הרב אריאל צברי

סיים את הש"ס ונבחן על רובו עוד בשנות לימודיו בישיבה, ומאז עסק בכתיבת חדושים על הש"ס ופסקי הלכה.
כיום מוסר שיעורים בהלכה בישיבה, ועורך ספר יחודי על מסכת בבא מציעא, בעיון ובעמקות.

שיעורי וידאו (35 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (34 שאלות)

עניית "בדיל ויעבור" בתפילת הנעילה

בסליחות של תפלת נעילה ביום הכיפורים עונים "בדיל ויעבור", כיון שאומרים בסיום רחמנא וכו' י"ג מידות. אבל בסליחות של הושענא רבא עונים "אמן", כיון שלא אומרים בסיום רחמנא וכו' י"ג מדות.
הרב אריאל צברי

עליית מפטיר למי שאינו יודע לקרוא

בתחילת תיקון סופרים איש מצליח נדפסו כל ההלכות הקשורות לזה לנוחיותך אנו מעתיקים לך. לא יעלה למפטיר אלא מי שיודע לקרוא ההפטרה בנקודותיה וטעמיה (ועיין משנה ברורה סימן רפ"ב ס"ק כ"ז). אם לאחר שעלה המפטיר התברר שאינו יודע לקרוא ההפטרה יקרא אחר את ההפטרה בברכות (ש"ע סי' רפ"ד ס"ד). אם העולה כבר בירך ברכה ראשונה של ההפטרה והתברר שאינו יודע לקרותה, יעלה אחר ויקרא במקומו ויברך ברכות אחרונות (עיין להכה"ח שם ס"ק י"ט וכ"ב). ויותר טוב שיקראו עמו כל הציבור בקול רם שלא לביישו וכן נוהגים קצת קהילות (עי' להמ"ב שם בבה"ל ס"ה בד"ה דתרי קלי וכו', וכן מנהג הבבלים).
הרב אריאל צברי

בעלי חיים בבית

יונים מותר לגדל. עזים מותר היום, כמו שכתב בשלחן ערוך חושן משפט (סימן ת"ט) שהיום מותר לגדל בהמה דקה בארץ ישראל. כלב רע אסור לגדל, אלא אם כן קשור בשלשלת ברזל. ולצורך שמירה מותר (שם). חזירים אסור (שם).
הרב אריאל צברי

בדברי הימים א פסוק לד מדוע ניקראישראל ולא יעקב?

עיין ברש"י פסוק א שכתב "והכל משום ייחוס דוד המלך וכו' ע"ש באורך, ולענ"ד כוונת רש"י פשוטה ששם ישראל חשוב מאוד כי נקרא על שם "כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל" (בראשית לב פסוק כט) מה שאין כן יעקב.
הרב אריאל צברי

אופן אמירת "נתן לנו, בחר בנו" בברכות התורה

1. צריך לומר בברכות התורה נתן ובחר במלעיל. כיון שאחר המלה נתן נמצאת המילה לנו, ואחר המלה בחר נמצאת המלה בנו, שהם מלים קטנות ומלעיל, לכן המלה שלפניהם גם נקראת במלעיל.
2. פירוש המלה סילוק הוא עליה. כשאומרים לאדם "הסתלק מכאן" פירושו עלה מכאן, כלומר לך מכאן. הביטוי הזה נשמע לא מנומס כי זה לא יפה לגרש אדם בצורה מפורשת, ואין הבדל אם אומרים כך בלשון סילוק או שאומרים לו לך מכאן, גם זה לא מנומס, אם כן אי הנימוס אינו בגלל שאומרים לשון סילוק, אלא בגלל שאומרים את זה ישירות. לכן אין שום בעיה לומר על אדם שנפטר "הסתלק" מאיתנו, שפירושו עלה מאיתנו לעולם האמת.
הרב אריאל צברי

הוזמן לשבת חתן ושבת ברית מה עדיף?

1. נראה שיש להעדיף ללכת לשבת חתן משום שזוכה לשמח חתן וכלה. וגם לפעמים יזדמן שיברך שבע ברכות או חלקם ובפרט אם בזכותו יושלמו עשרה או שהוא פנים חדשות.
2. במשנה ברורה (סימן שלט סעיף קטן ח) כתב לאסור למחוא כפיים אף בשמחת חתן וכלה. וכן משמע בבית יוסף בסימן הנ"ל בשם מהרי"ק אולם אם מוחא כפיים בגב ידו מותר.
3. לצורך חתן מותר שנחשב כאדם חשוב, ולצורך ברית אסור, אלא אם כן יכינו לספר תורה מבעוד יום ארון ותיבה ועל כל פנים חייבים לקחת ספר תורה בליווי עשרה אנשים, כמבואר כל זאת בשו"ת יביע אומר (חלק ט סימן טו).
הרב אריאל צברי

בירור כוונת הרבנים בשיעור עיון באתר

באמת הוא נשבע שיש לו בטלית שלושה רבעים. ומה שכתוב במשנה שלושה חלקים, הוא קיצור כלשון התנאים.
הרב אריאל צברי

שבות דשבות ע"י ישראל בשבת

אין ראוי להקל בזה. עיין במשנ"ב בהוצאת הישיבה בהערות שבסוף הספר (עמ' לט'). הדלקת מזגן היא דרבנן ברוב ככל המזגנים שלנו שאין בהם נורה עם חוט להט.

הרב אריאל צברי
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0