הרב משה שטר

ת"ח חשוב מאברכי כולל לדיינות "דבר אבנר" שע"י הישיבה.
מחבר ספר "מתנת חלקו" בירורים ועיונים בסוגיות העמוקות בהלכות שבת, ומשמש כבודק שו"ת בישיבה גדולה. 

שיעורי וידאו (31 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (158 שאלות)

אוזניות של אדם כבד שמיעה שהן דלוקות כל הזמן האם מותר בער"ש להוריד...

מכיון שמרן הראשל"צ בשו"ת יבי"א ח"א (חלק או"ח סימן י"ט אות י"ט) התיר השימוש במכונת שמיעה בשבת, ובלבד שידליקנה ויכוין אותה מע"ש, על כן אין לה דין מוקצה כלל, וא"כ מותר בבוקר להרכיב אותה חזרה. וכן פסק בילקוט יוסף ח"ה (עמוד רכ).
הרב משה שטר

שליח ציבור לא נשוי בשנת אבל

אם הוא ירא שמים ויש בו כל התנאים של שליח צבור המובאים בש"ע (סימן נג סעיף ד) אין לו שום מגבלה, למעט ימים נוראים שהתוסף לכל התנאים הוסיף הרמ"א בהגהה (סימן תקפא סעיף א) שגם יהיה נשוי מיהו גם שם אם אין ירא שמיים כמותו מותר וכמו שכתב במשנה ברורה(שם סעיף קטן יג).
הרב משה שטר

אמירת תפילת רבי ישמעאל כהן גדול בשבת

1. "בכל יום" לאו דוקא כי אכן בשבת הנכון שלא לאומרה משום שאין שאילת צרכים בשבת. ועיין עוד בשו"ת תפלה למשה חלק ב' (סימן א').
2. המקור הוא מה שמובא בס'פר עתרת חיים להגר"ח פלאג'י. ואין זה נוסח שונה אלא שם מובאים יותר קטעים ובאביעה השמיטו כמה קטעים מפני האריכות אבל בנוסח אין הבדל.
3. בהחלט כן.
הרב משה שטר

כלים הפטורים מטבילה

1. כלי חרס המצופים ציפוי זכוכית דקה חייבים בטבילה. וטוב שלא יברך והמברך יש לו על מה לסמוך (תפלה למשה להגאון רבי משה לוי זיע"א).
2. לפי מה ששאלתי אנשים בקיאים אמרו לי שהוא מחבת רגיל שעיקרו ממתכת ורק מצופה בחומר מיוחד (אולי סוג של קרמיקה) תחליף לציפוי הטפלון שנתברר כאינו בריא, וכיון שהציפוי הוא טפל לכלי והעיקר זה המתכת שממנו עשוי גוף הכלי א"כ הרי זה חייב בטבילה בברכה כדת וכדין.
הרב משה שטר

קטן הרוצה להניח תפילין

מרן בשלחן ערוך (סימן לז סעיף ג) כתב, קטן היודע לשמור תפילין בטהרה שלא יישן ושלא יפיח בהם חייב אביו לקנות לו תפלין לחנכו. וכן הוא דעת רוב ככל הפוסקים הראשונים. מיהו הרמ"א כתב שהמנהג באשכנז שלא להניח לקטן עד שיגיע לי"ג ויום אחד, מ"מ לדידן הספרדים דאזלינן בתר הוראות מרן השלחן ערוך, אם הקטן הנ"ל הוא לומד בתלמוד תורה ופיקח הוא - מצוה להרגילו בהנחת תפלין. ומ"מ יש להזהיר את הצבור שלא לצרפו למנין כל עוד לא מלאו לו ויום אחד. וכן פסק מרן הגאון רבי עובדיה יוסף בשו"ת יביע אומר חלק ו' (סימן ג) וביחוה דעת חלק ב' (סימן ד).
הרב משה שטר

כיסוי תפילין של יד קודם הנחת תפלין של ראש

עדיף לכתחילה להחזיר הכיסוי הקטן אחר שהניח תפילין של ראש, כי עצם מעשה זה אינו "כחלק" ממצות תפילין של יד ולכן לכתחילה בודאי שיש לחוש להפסק. ואגב עיין בהגהות איש מצליח על המשנה ברורה (חלק א' סימן לב הערה 4) מה שכתבו בעיקר דין זה.
הרב משה שטר

תפלה והדלקת נר בזכות הצדיקים

1) מותר. מתי שתרצה.
2) אפשר כל נר.
3) הריני מנדב הנר הזה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי ע"ה (או רבי מאיר בעל הנס ע"ה) זכותו תגן עלינו, ובזכות זה נזכה... 4) מבקשים מה' בזכות הצדיק.
5) בבית העלמין "פונוביז'" בבני ברק, הכניסה מהכביש של גבול ר"ג - בני ברק רח' חזון איש - רח' בן אליעזר ר"ג.
6) יש בישיבה עצמה וגם בביהכ"נ של הרב בשעה 7.00 ובעוד מקומות בארץ.
הרב משה שטר
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0