הרב ירון ביתאן

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (213 שאלות)

אכל כזית מזונות ובריה מפרי העץ

לא. שדוקא בשיעור של 18 ומעלה רשאי להוסיף כיון שדעת הרי"ף והרמב"ם שחייב בברכה אחרונה, אבל בשאר ספיקות אינו רשאי להוסיף על מעין שלוש (עיין חזון עובדיה ברכות עמוד קצ"ט).
הרב ירון ביתאן

שטיפת מברשת שיניים בשבת

יש להיזהר שלא לרחוץ את המברשת אחר השימוש, שיש בזה חשש משום כיבוס וסחיטה (עיין בילקוט יוסף - שבת ד' עמוד ע"ה, הערה כ"ז). ולפי זה אסור גם להכניס אותה לכוס מלאה מים משום שרייתו זהו כיבוסו.
אבל יכול לתת המברשת בכיור תחת הברז, ולשטוף ידים עליה כדרכו.
הרב ירון ביתאן

אכל מזונות ופירות ולא הזכירם בברכת מעין שלוש

איני יודע איזה אחרונים ראית, אבל לפי מה שכתב מרן הראשון לציון זצ"ל שמי שהתחייב לברך על המחיה ועל הגפן ובירך רק על המחיה יצא ידי חובה גם על הגפן, הוא הדין וכל שכן בפירות שבעת המינים שיצא. (אם תביא דברי האחרונים שהזכרת, נעיין בהם בלי נדר ונשיב לך תשובה).
הרב ירון ביתאן

נכנס לבית הכסא עם כפפות על ידיו

אינו צריך (עיין בשו"ת אוצרות יוסף להגאון רבי דוד יוסף חלק א' סימן י"ח, ובכף החיים סימן ק' אות ס"א, ובשו"ת תפלה למשה חלק ו' סימן א').
הרב ירון ביתאן

יצאת ידי חובת קידוש והבדלה ע"י רפורמי.

כיון שהם כופרים בהשם יתברך ובתורתו (עיין בשו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ג' סימן נ'. ואבן העזר חלק ג' סימן ג' - ד') אין יוצאים ידי חובה מקידוש ששומעים מהם (עיין שו"ת אור לציון חלק ב' פרק כ' סעיף ה') וכן אין לענות אמן וקדושה אחר אמירת קדיש שלהם (הלכה ברורה סמן רט"ו סעיף ז') שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ג' סימן נ')
הרב ירון ביתאן

אמירת תחנון במקום שנער בר מצוה עולה לתורה.

יש לומר תחנון (עיין בספר הלכה ברורה סימן קל"א סעיף ל"ז, ובשו"ת תפילה למשה חלק ב' סעיף י"ז).
הרב ירון ביתאן

אמירת קדיש במנחה וערבית בסוף התפלה כשאין יתום בבית הכנסת

במנחה אין חיוב על החזן לומר קדיש לפני עלינו לשבח ובערבית יש חיוב. ועיין כה"ח סימן נ"ה סק"א שכתב שלפי רבנו האר"י צריך לומר בכל יום י"ב קידשים, ובמנחה מספיק קדיש חר תפלת עמידה ובערבית צריך לומר שני קדישים אחר תפלת עמידה.

הרב ירון ביתאן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0