הרב יהונתן מאזוז

בנם של קדושים, חבר במכון "הרב מצליח", ושותף בעריכת פירוש "שיח אלעזר" לספרו האדיר של מרן מייסד הישיבה זצוק"ל - "שו"ת איש מצליח".
מוותיקי הרבנים המשיבים באתרנו, והתמחה במתן תשובות לשאלות יחודיות שצמחו במוחם הפורה של עמך בית ישראל, בתוך ים התורה.

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (8 מאמרים)

תולדות המקובל רבי רפאל...

הרב יהונתן מאזוז | רבנו שקע בתנומה שהפכה לשינה בליל הושענא רבא. כשנעור רבנו, נענה ואמר לבני משפחתו כשמעון הצדיק...

תולדות המקובל רבי רפאל...

היות ורבנו לא היה נוהג לכתוב את חידושיו וביאוריו היחודיים, סבר רבי חויתה כי... לקריאה

תולדות המקובל רבי רפאל...

שביבי זוהר ואור, משולי אדרתו של הגאון המקובל האלקי ר' רפאל ג'אמי זצוק"ל רבו... לקריאה

שאל את הרב (0.9K שאלות)

מעלת בשר ודם לעומת המלאכים

חז"ל אמרו שדוד הרג את היצר הרע שלו, ואברהם הפך את היצר הרע שלו ליצר הטוב, והכוונה שבעבודת ה' שלהם כפו את היצר הרע באופן תמידי, עד שלא היה להם רצון ומשיכה לדבר שאינו רצון ה' נטו. וזה נעשה על ידי הבחירה שלהם בתחילת דרכם לבחור בטוב בלבד. ומשה רבנו מעלתו היתה גדולה יותר על ידי עבודתו הקדושה יותר. מה שאין כן המלאכים שזכו למעלה גבוהה ביותר אבל הם נבראו כך. וכשאדם ילוד אשה זוכה למעלה גבוהה יותר ממלאכים, זו תוצאה של בחירת הטוב באופן מוחלט ועבודת ה' בקדושה וטהרה ברמות נשגבות - וזה משיח צדקנו שיבוא אלינו במהרה בימינו אמן.
הרב יהונתן מאזוז

קריאת ספר יונה כסגולה ללידה קלה

1. כן המנהג ידוע גם אצל בני ג'רבא, שהיו מביאים נער או ילד שיקרא ספר יונה בטעמים סמוך לחדר היולדת. והעולם אומרים על שם הדג שהקיא את יונה, כך היולדת תלד את בנה בקלות. ויש אומרים הטעם על פי מה שמפרש הזוהר הקדוש את ספר יונה בדרך דרש (עיין להגר"א באורך), ויונה משול לנשמת האדם והאוניה זהו גופו, שהנשמה יורדת לגוף האדם - לא תשכח את סיבת ירדתה לעולם ותברח מהייעוד שלה וכו'. לכן קוראים בספר יונה - כאילו אומרים לנשמה של התינוק, שלא תפחד לירד לעולם הזה שמא תכשל בעבירות.
2. מצד ההלכה יש בזה איסור, ואם היא מפחדת מאד וזקוקה לו שיהיה שם, יכול להשאר ולהסב פניו אל הקיר. אבל עדיף להמתין בחוץ ולקרוא ספר יונה כנ"ל.
הרב יהונתן מאזוז

מנין האותיות שיש בספר תורה

יש כמה יישובים על זה, ואחד מהם של הגאון רבי ראובן מרגליות זצ"ל, שיש לספור את הרווחים בין אות לאות, שהרי גם הגויל קודש, ואמרו חז"ל שהרואה ספר תורה שנשרף קורע שתי קריעות אחד על הגויל ואחד על האותיות.
הרב יהונתן מאזוז

מאיזה שבט היה אליהו הנביא

כתוב בשער הגלגולים להאר"י (הקדמה ל"ב), שפינחס כשנולד היו בו שתי נשמות אחת משורש יוסף ואחת משורש יתרו. וכשהרג את זמרי נכנסו בו ג"כ נשמת נדב ואביהוא (שהיו נפש אחת), וגם נפש אליהו התשבי שהיה משבט גד, ונפש אחרת שנקראת ג"כ אליהו משורש בנימין. ואח"כ כ-300 שנה במעשה של בת יפתח, נסתלקו ממנו נפש נדב ואביהוא, ונפש אליהו משורש בנימין, ושורש יתרו שהיה בו כשנולד, ואז נשאר בו בעיקר נפש אליהו משבט גד, ואז נשתנה שמו מפינחס לאליהו. והאריך בזה עוד. ובזה מיושבים הרבה מאמרי חז"ל בענין אליהו.
הרב יהונתן מאזוז

איזה "מתנות" נתן אברהם לבני הפילגשים

בדרך כלל "מתנות" פירושו מתנות טובות - כסף או שוה כסף, אך גבי אברהם כבר נאמר למעלה שנתן את כל אשר לו ליצחק, וא"כ לא נשאר לו כלום, ומה יכול לתת לבני הפילגשים? ולכן פירש רש"י שנתן להם שם טומאה (רא"ם ועוד על רש"י).
ורמז לזה שהמתנות אצלנו נכתב חסר "מתנת", לרמוז שאין זה מתנות ממש, אבל "מתנות לאביונים" (אסתר ט, כב) נכתב מלא וא"ו. (ובפירוש הברטנורא על רש"י כתב שזה נרמז במלת "פילגשים" חסר יו"ד (כפירוש רש"י). ולא הבנתי כוונתו).
הרב יהונתן מאזוז

מיהו שמעי סבו של מרדכי.

שמעי זה על כרחנו הוא שמעי בן גרא, שאם לא כן מדוע טרח הכתוב ליחס את מרדכי שלשה דורות למעלה כשהם אנשים בלתי ידועים, אלא על כרחך ששמעי הוא שמעי בן גרא בן קיש, שהוא קיש אבי שאול המלך. כך הוא בתרגוםראשון, ופשוט הדבר שהכתוב דילג על כמה וכמה דורות באמצע כיון שאין לו ענין בהזכרתם (מה שאין כן בסוף רות שטרח לפרט את כל הדורות מיהודה עד דוד המלך הואיל וכוונתו להודיע את יחוסו) אבל בתרגום שני ייחס את מרדכי דור עשירי לשאול המלך, ולא ייחס אותו לשמעי בן גרא. רק אחר כך דבריו סותרים זה את זה, וכבר העיר בזה מרן ראש הישיבה שליט"א בסנסן ליאיר עמוד קכ"ז.
הרב יהונתן מאזוז

באיזה כלי דוד המלך ניגן

א. דוד היה מנגן בעיקר בכנור והנבל המצויר הוא של הלוים 
ב. עיין ברשב"א ובבן יהודיע 
הרב יהונתן מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0