הרב אברהם מאזוז

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (55 שאלות)

איך מברכים את הגר .... בן חוה או ..... בן שרה?

במי שברך להצלחה וכיוצא בזה אפשר לומר גם משפחה (עיין בסידור איש מצליח מהדורה רביעית עמוד 502) ובמי שברך לרפואה עדיף לומר לגברים ........ בן אברהם. ולנשים ........... בת שרה.
(מה שאומרים שם האמא הטעם משום שזה בטוח אמו יותר מאביו [זהר הקדוש עיין יביע אומר חלק ב' סימן י"א] וזה לא שייך כאשר מזכירם אברהם או שרה ולכן לגברים יאמר בן אברהם ) 
ואם מתבייש יאמר בן חווה.
הרב אברהם מאזוז

הפיכת תנור בשרי לחלבי

ינקה אותו היטב שלא ישאר שום שומן וכיוצא בזה, ויסיק את התנור על החום הגבוה ביותר חצי שעה. (תפילה למשה חלק ג' סימן ט"ז, הוראה ברורה סימן ק"ח) ומרן הגאון הרב עובדיה יוסף החמיר שימתין 24 שעות בלא שימוש בשרי, ואחר כך יסיק אותו כנ"ל. ומותר אחר כך רק מאכלים חלביים ולא משקים והמיקל אף במשקה אחר ההכשר הנ"ל יש לו על מה לסמוך (יביע אומר חלק ב' יורה דעה סימן ז').
הרב אברהם מאזוז

צירוף למנין אנשים שאינם דתיים

גם בעלי עבירות מצטרפים למנין שישראל אע"פ שחטא ישראל הוא וכן פסק בש"ע סימן נ"ה סעיף י"א
אלא א"כ מחלל שבת באיסורי דאורייתא בפרהסיא ואינו מצטרף למנין כיון שנחשב כעובדי עבודהב זרה  עיין שם בהערות אי"מ בשם האחרונים וכ"פ בהלכה ברורה שם ע"ש 
הרב אברהם מאזוז

פתחתי במקורות שצויינו ודברי הרב המשיב מדוייקים ומתומצתים. רק שלא...

דעת הרב שלמה דרימר בספרו בית שלמה או"ח סימן פ"ז וסימן קס"ד כתב שכיון שהיסקו מבחוץ לא נחשב אפילו כיהסק קל ע"ש והביאו מרן הגר"ע יוסף שם ביבי"א ח"ה (חיו"ד סימן ז' אות ז'-ח') הביא את הבית שלמה הנ"ל ופירש דבריו שכח החום יכול להכשיר רק כאשר האש או גוף החימום מבפנים, אבל אם האש או גופי החימום מחוץ לתנור לא מכשירים את התנור ואפילו שמגיע לחום גבוה כיון שהאש לא נמצאת מול הזיעה ממש ולכן גם המשקים שהזיעה שלהם אוסרת לכל הדעות חשש הרב לדעת תרב בית שלמה הנ"ל
הרב אברהם מאזוז

ברכת על שניצל עם פירורים וכן ברכה על קרמבו

לדעת הרב ברכת ה' אם הוא אוכל תחלה מהקרם בלבד יפריד מעט מהביסקויט ויברך עליו מזונות ואח"כ יברך שהכל על הקרם, ואם רוצה לאכול רק את הקרם ואוכל את העוגיה רק שלא יזרק לא מברך על העוגיה עם הקרם ואם אכל את העוגיה לאחר אכילת הקרם בכל אופן יברך גם על העוגיה (ברכת ה' ח"ג פ"י סעיף כ"ח) 
ציפוי של פרורים נעשה כדי להטעים וליפכך יש לברך "מזונות"
הרב אברהם מאזוז

סדר ההנהגה לאדם שקם בבוקר וצריך לנקביו

הצד הראשון שהזכיר כת"ר הוא הנכון (כמבואר במקור הדברים בשו"ת איש מצילח) ולא יטול ידיו אלא לאחר שעשה צרכיו 
הרב אברהם מאזוז

עד כמה אנשים מטמא מי שלא נטל ידיו בבוקר

לכתחילה ראוי להחמיר ליטול אם נגע באדם שלא נטל ידיו אחר שינת לילה (הלכה ברורה ס"ד אות ל' וע"ש בהערה) ומסתבר שגם השלישי ורביעי וחמישי אבל באנשים שאינם שומרים תו"מ בעוה"ר מקלים ויש כמה טעמים להקל במקום צורך כזה , אחד מהם ע"פ בשו"ת יבי"א ח"ד ס"א אות י' דרחיצה לשם ניקיון אפילו פעם אחת מסלקת מעט את הרוח רעה וכמ"ש הרב בן איש חי בספרו עוד יוסף חי ע"ש 

הרב אברהם מאזוז

מנהג הגבהת ספר תורה לספרדים ולאשכנזים

מנהג רוב קהילות הספרדים שמגביה באופן שפני הכתב יהיו כנגד פני העם ואחורי הכתב כנגד פני המגביה. ונראה שטעמם שכל ההגבה נעשית כדי להראות כתב הספר תורה לציבור (כמובא במסכת סופרים שם) וכאשר עושים בדרך זו, הציבור רואים הכתב יותר טוב.

והטעם למנהג האשכנזים שפני הכתב כלפי המגביה שכבודו הזכיר שגם המגביה יראה כדי לקבל אור וקדושה לא נמצא במסכת סופרים. ובטעמם של האשכנזים עיין בבית יוסף סימן קמז בשם המהר"י קולון ובב"ח שם.

הרב אברהם מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0