רבני בית ההוראה

אחד מרבני בית ההוראה שליט"א שע"י ישיבת כסא רחמים.

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (5 מאמרים)

סודו של איש החזון

רבני בית ההוראה | על פני עמודי הספר, נעשה נסיון להתחקות אחר סודו של האיש שהצליח להגשים את חזונו ההיסטורי יש מאין...

פורים פורים לנו, ברוך אשר...

ימי הפורים ממשמשים ובאים| ההסטוריה חוזרת!| דברי אבי הישיבה מרן רבי רחמים חי... לקריאה

בשולי הגלימה - חלק א’

יחד עם כל בית ישראל הבטנו בגלימת הזהב המיותמת, ועינינו התרטבו בדמעות והלב... לקריאה

שאל את הרב (1K שאלות)

ברכה על גלידה "קסטה"

אם דעתו להניח להנות מהגלידה לבד (והביסקויט בא בתור כף- ידית לאחוז בגלידה), כיון שהביסקויט טעמו טוב וראוי לאכילה בפני עצמו, צריך להפריד מעט מהביסקויט ולברך מזונות ואחר כך לברך שהכל. וברכה אחרונה: אם אכל כזית מהביסקויט- מברך על המחיה. ואם אכל כזית מהגלידה- מברך [גם] נפשות.
אם דעתו להנות מהביסקויט והגלידה יחד- מברך רק מזונות. וברכה אחרונה- אם אכל כזית מהביסקויט- מברך על המחיה [בלבד], ואם אכל "פחות" מכזית מהביסקויט, אבל אכל כזית מהגלידה מברך- נפשות [בלבד]. (ברכת ה' חלק ג' פרק י' סעיף כ"ז).
רבני בית ההוראה

פדיון נפש

פדיון נפש נהגו לעשות אנשים בעלי בעיות שונות: זיווג, פרנסה, שלום בית, פריון וכדומה. גם אדם שמרגיש מועקה כזו או אחרת יכול לעשות פדיון נפש, ובכלל, שמעתי על אנשים שעושים לעצמם כל ראש חדש פדיון נפש, להזיק- זה לא מזיק. מהו פדיון נפש? כפשוטו כן הוא, פודים את הנפש, כלומר אם חלילה נגזרה גזרה על האדם- האדם פודה את נפשו על כסף שילך לצדקה. אין חובה להיות נוכח. פדיון נפש הנערך בישיבת כסא רחמים יש בו שתי מעלות, האחת- השמות הנשלחים לפדיון מתברכים מפי מרן ראש הישיבה שליט''א, השנית- בכסף שתורם זוכה להחזיק תלמידי חכמים העוסקים בתורה, והרי ידוע ''תורה מגנא ומצלא''.
נ.ב ניתן לשלוח פדיון נפש, כאן באתר- בעמוד התרומות, ישנה אפשרות ל''פדיון נפש''.
רבני בית ההוראה

ברכת הסחלב

ברכתו שהכל. לגבי ברכה אחרונה אם זה מוצק כמו מעדני חלב לדעת הרב ברכת ה' כל שגמעו תוך שבע דקות צריך לברך נפשות.
רבני בית ההוראה

מקור ל"מאן מלכי רבנן"

מה שידוע, זה מרן בבית יוסף אורח חיים סימן א'.
רבני בית ההוראה

פירוש המילה "קילור - קילורין"

מילה זו אינה מהתורה אלא בדברי חז"ל, והוא על דרך מה שאמרו בויקרא רבה (פרשה י"ב אות ג'): תני חזקיה נעשו דברי תורה וכו' קילורית לעיניים וכו' שנאמר מצות הק ברה מאירת עינים. ע"ש. והיינו מין משחה או תחבושת שהיה נהוג בזמנם למשוח בה את העין לחיזוק העין ולרפואתה, כדאיתא במסכת שבת (דף י"ח ע"א): ומניחין קילור על גבי העין וכו' - ומתרפאת והולכת כל היום כולו. ע"ש. ועיין עוד שם בדף ק"ח ע"ב.
רבני בית ההוראה

עשיית מלאכה בראש חודש לנשים

נהגו הנשים שלא לעשות מלאכה בראש חודש, והוא מנהג טוב. אבל לא נהגו לאסור עליהם כל מלאכה, אלא רק מלאכת טויה וכדומה. וכל מה שלא נהגו לאסור - מותר. וכן מותר לסרוג ולתפור לצורך בני ביתם, ללא קבלת שכר. וכן מותרות לכבס במכונת כביסה, שאין בה טורח.
והעובדות במלאכה באיזה מפעל לצורך פרנסתן, שאם לא יעבדו בראש חודש יפסידו פרנסתן - מותר להם לעבוד בראש חודש. (חזון עובדיה - חנוכה עמוד רמ"ו). ובליל ראש חודש ג"כ מותרות בכל מלאכה (שם בהערות עמוד רמ"ט).
רבני בית ההוראה

הבדל בין "אלמלי" ל"אלמלא"

מקור מאמר זה הוא במסכת סנהדרין (דף מ"ב ע"א), ושם כתוב "אלמלא לא" והמדפסים הסגירו תיבת "לא" בעקבות דברי התוספות שהזכרת, מטעם שהוא מיותר שזה כמו שאומר "אילו לא לא" (וכן הוא בכמה סידורים כפי הנשמע שהשמיטו תיבת "לא"). אמנם בסידור המדוייק איש מצליח עשו בחכמה יתירה להגיה אות אחת יו"ד במקום אל"ף ולהשאיר תיבת "לא", מאשר למחוק מלה שלימה כפי שעשו המדפסים בגמרא, ואז הוא כמו שאומר "אילו היה שלא זכו בני ישראל" וכו'. (ויש כזה הרבה בש"ס). ואין פירוש "אלמלי" ביו"ד "אילו כן" כמו שהשתבשת. ודו"ק. (אגב כלל זה המציאו ר"ת, ועל פיו הגיהו בהרבה מקומות בש"ס בגליון ביו"ד או באל"ף. והדברים ידועים).
רבני בית ההוראה
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0