הרב יעקב כהן

מתלמידיו של הגאון הגר"מ לוי זצ"ל. ר"מ בישיבה, ורב קהילה גדולה בעיר רעננה.
השתתף בעריכת משנה ברורה "איש מצליח" חלקים ב' ו', ונמנה על מורי הצדק בבית ההוראה שעל ידי הישיבה.  
שותף בכתיבת הסדרה החדשה, "הוראה ברורה" על הלכות יורה דעה- הלכות ריבית. פרי נוסף ממכון הישיבה הכולל פירוש לשלחן ערוך יורה דעה כמתכונת הספר משנה ברורה לבעל ה"חפץ חיים", על חלק או"ח.

שיעורי וידאו (6 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (624 שאלות)

בפירוש המשניות סוף פ"ב מ דשקלים פירש הרמב"ם מריצה כלי שרוצצים בו את...

לא מצאתי בסוף פ"ב דשקלים כלום, אלא הוא בסוף פ"ח דשקלים, ושם הותר משום שא"א בענין אחר ע"ש, וגם אין זה דומה לשריפת המת דהוי בזיון טובא. וע"ע להרב תפארת ישראל שם שפי' בענין אחר. ודברי הרמ"א ביו"ד (סי' שסד ס"ב) אינם ענין כלל לשריפת המת, שבנתינת הסיד מתעכל הבשר וזה לטובת המת וכמ"ש הט"ז שם (סק"ג). משא"כ לשרוף המת ח"ו יש בזה בזיון גדול וגם עצמותיו כלים ע"י השריפה. ומה שכתבת שא"א לטלטלו בלא"ה, לא הבנתי ענין זה ואם הכוונה כפי מ"ש הרמב"ם הנ"ל הרי אפשר לעשות כמ"ש הרמב"ם וא"צ לשרוף, וגם דברי הרמ"א לאו משום טלטול הם.
הרב יעקב כהן

מי שהוא מאד עיף ולא יכול לישון בסוכה מסיבות שונות כגון שיש אורחים...

אין זה בגדר מצטער, שהרי יכול להתנצל שהוא עייף מאד וישכב לישון בסוכה, וממנו ילמדו וכן יעשו. ועיין בבן איש חי (פרשת האזינו אות י"ב) דדוקא בצער שדרך בני אדם להצטער בו פטור אבל אם הוא מפונק ומצטער על דבר מועט אינו פטור. וכן סוכה שישנים בה בני אדם הרבה ואינו יכול לישן בפישוט ידים ורגלים אין זה נחשב צער לפטור עצמו מהסוכה. ע"ש.
הרב יעקב כהן

קריעה בכותל המערבי

מרן הרב עובדיה שליט"א פסק בספרו חזון עובדיה לקרוע את החולצה וכמו שכתוב בשלחן ערוך (סימן תקס"א). ואפשר לקרוע כמה פעמים בחולצה אחת. עיין ביורה דעה (סימן ש"מ סעיף ג).
אנו נוהגים שלא לקרוע כל פעם שמגיעים לכותל וסומכים על דעות האחרונים שדוקא ברואה רצפת העזרה צריך לקרוע ולכן יקפיד שלא להסתכל ברצפת הר הבית (במקום מסגדים שבמהרה יפלו).
הרב יעקב כהן

ברכת פיצה שיש בה הרבה שמן

אם זה אפוי כמו בשאר מקומות יש לברך המוציא וברכת המזון אם אוכל שיעור קביעות סעודה שזה 216 סמ"ק, ובדרך כלל סתם אדם אוכל שיעור כזה, ואם אוכל פחות מזה יברך מזונות. ואם זה מטוגן תמיד יברך מזונות ועל המחיה. (עיין בסימן  קס"ח סעיף ו' סעיף ז' וסעיף י"ג).
הרב יעקב כהן

שימוש בטוסטר גם לבשרי וגם לחלבי

צריך לנקות אותו ולהסיק אותו בחום הכי גבוה כ-20 דקות, ורק אח"כ מותר. עיין בשו"ת יביע אומר חלק ה' (חלק יורה דעה סימן ז').
הרב יעקב כהן

האם אפשר לדחות את תאריך האזכרה

צריך לעשות אזכרה ביום הפטירה ואם אי אפשר יש להקדים ולא לאחר שזכות הלימוד והברכות יועילו לנפטר ביום פטירתו שהוא יום דין אצלו כמובא בספרים
הרב יעקב כהן

אכילת מאכלי בשר בשבוע בתשעת הימים.

למה לא תאכל רק דגים המותרים לה
הרב יעקב כהן

הורדה מהאינטרנט פרויקט השו"ת 22 בחו"ל.

אם הבעלים מקפידים אסור לגזול ואם לא אכפת להם מותר.
הרב יעקב כהן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0