הרב אברהם מאזוז

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (56 שאלות)

מה עדיף הנחת תפלין בחצר בית הכנסת או להיות מעשרה ראשונים

לא מצאנו שהיא עדיפא על עשרה ראשונים ומה שכתב מרן ראש הישיבה בשו"ת מקור נאמן (עמוד ט"ו) שאפשר להניח בחצר אין כוונתו שיהיה כמניח בביתו ומלשון רבנו האר"י משמע שהמעלה היא להניח תפלין בביתו וילך בהם מעוטר לבית הכנסת ואפשר להכנס לבית הכנסת עד שיהיו עשרה בלעדיו (ועל ידו באה השכינה) ויקרא ברכת השחר ואחר כך יצא ויניח תפלין בחצר בית הכנסת.
הרב אברהם מאזוז

איך מברכים את הגר .... בן חוה או ..... בן שרה?

במי שברך להצלחה וכיוצא בזה אפשר לומר גם משפחה (עיין בסידור איש מצליח מהדורה רביעית עמוד 502) ובמי שברך לרפואה עדיף לומר לגברים ........ בן אברהם. ולנשים ........... בת שרה.
(מה שאומרים שם האמא הטעם משום שזה בטוח אמו יותר מאביו [זהר הקדוש עיין יביע אומר חלק ב' סימן י"א] וזה לא שייך כאשר מזכירם אברהם או שרה ולכן לגברים יאמר בן אברהם ) 
ואם מתבייש יאמר בן חווה.
הרב אברהם מאזוז

ברכת קריאת שמע בלא שם ומלכות.

הרב בן איש חי (פרשת פקודי הלכה י"ב) כתב שיש מברכים ברכת המפיל בשו"מ מהחשש שיהיה מוכרח לדבר.
אולם מרן הראשון לציון בשו"ת יחוה דעת חלק ד' (סימן כא') הוכיח מהפוסיקם שאין לחוש כ"כ עד כדי להפסיד מכל וכל את הברכה שתיקנו לנו חז"ל שהרי כל ברכה שאין בה שם ומלכות אינה ברכה 
ולכן אם ישן קודם חצות לילה יברך ברכת המפיל בשם ומלכות
 ואם יש לו נידנודי שינה ויהיה הפסק גדול בין הברכה לשינה לדעת מרן בשם ומלכות ברכת המפיל.
וישתדל בכל עוז שלא להפסיק בין ברכת המפיל וקריאת שמע לשינה בין באכילה ושתיה ובין בדיבורק אולם אם מרגיש רעב מאוד או צמא מאוד או שמוכרח לדבר כגון שהילד בוכה וצריך לדבר על רשאי . (יחוה דעת שם עמ' קי"ח)
הרב אברהם מאזוז

קול באישה ערווה באמא סבתא אחות ובתו.

לעניין שמיעת קול זמר של אמא סבתא בת נכדה ואחות, כאשר אינו לומד, מעיקר הדין אפשר להקל כאשר לא מתכוין ליהנות מקולה. שהרי להסתכל בפנויה אסור. ובאחותו וכל הנ"ל מותר (משנה ברורה סימן רכ"ה סעיף קטן א', עיין שם). וקול זמר של פנויה טהורה מעיקר הדין מותר (משנה ברורה סימן ע"ה סעיף קטן י"ז). ואם כן אם בפנויה טהרה, החמורה, הקלו בקול זמר קל וחומר באחותו ובכל הנ"ל. ועוד שלגבי יחוד עם אחותו בדרך עראי מותר (תפלה למשה חלק ') וראוי להחמיר בזה באחותו גדולה. (עיין בספר תפלה למשה (חלק ז' סימן י"א ובספר פסקי תשובות סימן ע"ה אות י"ג עיין עליהם). ואם רגיל לשמוע קול זמר של הקרובות הנ"ל מסתבר שמותר אפיל ללמוד כאשר שומע קולם (יין ברכת ה' חלק א' פרק ז' הערה 64). ואם אינו רגיל לשמוע קול זמר של הקרובות הנ"ל יזהר מלשמוע בשעה שלומד (ברכת ה' חלק א פרק ז' הלכה ט"ו הערה 63)
הרב אברהם מאזוז

הפיכת תנור בשרי לחלבי

ינקה אותו היטב שלא ישאר שום שומן וכיוצא בזה, ויסיק את התנור על החום הגבוה ביותר חצי שעה. (תפילה למשה חלק ג' סימן ט"ז, הוראה ברורה סימן ק"ח) ומרן הגאון הרב עובדיה יוסף החמיר שימתין 24 שעות בלא שימוש בשרי, ואחר כך יסיק אותו כנ"ל. ומותר אחר כך רק מאכלים חלביים ולא משקים והמיקל אף במשקה אחר ההכשר הנ"ל יש לו על מה לסמוך (יביע אומר חלק ב' יורה דעה סימן ז').
הרב אברהם מאזוז

צירוף למנין אנשים שאינם דתיים

גם בעלי עבירות מצטרפים למנין שישראל אע"פ שחטא ישראל הוא וכן פסק בש"ע סימן נ"ה סעיף י"א
אלא א"כ מחלל שבת באיסורי דאורייתא בפרהסיא ואינו מצטרף למנין כיון שנחשב כעובדי עבודהב זרה  עיין שם בהערות אי"מ בשם האחרונים וכ"פ בהלכה ברורה שם ע"ש 
הרב אברהם מאזוז

ברכת על שניצל עם פירורים וכן ברכה על קרמבו

לדעת הרב ברכת ה' אם הוא אוכל תחלה מהקרם בלבד יפריד מעט מהביסקויט ויברך עליו מזונות ואח"כ יברך שהכל על הקרם, ואם רוצה לאכול רק את הקרם ואוכל את העוגיה רק שלא יזרק לא מברך על העוגיה עם הקרם ואם אכל את העוגיה לאחר אכילת הקרם בכל אופן יברך גם על העוגיה (ברכת ה' ח"ג פ"י סעיף כ"ח) 
ציפוי של פרורים נעשה כדי להטעים וליפכך יש לברך "מזונות"
הרב אברהם מאזוז

צירוף חילוני מחלל שבת בפרהסיה לברכת זימון

זימון שונה, כיון שהזימון הוא לחברים שיושבים וקובעים עצמם לאכילה יחד, ולא רצו חכמים שאדם יתחבר עם אנשים מחללי שבת, ולכן לא מצטרפים לזימון. עיין ברכת ה' עמוד תע"ח-תע"ט והלכה ברורה ח"י עמוטד קי"ז 
ובשעת הצורך שיודעים שיש חשש לאיבה ומחלוקת תסמוך על המקלים
הרב אברהם מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0