הרב חננאל כהן

מתלמידיו של הגאון מהר"מ הלוי זצ"ל, וראש מוסדות חכמת רחמים ברכיה, על שם מרן רבי חי חויתה הכהן זצ"ל וראש ישיבה וכולל אורחות משה ברכיה, על שם מרן רבי משה כלפון הכהן זצ"ל,
ערך כמה שנים את ספר הזכרון "ויען שמואל" היוצא כמידי שנה לע"נ של הצדיק רבי שמואל עידאן זצ"ל, והקדיש הרבה בכדי ללבן את פסקיו של רבו הגר"מ לוי.
מעורכי משנה ברורה "איש מצליח" ח"ה, וכתב פסקים רבים בהלכה.

שיעורי וידאו (148 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (5 שאלות)

מה מברכים על יין קפוא?

יין קפוא, שנקפא מחמת מקפיא- ברכתו בורא פרי הגפן, כ"כ מרן ראש הישיבה בהגהותיו לבן איש חי פרשת מטות (אות י). ואם נקפא מחמת חומר שנתנו בו- ברכתו שהכל כמ"ש הבא"ח שם, וע"ע בהליכות עולם שם.
הרב חננאל כהן

א) האם אפשר לקבוע מזוזה בדבק סלוטף באופן עראי? ב) אדם שיש לו יחידת...

א) אם היא אינה קבועה על ידו בחוזק- אסור. ב) אדם שמשכיר דירה ואינו משתמש בה כלל אינה חייבת במזוזות. ואם שכרה יהודי, והדירה בארץ ישראל, על השוכר לקבוע בה מזוזה מיד, ואם היא בחו"ל חייב השוכר תוך שלושים יום לקבוע מזוזה (ש"ע יו"ד סימן רפ"ו סעיף כ"ב) וכיון שבזמן מסוים היתה בה מזוזה אם כן אינו יכול להוריד את המזוזה כמבואר בש"ע יו"ד (סימן רצ"א סעיף ב')
הרב חננאל כהן

האם מותר לעשות בנית ציפורניים לאשה נשואה? האם ישנה של חציצה?

אם הצפורנים עוברות את הבשר אין ראוי לעשות כן, שאפילו צפורנים טבעיות כתבו הפוסקים שיש לגוזזן לכתחילה לפני הטבילה, כל שכן צפורן מובנית ובפרט שלפעמים דבר זה גורם לחציצה ממש.
הרב חננאל כהן

אם אדם מרוויח 5000 ש"ח לדוגמא, האם צריך לעשר 500 ש"ח? או שמורידים...

כל ההוצאות הנצרכות להשגת הריוח מנכים מהריוח, וכן מנקים את מס ההכנסה ואח''כ יתן מעשר. במצבים מיוחדים כגון ששעתו דחוקה יתנה מראש שיתן המעשר רק לאחר ניכוי הוצאות ביתו (מרן הגר''ע יוסף בשו''ת יחוה דעת ח''ג סימן עו), ובמקום שמרויח פחות מכדי הוצאותיו כתב בשו''ת אגרות משה (חיו''ד חב סימן קיג) שפטור מלתת מעשר שהוא קודם לאחרים. [הרחבת הדברים ממרן ראש הישיבה:אם המצב דחוק אפשר לחשב כמה הוצאות מינימליות אתה מוכרח להוציא 4500 ש''ח כל חודש, תפריש מהעודף(500 ש''ח) 50 ש''ח ותו לא.
הרב חננאל כהן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0