הרב ירון ביתאן

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (211 שאלות)

שטיפת מברשת שיניים בשבת

יש להיזהר שלא לרחוץ את המברשת אחר השימוש, שיש בזה חשש משום כיבוס וסחיטה (עיין בילקוט יוסף - שבת ד' עמוד ע"ה, הערה כ"ז). ולפי זה אסור גם להכניס אותה לכוס מלאה מים משום שרייתו זהו כיבוסו.
אבל יכול לתת המברשת בכיור תחת הברז, ולשטוף ידים עליה כדרכו.
הרב ירון ביתאן

להניח ארגז ספרים על הרצפה

1. בספר שמירת כבוד הספרים (עמוד רנ"ה) מובא מחלוקת אם מותר לשבת על ארגז שבתוכו מונחים ספרי קודש. וזהו אפילו בספרים שלא נדפסו שקדושתם הרבה יותר גבוהה מהספרים שבדפוס שלנו. וא"כ בספרים שלנו המודפסים נראה לעניות דעתי להקל לשים לשים על הקרטון חפצים. אולם דברים מגונים כנעליים וכיוצא, טוב להזהר שלא להניחם שם. וכבר כתב החיי אדם, שאדם צריך לשים נפשו בכפו להזהר בקדושת ספרים בכל מה שנראה כבזיון.
2. עיין בספר הנ"ל (עמוד רנ"ח) שכתב שאם הספרים נמצאים בתוך כלי או שקית מותר להניחם על הקרקע.
הרב ירון ביתאן

אורך רצועות התפלין

1. אם כוונתך על הרצועות שמשתשלות מהראש, באמת אין חובה שאחד יהיה ארוך יותר מחבירו אלא שזה תלוי במדת הראש של האדם, והרצועה ארוכה יותר משום שההידוק התקטן ונשאר רצועה [וכמדומה על פי הסוד יש בזה טעם, כמו שכתב בבן איש חי שנה ראשונה הלכות תפלין. ע"ש].
2. רשאי להפוך ולברך בתנאי שהמעברתא שעוברת בה הרצועה תהיה כלפי מטה (הלכה ברורה סימן כ"ז הלכה י"א).
הרב ירון ביתאן

דיבור המותר והאסור בבית הכנסת

שיחה בטלה אסורה לכולם, ונחלקו הפוסקים מה גדר שיחה בטלה. והמסקנא ששח ללא צורך כלל, כגון על פוליטיקה, חדשות, ושאר דברים שאין בהם צורך כלל. אולם דיבור לצורך, מותר מהדין, כגון שרוצה לשאול מהיכן אפשר להשיג דבר פלוני, או איך יכול ללכת למקום פלוני, וכן לשאול בשלום חבירו. ובכל זה יש להתיר בין באברכים ובין בבעלי בתים. אלא שזהו דוקא בבית הכנסת, אבל בבית המדרש אסור הכל משום ביטול תורה (שלחן ערוך המדות סימן ד' פרק כ"ד).
ומכל מקום נראה שגם בבית המדרש באופן שאין חשש ביטול תורה כגון אחר הסדר או כשסיים ללמוד ומדבר עם חבירו ביחידות באופן שלא מפריע לאחרים ללמוד - יש להקל אם מדבר עמו לצורך. ואמנם כל האמור זהו מן הדין, אבל מדת חסידות שלא לדבר כלל כי אם דברי תורה. ומסופר על האר"י ז"ל שאפילו דברי מוסר לא היה אומר בבית הכנסת, בשביל שלא ימשך לדברים אחרים.
הרב ירון ביתאן

טעם למה אין תורמים אלא מן המוקף

אם האיסור מדאורייתא אין לזה טעם, אלא גזרת הכתוב היא שאסור לתרום אלא מן המוקף. וזה עיקר הטעם שתפס מרן הגר"ע יוסף זצ"ל.
הרב ירון ביתאן

שמיעת שירים בימי בין המיצרים ביום שישי אחר חצות.

דעת מרן ראש הישיבה שלי"ט שמותר (מקור נאמן חלק א' סימן תק"ג).
ולהבדיל דעת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל שאסור (מעיין אומר חלק ג' פרק י"ג הלכה ג').
ולמי שקשה לא לשמוע שירים יכל להקל לשמוע בשישי אחר חצות לכל הדעות.
הרב ירון ביתאן

מצטרף לומר קדיש אחרי שהתחילו לאומרו

אסור לומר את הקדיש בצורה כזו, חייב לומר מההתחלה

הרב ירון ביתאן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0