הרב שלמה מועלם

ראש מכון "יד רפאל" לענייני סת"ם, שע"י הישיבה ובנשיאותו של מרן ראש הישבה שליט"א.
במסגרת המכון מכשיר סופרים ומגיהים, ע"י בחינות הלכתיות ומעשיות. עשרות סופרים ומגיהים ברחבי הארץ נושאים את תעודת המכון החתומה ע"י הרב, ומקובלים על כל החוגים.
חיבר סדרת ספרים "יריעות שלמה" על הלכות כתיבת סת"ם, וכיום הפכו הספרים לספרי יסוד בלימוד הלכות אלו. 
מידי שבוע מוציא לאור במסגרת המכון עלון ייחודי העוסק בענייני סת"ם, ומביא פסקים וחידושים בעניינים אלו.

שיעורי וידאו (31 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (363 שאלות)

דכא או דכה??

הספרדים כותבים בה"א והאשכנזים באל"ף, ולכל עדה יש את המסורת שלה. ומותר לספרדי לעלות לספר תורה אשכנזי, וכן להיפך. עיין יריעות שלמה ח"ב כלל א'.
הרב שלמה מועלם

מבחן הסמכה להלכות סת"ם

משנ"ב סימן ל"ב סעיף א'-ל"ו (כולל), משנת סופרים, יריעות שלמה חלק א' רק הלכות (בלי מקורות), קול יעקב סימן רע"ו. אגרת מבחן 350 ש"ח.
הרב שלמה מועלם

כתיבת פיטום הקטורת על קלף

הרב סימן טוב יום טוב עשה דף תיקון לכתיבת הקטורת בשלושה טורים או שניים כשירת האזינו.
תברר אצלו איך להשיג את הדף. טלפון: 0548411129
הרב שלמה מועלם

אופן כתיבת שם "שדי" מאחורי המזוזה

צריך לכותבו כנגד תיבת "והיה" בדיוק, כמו שכתבתי בספרי הקטן יריעות שלמה חלק א' פרק ו' סעיף כ"ב.
לענין שם מגולה, אם הנרתיק של המזוזה אטום - אין ענין שיראו את השם, ואפילו נתכסה כולו. ואם הבית שקוף או שיש בו חלון, רצוי שיראו את השם. ונהגו לחתוך מעט בגליון שבתחילת המזוזה, כדי שיראו את השם, כמו שכתבתי שם בחלק א' פרק ב' הערה 49. ע"ש.
הרב שלמה מועלם

טבילה במקוה לסופר סת"ם

אע"פ שאין חיוב לטבול, מכל מקום נוהגים כל הסופרים לטבול במקוה.
הרב שלמה מועלם

קריאת שני שמות לילד

אין קשר לעין הרע, רק קוראים בכמה שמות כדי לתת זכר לשני אנשים או מאורעות.
ומובא בשם הגאון מוילנה (עיין בעיקרי הד"ט יורה דעה סימן כ"ו אות ז' בשם הרב שדה הארץ יורה דעה סימן כ"ב, ועיין בעליות אליהו דף כ"ז עמוד א' בשם הרד"ל ובשו"ת מהרש"ם חלק ו' סימן קי"ב) שזו סגולה לקיום הבנים, עיין שם. והרב מדרש תלפיות (מערכה יורה דעה ענף יעקב) כתב בשם ספר לב אריה (פרשת ויגש בריש דף ל"ב דיבור המתחיל או) קבלתי כי מי שיש לו שני שמות כגון יעקב וישראל "ריבוי השמות מורב לו ריבוי הכוחות הנפשיות ממדרגות הנשמות" ומטי בה בשם השל"ה הקדוש, עיין שם.
ואין צורך לקרוא בשני השמות, צא וראה מאבינו הזקן ישראל סבא שנקרא יעקב וישראל ומעולם לא נקרא בשניהם יחיו. וחז"ל בסוטה ( דף י"ב עמוד א') אמרו שמשה נקרא טוב או טוביה  ובמגילה( דף י"ג עמוד א') הביאו חז"ל עוד ששה שמות למשה, עיין שם. ומעולם לא נקרא באף אחד מהם רק בשם משה.
ומדורות האחרונים נמצא רבנו החיד"א שנקרא בשלשה שמות, ובספרי חכמי דורו תראה שמזכירים אותו בשם אחד בלבד. והגאון בעל כתב סופר שנקרא רבי אברהם שמואל בנימין בספרי אביו החתם סופר מזכירו רק בשם רבי "וולף" (= על שם בנימין זאב יטרף, וזאב באידיש נקרא וולף) ואפשר להרחיב בזה בעוד ראיות אלף ואין הפנאי מסכים ולכשאפנה אשנה בלי נדר. וכן דעת מרן ראש הישיבה שליט"א.
הרב שלמה מועלם

קשר תפילין של ראש מרובע

מנהג פשוט בכל קהילות הספרדים לעשות קשר דל"ת ואין לשנות!
הרב שלמה מועלם
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0