הרב עוזי מיימון

ת"ח חשוב מאברכי כולל לדיינות "דבר אבנר" שע"י הישיבה.
הוציא לאור שו"ת "מטה עוזך" בד' חלקי ש"ע, ובו שאלות אקטואליות בהלכה. כן הוציא ספר חדושים על התורה "תפארת עוזך", וערך ספר הכולל קובץ מפרשים על מסכת מכות.

שיעורי וידאו (16 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (281 שאלות)

מהו החשיבות של חתן מעונה שעולה לתורה בשמחת תורה?מה הטעם שנקרא גם חתן?

מובא מנהג זה בספר לדוד אמת (החיד"א) ומועד לכל חי (הגר"ח פלאג'י). כפי הנראה משום דזו תוספת על קריאת כל יו"ט דקורין רק חמישה עולים, ומעונה הוא נוסף שישי, שנתקן לכבוד מעלת יום שמחת תורה. ועיין בכה"ח סי' תרס"ט אות ב'. ושם כתב ג"כ שיש מוסיפים עוד חתן של "ויעל משה" דמשמע דכל הוספות על הרגילות לכבוד מעלת היום חשיב חתן בסוף ראיתי בספר מנהגים של הר"ר דוד אבודרהם ז"ל שכתב מדעתו דמפסוק ויעל משה איכא מ"ד (בגמ' ב"ב) שמשה לא כתב אלא יהושע לפיכך הקורא מעונה הוא מסיים כל מה שכתב משה רבנו ע"ה.
הרב עוזי מיימון

עושה תנועות ידים בתפילה

כדאי שלא ילעגו לו, אמנם יש לו מחשבות טורדות, לזה צריך לשבת 10 דקות ביום לפחות, של התבוננות במוסר או בחשבון נפש לפני התפילה, ואז בעזרת השם יהיה לו ישוב הדעת בתפילה. ואם יתודה על עוונותיו גם כן יפחתו המחשבות הטורדות, (וכן מקווה טוב לישוב הדעת - אבל לא להפסיד זמן תפילה וכד'). - אגב, עייפות מונעת ריכוז בתפילה.
הרב עוזי מיימון

שמחה וששון או ששון ושמחה

הנראה לענ"ד בס"ד ששמחה אינה ניכרת כל כך והיא יותר בלב (כמו שאמרו אין שמחה אלא בבשר ויין, זה לא ניכר כ"כ בשעה שאדם אוכל בשר ושותה יין) ואילו ששון הוא ניכר בתרועות השמחה. ולפיכך כל דבר נכתב בשייך לו. גבי חתן וכלה בתחילה עושים משתה וכלי נגינה וריקודים לכן מתחיל בקול ששון אח"כ בשאר הימים פחות ניכר ושמחה היא הנמשכת ולא הששון. גבי פורים השמחה הולכת וגוברת בתחילה המן הוצרך להוביל מרדכי על הסוס אח"כ הרגוהו אח"כ נתבטלה גזירתו וניתן ליהודים לעשות בשונאיהם כרצונם לכן היתה אורה ושמחה בתחילה אח"כ ששון. וכן בבנין בית המקדש תן כבוד לעמך... שמחה לארצך פחות ניכר, ששון לעירך היינו בירושלים ניכרת השמחה בבנין הבית. מועדים לשמחה זה חול המועד פחות ניכר מיום טוב חגים וזמנים לששון, אפשר דמדבר ביום טוב (או שנקט סתם כך לשון מוסיף והולך).
הרב עוזי מיימון

נתינת צדקה (אושפיזין) בחג הסוכות

עדיף לתת לאדם שנזקק ביום סוכות, או לכל הפחות יפריש ביום סוכות לצורך העניים, ואח"כ כשימצא עני או אדם נזקק יתן לו. (יש עושים בדרך מכובדת שנותן לאחד השכנים שיודע שנזקק, כמה פרוסות עוגה או סופגניות - ספינז' לטעום כביכול, שיצא מוצלח). כסף הכפרות כדאי לזכות ע"י אדם אחר (לא בניו ובנותיו ואשתו שסומכים על שולחנו) לפני כיפור, ואח"כ יתן בהקדם כפי אשר יתאפשר. או יתן מיד בקופת צדקה.
הרב עוזי מיימון

הכשרת תנור חשמלי בין בשר לחלב

1. אם רוצה לאפות לחם או עוגה פרווה או דגים רצוי לקנח את התנור במטלית מלכלוך שבעין, ויסיק כשעה בחום הכי גבוה, ואם רוצה לעשות דבר חלבי רצוי לקנח בסקוטש עם נוזל כלים וכדומה ורק אחר עשרים וארבע שעות יסיק כשעה בחום הגבוה ואז יעשה דבר חלבי וכמובן בתבנית חלבית או חד פעמית.
2. אין חילוק (בדרך כלל).
3. לקנח התנור, ואפשר לעשות מיד מאפה גבינה בכלי סגור הרמטי.
הרב עוזי מיימון

שינה חוץ לסוכה בשנה ראשונה לנישואין.

אם אינו מצטער אין להקל ואם אשתו נמצאת לבד בבית ופוחדת והוא "מצטער" בצערה כשישן בסוכה (כך משמע מדברי מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בחזון עובדיה סוכות עמוד קנ"ד בהערה שם דיבור המתחיל יושב בסוכה) ודו"ק ועיין פסקי תשובות סימן תר"מ מס' 30 ולא קימא לן הכי. 
הרב עוזי מיימון

הרואה נחש בחלום

הגמרא אומרת שהרואה נחש בחלום מרמז על פרנסה ברווח, ואם הנחש הכישו נכפלה פרנסתו.
אבל צריך גם לקבוע עתים לתורה.
הרב עוזי מיימון

להראות אהבה וחיבה בבית כנסת

אין לחבקו בבית כנסת שאין להראות חבה רק לקב"ה, אבל לנשק ידי הרב או אביו אין זה מפני חבה אלא מצוה כיבוד אביו או רבו 

הרב עוזי מיימון
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0