הרב עוזי מיימון

ת"ח חשוב מאברכי כולל לדיינות "דבר אבנר" שע"י הישיבה.
הוציא לאור שו"ת "מטה עוזך" בד' חלקי ש"ע, ובו שאלות אקטואליות בהלכה. כן הוציא ספר חדושים על התורה "תפארת עוזך", וערך ספר הכולל קובץ מפרשים על מסכת מכות.

שיעורי וידאו (17 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (281 שאלות)

הכשרת תנור חשמלי בין בשר לחלב

1. אם רוצה לאפות לחם או עוגה פרווה או דגים רצוי לקנח את התנור במטלית מלכלוך שבעין, ויסיק כשעה בחום הכי גבוה, ואם רוצה לעשות דבר חלבי רצוי לקנח בסקוטש עם נוזל כלים וכדומה ורק אחר עשרים וארבע שעות יסיק כשעה בחום הגבוה ואז יעשה דבר חלבי וכמובן בתבנית חלבית או חד פעמית.
2. אין חילוק (בדרך כלל).
3. לקנח התנור, ואפשר לעשות מיד מאפה גבינה בכלי סגור הרמטי.
הרב עוזי מיימון

משמעות "חסדים טובים" שאומרים בתפלה

יש חסד שיהיו לו השלכות שאינן טובות, כגון לתת לאדם כסף וקונה בו דברים מזיקים כסיגריות וסמים וסוכר לחולי סכרת וכיוצא בזה, אבל הקדוש ברוך הוא שיודע מה טוב שאין יוצא ממנו תקלה למקבל, ממנו מבקשים שיתן חסדים טובים לגמרי.
הרב עוזי מיימון

קניית בגדים חדשים בשנת אבל

בגדים לבנים מגוהצים חדשים אסור עד שיגיע הרגל, אחר שלושים יום, ודוקא שהבגד יש בו את שלושת המעלות הנ"ל אבל אם הבגד אינו לבן מותר תוך י"ב חודש לאב ואם, או תוך שלושים לשאר קרובים (ילקוט יוסף מהדורת תשס"ד עמוד שסה).
הרב עוזי מיימון

לכוין לצאת ידי חובת זכר עמלק לפני שנה מעוברת בפרשת כי תצא

אפשר משום דיש ספק ספקא שמא מצוות אין צריכות כוונה אז קוראים פרשת כי תצא ויוצאים, ושמא כמאן דאמר מצות זכור מדרבנן, ובדרבנן אזלינן לקולא גבי כוונה. ועוד יש לומר כיון דהמצוה היא עיקרה לזכור, אפילו דאמרינן בספרי זכור בפה לא תשכח זה בלב, וסוף סוף אין שכחה שלא עובר י"ב חודש בלי להזכיר למחותו. ורחמנא אמר לא תשכח, ואינו שוכח. אבל לזכור בפה כל שנה לא נאמר.
הרב עוזי מיימון

מקור ברכת "הנותן ליעף כוח"

הוזכרה בסמ"ג (עשין כז) בברכות ההודאה ומחזור ויטרי והרד"א ואבודרהם. והרב בית חדש כתב שאפשר שכן היתה גירסא בגמרא לפני הקדמונים. או אפשר שהגאונים (לפני כאלף שנה) תקנוה כמו שכתב הרב צמח צדק (סימן ג אות ט).  עיין ביביע אומר חלק ב' (סימן כה אות י"ב י"ג). ע"ש.
הרב עוזי מיימון

חישוב נץ אסטרונומי.

החצות אינו משתנה. לדוגמא חצות היום 12-42 ושקיעה 7-50, ההפרש 7 שעות ו-8 דקות.
נוריד מ12-42 7 שעות ו8 דקות יוצא 5-34 וזה נץ אסטרונומי.
הרב עוזי מיימון

אמירת ביטוים שנכנסו לסלנג כגון: "בחיאת" או "בחיאת רבק"

אסור לומר רָבַךְּ פירושו הרב שלך היינו הקב"ה, ונשבע בחיי ה' כביכול ואסור, ששים עיר היו לו לינאי המלך שחרבו בגלל שבועת אמת, ומאד צריך להתרחק משבועות, והיום בטלו בבתי דין את כל השבועות בגלל החומרא הגדולה, והסכנה שבדבר (ועיין גיטין ל"ה ע"א) 
הרב עוזי מיימון

הרואה נחש בחלום

הגמרא אומרת שהרואה נחש בחלום מרמז על פרנסה ברווח, ואם הנחש הכישו נכפלה פרנסתו.
אבל צריך גם לקבוע עתים לתורה.
הרב עוזי מיימון
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0