הרב חנן קבלן

חתנו של מרן "מייסד הישיבה", דיין בבית הדין "משפט וצדק" שע"י הישיבה.
מוותיקי תלמידיה של הישיבה בארץ, היה שותף פעיל בהקמת מוסדות הישיבה, כתב תשובות בהלכה, וכעת עומדים לפני הו"ל. 

שיעורי וידאו (2 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (108 שאלות)

קבלת כסף על לימוד תורה

הרב או המלמד לוקח כסף לא על לימוד התורה שמלמד, אלא על שמירת התלמידים ועל איבוד הזמן הזה וכן על שאר העבודות שמכין לתלמידים, וכיוצא בזה. וכן אברכים לא לוקחים כסף על זה שלומדים תורה כי טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, אלא שהשכר הוא מלגה שמקבלים כעין צדקה או תמיכה שיוכל לקנות דברים בסיסיים, כי לתורה אין ערך של כסף, ובעוונות גם זה מקצצים עד שמצטרכים לעזוב את הכולל ולצאת לעבודה ה' ירחם.
הרב חנן קבלן

כהן שקבע חתונה ואח"כ התגלה שכלתו גיורת

אין מקום להתיר דבר זה, כמו שפסק מרן בשלחן ערוך (אבן העזר סימן ו' סוף סעיף ח') דמה שאמרו פחות מג' שנים זה לענין שאינה ראויה לביאה.
הרב חנן קבלן

מציאת כסף בסופר או חנות

לפי ההלכה במקרה שלך מכיון שהמקום הוא רשות הרבים, אע"פ שהוא שייך לבעל הסופר, והכסף שאתה מוצא שם, אין הרשות הזאת מקנה לבעל המקום את הכסף, משום שיש לנו הדין יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש כדעת אביי, שהרי המאבד לא יודע שאבד לו וממילא גם המקום שאתה עובד לא מקנה לבעל המקום את הכסף ולכן הרי הכסף של המוצא, וכמו שכתב השלחן ערוך חושן משפט (סימן רסב סעיף ו'). וי"א לגבי מעות מפוזרות, ולגבי הכסף שנמצא באיזור של הקופאית יש להסתפק אם הכסף ממש ע"י הקופאית היכן שהקופה נמצאת או ע"ג השולחן היכן שמניחים את המצרכים שבאופן כזה זה שייך למוצא וכמו שכתב השלחן ערוך שם (סימן ר"ס סעיף ה') שאם מצא ע"ג השולחן הרי הם של המוצא. ויתכן שבזמנינו גם אם מצא ע"י הקופה יהיה שייך למוצא מכיון שמיד הקופאית מכניסה הכסף לקופה כאשר מקבלת וסופרת את הכסף לפני קבלתו ומוציאה חשבונית וכמו שכתוב בסימן רס"ב סעיף כ': מצא כיס ולפניו מעות מפוזרות הרי אלו שלו, ורק אם יבדקו בקופה שהחשבון שם חסר הכסף הנמצא, חייב להחזיר וכמו שציין שם השו"ע בסוף סעיף כ'.
הרב חנן קבלן

הורדת ושמיעת שירים מאתרים ללא רשות הבעלים

1. אסור להוריד שירים מאתר זה גזל, אלא א"כ גילה דעתו הזמר או המפיק (תלוי מי המשקיע) שלא איכפת לו. ולמיטב ידיעתי שהזמרים מתלוננים על זה ולא מסכימים, הם מפסידים הרבה כסף שמעלים לאתר את השירים וזה גזל גמור.
2. מותר לשמוע את השירים כי אין גזל בשמיעה כידוע, וגם יתכן שזה רצונו של הזמר שישמעו שיר אחד או שניים כדי שיקנו את הדיסק עצמו.
הרב חנן קבלן

קבלת כספי מכירת מוצר שרצה לחלקו בחינם

אין אתה צריך לברר, ממה נפשך אולי הוא קנה כאשר מכרת בעשר שקל, וגם אם מכרת בחינם זה מחמת של קנו אנשים, אבל זה האדם מסכים לקנות, ובלאו הכי הספרים הם שלך, ברצונך לגבות כסף וברצונך לא למכור, או לתת בחינם.
הרב חנן קבלן

בעיות בהנהלת בית הכנסת

צריך דין תורה! לפתוח תיק בבית דין רבני. אין ללכת בשום פנים לערכאות, או רב השכונה או רב בית הכנסת אם יש.
הרב חנן קבלן

להציע על חפץ מחיר יקר, על מנת להוזיל למחיר האמיתי

אם הדבר שמוכר הוא מוצר שישנו בשוק, והמחיר הוא שוה לכולם, אינו רשאי לעלות את המחיר, ויש בזה הונאה כמובא בחושן משפט (סימן רכ"ז), ומה גם שיש חוק שהמוצרים צריכים להיות מותגים במחיר, ואם מוכר יותר מהמחיר הנקוב זה פלילי. אבל אם המוצר אין לו שער קבוע, רשאי להעלות במחיר מה שירצה, ואין בזה הונאה, כמובא בבית יוסף (סימן ר"ט). אבל הרב בית חדש חלק עליו וסובר שיש בזה הונאה, אבל כתבו הפוסקים, אם מכיר את הקונה שתמיד דרכו לעמוד על המקח, מותר לומר לו מחיר גבוה ואח"כ ישתוה עמו על המחיר הנכון. ומה שכתבת "ואם הוא הסכם" לא הבנתי כוונתך, האם קבעתם מחיר בהסכם, הכל הולך אחרי ההסכם ואסור לשנות. ואם כוונתך שהסכים הקונה למחיר הגבוה וחושב שכך מחירו, צריך להודיעו באופן שהשער קבוע, כי יש בזה הונאה, וזכותו לבטל המקח. ואם זה מוצר שאין מחירו קבוע, אין צריך להודיעו, רק שלא יעבור את המחיר המקובל בשוק מעלה מטה.
הרב חנן קבלן
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0