הרב רזיאל כהן

מתלמדיו של הגר"מ לוי זצ"ל, מחבר שו"ת "מחקרי ארץ" ב' חלקים הכוללים עשרות תשובות ופסקים בהלכה.
מעורכי "משנה ברורה – איש מצליח" ח"ה על הלכות פסח, ושותף בכתיבת הסדרה החדשה, "הוראה ברורה" על הלכות יורה דעה- הלכות תערובות. פרי נוסף ממכון הישיבה הכולל פירוש לשלחן ערוך יורה דעה כמתכונת הספר משנה ברורה לבעל ה"חפץ חיים", על חלק או"ח.

שיעורי וידאו (61 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (1.5K שאלות)

שכח למכור את חמצו כיצד ינהגו במוצרים שהם ספק חמץ

מוצרים שספק אם יש בהם חמץ כגון אלו המוזכרים בשאלה - אם אי אפשר לברר הדבר בקלות - מותרים לאחר הפסח, משום שאיסור חמץ שעבר עליו הפסח הוא מדרבנן, וספק דרבנן לקולא. (כמבואר בסימן תמ"ט ובהערות איש מצליח על משנה ברורה שם, הערה מס' 4). ויש עוד להאריך בזה ואכמ"ל. אך אם יש באותם מוצרים חמץ ודאי, ואין ששים כנגדו - אסורים (כמבואר בסימן תמ"ז סעיף י"א).
הרב רזיאל כהן

תפילה עם נעלי בית או יחף לגמרי

כיום בזמנינו לא מקובל להופיע לפני אנשים מכובדים ברגלים מגולות או בנעלי בית, ולכן אין להתפלל כך לכתחילה (עיין שלחן ערוך סימן צ"א סעיף ה'). גם לא בנעלי "קרוקס" (עיין בשו"ת הלכה למשה [נסיר] סימן ה'). ויש לפרסם דבר זה, כי הרבה נכשלים בו מחוסר ידיעה.
עם זאת אשה המטופלת בילדים ועומדת להתפלל עם נעלי בית - אין למחות בידה שהרבה הקילו לנשים בכיוצא בזה.
הרב רזיאל כהן

אופן צליית הכבד ואם צריך שטיפה

1. כל שהכבד רך וטעים לאכילה, כבר הגיע לדרגת הצליה המספקת לכל הדעות (ומעיקר הדין אפילו לא נצלה אלא חצי צליתו מספיק), ומותר לבשלו אחר הצליה (שלחן ערוך ורמ"א יורה דעה סימן ע"ג וכף החיים שם אות ד').
2. אם רצונכם לבשלו אחר הצליה - חייבים לשוטפו לפני הבישול. אבל אם רצונכם לאכלו צלוי כמות שהוא - אין צריך לשוטפו. ומנהג האשכנזים לשטפו אף באופן שאוכלים אותו צלוי, ואין להם להקל בזה (עיין בהגה שם ובסוף סעיף ה', ובכף החיים שם אותיות י"א ונ"ה).
הרב רזיאל כהן

מנהגו של הגאון רבי עובדיה הדאיה בשנת השמיטה

לא היית צריך לשלוח אלינו, כי מרן ראש הישיבה נר"ו ציין בפירוש בתוך דבריו את המקור לדברים, והוא במכתבו של הגאון רבי עובדיה הדאיה הנדפס בספר נפש חיה למוה"ר ר' כדיר צבאן זצ"ל (מערכת ש' אות כ'). וציין עוד לשו"ת ישכיל עבדי חלק ח' (יורה דעה סימן כ"ח אות ז'). ע"ש.
דרישת שלום למר אביך ר' עובדיה נר"ו.
הרב רזיאל כהן

שימוש חוזר בבקבוק וכדו' שניפתח בשבת.

מותר משום שהבקבוק הסתום היה משמש ככלי איחסון וגם כעת בגילגולו השני הוא משמש לאותה מטרה 
אולם בשעת פתיחת הבקבוק אין להתכוין לפתוח על מנת להשתמש בפקק בבקבוק אחר (עיין מנוחת אהבה חלק ג' פרק כ"ד הערה 19)
הרב רזיאל כהן

האם דעת בה"ג לגבי ספירת העומר היא דעת יחיד?

צריך לומר שאין כוונת ראש הישיבה שליט"א שדעת בה"ג יחידית ממש, (שאם כן לא היו חוששים לדבריו כלל אפילו במקרה שלא ספר בודאי), אלא כוונתו שהיא דעת מיעוט ממש.
על כל פנים בעיקר הדין גם דעת הגר"ע יוסף זצ"ל שהמסופק אם ספר - ממשיך לספור בברכה.
הרב רזיאל כהן

איך בודקים שומשום ?

- הנקודה השחורה - הוא פגם אסתטי בלבד, ולא נגיעות של חרקים.

- בדיקת השומשום נעשית ע"י העברתו מעט מעט ע"ג מגש (לאור יום או פלורוסנט), תוך כדי התבוננות שאין חרקים זעירים בין הגרגירים. כמו כן יש לשים לב שאין בין הגרגירים קורים דביקים המסמנים נוכחות של זחלי עש.

הרב רזיאל כהן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0