הרב רזיאל כהן

מתלמדיו של הגר"מ לוי זצ"ל, מחבר שו"ת "מחקרי ארץ" ב' חלקים הכוללים עשרות תשובות ופסקים בהלכה.
מעורכי "משנה ברורה – איש מצליח" ח"ה על הלכות פסח, ושותף בכתיבת הסדרה החדשה, "הוראה ברורה" על הלכות יורה דעה- הלכות תערובות. פרי נוסף ממכון הישיבה הכולל פירוש לשלחן ערוך יורה דעה כמתכונת הספר משנה ברורה לבעל ה"חפץ חיים", על חלק או"ח.

שיעורי וידאו (78 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (1.7K שאלות)

סוכר שלא כתוב עליו כשר לפסח ונתערב במאכל מסוים בפסח האם מותר לאוכלו

לדעת מרן הש"ע (סי' תסז סעיף ח) "אחזוקי איסורא לא מחזקינן", ואין לחשוש שמא נתערב החמץ במוצרים שאינו אמור להמצא בהם. ולכן אין מניעה לשתות את היין בפסח. בנוגע לסוכר, יש להבהיר, שאכן בעבר היה מצוי בו הרבה זיופים ותערובות קמח, או שהפועלים במקום הייצור לא היו נזהרים מחמץ. לכן נהגו רבים (גם אצל הספרדים) להמנע מסוכר רגיל בפסח ואוכלים רק מסוג מסויים המוחזק בנקיות. כיום גם הסוכר הנעשה בלא השגחה מיוחדת לפסח, בד"כ מיוצר ונארז באופן שאין בו חשש, ומותר לאכלו בפסח אע"פ שאין עליו חותמת כשרות לפסח (ע' חזו"ע על פסח עמ' קטו).
הרב רזיאל כהן

הכנת טחינה בשבת

מותר, בתנאי שיעשה כן סמוך לאכילה, ושלא יערב בכח אלא בנחת (מנוחת אהבה חלק ב' פרק ט' הלכה י"ז)
הרב רזיאל כהן

דרך הכשרת תנור טרף

אם אכן יש לכם צורך בתנור החדש, תוכלו לקבלו ולהכשירו באופן הבא: - ראשית יש לנקות היטב היטב את דפנות התנור מבפנים וכן את הדלתות, בחומר חריף (מסיר שומנים) בלי לפסוח על שום חריץ. - אחרי שנוקה התנור מכל לכלוך הניכר לעין, יש להסיקו בחום הגבוה ביותר למשך חצי שעה, כדי לשרוף את אידי האיסור שנבלע בדפנות, ומותר אח"כ לכתחילה להשתמש בו למאכלי חלב או בשר. - את החצובות (הברזלים שעליהם מניחים את הסירים) יש לנקות היטב היטב כנ"ל, ואח"כ יש להגעילם (להכניסם לתוך סיר של מים רותחים מבעבים על האש), או ללבן ליבון קל (להעביר אותם באש מבלי לחכות שיתזו מהן ניצוצות). - המבערים עצמם, אינם צריכים שום הכשר, מאחר ואינם באים במגע ישיר עם הסירים. עם זאת יש לנקותם היטב. והמחמיר להגעילם - תבוא עליו ברכה.
הרב רזיאל כהן

אכילת עוגיות "פפושדו" בפסח| משא ומתן באורך וברוחב| בפנים

היתר אכילת העוגות הללו לספרדים - אינו תלוי בהיתר הקטניות. והמיקל בזה ודאי יש לו על מה לסמוך. וחלילה לומר עליהן שהן חמץ גמור.
הרב רזיאל כהן

שמיעת מוזיקה באיסרו חג

האחרונים כתבו להקל לעניין מוזיקה בחול המועד, משום שהיא שמחת מצווה. ונראה שגם לעניין איסרו חג המיקילים לשמוע מוזיקה בטייפ או רדיו וכדומה, אם מכוונים לשמחת איסרו חג יש להם על מה לסמוך (עיין חזון עובדיה פסח עמוד ו' הערה י)
הרב רזיאל כהן

הכאת ילד בן 14

- בשום פנים ואופן אל תסטור על פניו! זו השפלה משוועת שאחריתה מי ישורנה.

- גם כשנאלצים להכות ילד קטן, יהיה זה על היד וכיו"ב.

במקרה שלך שהוא כבר גדול כדאי שתתיעץ עם אנשי מקצוע איך להעמיד את ילדך על חומרת מעשיו. ויה"ר שיעלה בידך, ותרווה ממנו נחת דקדושה.

- כדאי שתעיין מ"ש מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בהליכות עולם ח"ח מ' קמ"ט - ק"נ בנוגע לעניין זה.

הרב רזיאל כהן

אדם שלא שתה בסעודה, האם יברך "מה ששתינו יהיה לרפואה"?

- הנוסח קבוע ונתקן באופן כללי, ובודאי שאין לשנותו אם לא שתה בסעודה, יוכל לכוין על מה ששתה במשך היום שיהיה לרפואה.

- מפורסמת דעת המרדכי שאדם שאכל ולא שתה לצמאו, אינו חייב בברכהמ"ז מן התורה, אלא שאין הלכה כמותו.

הרב רזיאל כהן

לשקר לטובת מעבר בנות לאולפנה חזקה יותר

נראה שאין חשש למורה לגלות להנהלת האולפנה על בת מסוימת שהיא מתאימה או להיפך, ואין זה דומה כלל לסוד מסחרי האסור לגלות (ע' שו"ת שבט הלוי ח"ד סי' ר"כ), וכמובן. ואע"פ שלהנהלת ביץ הספר יש אינטרס לשמר את התלמידות אצלם, פשוט שאין המורה אחראית לאינטרסים האישיים שלהם, ועליה לתת לנגד עניה אך ורק את טובת התלמידות. וגם מנהלי ביה"ס מחוייבים לכך.

לפני כעשר שנים ראיתי מאמר (באחד מעלוני השבת של הציונות הדתית) המתאונן על כך שיש בממ"ד 60% נשירה לכיון החילוניות. לכן ברור שכל העברה של בת לאולפנה יש בכך הצלת נפשות עבורה ואשרי המורה שיכולה לתרום לכך.

הרב רזיאל כהן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0