הרב רפאל מאזוז

בנן של קדושים, ר"מ בישיבה, וידוע בדרשותיו הנפלאות בעניני השעה ובהשקפה צרופה. כותב המדור "נקודת אור" בבטאון הישיבה "כתר מלוכה".
חבר במכון "הרב מצליח", והוא העורך הראשי של פירוש "איש מצליח" על פירוש רש"י על התורה.  

שיעורי וידאו (12 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (2 מאמרים)

מקפיד עליך! מקפידים עלי! די...

הרב רפאל מאזוז | מה נפשך אם לא עשית מאומה, מה בכך שחברך קרי בחיל שהוא מקפיד? יקפיד ויקפיד, וקללת חנם 'לא' תבוא...

צאו לחגוג בחיק הטבע

שקי תפוחי אדמה, מגדלי תבניות ביצים, שקיות ענק של גזר, ארגזי תפוחים ותפוזים,... לקריאה

שאל את הרב (101 שאלות)

כמה זוגות חיות טהורות הכניס נח לתיבה

רצונו של הקב''ה היה שירבו הטהורים בעולם, ומאחר שממיני היונה (ואולי עוד בעלי חיים), היה צריך להביא שבעה דוקא (וכן יש בעלי חיים שאין מספיק אחד זכר לשבעה נקבות ,עיין רש''י לקמן פרק לב פסוק טו), לא חילק הפסוק, והורהו להביא מכל הטהורים שבעה, וכמו שאומרים חז''ל כיוצא בזה: מילתא פסיקתא נקט. ואולי אחר המבול ילדו רק נקבות והיה צורך בזכרים ההם בשבילם, ונמצא שוב שעל ידי זה התרבו הטהורים הרבה בעולם.
הרב רפאל מאזוז

ביאור דברי ברוריה (ברכות י' ע"ב) יתמו חטאים מן הארץ.

זו קושית רש"י שם ותירץ זה באמרו חטאים (בדגש) כתיב חטאים (רפה) קרי והטעם לדרשה זו, כי למה לא כתב הפסוק חוטאים שהוא לשון ברור. ומהרש"א שם הוקשה לו והרי חטאים הוא גם לשון חוטאים כמו ובדרך חטאים לא עמד ותירץ שחוטאים הוא שם תואר בלבד וחטאים אפשר כך ואפשר כך ואע"פ שזה דגוש וזה רפה מ"מ אין זה הבדל גדול כ"כ (כך אפשר לפרש בדוחק ואולי לא הקפידו כ"כ בזמנו ובמקומו להטעים הדגש ולכן כתב כך)
הרב רפאל מאזוז

שם המקום פנואל או פניאל

כתב הרמב"ן (במדבר סוף פרק ב') כי המנהג בלשון הקודש לשנות השמות בטעם שוה (ר"ל תוכן זהה)
ואורה"ח כתב אולי יעקב קראו פניאל אבל התורה וגם שאר אנשים משם והלאה קראוהו פנואל וכמ"ש גם בשופטים פרק ח' 
ורבנו בחיי פירוש ע"פ הסוד
הרב רפאל מאזוז

הצלחה בכל העניינים

א. מה יועילו השירים וכל מיני דברים כאלו.

ב. תתן צדקה כל יום (אפילו מטבע קטן), ואח"כ תתפלל להשם, שאם זה טוב בשבילך, שיקבלו אותך.

ג. לקבל לעשות דבר טוב כמו תפילין וכדומה זה בודאי מצוין ומוסיף זכויות תמיד.

הרב רפאל מאזוז

עיין רש"י בראשית לה, ח ודבריכם ק"ק לפי"ז.

יפה שאלת  אך באמת כך רואים שאין התורה כותבת לא לידת הבנות ולא מאורעות אחרים אלא אם יש בהם איזה עניין כגון מ"ש בבראשית (ד כ"ב) ואחות תובל קין נעמה, וכתב רש"י היא היתה אשתו של נח, ופירשו המפרשים שהוקשה לו למה הזכירה והרי אין הכתוב מזכיר אחיות. ומ"מ יש קצת עניין לכתוב זה כמו שביאר הרמב"ן שם 

הרב רפאל מאזוז

האם אפשר לבקש בקשות אישיות בשבת וביום טוב לאחר קריאת תהילים

כתב בתפלה למשה (ח"ב סימן א') שהמקילים לקרוא נוסח תפלה קבוע המופיע בסדורים וכדומה (ובתוכו אפשר להזכיר שמות). יש להם על מה שיסמוכו אך לא יאמר אדם נוסח תפלה מעצמו.

הרב רפאל מאזוז

המקור למנהג האבות לכסות את ראשי ילדיהם בטלית בשעת ברכת כהנים

כך נהגו בתונס, לוב, אלג'יר ועוד מקומות. וכן נהגו בביהכנ"ס האיטלקי בירושלים.

ומקרוב מצאו מקור לזה ע"פ דברי הט"ז בסי' קצ"ח ס"ק כח. (זה שמעתי ממרן שליט"א).

הרב רפאל מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0