הרב שמואל אוזן

שיעורי וידאו (0 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (3 מאמרים)

מנהג שריפת "המן" - חלק ב’

הרב שמואל אוזן | נהגו ישראל קדושים למחות זכרו של עמלק בליל הפורים, ע"י שעושים כמין דמות צורת "המן" ושורפים אותה...

מנהג שריפת "המן" - חלק א’

נהגו ישראל קדושים למחות זכרו של עמלק בליל הפורים, ע"י שעושים כמין דמות צורת... לקריאה

סעודה רביעית

סעודה רביעית| מעלותיה וסגולותיה| סעודה השוה מליוני ויטמינים| ובה תלויה בריאות... לקריאה

שאל את הרב (6 שאלות)

א) כיצד יש לומר את אזכרות ה' המופיעות בזוהר שהם לא חלק מפסוק, אלא...

א) נ"ל שאין לומר שם השם להדיא, אלא כך: "השם", אא"כ הזוהר מזכיר פסוק וכדו' שאז יש לומר הפסוק כדמותו בצלמו עם שם השם אדנות או אלוקים וכדו'. ב) כשקוראים אותם בתרגומם אומרים שם השם להדי"א, ואם תורגמו ללשון הקודש כלומר לעברית רגילה מסתבר שלא.
הרב שמואל אוזן

טעם לאי הזכרת פטירת לאה ורבקה אימותינו עליהם השלום

לעניות דעתי נראה הטעם משום שבשרה אמנו ורחל אמנו יש ענין להזכיר מיתתן, שרה בקשר למערת המכפלה, ורחל בקשר לבנימין שקראה לו "בן אוני" על שם צערה בלידה, מה שאין כן לגבי רבקה ולאה שאין ענין מיוחד להזכיר מיתתן. ובאמת שמקום קבורתן נכתב בפרשת ויחי (מט, לא), וממילא מוכח שנפטרו.
הרב שמואל אוזן

להניח ספר תורה מחוץ להיכל לבדו

ההלכה היא שאין להשאיר ספר תורה לבד, וצריך שמישהו יעמוד סמוך לו כל הזמן כמו בשמחת תורה.
הרב שמואל אוזן

מתי חלה תקופת תמוז ומה צריך להקפיד?

לפי מנהג גרב'א תקופת טבת ותמוז זמנן שלש שעות כל אחת כמו שכתב מורינו הרב רבי משה כלפון זצוק"ל בספרו ברית כהונה (חלק אורח חיים מערכת ת' אותיות כ"א-כ"ה) עיין שם השנה (תשע"ה) תקופת תמוז חלה (לפי מנהג ג'רבא) ביום רביעי הקרוב (כ"א תמוז) אחרי הצוהרים משעה 14.00 עד השעה 17.00 ושומר פתאים ה' בזמן חלות התקופה אין לשתות מים כלל ועיקר ולאחר "התקופה" צריך לשפוך את כל המים התלושים שהיו במקרר וכדו' ואין להשתמש בהם שאר דיני ומנהג "התקופה" מפורטים וכתובים באר הייטב בקונטרס "התקופה  והלכתיה" שיצא לאור מקרוב במהדרא מחודשת ומרחבת אפשר להשיגו בחנות הספרים של הישיבה.
הרב שמואל אוזן

האם אפשר לקבל מקור לדין זה? 

כן כתב מרן החיד"א זיע"א בקונטרסו צפורן שמיר (סימן י"ב) וז"ל תחילה וראש יניחו ס"ת בתיבה, ויהיה אצלו ירא שמים וידו אוחזת בספר תורה כל זמן ההקפות, כי כן קבלתי מהמקובל המופלא מהר"ש שרעבי זלה"ה שהיה מקפיד על זה, עכ"ל. וכ"כ הרב בן איש חי (ש"ר פרשת וזאת הברכה הלכה י"ז). עיין שם.
הרב שמואל אוזן

זה המקור לענין שמחת תורה. אני מחפש מקור לשאר ימות השנה, כגון בשבת...

אינני מכיר מקור נוסף לזה, וידוע שמקור דין זה הוא מדברי החיד"א הנזכרים ואיני רואה שום משמעות מדברי מרן החיד"א. לומר שזהו דוקא בשמחת תורה, כיון דדין זה הוא סברא פשוטה שהשכל מחייבה. וכמו שכל אדם מבין שאין משאירים אדם מכובד או רב גדול ומפורסם לבדו בלא שישאר עמו אדם אחד או יותר (מה שמכונה היום משב"ק), כ"ש וק"ו לגבי ספר תורה שאין להשאירו לבדו. דנראה כזלזול בכבודו ובמעלתו. ומה שכתב מרן החיד"א דין זה לגבי שמחת תורה הוא משום ששם זה מצוי יותר ששוכחים ולא שמים לב ומשאירים הס"ת לבדו, אבל ודאי דה"ה לשאר ימות השנה וכאמור 
הרב שמואל אוזן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0