הרב יעקב כהן

מתלמידיו של הגאון הגר"מ לוי זצ"ל. ר"מ בישיבה, ורב קהילה גדולה בעיר רעננה.
השתתף בעריכת משנה ברורה "איש מצליח" חלקים ב' ו', ונמנה על מורי הצדק בבית ההוראה שעל ידי הישיבה.  
שותף בכתיבת הסדרה החדשה, "הוראה ברורה" על הלכות יורה דעה- הלכות ריבית. פרי נוסף ממכון הישיבה הכולל פירוש לשלחן ערוך יורה דעה כמתכונת הספר משנה ברורה לבעל ה"חפץ חיים", על חלק או"ח.

שיעורי וידאו (9 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (630 שאלות)

ברכה על שוקולד עם אגוזים או פצפוצי אורז וכדומה

מברכים שהכל בכל אופן כי השוקולד עיקר והשאר טפל.
הרב יעקב כהן

שימוש בטוסטר גם לבשרי וגם לחלבי

צריך לנקות אותו ולהסיק אותו בחום הכי גבוה כ-20 דקות, ורק אח"כ מותר. עיין בשו"ת יביע אומר חלק ה' (חלק יורה דעה סימן ז').
הרב יעקב כהן

למה הספרדים מכניסים ציציות נגד דעת מרן?

בענינים של תפילה וכיוצא בזה אנו נוהגים על פי הקבלה ומטעם זה אנו מברכים הנותן ליעף כח למרות שמרן בשלחן ערוך כתב שלא לברך. וכן בענין עשיית כפרות בערב יום הכיפורים דעת מרן שאסור לעשות כפרות ואנו נוהגים בזה כמו שכתב רבנו האר"י ז"ל. ועוד.
הרב יעקב כהן

נתינת צדקה לעניי גוים

עיין בש"ע יו"ד (סימן קנ"א סי"ב) שמותר לפרנס עניי גוים משום דרכי שלום
הרב יעקב כהן

דיבר בזמן קריאת מגילת אסתר

אם הוא צועק ארור המן תוך כדי קריאה של הש"צ אינו יוצא י"ח, כיון שאינו יכול צאת כשאומר ארור המן והש"צ בינתיים קורא כדרכו, ואם הוא צועק לאחר שהש"צ אמר המן והש"צ שוהה קצת נראה שאין בזה איסור בדבר. ואין קושיא מהלשון "יצא" דכיון שכתב אם כיון לבו  ע"כ לומר יצא, וכ"מ ממ"ש שם בתחילת הסעיף אם כיון לבו יצא ע"ש ומ"מ לא כדאי לנהוג כן שיכול להפסיד מילים שלא ישמעם מהש"צ וכאמור, ואין לנו לחדש מנהגים סתם 
הרב יעקב כהן

עדיפות בסדר הולכת ספר תורה

יש בזה מחלוקת הפוסקים האם עדיף להביא את הס"ת בדרך קצרה או להביאו מצד ימין אע"פ שהיא דרך ארוכה עיין בכה"ח (סימן קמ"א אות ל"ז) 
ולמעשה הכריע הכה"ח שם להביאו מצד ימין בכל אופן, וכ"פ המשנ"ב שם ס"ק כ"ה) שיביא הס"ת מצד ימין, ע"ש. וכשמחזיר את הס"ת ג"כ יש להחזיר בצד ימין דהיינו בפתח שכנגדו שאל"כ נמצא שהוא פונה לשמאל וכ"פ בהלכה ברורה (סימן קל"ד אות י"ג) 
הרב יעקב כהן

טעה ושתה יין לאחר ברכת הגפן לפני ברכת המבדיל, האם צריך לשתות שוב...

תשובתי היתה באופן ששם לב תוך כדי שתייתו שטעה ולכן אין בזה היסח דעת כיון שדעתו לשתות שוב כדי לקיים מצות הבדלה על הכוס, ובכהאי גוונא א"צ לברך שנית הגפן אע"פ שמתחלה לא חשב לשתות עוד כוס, דכל שחושב תוך כדי שתייתו לשתות עוד א"צ לברך על מה ששותה עוד וכמבואר בש"ע (סי' ר"ו ס"ה) ובמשנ"ב (סק"כ). ע"ש. וכיו"ב כתב הרב קצות השלחן בבדי השלחן (סי' ע"ט אות כ"ג). ע"ש. ואה"נ שאם גמר לשתות היין ורק אח"כ שם לב ששתה שלא כדין דהו"ל נמלך כיון שלא חשב לשתות עוד וצריך לברך שנית הגפן, וכמ"ש הפתה"ד. ויישר כח על ההערה.

הרב יעקב כהן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0