הרב יהונתן מאזוז

בנם של קדושים, חבר במכון "הרב מצליח", ושותף בעריכת פירוש "שיח אלעזר" לספרו האדיר של מרן מייסד הישיבה זצוק"ל - "שו"ת איש מצליח".
מוותיקי הרבנים המשיבים באתרנו, והתמחה במתן תשובות לשאלות יחודיות שצמחו במוחם הפורה של עמך בית ישראל, בתוך ים התורה.

שיעורי וידאו

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים

תולדות המקובל רבי רפאל...

| רבנו שקע בתנומה שהפכה לשינה בליל הושענא רבא. כשנעור רבנו, נענה ואמר לבני משפחתו כשמעון הצדיק...

תולדות המקובל רבי רפאל...

היות ורבנו לא היה נוהג לכתוב את חידושיו וביאוריו היחודיים, סבר רבי חויתה כי... לקריאה

תולדות המקובל רבי רפאל...

שביבי זוהר ואור, משולי אדרתו של הגאון המקובל האלקי ר' רפאל ג'אמי זצוק"ל רבו... לקריאה
שאל את הרב
שלח שאלה

הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים

א) הקושיא תתעצם יותר על פי מה שאמרו חז"ל בפירוש במסכת נדה שהקב"ה גוזר על האדם אם יהיה חכם או טיפש. עיין שם. ולמה יתפלל? והתשובה היא שהתפילה יכולה לשנות הכל אפילו גזרות, אפילו טבעו ובריאתו של האדם. צא ולמד ממה שאמרו חז"ל שיצחק ורבקה וכן אברהם ושרה היו עקרים, שלא יכלו להוליד כלל, ועל ידי התפילה הפכו את המציאות ונבראו להם אברים חדשים שיוכלו להוליד. עיין שם. ולמדו מהפסוק "ויעתר יצחק" שהיתה תפלתו כ"עתר" (מזרה) שהופך את התבואה ממקום למקום, כך תפלת יצחק הפכה את המציאות.
ב) נראה מדבריך שבסידור איש מצליח מהדורות א' ב' ג' נדפסו הפסוקים הנ"ל, ולא היא, אלא באיש מצליח לא הדפיסו את הפסוקים הנ"ל בכל המהדורות, ובסידור עבודת ה' הדפיסו, כי שם הכניסו הרבה כוונות פשוטות והוספות של חסידות וזה אחד מהם. ומקורו בעוד יוסף חי פרשת בראשית (אות ז').
הרב יהונתן מאזוז

קניית "כוס חתנים" לחופה

אין ענין שצד מסוים יביא את הכוס, רק צריך לברר שבאמת משהו ידאג לכך. גם לא משנה איזה כוס, רק שתהיה פשוטה וזולה משום בל תשחית, ויש ליזהר שלא תהיה זו הכוס שבירכו עליה שבע ברכות (עיין ביביע אומר חלק ד' חלק אבן העזר אות ט). מה שיש קונים כוס מיוחדת ונקראת "כוס חתנים", זו כוס שקלה לשבירה, שיהיה נוח לחתן.
הרב יהונתן מאזוז

האם יש הבדל בין "לתור" או "לרגל"

1. כתב המלבי"ם שמרגל הוא מבקש למצא הרע, והתר הוא מבקש למצא את הטוב. ומשה שלח אותם לתור לראות את טוב הארץ. עיין שם באורך. ולכן יש לומר שאחר שהם לא עשו כך נקראים בלשון מרגלים (ועיין מלבי"ם פסוק כה).
2. הם חששו שמא יהיו אנשים בסביבה שיראו אותם מדברים יחד, ולכן תרגיל החצים נועד לאופן שיהיו אנשים, אך לבסוף לא היה איש ויכלו לדבר אחר שהלך הנער. יתכן גם כן שחשש יונתן שיעקבו אחריו לאן ילך (אחר מה שנעשה בראש חודש) ולכן התחכם שיחשבו שיוצא להתאמן או לשחק בחצים ולא ישימו לב אל מעשיו.
הרב יהונתן מאזוז

למה משה שלח את המרגלים

אם כוונתך שמשה שיער בעצמו שמרגלים בעלמא עלולים ליכשל באופן זה, ועל זה התפלל, זה נראה פירוש נחמד. הדיוק מרש"י לא נראה לי כל כך.
הרב יהונתן מאזוז

קריאת ספר יונה כסגולה ללידה קלה

1. כן המנהג ידוע גם אצל בני ג'רבא, שהיו מביאים נער או ילד שיקרא ספר יונה בטעמים סמוך לחדר היולדת. והעולם אומרים על שם הדג שהקיא את יונה, כך היולדת תלד את בנה בקלות. ויש אומרים הטעם על פי מה שמפרש הזוהר הקדוש את ספר יונה בדרך דרש (עיין להגר"א באורך), ויונה משול לנשמת האדם והאוניה זהו גופו, שהנשמה יורדת לגוף האדם - לא תשכח את סיבת ירדתה לעולם ותברח מהייעוד שלה וכו'. לכן קוראים בספר יונה - כאילו אומרים לנשמה של התינוק, שלא תפחד לירד לעולם הזה שמא תכשל בעבירות.
2. מצד ההלכה יש בזה איסור, ואם היא מפחדת מאד וזקוקה לו שיהיה שם, יכול להשאר ולהסב פניו אל הקיר. אבל עדיף להמתין בחוץ ולקרוא ספר יונה כנ"ל.
הרב יהונתן מאזוז

מנין האותיות שיש בספר תורה

יש כמה יישובים על זה, ואחד מהם של הגאון רבי ראובן מרגליות זצ"ל, שיש לספור את הרווחים בין אות לאות, שהרי גם הגויל קודש, ואמרו חז"ל שהרואה ספר תורה שנשרף קורע שתי קריעות אחד על הגויל ואחד על האותיות.
הרב יהונתן מאזוז

באיזה כלי דוד המלך ניגן

א. דוד היה מנגן בעיקר בכנור והנבל המצויר הוא של הלוים 
ב. עיין ברשב"א ובבן יהודיע 
הרב יהונתן מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0