוחי אדמה או ביצה) ברכה ראשונה ואחרונה?
תשובה: מזונות ועל המחיה (עיין בספר נוכח השולחן אורח חיים סימן קס"ח ובהגהתי שם וכן נראה מדברי המשנה ברורה שם סעיף קטן מ"ה שאם נותנים מרקחת על הדובשנים והדובשנים טובים למאכל בעצמן מברך עליהם בורא מיני מזנות ופוטר את המרקחת עיין שם והוא הדין הכא שה"בירקה" טובה למאכל בעצמה ולא רק בשביל המילוי והראיה שגם בקצוות שאין שם מילוי יש בה טעם לשבח 
ולדינא יברך רק מזונות ולא על הביצה שבתוכם והכל בכלל ברכת "מזונות" שהרי כל שיש בו מחמשת מיני דגן מברך מזנות ופוטר השאר ועיין בשו"ת יוסף לקח חלק א' סימן ט'  
הרב יוסף פרץ

שימוש במכונת גילוח המאושרת ע"י מכון צומת

לענין זה אי אפשר לסמוך על מכון צומת כיון שיש להם שיטה חדשנית בנושא זה, שאפילו אם הבשר יהיה חלק מותר. וזה נגד שיטת מופה"ד ביב"א שאוסר באופן זה. 
הרב דוד יוסף כפי הנשמע יש לו מכונות כשרות בבית מדרשו ביחוה דעת. וכן מכונת סידור זקן בשם וואל ג"כ טובה לגילוח כיון שמרגשים משהו מהזיפים והיא מגלחת מצויין
הרב יוסף פרץ
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0