הרב יהונתן מאזוז

בנם של קדושים, חבר במכון "הרב מצליח", ושותף בעריכת פירוש "שיח אלעזר" לספרו האדיר של מרן מייסד הישיבה זצוק"ל - "שו"ת איש מצליח".
מוותיקי הרבנים המשיבים באתרנו, והתמחה במתן תשובות לשאלות יחודיות שצמחו במוחם הפורה של עמך בית ישראל, בתוך ים התורה.

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (8 מאמרים)

תולדות המקובל רבי רפאל...

הרב יהונתן מאזוז | רבנו שקע בתנומה שהפכה לשינה בליל הושענא רבא. כשנעור רבנו, נענה ואמר לבני משפחתו כשמעון הצדיק...

תולדות המקובל רבי רפאל...

היות ורבנו לא היה נוהג לכתוב את חידושיו וביאוריו היחודיים, סבר רבי חויתה כי... לקריאה

תולדות המקובל רבי רפאל...

שביבי זוהר ואור, משולי אדרתו של הגאון המקובל האלקי ר' רפאל ג'אמי זצוק"ל רבו... לקריאה

שאל את הרב (876 שאלות)

קריאת ספר יונה כסגולה ללידה קלה

1. כן המנהג ידוע גם אצל בני ג'רבא, שהיו מביאים נער או ילד שיקרא ספר יונה בטעמים סמוך לחדר היולדת. והעולם אומרים על שם הדג שהקיא את יונה, כך היולדת תלד את בנה בקלות. ויש אומרים הטעם על פי מה שמפרש הזוהר הקדוש את ספר יונה בדרך דרש (עיין להגר"א באורך), ויונה משול לנשמת האדם והאוניה זהו גופו, שהנשמה יורדת לגוף האדם - לא תשכח את סיבת ירדתה לעולם ותברח מהייעוד שלה וכו'. לכן קוראים בספר יונה - כאילו אומרים לנשמה של התינוק, שלא תפחד לירד לעולם הזה שמא תכשל בעבירות.
2. מצד ההלכה יש בזה איסור, ואם היא מפחדת מאד וזקוקה לו שיהיה שם, יכול להשאר ולהסב פניו אל הקיר. אבל עדיף להמתין בחוץ ולקרוא ספר יונה כנ"ל.
הרב יהונתן מאזוז

מנין האותיות שיש בספר תורה

יש כמה יישובים על זה, ואחד מהם של הגאון רבי ראובן מרגליות זצ"ל, שיש לספור את הרווחים בין אות לאות, שהרי גם הגויל קודש, ואמרו חז"ל שהרואה ספר תורה שנשרף קורע שתי קריעות אחד על הגויל ואחד על האותיות.
הרב יהונתן מאזוז

ספר רזיאל המלאך לשמירה

1. לא שמעתי על סגולה כזו להחזיק זוהר פרשת פינחס בדוקא, וחפשתי בספרים ולא מצאתי מי שהזכיר סגולה זו. אבל ספר הזוהר בעצמו חשוב שיהיה בבית, וכדאי לקרוא כל יום אפילו עמוד אחד, ויש בזה הרבה סגולות כידוע. ומובא בספרים על אדם אחד שהוציא ספר הזוהר מביתו, והראוהו בחלומו מלת "בהמה". ופירשו לו שהוא ראשי תיבות "ביערתי הקדש מן הבית".
2. ספר רזיאל המלאך המצוי בימינו יצאו עליו עוררין (עיין למרן ראש הישיבה שליט"א בספר ארים נסי - יבמות בכללים עמוד שס"ב. ובספרו אסף המזכיר מערכת ספר רזיאל המלאך. ע"ש). ומהר"ן מברסלב אמר כי ידוע על כמה בתים שנשרפו עם הספר הנ"ל. ודי בזה.
הרב יהונתן מאזוז

כוח התורה לשנות את הטבע

קושיא יפה. ונראה לי לתרץ דהלא כבר לפני קריעת ים סוף עשה משה הרבה נסים, וגם לאבות ולכלל עם ישראל במצרים נעשו כמה וכמה אותות ומופתים, ולא שאל אדם מעולם איך נעשה להם כל זה קודם מתן תורה. ומזה נראה לעניות דעתי שכל קושיית האורח חיים  (ואינו מצוי איתי) היא על מה שאמר המדרש "מוליך לימין משה" שלא נקרע הים אלא בזכות התורה שתנתן בימין. וששרו של ים לא הסכים וכו'. ועל זה באה הקושיא איך עשה רבי פנחס בן יאיר בקלות יחסית? ועל זה תירץ שניתנה תורה. אבל נסים אחרים אין צורך כל כך בזכות התורה עצמה ודי בכך שהם עושים רצונות יתברך, ואן הכי נמי שיש לשאול מה החילוק בין קריעת ים סוף לשאר נסים אבל כבר אין זה קושיה על האורח חיים וגם מסתמא עמדו על זה המפרשים ז"ל ואין הפנאי מסכים.
הרב יהונתן מאזוז

שמירה בין בשר לחלב לבחורי ישיבות

כנראה הכוונה לשש שעות בין בשר לחלב, ובאמת שבילקו"י (או"ה ג'עמ' שפ"ד) כתב שבקיץ בישיבות אם יש צורך בזה לתועלת סדרי הישיבה יש להקל אחר חמש וחצי שעות ע"ש וזה היתר דוקא לישיבות, ולא לבחורי ישיבות באופן כללי, דהיינו מחוץ לארוחות בישיבה או בבין הזמנים אין ראוי להקל ומ"מ בישיבה תכב"ץ בימי רבעי שארוחת ערב היא חלביץ ארוחת הצהוריים פרווה 
ובימים שמבאים בשרי בעבר לא היו מוצאים גבינה (מחוץ לתפריט) אלא אחר 7:30 בערב שלרוב הבחורים עבר שש שעות וגם האב בית שואל בפירוש כל אחד שמבקש מתי סיים ארוחת צהוריים 
ובזמן האחרון גם זה נשתנה לטובה ולא מוצאים בכלל שלא יהיה מכשול 
הרב יהונתן מאזוז

באיזה כלי דוד המלך ניגן

א. דוד היה מנגן בעיקר בכנור והנבל המצויר הוא של הלוים 
ב. עיין ברשב"א ובבן יהודיע 
הרב יהונתן מאזוז

הרהור בדברי תורה בבית הכסא, וכן ללמוד שם דברי חול כגון חשבון

כתב הרמ"א בהגה בשלחן ערוך אורח חיים סימן פה' סעיף ב' ואפילו הלכות המרחץ אסור ללמוד במרחץ. עד כאן. ומקורו טהור בר"ן על מסכת שבת (דף יט' עמוד ב' מדפי הרי"ף דיבור המתחיל ואשמעינן). וגם מרן השלחן ערוך מסכים לזה כמבואר בכף החיים אות יו"ד. והוא הדין בבית הכסא, כמבואר בשלחן ערוך שם שאין חלוק ביניהם. ולכן אדם צריך ללמוד היטב ההלכות השייכות לשם כדי שיקיימם מתוך הזכרון וההרגל בלי להרהר בדין. ומותר ללמוד שם חכמות חול. (הלכה ברורה שם בשער הציון אות כא' בשם מר אביו מרן הראשון לציון שליט"א, מקור נאמן סימן יב).
הרב יהונתן מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0