הרב ירון ביתאן

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (213 שאלות)

שטיפת מברשת שיניים בשבת

יש להיזהר שלא לרחוץ את המברשת אחר השימוש, שיש בזה חשש משום כיבוס וסחיטה (עיין בילקוט יוסף - שבת ד' עמוד ע"ה, הערה כ"ז). ולפי זה אסור גם להכניס אותה לכוס מלאה מים משום שרייתו זהו כיבוסו.
אבל יכול לתת המברשת בכיור תחת הברז, ולשטוף ידים עליה כדרכו.
הרב ירון ביתאן

צביעה בחול המועד

לא, זה כמלאכת אומן (עיין חזון עובדיה - יום טוב הלכות חול מועד הלכה ו').
הרב ירון ביתאן

אורך רצועות התפלין

1. אם כוונתך על הרצועות שמשתשלות מהראש, באמת אין חובה שאחד יהיה ארוך יותר מחבירו אלא שזה תלוי במדת הראש של האדם, והרצועה ארוכה יותר משום שההידוק התקטן ונשאר רצועה [וכמדומה על פי הסוד יש בזה טעם, כמו שכתב בבן איש חי שנה ראשונה הלכות תפלין. ע"ש].
2. רשאי להפוך ולברך בתנאי שהמעברתא שעוברת בה הרצועה תהיה כלפי מטה (הלכה ברורה סימן כ"ז הלכה י"א).
הרב ירון ביתאן

האם מותר לומר סליחות אחרי ערבית לפני השקיעה ?

מותר (ועיין משנה ברורה סימן ל' סעיף קטן י"ז וטהרת הבית חלק ב' פרק י"ג הלכה ב')
ואפילו לסוברים שמשעה שהתפלל ערבית נחשב ללילה זהו דוקא בדברים התלוים ביום כתפילן, הפסק טהורה. אבל סליחות שאין איסור לאומרם בלילה, וכמו שאומרים אותם אחרי חצות לילה, ורק בחצי הלילה הראשון שיש שליטת החיצונים אין לאומרם. (עיין חזון עובדיה ימים נוראים עמוד ב') א"כ כיון שעדיין לא הוגיע זמן שליטת החיצונים שפיר דמי לאומרם]
הרב ירון ביתאן

תפלה מול חלון שמשתקף בו בבואתו.

נראה שכל האיסור הוא להשתחוות דוקא מול מראה שאז נראה היטב שמשתחוה לבבואה שלו אבל במעט השתקפות שיש בחלון אין חשש איסור (עיין שו"ת הרזב"ז סימן תתשע"ח והלכה ברורה סימן צ' סעיף נ"ה וכ"ש בטלפון שאין אתה משתחווה למסך כלל 
הרב ירון ביתאן

פירוש המילה "והשיאנו" שאומרים בתפילת החגים.

והשיאנו הוא מגזרת "נסה עלינו" פירוש האר פנינו.
ויש מפרשים מגזרת "והזכירנו" כמו "ישא פרעה את ראשך" שתרגמו בארמתי "ידכרינך" היינו יזכור אותך.
ויש מפרשים מגזירתו ותטעיננו מלשון משא. (אורחות חיים מלוניל סדר תפלת הפסח ושאר המועדות אות א').
הרב ירון ביתאן

מצוות גלילת ספר תורה לספרדים

נראה שמצוות גלילה לספרדים היא הגבהת ס"ת וסיגרתו וכן ראיתי בספר נתיבות המערב (מנהגי שבת קודש אות ל"ד) שכתב נהגו בגלילה (דהיינו הגבהת ס"ת) להגביה הכתב שהכתב אל מול המגביה וכו' עכ"ל, ומבואר שקורא לבגבהה בשם גלילה, והטעם כנראה בגלל סגירת הספר תורה לאחר ההגבהה ומכאן תבין למנהג המרוקאים שקוראים להגבהת ספר תורה בשם גלילה
הרב ירון ביתאן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0