הרב רפאל מאזוז

בנן של קדושים, ר"מ בישיבה, וידוע בדרשותיו הנפלאות בעניני השעה ובהשקפה צרופה. כותב המדור "נקודת אור" בבטאון הישיבה "כתר מלוכה".
חבר במכון "הרב מצליח", והוא העורך הראשי של פירוש "איש מצליח" על פירוש רש"י על התורה.  

שיעורי וידאו (12 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (2 מאמרים)

מקפיד עליך! מקפידים עלי! די...

הרב רפאל מאזוז | מה נפשך אם לא עשית מאומה, מה בכך שחברך קרי בחיל שהוא מקפיד? יקפיד ויקפיד, וקללת חנם 'לא' תבוא...

צאו לחגוג בחיק הטבע

שקי תפוחי אדמה, מגדלי תבניות ביצים, שקיות ענק של גזר, ארגזי תפוחים ותפוזים,... לקריאה

שאל את הרב (115 שאלות)

סדר ברכות השחר

כבר כתבו הרא"ש והרשב"א (הובאו בב"י) וכן פסק מרן בסימן ד' סעיף כ"ג שלא תקנו נטילת ידיים אלא לקריאת שמע ולתפילה אבל ברכות דשחרית יכול לברך קודם נטילה. (והוכיחו זאת מסדר הברכות בגמ') ורק אם ישן על מיטתו ערום אסור לברך עד שינקה ידיו. ומהרא"ש שם משמע אחרת וראה במעדני יו"ט שם (סי' כ"ג אות ו') והאחרונים כתבו בשם הזוהר שאין לברך ברכות השחר לפני נטילת ידיים וכמו שנוהגים היום.
הרב רפאל מאזוז

כמה זוגות חיות טהורות הכניס נח לתיבה

רצונו של הקב''ה היה שירבו הטהורים בעולם, ומאחר שממיני היונה (ואולי עוד בעלי חיים), היה צריך להביא שבעה דוקא (וכן יש בעלי חיים שאין מספיק אחד זכר לשבעה נקבות ,עיין רש''י לקמן פרק לב פסוק טו), לא חילק הפסוק, והורהו להביא מכל הטהורים שבעה, וכמו שאומרים חז''ל כיוצא בזה: מילתא פסיקתא נקט. ואולי אחר המבול ילדו רק נקבות והיה צורך בזכרים ההם בשבילם, ונמצא שוב שעל ידי זה התרבו הטהורים הרבה בעולם.
הרב רפאל מאזוז

על מי מדבר הפסוק "לפני מלוך מלך לבני ישראל"

הראב"ע והרשב"ם מפרשי הפשט המובהקים (שלא נרתעו לפרש נגד המקובל) פירשו שהכוונה לפני מלוך מלך היינו לפני משה רבנו, וכמו שכתוב בפרשת וזאת הברכה ויהי בישרון מלך הוא מש(וכן פירש רש"י שם פסוק ה על משה רבנו. וכן כתב הרמב"ם בהלכות בית הבחירה פ"ו הלכה י"א  ומשה מלך היה וכן שמעתי ממרן ראש הישיבה שליט"א כמה פעמים שהפשט הוא על משה רבנו (אמנם משה לא נקרא בפינו מלך, כי מעלתו הגדולה על כל הבאים אחריו, היא מצד תורתו ונבואתו ולא מצד מלכותו(
וקושיות הכופרים אינם חדשות וכבר הביאם הראב"ע ולעג עליהם.
ומ"ש שכתב הראב"ע סוד שנים העשר, כרגע לא ראיתי זה בראב"ע, אמנם זה אמת שיש בפסוקים אלו סוד גדול והוא הנודע בדברי המקובלים בשם "שבירת כלים" ועל פסוקים אלו מיוסד אידרא רבא (שקוראים בליל שבועות והוא בזוהר פרשת נשא). ובתוניס היו מוכרים עלייה זו ביוקר, והגאון בעל איש מצליח היה עולה כל השנה עליית שישי חוץ מפרשת וישלח שהיה עולה משלים כדי לקרוא פסוקים אלו
 
הרב רפאל מאזוז

המקור למנהג האבות לכסות את ראשי ילדיהם בטלית בשעת ברכת כהנים

כך נהגו בתונס, לוב, אלג'יר ועוד מקומות. וכן נהגו בביהכנ"ס האיטלקי בירושלים.

ומקרוב מצאו מקור לזה ע"פ דברי הט"ז בסי' קצ"ח ס"ק כח. (זה שמעתי ממרן שליט"א).

הרב רפאל מאזוז

למה כתוב שהרב חויתא לא שם לב שאכל ענבים במלח כי היה שקוע בגמ' הרי...

כיונת להערתו של מרן ראש הישיבה נר"ו (כמדומני בספר מגדולי ישראל) שהעיר מגמרא זו.

ומ"מ המוחש לא יוכחש, שאין כיום (עכ"פ) מי שאוכל ענבים במלח, והרב ז"ל ע"ה התנצל בעצמו שלא ידע שהם ענבים וחשב שהם זיתים. [ואולי באמת בגמ' שם מדובר על ענבים חמצמצים, וברוך היודע].

הרב רפאל מאזוז

מלאכת חורש במשכן

המדבר הוא לא מקום זרע, כי הוא יבש ואין בו מים, ולפעמים גם במדברות כשיש שם איזה מעין (וכדומה יהיה שם זרעים ועצים וכמדומה שדבר זה נקרא היום נאות מדבר). ולכן כשישראל היו במדבר ובארה של מרים עמהם, מקום חניתם היה ראוי לזריעה וזרעו שם סממנים לצורך המשכן.

הרב רפאל מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0