הרב רפאל מאזוז

בנן של קדושים, ר"מ בישיבה, וידוע בדרשותיו הנפלאות בעניני השעה ובהשקפה צרופה. כותב המדור "נקודת אור" בבטאון הישיבה "כתר מלוכה".
חבר במכון "הרב מצליח", והוא העורך הראשי של פירוש "איש מצליח" על פירוש רש"י על התורה.  

שיעורי וידאו (12 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (2 מאמרים)

מקפיד עליך! מקפידים עלי! די...

הרב רפאל מאזוז | מה נפשך אם לא עשית מאומה, מה בכך שחברך קרי בחיל שהוא מקפיד? יקפיד ויקפיד, וקללת חנם 'לא' תבוא...

צאו לחגוג בחיק הטבע

שקי תפוחי אדמה, מגדלי תבניות ביצים, שקיות ענק של גזר, ארגזי תפוחים ותפוזים,... לקריאה

שאל את הרב (116 שאלות)

כמה זוגות חיות טהורות הכניס נח לתיבה

רצונו של הקב''ה היה שירבו הטהורים בעולם, ומאחר שממיני היונה (ואולי עוד בעלי חיים), היה צריך להביא שבעה דוקא (וכן יש בעלי חיים שאין מספיק אחד זכר לשבעה נקבות ,עיין רש''י לקמן פרק לב פסוק טו), לא חילק הפסוק, והורהו להביא מכל הטהורים שבעה, וכמו שאומרים חז''ל כיוצא בזה: מילתא פסיקתא נקט. ואולי אחר המבול ילדו רק נקבות והיה צורך בזכרים ההם בשבילם, ונמצא שוב שעל ידי זה התרבו הטהורים הרבה בעולם.
הרב רפאל מאזוז

סיום מסכת בשבת

כך מסתבר, כי כל דבר טוב ומשמח וכדו', עדיף לעשותו בשבת. וכ"ש שעל ידי כך מרבה בברכות ובלימוד תורה בשבת. אלא אם כן יש סיבות לעשותו דוקא ביום חול, כגון שיהיה יותר זיכוי הרבים.
הרב רפאל מאזוז

מקור למימרא בזכות שלושה דברים נגאלו ישראל וכו'.

בלשון זו ממש כנראה שאין כי גם מרן הגר"ע יוסף זצ"ל אבי החכמים והבקיאים בהגש"פ על פסיקת "ויהי שם לגוי" הזכיר מימרא זו ולא ציין מקורה יכול להיות בהחלט שהיה לקדמונים נוסח אחר במדרשים הללו
הרב רפאל מאזוז

הנהגת נכונה בעבודת השם של חסידות ברסלב.

אינך מבולבל אלא מיושב אדרבה אלו שעוזבים מסורתם ומנהגים והופכים עצמם לאחרים הם מבולבלים. כי לספרדים יש מסורת ויש מנהגים ולמה יזנחו מסורתם וילכו לחפור בורות אחרים?! ולמה לא ילמדו מהחסידים והאשכנזים שאינם עוזבים מנהגיהם אפילו אם הם נראים מוזרים ותמוהים?! והדרך הנכונה היא כמו שאתה עושה להיות ספרדי ברמ"ח אברים ושס"ה גידים, ואם יש דברים טובים אצל אחרים תקח ותתאים אותם למסורתינו ומנהגנו וכבר אמר מרן ראש הישיבה שליט"א בכמה הזדמנויות אני קרוב לברסלב יותר מהרבה, אבל אני לא נוסע לאומן. עכ"ד. וראה מאמרו של מרן ראש הישיבה שליט"א בראש ספר עבד לעבדי ה' של הרב חיים רבי מה שכתב וביאר איך לנהוג בענינים אלו יתן לחכם ויחכם עוד.
הרב רפאל מאזוז

תלמידי רבי עקיבא שמתו במרד בר כוכבא.

אתה סבור כניראה שכוונת מרן נר"ו שכל המאמר שמתו באסכרה משום שלא נהגו כבוד זה בזה הוא מפחד הרומאים.
ואין זו הכוונה, אלא שמה שאמרו שמתו באסכרה הוא מפחד הרומאים, אלא האמת שמתו במלחמה. אך שלא נהגו זה בזה, זה אמת, וזו סיבה למה לא הגנה עליהם זכות התורה וזכות רבי עקיבא רבם.
הרב רפאל מאזוז

הנביא הגדול ביותר בנבואה אחרי משה רבנו.

למה דוקא ישעיהו או אלישע? למה לא שמואל ששקול כנגד משה ואהרון?
ועל כל פנים הרמב"ם כתב בהלכות תשובה (סוף פרק ט') שהמשיח קרוב בנבואה למשה רבנו. ומהנביאים שהיו עד עכשיו, מסתבר שיהושוע היה קרוב למשה רבנו.
הרב רפאל מאזוז

אמירת פיטום הקטורת ואיזהו מקומן בלילה

עיים בכף החיים סי' קלב אות כ, שהביא מהחיד"א והחסד לאלפים, שאין לומר פיטום הקטורת בלילה. אבל איזהו מקומן כנראה שאין בזה חשש.

הרב רפאל מאזוז

מה ההבדל בין "מגדיל" ל"מגדול"

מגדיל כתוב בשירת דוד שבתהילים, ומגדול בשירת דוד שבספר שמואל.

ודבר זה לומר בשבת מגדול מוזכר כבר בספר אבודרהם (שהיה מהראשונים) והסביר מרן ראש הישיבה נר"ו שהטעם לזה כי מעלת נביאים גדולה ממעלת הכתובים, כי הנביאים נאמרו בנבואה שהיא דרגה יותר גבוהה מרוח הקודש, ועל כן בסעודות שהם חשובות אומרים מגדול הכתוב בנביא.

הרב רפאל מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0