הרב רפאל מאזוז

בנן של קדושים, ר"מ בישיבה, וידוע בדרשותיו הנפלאות בעניני השעה ובהשקפה צרופה. כותב המדור "נקודת אור" בבטאון הישיבה "כתר מלוכה".
חבר במכון "הרב מצליח", והוא העורך הראשי של פירוש "איש מצליח" על פירוש רש"י על התורה.  

שיעורי וידאו (12 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (2 מאמרים)

מקפיד עליך! מקפידים עלי! די...

הרב רפאל מאזוז | מה נפשך אם לא עשית מאומה, מה בכך שחברך קרי בחיל שהוא מקפיד? יקפיד ויקפיד, וקללת חנם 'לא' תבוא...

צאו לחגוג בחיק הטבע

שקי תפוחי אדמה, מגדלי תבניות ביצים, שקיות ענק של גזר, ארגזי תפוחים ותפוזים,... לקריאה

שאל את הרב (97 שאלות)

כמה זוגות חיות טהורות הכניס נח לתיבה

רצונו של הקב''ה היה שירבו הטהורים בעולם, ומאחר שממיני היונה (ואולי עוד בעלי חיים), היה צריך להביא שבעה דוקא (וכן יש בעלי חיים שאין מספיק אחד זכר לשבעה נקבות ,עיין רש''י לקמן פרק לב פסוק טו), לא חילק הפסוק, והורהו להביא מכל הטהורים שבעה, וכמו שאומרים חז''ל כיוצא בזה: מילתא פסיקתא נקט. ואולי אחר המבול ילדו רק נקבות והיה צורך בזכרים ההם בשבילם, ונמצא שוב שעל ידי זה התרבו הטהורים הרבה בעולם.
הרב רפאל מאזוז

קריאת קמץ כמו חולם (קמץ חטוף)

1. ישנם שני מקרים בלבד שקמץ רגיל נקרא כמו חולם א. לפני שוא נח. ב. לפני דגש. שני קמצים רצופים נקראים כרגיל.
2. בסדור איש מצליח המדוייקים תמיד הנקוד בחטף קמץ וצריך לקוראה " קודם".
3. כן.
הרב רפאל מאזוז

על מי מדבר הפסוק "לפני מלוך מלך לבני ישראל"

הראב"ע והרשב"ם מפרשי הפשט המובהקים (שלא נרתעו לפרש נגד המקובל) פירשו שהכוונה לפני מלוך מלך היינו לפני משה רבנו, וכמו שכתוב בפרשת וזאת הברכה ויהי בישרון מלך הוא מש(וכן פירש רש"י שם פסוק ה על משה רבנו. וכן כתב הרמב"ם בהלכות בית הבחירה פ"ו הלכה י"א  ומשה מלך היה וכן שמעתי ממרן ראש הישיבה שליט"א כמה פעמים שהפשט הוא על משה רבנו (אמנם משה לא נקרא בפינו מלך, כי מעלתו הגדולה על כל הבאים אחריו, היא מצד תורתו ונבואתו ולא מצד מלכותו(
וקושיות הכופרים אינם חדשות וכבר הביאם הראב"ע ולעג עליהם.
ומ"ש שכתב הראב"ע סוד שנים העשר, כרגע לא ראיתי זה בראב"ע, אמנם זה אמת שיש בפסוקים אלו סוד גדול והוא הנודע בדברי המקובלים בשם "שבירת כלים" ועל פסוקים אלו מיוסד אידרא רבא (שקוראים בליל שבועות והוא בזוהר פרשת נשא). ובתוניס היו מוכרים עלייה זו ביוקר, והגאון בעל איש מצליח היה עולה כל השנה עליית שישי חוץ מפרשת וישלח שהיה עולה משלים כדי לקרוא פסוקים אלו
 
הרב רפאל מאזוז

לא ברור לי, בשלמא שבת קדשו וכדו׳ זה מפני הסמיכות, אולם שבת בשבתו...

כוונת הרב העונה שליט"א שענה למעלה היא, שהרד"ק הרי הזכיר גם פסוק "להכין שבת שבת" (והוא בדה"א ט), וכמו ששם אינו סמיכות ואעפ"כ בא בפתח כמו שכתב הרד"ק, ה"ה כאן.

הרב רפאל מאזוז

אפילו אם יש גוי שמקיים 7 מצוות בני נח והוא ראוי לכאורה לרוח הקודש...

זו שאלה יפה, אמנם ראה בש"ס מתיבתא בילקוט ביאורים עמוד קי"ט שהביאו מהרב אבן שלמה (אוירבך) שפירש לתרץ קושיא אחרת ע"פ דברי העקידה וספר העיקרים) שתפלת משה רבינו היתה שתשרה שכינה על כלל ישראל בזכות אלו שראויים להשראת השכינה. ומה שביקש משה שלא תשרה שכינה על הגויים היינו שלא יזכו לכך שתשרה שכינה על אלו שאינם ראויים בזכות הראויים. ולפי פירוש זה מתורצת השאלה.

הרב רפאל מאזוז

משפחת חדאד עם א’ או בלי ?

א. רגילים להחשיב שהעדה שלך במקרה כזה: ג'רבא ועיין בהקדמת מרן ראש הישיבה שליט"א לברית כהונה על ענין זה.

ב. בדורות עברו כולם כתבו חדאד עם אלף (תוכל לראות זאת בכל ספרי חכמי ג'רבא) ומרן ראש הישיבה נר"ו מעיר לתלמידים ממשפחת חדאד אם נשמט מהם האלף, שיתקנו ויכתבו עם אלף.

הרב רפאל מאזוז

עצות לקדם את השידוך

1. לתת מטבע (אפילו קטן) לצדקה כל יום 

2. לומר כל יום את מזמרי התהילים לפי החלוקה החודשית של אותו יום (מופיע בכל ספרי התהלים)

3. וכמובן לעשות השתדלות רגילה כשדכנים וכדו' 

הרב רפאל מאזוז

הצלחה בכל העניינים

א. מה יועילו השירים וכל מיני דברים כאלו.

ב. תתן צדקה כל יום (אפילו מטבע קטן), ואח"כ תתפלל להשם, שאם זה טוב בשבילך, שיקבלו אותך.

ג. לקבל לעשות דבר טוב כמו תפילין וכדומה זה בודאי מצוין ומוסיף זכויות תמיד.

הרב רפאל מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0