הרב יהונתן מאזוז

בנם של קדושים, חבר במכון "הרב מצליח", ושותף בעריכת פירוש "שיח אלעזר" לספרו האדיר של מרן מייסד הישיבה זצוק"ל - "שו"ת איש מצליח".
מוותיקי הרבנים המשיבים באתרנו, והתמחה במתן תשובות לשאלות יחודיות שצמחו במוחם הפורה של עמך בית ישראל, בתוך ים התורה.

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (8 מאמרים)

תולדות המקובל רבי רפאל...

הרב יהונתן מאזוז | רבנו שקע בתנומה שהפכה לשינה בליל הושענא רבא. כשנעור רבנו, נענה ואמר לבני משפחתו כשמעון הצדיק...

תולדות המקובל רבי רפאל...

היות ורבנו לא היה נוהג לכתוב את חידושיו וביאוריו היחודיים, סבר רבי חויתה כי... לקריאה

תולדות המקובל רבי רפאל...

שביבי זוהר ואור, משולי אדרתו של הגאון המקובל האלקי ר' רפאל ג'אמי זצוק"ל רבו... לקריאה

שאל את הרב (877 שאלות)

"סוכת עורו של לויתן"

א) הגמ' בב"ב דף ע"ה ע"א אומרת שלעתיד לבוא הקב"ה לוקח את הלוויתן ועושה ממנו סעודה לצדיקים, ומעורו - עושה סוכה לצדיקים (דהיינו ארבע דפנות וסכך) ואם לא זכה עושין לו צל (דהיינו רק סכך) ואם לא זכה עושין לו ענק, ואם לא זכה עושין לו ממנו קמיע. ע"ש. ואנחנו מבקשים לזכות להיות מהמדרגה הראשונה לשבת בסוכה. ב) הפירוש הוא: מלכות בית דוד שכעת בגלות היא נופלת. ונקראת "סוכה" מפני שהיא מסככת על העם כסוכה (רד"ק בעמוס ח' י"א וע' במלבי"ם שם).
הרב יהונתן מאזוז

קריאת ספר יונה כסגולה ללידה קלה

1. כן המנהג ידוע גם אצל בני ג'רבא, שהיו מביאים נער או ילד שיקרא ספר יונה בטעמים סמוך לחדר היולדת. והעולם אומרים על שם הדג שהקיא את יונה, כך היולדת תלד את בנה בקלות. ויש אומרים הטעם על פי מה שמפרש הזוהר הקדוש את ספר יונה בדרך דרש (עיין להגר"א באורך), ויונה משול לנשמת האדם והאוניה זהו גופו, שהנשמה יורדת לגוף האדם - לא תשכח את סיבת ירדתה לעולם ותברח מהייעוד שלה וכו'. לכן קוראים בספר יונה - כאילו אומרים לנשמה של התינוק, שלא תפחד לירד לעולם הזה שמא תכשל בעבירות.
2. מצד ההלכה יש בזה איסור, ואם היא מפחדת מאד וזקוקה לו שיהיה שם, יכול להשאר ולהסב פניו אל הקיר. אבל עדיף להמתין בחוץ ולקרוא ספר יונה כנ"ל.
הרב יהונתן מאזוז

מנין האותיות שיש בספר תורה

יש כמה יישובים על זה, ואחד מהם של הגאון רבי ראובן מרגליות זצ"ל, שיש לספור את הרווחים בין אות לאות, שהרי גם הגויל קודש, ואמרו חז"ל שהרואה ספר תורה שנשרף קורע שתי קריעות אחד על הגויל ואחד על האותיות.
הרב יהונתן מאזוז

ספר רזיאל המלאך לשמירה

1. לא שמעתי על סגולה כזו להחזיק זוהר פרשת פינחס בדוקא, וחפשתי בספרים ולא מצאתי מי שהזכיר סגולה זו. אבל ספר הזוהר בעצמו חשוב שיהיה בבית, וכדאי לקרוא כל יום אפילו עמוד אחד, ויש בזה הרבה סגולות כידוע. ומובא בספרים על אדם אחד שהוציא ספר הזוהר מביתו, והראוהו בחלומו מלת "בהמה". ופירשו לו שהוא ראשי תיבות "ביערתי הקדש מן הבית".
2. ספר רזיאל המלאך המצוי בימינו יצאו עליו עוררין (עיין למרן ראש הישיבה שליט"א בספר ארים נסי - יבמות בכללים עמוד שס"ב. ובספרו אסף המזכיר מערכת ספר רזיאל המלאך. ע"ש). ומהר"ן מברסלב אמר כי ידוע על כמה בתים שנשרפו עם הספר הנ"ל. ודי בזה.
הרב יהונתן מאזוז

האם יש עניין בקניית חתן בראשית?

סגולתו לכפר עוונות. כי חתן מתכפרים לו עוונתיו וקל וחומר לחתן תורה ובפרט לעון ביטול תורה ובכח מצוה זו עם תפילתם, להעלות כל התפילות הפסולות של כל השנה ותפלתם מתקבלת (חמדת ימים חלק ג' חג סוכות פרק ח' אות י"ח ואילך) והאדמו"ר מצאנז ומזידטשוב דקדק לעלות חתן בראשית (שערי רחמים שעל אפרים שער ח' בעיף ס"א סעיף קטן ט"ו)
הרב יהונתן מאזוז

קריאת שני שמות בברית כשמתמשים רק בשם אחד

מרן החיד"א נקרא בשלוש שמות וחכמי הדור קוראים לו רק באחד מהם (על הרוב מהרח"א) וכן הגאון הכתב סופר נקרא בשלוש שמות ואביו החתם סופר קוראו בספריעו בני ר' וולף ותו לא. ואין בכך כלום וכן המנהג פשוט וכן דעת מרן ראש הישיבה נר"ו ותעשה כרצונך ותצליח.
הרב יהונתן מאזוז

באיזה כלי דוד המלך ניגן

א. דוד היה מנגן בעיקר בכנור והנבל המצויר הוא של הלוים 
ב. עיין ברשב"א ובבן יהודיע 
הרב יהונתן מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0