הרב רפאל מאזוז

בנן של קדושים, ר"מ בישיבה, וידוע בדרשותיו הנפלאות בעניני השעה ובהשקפה צרופה. כותב המדור "נקודת אור" בבטאון הישיבה "כתר מלוכה".
חבר במכון "הרב מצליח", והוא העורך הראשי של פירוש "איש מצליח" על פירוש רש"י על התורה.  

שיעורי וידאו (12 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (2 מאמרים)

מקפיד עליך! מקפידים עלי! די...

הרב רפאל מאזוז | מה נפשך אם לא עשית מאומה, מה בכך שחברך קרי בחיל שהוא מקפיד? יקפיד ויקפיד, וקללת חנם 'לא' תבוא...

צאו לחגוג בחיק הטבע

שקי תפוחי אדמה, מגדלי תבניות ביצים, שקיות ענק של גזר, ארגזי תפוחים ותפוזים,... לקריאה

שאל את הרב (116 שאלות)

כמה זוגות חיות טהורות הכניס נח לתיבה

רצונו של הקב''ה היה שירבו הטהורים בעולם, ומאחר שממיני היונה (ואולי עוד בעלי חיים), היה צריך להביא שבעה דוקא (וכן יש בעלי חיים שאין מספיק אחד זכר לשבעה נקבות ,עיין רש''י לקמן פרק לב פסוק טו), לא חילק הפסוק, והורהו להביא מכל הטהורים שבעה, וכמו שאומרים חז''ל כיוצא בזה: מילתא פסיקתא נקט. ואולי אחר המבול ילדו רק נקבות והיה צורך בזכרים ההם בשבילם, ונמצא שוב שעל ידי זה התרבו הטהורים הרבה בעולם.
הרב רפאל מאזוז

ביאור דברי ברוריה (ברכות י' ע"ב) יתמו חטאים מן הארץ.

זו קושית רש"י שם ותירץ זה באמרו חטאים (בדגש) כתיב חטאים (רפה) קרי והטעם לדרשה זו, כי למה לא כתב הפסוק חוטאים שהוא לשון ברור. ומהרש"א שם הוקשה לו והרי חטאים הוא גם לשון חוטאים כמו ובדרך חטאים לא עמד ותירץ שחוטאים הוא שם תואר בלבד וחטאים אפשר כך ואפשר כך ואע"פ שזה דגוש וזה רפה מ"מ אין זה הבדל גדול כ"כ (כך אפשר לפרש בדוחק ואולי לא הקפידו כ"כ בזמנו ובמקומו להטעים הדגש ולכן כתב כך)
הרב רפאל מאזוז

סיום מסכת בשבת

כך מסתבר, כי כל דבר טוב ומשמח וכדו', עדיף לעשותו בשבת. וכ"ש שעל ידי כך מרבה בברכות ובלימוד תורה בשבת. אלא אם כן יש סיבות לעשותו דוקא ביום חול, כגון שיהיה יותר זיכוי הרבים.
הרב רפאל מאזוז

מעלת לימוד זוהר בליל הברית

מתוך התרגום בלי הלשון עצמו הרי זה ככל לימוד תורה אחר. וכשקורא לשון הזוהר ממש וגם מעיין בתרגום ומבין מה שאומר, שכרו כפול ומכופל. ומפנים הרבה מוסר ויראת שמיים, וגם מטהר את הנפש.
הרב רפאל מאזוז

הטעם שאומרים בראש חודש עולת בלשון יחיד.

1. בעולה תפסו לשון הפסוק (במדבר, כ"ח, י') עולת שבת בשבתו, והם שני כבשים, ואין זה לשון יחיד באמת כמו שכתב רש"י (בתחילת פרשת וישלח) על פסוק ויהי לי שור וחמור, ובשעירים אמרו לשון רבים פשוט כפי צחות הלשון (וכמו שרגילים לומר חמישה שקלים (ולא חמישה שקל), אך בעשרים אומרים עשרים שקלים). וכן ביומא (לד עמוד ב') בשחר לובש פלוסין של שנים עשר מנה ובין הערבים של שמונה מאות זוז (ולא אמרו של שמונה מנה).
ואגב נוסח הספרדים עולת ראש חודש ושעיר עיזים.
2. ממה שאמרו שם לא למדנו אלא שהם שקולים, ואין הכי נמי ממקום אחר אפשר ללמוד ששקול יותר.
הרב רפאל מאזוז

אמירת פיטום הקטורת ואיזהו מקומן בלילה

עיים בכף החיים סי' קלב אות כ, שהביא מהחיד"א והחסד לאלפים, שאין לומר פיטום הקטורת בלילה. אבל איזהו מקומן כנראה שאין בזה חשש.

הרב רפאל מאזוז

למה כתוב שהרב חויתא לא שם לב שאכל ענבים במלח כי היה שקוע בגמ' הרי...

כיונת להערתו של מרן ראש הישיבה נר"ו (כמדומני בספר מגדולי ישראל) שהעיר מגמרא זו.

ומ"מ המוחש לא יוכחש, שאין כיום (עכ"פ) מי שאוכל ענבים במלח, והרב ז"ל ע"ה התנצל בעצמו שלא ידע שהם ענבים וחשב שהם זיתים. [ואולי באמת בגמ' שם מדובר על ענבים חמצמצים, וברוך היודע].

הרב רפאל מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0