רבני בית ההוראה

אחד מרבני בית ההוראה שליט"א שע"י ישיבת כסא רחמים.

שיעורי וידאו

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים

סודו של איש החזון

| על פני עמודי הספר, נעשה נסיון להתחקות אחר סודו של האיש שהצליח להגשים את חזונו ההיסטורי יש מאין...

פורים פורים לנו, ברוך אשר...

ימי הפורים ממשמשים ובאים| ההסטוריה חוזרת!| דברי אבי הישיבה מרן רבי רחמים חי... לקריאה

בשולי הגלימה - חלק א’

יחד עם כל בית ישראל הבטנו בגלימת הזהב המיותמת, ועינינו התרטבו בדמעות והלב... לקריאה
שאל את הרב
שלח שאלה

ברכה על גלידה "קסטה"

אם דעתו להניח להנות מהגלידה לבד (והביסקויט בא בתור כף- ידית לאחוז בגלידה), כיון שהביסקויט טעמו טוב וראוי לאכילה בפני עצמו, צריך להפריד מעט מהביסקויט ולברך מזונות ואחר כך לברך שהכל. וברכה אחרונה: אם אכל כזית מהביסקויט- מברך על המחיה. ואם אכל כזית מהגלידה- מברך [גם] נפשות.
אם דעתו להנות מהביסקויט והגלידה יחד- מברך רק מזונות. וברכה אחרונה- אם אכל כזית מהביסקויט- מברך על המחיה [בלבד], ואם אכל "פחות" מכזית מהביסקויט, אבל אכל כזית מהגלידה מברך- נפשות [בלבד]. (ברכת ה' חלק ג' פרק י' סעיף כ"ז).
רבני בית ההוראה

פדיון נפש

פדיון נפש נהגו לעשות אנשים בעלי בעיות שונות: זיווג, פרנסה, שלום בית, פריון וכדומה. גם אדם שמרגיש מועקה כזו או אחרת יכול לעשות פדיון נפש, ובכלל, שמעתי על אנשים שעושים לעצמם כל ראש חדש פדיון נפש, להזיק- זה לא מזיק. מהו פדיון נפש? כפשוטו כן הוא, פודים את הנפש, כלומר אם חלילה נגזרה גזרה על האדם- האדם פודה את נפשו על כסף שילך לצדקה. אין חובה להיות נוכח. פדיון נפש הנערך בישיבת כסא רחמים יש בו שתי מעלות, האחת- השמות הנשלחים לפדיון מתברכים מפי מרן ראש הישיבה שליט''א, השנית- בכסף שתורם זוכה להחזיק תלמידי חכמים העוסקים בתורה, והרי ידוע ''תורה מגנא ומצלא''.
נ.ב ניתן לשלוח פדיון נפש, כאן באתר- בעמוד התרומות, ישנה אפשרות ל''פדיון נפש''.
רבני בית ההוראה

לימוד גמרא למתחילים

ה"בעיה" בלימוד הגמרא למתחילים היא לא רק השפה הארמית, שאת הבעיה הזו ניתן לפתור ע"י מילון עברי ארמי שניתן להשיג בחנויות ספרי הקודש המוּכרות, אלא סגנון הדברים, פיסוק נכון של הקריאה, ההבנה מהי קושיא, מתי זה תירוץ, כללי הגמרא. לכן הפתרון הטוב יותר ללומד המתחיל, הוא לימוד עם אדם שיודע ללמוד גמרא. לדוגמא, להכנס לאיזו ישיבה או כולל או בית כנסת שמתקיים בו שעור ולבקש ללמוד עם מישהו כזה. אם בשל נסיבות כאלו ואחרות זה לא מתאפשר, ניתן להאזין לשעורים מבוארים בגמרא, בדיסקים, קלטות, אתרי אינטרנט וכדומה. פתרון נוסף הוא, לימוד בספרי גמרא מבוארת כדוגמת מהדורת "שוטנשטיין", בה הגמרא מבוארת ומתורגמת. בהצלחה!
רבני בית ההוראה

פירוש המילה "קילור - קילורין"

מילה זו אינה מהתורה אלא בדברי חז"ל, והוא על דרך מה שאמרו בויקרא רבה (פרשה י"ב אות ג'): תני חזקיה נעשו דברי תורה וכו' קילורית לעיניים וכו' שנאמר מצות הק ברה מאירת עינים. ע"ש. והיינו מין משחה או תחבושת שהיה נהוג בזמנם למשוח בה את העין לחיזוק העין ולרפואתה, כדאיתא במסכת שבת (דף י"ח ע"א): ומניחין קילור על גבי העין וכו' - ומתרפאת והולכת כל היום כולו. ע"ש. ועיין עוד שם בדף ק"ח ע"ב.
רבני בית ההוראה

ההבדל בין לימוד עיון ללימוד בקיאות

1. לימוד בקיאות - כשמו כן הוא לרכוש בקיאות וידע בתורה. פירוש הדברים דרך משל אם לומד בגמרא קושיא ותירוץ, אינו מעיין מה חשב המקשן, ומה חידש לו התרצן, ופעמים שיש עוד קושיא והתירוץ הראשון לכאורה יספיק גם לזה, ולמה חזר להקשות? וכן בהבנת הדברים - די בפירוש אחד של רש"י אף שמביא לישנא אחרינא וכו' וכו'. (ראה דוגמא בשיעורי דף היומי שמועלים כאן באתר - שהם יותר על בסיס בקיאותי). וקל וחומר שלא מתעכבים על דיבורי רש"י ממה נשמר וכיוצא, וכן שאר מפרשים.
אמנם מי שרגיל בעיון הגמרא היטב, גם בלומדו בקיאות יתעורר להרגשים הנ"ל, אבל ימשיך בלימודו כי לא בא עכשיו לעיין את הסוגיא, אלא לרכוש בקיאות, וכשיבוא לידו ענין הלכתי וכיוצא יזכור שלמד בזה, ויש על הסוגיא בעיון.
2. זו הדרך שלמדונו רבותינו כאן בישיבה. לגבי ההספק - כל אחד לפני מדרגתו ותפיסתו (זכרונו), וחשקו בתורה. והדברים ידועים.
יש במרחבי האתר עוד שאלות ותשובות בנושא, אפשר להעזר בחיפוש.
רבני בית ההוראה

כתיבת שם מעיין

הכלל הוא בזה ובכל כיוצא בזה, אם אפשר לטעות בכתיב החסר מוסיפים יו"ד או וא"ו. וכשכותבים עם ניקוד אין צורך להוסיף, וכמו שמופיע במקרא ביו"ד אחת. וכן כאן אפשר לקרוא מעֵין אז כותבים מעיין. וראה תשובה כיוצא בזה (כאן) לגבי השם "נועם". וכן נמצא בתשובת מרן ראש הישיבה שליט"א (כאן  - וכאן), "מעיין" בשתי יודי"ן.
מזל טוב והרבה נחת.
רבני בית ההוראה

מדוע נקרא יהושע "בן" נון בחיריק

אלו דברי הרמב"ן שציינת אליהם: וטעם בן נון בא בחירק תמורת סגול, וכן דברי אגור בן יקה (משלי ל א), שבן לילה היה ובן לילה אבד (יונה ד י), אם בן הכות הרשע (דברים כה ב). ועם כל זה אני תמה מדוע לא נמלט בשם הצדיק הזה אחד שיבא כמנהג. ואני חושב כי נהגו לקרותו כן לכבוד, כי היה הגדול בתלמידי משה רבינו ויקראו לו בינון, כלומר הנבון, כי אין נבון וחכם כמוהו, או יהיה ענינו יהושע שהבינה מוליד, יעשו נון מלשון לפני שמש ינון שמו (תהלים עב יז). עד כאן.
וביאור דבריו, שהוקשה לו קושייתך מדוע נכתב בחיריק, ובתחילה מיישב כפשוטו שמצינו כמה פעמים שבא חיריק במקום סגול כמו בפסוקים במשלי ויונה הנ"ל, אלא שעדיין קשה לו מדוע דוקא ביהושע מצינו "בן" בחיריק באופן קבוע שנראה שיש בזה טעם מסויים, לזה כתב שהוא היה גדול שבתלמידי משה רבינו וקראו וכינוהו בינון ר"ל הנבון. או פירושו יהושע שהוא הבינה מוליד - ר"ל שהוא חכם ונבון, יהיה "נון" שהוא לשון שררה ומלכות על דרך הכתוב ינון שמו. וכוונת הרמב"ן שלפי שני דרשות אלו, "בן נון" אין פירושו בן של נון אלא כנ"ל, וכמובן הפשט לא יופשט שפירושו הבן של נון (ראה בדברי הימים א' ז, כז), אבל נכתב בחיריק לרמוז לדרשה. והדברים ברורים.
רבני בית ההוראה

קביעת יום הודאה לקב"ה ביום ירושלים

אמירת נשמת כל חי וקביעת יום הודאה אינה דווקא בסיום המלחמה אלא מתי שקבעו חכמי הדור שבאותה תקופה לפי העניין וחכמי הדור שבאותה תקופה קבעו שיום שיחרור ירושלים ואיחוד העיר הוא יהיה היום שבו נודה לקב"ה על ניסי המלחמה שהציל אותנו 

רבני בית ההוראה
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0