הרב יעקב כהן

מתלמידיו של הגאון הגר"מ לוי זצ"ל. ר"מ בישיבה, ורב קהילה גדולה בעיר רעננה.
השתתף בעריכת משנה ברורה "איש מצליח" חלקים ב' ו', ונמנה על מורי הצדק בבית ההוראה שעל ידי הישיבה.  
שותף בכתיבת הסדרה החדשה, "הוראה ברורה" על הלכות יורה דעה- הלכות ריבית. פרי נוסף ממכון הישיבה הכולל פירוש לשלחן ערוך יורה דעה כמתכונת הספר משנה ברורה לבעל ה"חפץ חיים", על חלק או"ח.

שיעורי וידאו (8 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (625 שאלות)

קשירת הסכך בחוטי פשתן

בחוטי פשתן מותר בכל אופן ולגבי אזיקון אם הסכך יכול לעמוד ללא אזיקונים ברוח מצויה (רגילה) אין בזה שום חשש כיון שהסכך עומד בלעדיהם והם נעשו רק לתוספת חיזוק. (ועיין בשלחן ערוך סימן תרל''א סעיף ט'. ודו''ק). ואם הסכך אינו יכול לעמוד בלעדיהם יש לזה דין מעמיד שלכתחלה יש להחמיר בו ובמקום צורך יש להקל. עיין במשנה ברורה (סימן תרכ''ט סעיף קטן כ''ב) ובהערות איש מצליח שם (הערה 5). ועיין עוד בחזון עובדיה (עמוד מז- מח) בהערה.
הרב יעקב כהן

ברכת המוציא כשקובע סעודה על "קוגל"

1. אין מברכים על קוגל המוציא לעולם כיון שאין עליו תואר לחם, וכן פסק בברכת ה' (חלק ב' פרק ב סעיף ט) ועיין שם בהערה 52.
2. ברכת המוציא ושאר ברכות הנהנין אפשר לכתחילה להוציא את חבירו ובתנאי שהמברך עצמו גם כן חייב לברך דהיינו שאוכל גם כן וגם דוקא שיושבים דרך קבע ומכל מקום נוהגים שכל אחד מברך לעצמו חוץ מברכת המוציא בשבת שצריך לחם משנה. עיין בשלחן ערוך (סימן קסז סעיף יא) ובבאור הלכה שם ובהערות איש מצליח שבסוף הספר. בברכת מעין שלוש ושאר ברכות אחרונות רק בדיעבד מוציא. עיין בשלחן ערוך סימן ריג ובמשנה ברורה שם (סק"ט). ברכת המצוות אם המברך גם כן יוצא ידי חובתו אפשר לכתחילה להוציא את חבירו ואם הוא כבר יצא ידי חובתו, לכתחילה לא יברך לחבירו אלא אם כן אין חבירו יודע לברך ובדיעבד בכל אופן יצא. עיין סימן רעג.
הרב יעקב כהן

ברכת פיצה שיש בה הרבה שמן

אם זה אפוי כמו בשאר מקומות יש לברך המוציא וברכת המזון אם אוכל שיעור קביעות סעודה שזה 216 סמ"ק, ובדרך כלל סתם אדם אוכל שיעור כזה, ואם אוכל פחות מזה יברך מזונות. ואם זה מטוגן תמיד יברך מזונות ועל המחיה. (עיין בסימן  קס"ח סעיף ו' סעיף ז' וסעיף י"ג).
הרב יעקב כהן

שימוש בטוסטר גם לבשרי וגם לחלבי

צריך לנקות אותו ולהסיק אותו בחום הכי גבוה כ-20 דקות, ורק אח"כ מותר. עיין בשו"ת יביע אומר חלק ה' (חלק יורה דעה סימן ז').
הרב יעקב כהן

האם אפשר לדחות את תאריך האזכרה

צריך לעשות אזכרה ביום הפטירה ואם אי אפשר יש להקדים ולא לאחר שזכות הלימוד והברכות יועילו לנפטר ביום פטירתו שהוא יום דין אצלו כמובא בספרים
הרב יעקב כהן

עד כמה זמן פוטרת ברכה ראשונה?

כל זמן שלא היה היסח דעת הברכה הראשונה פוטרת כל מה שברכתו כברכת הראשון וכמו שכתב בשולחן ערוך (סימן ר"ו סעיף ה') אלא שאם בירך על משקה ואחר כך רוצה לאכול מאכל שברכתו שהכל או להיפך ישד בזה מחלוקת. עיין במשנה ברורה שם (סעיף קטן כ"א) ובהערות איש מצליח שם הערה 3.
והנכון לצאת מהספק ולהסיח דעתו ואחר כך לברך. וכמו שכתבנו בהערות איש מצליח.
הרב יעקב כהן

שמיעת מוזיקה במימונה.

אמרו בשמו של מרן ראש הישיבה שליט"א שאין לשמוע מוזיקה בחגיגות המימונה השנה (כדאי לבדוק).
בליל ל"ג בעומר מותר לשמוע  מוזיקה ולכן אפשר לחגוג בר מצוה.
הרב יעקב כהן

מודעה וגלוי הדעת של הבן איש חי.

1. אפשר לומר פעם אחת ולכוון על כל היום.
2. גם אשה יכולה לומר זאת.
הרב יעקב כהן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0