הרב אברהם מאזוז

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (55 שאלות)

מה עדיף הנחת תפלין בחצר בית הכנסת או להיות מעשרה ראשונים

לא מצאנו שהיא עדיפא על עשרה ראשונים ומה שכתב מרן ראש הישיבה בשו"ת מקור נאמן (עמוד ט"ו) שאפשר להניח בחצר אין כוונתו שיהיה כמניח בביתו ומלשון רבנו האר"י משמע שהמעלה היא להניח תפלין בביתו וילך בהם מעוטר לבית הכנסת ואפשר להכנס לבית הכנסת עד שיהיו עשרה בלעדיו (ועל ידו באה השכינה) ויקרא ברכת השחר ואחר כך יצא ויניח תפלין בחצר בית הכנסת.
הרב אברהם מאזוז

האם אומרים נפילת אפים (לדוד אליך) אחר השקיעה

דעת הרב משנה ברורה והרב ילקוט יוסף לומר נפילת אפים. אבל דעת הרב בן איש חי והרב כף החיים, לא לומר נפילת אפים. וכן דעת מרן ראש הישיבה שליט"א לא לומר נפילת אפים (הערות איש מצליח למשנה ברורה סימן קל"א סעיף קטן י"ז הערה 5)
הרב אברהם מאזוז

איך מברכים את הגר .... בן חוה או ..... בן שרה?

במי שברך להצלחה וכיוצא בזה אפשר לומר גם משפחה (עיין בסידור איש מצליח מהדורה רביעית עמוד 502) ובמי שברך לרפואה עדיף לומר לגברים ........ בן אברהם. ולנשים ........... בת שרה.
(מה שאומרים שם האמא הטעם משום שזה בטוח אמו יותר מאביו [זהר הקדוש עיין יביע אומר חלק ב' סימן י"א] וזה לא שייך כאשר מזכירם אברהם או שרה ולכן לגברים יאמר בן אברהם ) 
ואם מתבייש יאמר בן חווה.
הרב אברהם מאזוז

ברכת קריאת שמע בלא שם ומלכות.

הרב בן איש חי (פרשת פקודי הלכה י"ב) כתב שיש מברכים ברכת המפיל בשו"מ מהחשש שיהיה מוכרח לדבר.
אולם מרן הראשון לציון בשו"ת יחוה דעת חלק ד' (סימן כא') הוכיח מהפוסיקם שאין לחוש כ"כ עד כדי להפסיד מכל וכל את הברכה שתיקנו לנו חז"ל שהרי כל ברכה שאין בה שם ומלכות אינה ברכה 
ולכן אם ישן קודם חצות לילה יברך ברכת המפיל בשם ומלכות
 ואם יש לו נידנודי שינה ויהיה הפסק גדול בין הברכה לשינה לדעת מרן בשם ומלכות ברכת המפיל.
וישתדל בכל עוז שלא להפסיק בין ברכת המפיל וקריאת שמע לשינה בין באכילה ושתיה ובין בדיבורק אולם אם מרגיש רעב מאוד או צמא מאוד או שמוכרח לדבר כגון שהילד בוכה וצריך לדבר על רשאי . (יחוה דעת שם עמ' קי"ח)
הרב אברהם מאזוז

אכילת מאכלי בשר מיד לאחר מאכלי גבינה

צריך לאכול מאכל כל שהוא בכדי שיוציא את שאריות החלב שבפיו. ולא מועיל בשביל זה אכילת מאכלים מדבקים כגון קמח, עלים ירוקים, תמרים וכדומה מפני שלא יכולים להוציא לגמרי את שאריות החלב מתוך הפה.
ואחר כך ישטוף את פיו ויבדוק ידיו שלא נשאר שום שארית מאכל על ידיו, ואם יש ירחצם, והמנהג בכל אופן לרחוץ את ידיו (הוראה ברורה סימן פ"ט סעיף קטן י"ח) וכן ינגב ידיו אחר הרחיצה (שם סעיף קטן כ') ולאחר כל זה מותר לאכול מאכלי בשר,וכן מנהג רוב הספרדים.
ויש חסדים הממתינים חצי שעה וזה על פי דברי הזוהר (עיין בספר הוראה ברורה שער הציון אות קטז ובביאור הלכה שם), ומנהג האשכנזים להמתין אחר גבינה קשה אבל גבינה זו אינה מצויה בארץ ישראל.
הרב אברהם מאזוז

הפיכת תנור בשרי לחלבי

ינקה אותו היטב שלא ישאר שום שומן וכיוצא בזה, ויסיק את התנור על החום הגבוה ביותר חצי שעה. (תפילה למשה חלק ג' סימן ט"ז, הוראה ברורה סימן ק"ח) ומרן הגאון הרב עובדיה יוסף החמיר שימתין 24 שעות בלא שימוש בשרי, ואחר כך יסיק אותו כנ"ל. ומותר אחר כך רק מאכלים חלביים ולא משקים והמיקל אף במשקה אחר ההכשר הנ"ל יש לו על מה לסמוך (יביע אומר חלק ב' יורה דעה סימן ז').
הרב אברהם מאזוז

צירוף למנין אנשים שאינם דתיים

גם בעלי עבירות מצטרפים למנין שישראל אע"פ שחטא ישראל הוא וכן פסק בש"ע סימן נ"ה סעיף י"א
אלא א"כ מחלל שבת באיסורי דאורייתא בפרהסיא ואינו מצטרף למנין כיון שנחשב כעובדי עבודהב זרה  עיין שם בהערות אי"מ בשם האחרונים וכ"פ בהלכה ברורה שם ע"ש 
הרב אברהם מאזוז

צירוף חילוני מחלל שבת בפרהסיה לברכת זימון

זימון שונה, כיון שהזימון הוא לחברים שיושבים וקובעים עצמם לאכילה יחד, ולא רצו חכמים שאדם יתחבר עם אנשים מחללי שבת, ולכן לא מצטרפים לזימון. עיין ברכת ה' עמוד תע"ח-תע"ט והלכה ברורה ח"י עמוטד קי"ז 
ובשעת הצורך שיודעים שיש חשש לאיבה ומחלוקת תסמוך על המקלים
הרב אברהם מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0