הרב רזיאל כהן

מתלמדיו של הגר"מ לוי זצ"ל, מחבר שו"ת "מחקרי ארץ" ב' חלקים הכוללים עשרות תשובות ופסקים בהלכה.
מעורכי "משנה ברורה – איש מצליח" ח"ה על הלכות פסח, ושותף בכתיבת הסדרה החדשה, "הוראה ברורה" על הלכות יורה דעה- הלכות תערובות. פרי נוסף ממכון הישיבה הכולל פירוש לשלחן ערוך יורה דעה כמתכונת הספר משנה ברורה לבעל ה"חפץ חיים", על חלק או"ח.

שיעורי וידאו (56 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (1.4K שאלות)

אמירת "חתמינן, כתבינן" וכיוצא בסליחות

כולן מלרע, מפני שהן מורכבות משתי מילים כתוב - יתן, חתום - יתן וכו'. והמלה "יתן" היא מלרע (עיין "אביעה סליחות" בהערה על המילה ענינן).
הרב רזיאל כהן

כמה שווי כסף פדיון כפרות

אלו דברים שאין להם שיעור מדוייק. היות ונהגו לעשות הכפרות בתרנגולים, אומדים מחיר של תרנגול פחות – או – יותר. ועל פי זה קבעו 26 ₪ שהוא קרוב לשיעור הנ"ל וכמנין שם הוי"ה – הרחמים.
 
ניתן לתרום כאן באתר "פדיון כפרות" שהולך לעמלי תורה, ומחזק את הישיבה על אלפי הבחורים והתלמידים, וזכות המצווה גדולה מאוד שמקיים גם את מנהג ישראל, וגם מחזיק תורה שאין למעלה ממנה, לעמוד ולהליץ זכות בשעת החתימה.
>> לקיום מנהג פדיון הכפרות בהידור לחץ כאן <<


 
הרב רזיאל כהן

לשחק ששבש ומונופול ביום כיפור

לשחק במשחקים בשבת רגילה יש מחלוקת, דעת הגאון הרב משה לוי זצ"ל לאסור לגדולים משום מוקצה (ויש מפוסקי דורנו שמתירים בזה). השאלה ביום כיפור כנראה מתייחסת לקטנים בלבד (או לגדולים שנוהגים בשיטת המתירים). ולזה התשובה היא שאמנם אין איסור בדבר אבל אין הדבר מתאים ליום זה. ומכל מקום לקטנים ממש אפשר להניח.
הרב רזיאל כהן

דרך הכשרת תנור טרף

אם אכן יש לכם צורך בתנור החדש, תוכלו לקבלו ולהכשירו באופן הבא: - ראשית יש לנקות היטב היטב את דפנות התנור מבפנים וכן את הדלתות, בחומר חריף (מסיר שומנים) בלי לפסוח על שום חריץ. - אחרי שנוקה התנור מכל לכלוך הניכר לעין, יש להסיקו בחום הגבוה ביותר למשך חצי שעה, כדי לשרוף את אידי האיסור שנבלע בדפנות, ומותר אח"כ לכתחילה להשתמש בו למאכלי חלב או בשר. - את החצובות (הברזלים שעליהם מניחים את הסירים) יש לנקות היטב היטב כנ"ל, ואח"כ יש להגעילם (להכניסם לתוך סיר של מים רותחים מבעבים על האש), או ללבן ליבון קל (להעביר אותם באש מבלי לחכות שיתזו מהן ניצוצות). - המבערים עצמם, אינם צריכים שום הכשר, מאחר ואינם באים במגע ישיר עם הסירים. עם זאת יש לנקותם היטב. והמחמיר להגעילם - תבוא עליו ברכה.
הרב רזיאל כהן

מי נחשב בכלל העוסק בצרכי ציבור

מעלת העוסקים בציבור גדולה מאד, עד שפטרו אותם מקריאת שמע!
העוסק בצרכי ועד בית - נראה אמנם שהוא חייב בקריאת שמע (עיין במשנה ברורה סימן ע' סעיף קטן ט"ז), אך לענין החיוב להתעסק באמונה, והברכות הנובעות מכך - נראה שהוא בכלל.
הרב רזיאל כהן

הנחת חמין לא מבושל על הפלאטה עם כיסוי מערב שבת

א). מותר להניח על גבי הפלאטה, ביום ששי סמוך לכניסת השבת, גם תבשילים שאינם מבושלים כל צרכם, למרות שהם מתבשלים והולכים במשך השבת, כיון שאין בפלאטה אפשרות להגביה את החום (מנוחת אהבה חלק א' עמוד נ"ט). כמובן בתנאי שלא ירים בשבת את המכסה של הסיר, כי אם הרים וראה שעדיין לא התבשל - אסור להחזירו מפני שעל ידי החזרתו הוא מזרז את הבישול (מנוחת אהבה חלק ב' עמוד שנא-שנב).
ב). המקילים לכסות או לעטוף בשמיכות את הסירים שעל גבי הפלאטה - אין למחות בידם, אבל מן הראוי לכתחילה שלא לכסותם כלל (מנוחת אהבה חלק א' עמוד ע"א). וגם בעמק יהושע חלק ד' שציין השואל, כתב (בסימן כ"ז) שלא בא להקל בזה, אלא רק להליץ זכות על מנהג המקילים, אך מי שיכול להחמיר - תבוא עליו ברכה. [ואינו מחלק שם בין מלמעלה ובין מן הצד].
הרב רזיאל כהן

קניית דירה בימי העומר

מותר. כיון שבדרך כלל יש בזה צורך (עיין בהערות איש מצליח על משנה ברורה סימן תצ"ג בסוף הספר).
הרב רזיאל כהן

ברכה אחרונה על מיץ רימונים

צריך לברר את המציאות בזה. ואם אכן רוב הרימונים עומדים לסחיטה יש בעיה בברכה אחרונה על המיץ שלהם.

אבל כל זמן שלא נתבררה המציאות נלע"ד דשפיר דמי לברך "נפשות" אחר שתית המיץ, דפשו להו ספיקות, שמא אין רובן לסחיטה וברכת נפשות לכו"ע, ושמא כהרמב"ם וסייעתו שגם ברובו לסחיטה ברכתו נפשות, ושמא כהסוברים שברכת נפשות פוטרת גם ברכת מעין שלש. ואין להוציא המוצר מחזקתו אלא אחר בירור מוחלט.

הרב רזיאל כהן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0