הרב ירון ביתאן

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (213 שאלות)

שטיפת מברשת שיניים בשבת

יש להיזהר שלא לרחוץ את המברשת אחר השימוש, שיש בזה חשש משום כיבוס וסחיטה (עיין בילקוט יוסף - שבת ד' עמוד ע"ה, הערה כ"ז). ולפי זה אסור גם להכניס אותה לכוס מלאה מים משום שרייתו זהו כיבוסו.
אבל יכול לתת המברשת בכיור תחת הברז, ולשטוף ידים עליה כדרכו.
הרב ירון ביתאן

להניח ארגז ספרים על הרצפה

1. בספר שמירת כבוד הספרים (עמוד רנ"ה) מובא מחלוקת אם מותר לשבת על ארגז שבתוכו מונחים ספרי קודש. וזהו אפילו בספרים שלא נדפסו שקדושתם הרבה יותר גבוהה מהספרים שבדפוס שלנו. וא"כ בספרים שלנו המודפסים נראה לעניות דעתי להקל לשים לשים על הקרטון חפצים. אולם דברים מגונים כנעליים וכיוצא, טוב להזהר שלא להניחם שם. וכבר כתב החיי אדם, שאדם צריך לשים נפשו בכפו להזהר בקדושת ספרים בכל מה שנראה כבזיון.
2. עיין בספר הנ"ל (עמוד רנ"ח) שכתב שאם הספרים נמצאים בתוך כלי או שקית מותר להניחם על הקרקע.
הרב ירון ביתאן

אורך רצועות התפלין

1. אם כוונתך על הרצועות שמשתשלות מהראש, באמת אין חובה שאחד יהיה ארוך יותר מחבירו אלא שזה תלוי במדת הראש של האדם, והרצועה ארוכה יותר משום שההידוק התקטן ונשאר רצועה [וכמדומה על פי הסוד יש בזה טעם, כמו שכתב בבן איש חי שנה ראשונה הלכות תפלין. ע"ש].
2. רשאי להפוך ולברך בתנאי שהמעברתא שעוברת בה הרצועה תהיה כלפי מטה (הלכה ברורה סימן כ"ז הלכה י"א).
הרב ירון ביתאן

שמיעת שירים בימי בין המיצרים ביום שישי אחר חצות.

דעת מרן ראש הישיבה שלי"ט שמותר (מקור נאמן חלק א' סימן תק"ג).
ולהבדיל דעת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל שאסור (מעיין אומר חלק ג' פרק י"ג הלכה ג').
ולמי שקשה לא לשמוע שירים יכל להקל לשמוע בשישי אחר חצות לכל הדעות.
הרב ירון ביתאן

הברכה על חלווה בייתית.

שהכל. כיון שעל טחינה גולמית מברכין שהכל (חזון עובדיה ברכות עמוד קל"ו, הערות איש מצליח הארוכות סימן ר"ה סעיף קטן י"ז). וכן על סילאן תמרים (שלחן ערוך סימן ר"ב סעיף ח') והם הרוב בתערובת.
הרב ירון ביתאן

ברכת הריח על עלי תה שבישלו אותם ועשו איתם תה.

מעיקר הדין אפשר לברך כאשר אתה נוטל להריח בו (עיין ברכת ה' חלק ג' פרק י"ב הלכה ו') ותברך בורא מיני בשמים (עיין שם הלכה יז'). אבל כיון שיש חולקים וסוברים שכל שבתחילה נטלו את הבשמים בשביל אכילה בלבד אף על פי שאחר כך נטלו בשביל להריח אינו רשאי לברך עליהם, לכן טוב שתיקח את עלי התה לפני שבשלו בהם תה ותברך בורא מיני בשמים לכולי עלמא.
הרב ירון ביתאן

בירור מהו שעת הדחק גבי אכילה בבית הכנסת

הפשט הפשוט הוא שאין מקום אחר לאכול. (משנ"ב סימן קנ"א סק"ז) 
והמגן אברהם הוסיף שלאנשים שלומדים שם בקביעות, לעולם הוא שעת הדחק, אפילו שיש להם מקום אחר לאכול. כיון שיתבטלו מלימודם ע"י הליכתם למקום אחר. והסכימו לדבריו כמה אחרונים ויש שפקפקו בדבריו וכתבו שאינו נקרא שעת הדחק כי אם אין מקום אחר 
ולהלכה נכון להחמיר, והמיקל יש על מה שיסמוך (עיין הלכה ברורה סימן קנ"א בבירור הלכה אות ח') 
הרב ירון ביתאן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0