הרב רפאל מאזוז

בנן של קדושים, ר"מ בישיבה, וידוע בדרשותיו הנפלאות בעניני השעה ובהשקפה צרופה. כותב המדור "נקודת אור" בבטאון הישיבה "כתר מלוכה".
חבר במכון "הרב מצליח", והוא העורך הראשי של פירוש "איש מצליח" על פירוש רש"י על התורה.  

שיעורי וידאו (12 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (2 מאמרים)

מקפיד עליך! מקפידים עלי! די...

הרב רפאל מאזוז | מה נפשך אם לא עשית מאומה, מה בכך שחברך קרי בחיל שהוא מקפיד? יקפיד ויקפיד, וקללת חנם 'לא' תבוא...

צאו לחגוג בחיק הטבע

שקי תפוחי אדמה, מגדלי תבניות ביצים, שקיות ענק של גזר, ארגזי תפוחים ותפוזים,... לקריאה

שאל את הרב (116 שאלות)

לחזור על פסוק "על פי ה' ביד משה" בהגבהת ספר תורה

ראש הישיבה שליט"א הוכיח בתשובה שנדפסה באור תורה שחצי פסוק מתחילתו עד האתנח או מהאתנח עד לסופו מותר לומר, ועל כן מאחר שמצאנו בפרשת בהעלותך שיש אתנח לפני המילים על פי ה' ביד משה, אפשר לחזור על זה פעמיים ויותר ואף על פי ששם מדבר בענין אחר אין בכך כלום והביא ראיה לזה מתשובת חתם סופר וכך הרב שליט"א נוהג.
הרב רפאל מאזוז

בירור דברים בדברי הרב מנוחת אהבה.

שאלה יפה, אך כנראה כוונת הרב ע"ה שגם אדם שאינו אוכל לחם במוצאי תעניתו, אלא כל מיני פירות וירקות (שבהם יש ויטמינים יותר ויותר מהלחם) וכדומה (וכמו שעושים הצליאקים), אף על פי כן יקפיד לאכול כזית פת בליל שבת ולא להסתפק בשאר דברים.
הרב רפאל מאזוז

איך רות שכבה למרגלות בועז והכניסתו לנסיון?

כנראה חשבו שמפני שהוא זקן מופלג אין לו בזה נסיון (וכמו שכתוב בשבת קנ"ב עמוד א' בטיל חמדיה) ובפרט שאם ירצה יישאנה למחר, והרי זה כפת בסלו.
והטעם שעשו בצורה כזו, כתב המלבי"ם, שהיו מתביישים לבקש מבועז במפורש שיישאנה. עיין שם.
ודע שקדמונינו ז"ל כל מעשיהם היו לשם שמיים ממש, ולכן לא נמנעו מלעשות כל מיני מעשים (שנראה לאנשים גשמיים וארציים כמונו כמעשים שאינם ראויים), וכמו שכתוב בגמרא על אמורא שנכנס אחר רבו לבית הכסא או תחת המטה, בנימוק: תורה היא וללמוד אני צריך.
הרב רפאל מאזוז

טעם אמירת תפלה "ואל תביאנו לידי נסיון"

א, כבר אמרו חז"ל: תפלה עושה מחצה, ולכן תפלה יכולה להועיל להקטין את מספר הנסיונות, וכן שלא יבוא לפניו נסיון גדול אלא קטן וכדומה.
ב.מזה שחז"ל תקנו להתפלל כך נלמד מזה שאדרבה צריך ורצוי להתפלל על כך 
הרב רפאל מאזוז

אמירת פיטום הקטורת ואיזהו מקומן בלילה

עיים בכף החיים סי' קלב אות כ, שהביא מהחיד"א והחסד לאלפים, שאין לומר פיטום הקטורת בלילה. אבל איזהו מקומן כנראה שאין בזה חשש.

הרב רפאל מאזוז

הצלחה בכל העניינים

א. מה יועילו השירים וכל מיני דברים כאלו.

ב. תתן צדקה כל יום (אפילו מטבע קטן), ואח"כ תתפלל להשם, שאם זה טוב בשבילך, שיקבלו אותך.

ג. לקבל לעשות דבר טוב כמו תפילין וכדומה זה בודאי מצוין ומוסיף זכויות תמיד.

הרב רפאל מאזוז

האם אפשר לבקש בקשות אישיות בשבת וביום טוב לאחר קריאת תהילים

כתב בתפלה למשה (ח"ב סימן א') שהמקילים לקרוא נוסח תפלה קבוע המופיע בסדורים וכדומה (ובתוכו אפשר להזכיר שמות). יש להם על מה שיסמוכו אך לא יאמר אדם נוסח תפלה מעצמו.

הרב רפאל מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0