הרב יעקב כהן

מתלמידיו של הגאון הגר"מ לוי זצ"ל. ר"מ בישיבה, ורב קהילה גדולה בעיר רעננה.
השתתף בעריכת משנה ברורה "איש מצליח" חלקים ב' ו', ונמנה על מורי הצדק בבית ההוראה שעל ידי הישיבה.  
שותף בכתיבת הסדרה החדשה, "הוראה ברורה" על הלכות יורה דעה- הלכות ריבית. פרי נוסף ממכון הישיבה הכולל פירוש לשלחן ערוך יורה דעה כמתכונת הספר משנה ברורה לבעל ה"חפץ חיים", על חלק או"ח.

שיעורי וידאו (9 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (628 שאלות)

גילוח שערות בית השחי לגברים

אסור לגלח שער בית השחי כמו שכתוב בשלחן ערוך (יורה דעה סימן קפ"ב סעיף א'). ואפילו במקום שרגילים האנשים לגלח אין להקל בזה כמבואר בבית יוסף וכן כתוב בביאור הגר"א שם (סעיף קטן ב') בדעת הרמב"ם ומרן. ע"ש. ואם מפריע לו ריח הזיעה יכול לשים דאורדורנט.
הרב יעקב כהן

סעודות שבת כנגד שלשה אבות

נוסח השאלה אינו מדויק, כי אין אומרים בסעודות של שבת "שתיקן" יצחק וכו', אלא אומרים שהיא "כנגד" יצחק, כי בסעודות לא נזכר שהאבות תיקנום כמו בתפלה. ומה שאומרים בלילה שהיא כנגד יצחק ובסעודה שניה כנגד אברהם ובשלישית כנגד יעקב, זה על פי מה שכתב רבנו האר"י ז"ל בשער הכוונות (דף ע"ב ע"א). ע"ש. ואין לנו עסק בנסתרות.
הרב יעקב כהן

פ"ד תעניות לתיקון העוונות

פ"ד תעניות לפי דברי רבנו האר"י זל צריכים להיות רצופים כמבואר בעבודת הקדש למרן החיד"א ובעוד ספרים. אמנם בזמנינו שירדה חולשה לעולם אסור לעשות תעניות רצופים ויש סכנה בדבר כידוע, לכן יש לשוב בתשובה שלמה ולפדות הפ"ד תעניות בכסף דהיינו שיצום יום אחד שלם ולפי דעת הרב בן איש חי יצום לילה ויום כיום כיפור, והשאר יפדה בצדקה (2 שח ליום בערך) וכמבואר בספרו לשון חכמים (עם סדר לימוד מיוחד. ע"ש).
הימים הראוים יותר להתענות הם שני וחמישי ואם חל בהם יום טוב או ראש חודש אסור להתענות.
הרב יעקב כהן

ברכת פיצה שיש בה הרבה שמן

אם זה אפוי כמו בשאר מקומות יש לברך המוציא וברכת המזון אם אוכל שיעור קביעות סעודה שזה 216 סמ"ק, ובדרך כלל סתם אדם אוכל שיעור כזה, ואם אוכל פחות מזה יברך מזונות. ואם זה מטוגן תמיד יברך מזונות ועל המחיה. (עיין בסימן  קס"ח סעיף ו' סעיף ז' וסעיף י"ג).
הרב יעקב כהן

ברכה על שוקולד עם אגוזים או פצפוצי אורז וכדומה

מברכים שהכל בכל אופן כי השוקולד עיקר והשאר טפל.
הרב יעקב כהן

שימוש בטוסטר גם לבשרי וגם לחלבי

צריך לנקות אותו ולהסיק אותו בחום הכי גבוה כ-20 דקות, ורק אח"כ מותר. עיין בשו"ת יביע אומר חלק ה' (חלק יורה דעה סימן ז').
הרב יעקב כהן

שמיעת שירים בימי בן המצרים בערב שבת ובמוצ"ש.

לא שמעתי דעתו של מו"ר הרב משה הלוי זצ"ל.
אבל דעת מרן ראש הישיבה שליט"א שיש להקל בזה בערב שבת אחר חצות היום אבל לא במוצ"ש.
הרב יעקב כהן

הורדה מהאינטרנט פרויקט השו"ת 22 בחו"ל.

אם הבעלים מקפידים אסור לגזול ואם לא אכפת להם מותר.
הרב יעקב כהן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0