הרב עוזי מיימון

ת"ח חשוב מאברכי כולל לדיינות "דבר אבנר" שע"י הישיבה.
הוציא לאור שו"ת "מטה עוזך" בד' חלקי ש"ע, ובו שאלות אקטואליות בהלכה. כן הוציא ספר חדושים על התורה "תפארת עוזך", וערך ספר הכולל קובץ מפרשים על מסכת מכות.

שיעורי וידאו (16 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (257 שאלות)

פירוש פסוק "אשא כנפי שחר" בתהילים

הכוונה לפי ראות עיני האדם, וכמו שנאמר: דרך הנשר בשמים. וכן: ערים גדולות בצורות בשמים.
הרב עוזי מיימון

הכשרת תנור חשמלי בין בשר לחלב

1. אם רוצה לאפות לחם או עוגה פרווה או דגים רצוי לקנח את התנור במטלית מלכלוך שבעין, ויסיק כשעה בחום הכי גבוה, ואם רוצה לעשות דבר חלבי רצוי לקנח בסקוטש עם נוזל כלים וכדומה ורק אחר עשרים וארבע שעות יסיק כשעה בחום הגבוה ואז יעשה דבר חלבי וכמובן בתבנית חלבית או חד פעמית.
2. אין חילוק (בדרך כלל).
3. לקנח התנור, ואפשר לעשות מיד מאפה גבינה בכלי סגור הרמטי.
הרב עוזי מיימון

קניית בגדים חדשים בשנת אבל

בגדים לבנים מגוהצים חדשים אסור עד שיגיע הרגל, אחר שלושים יום, ודוקא שהבגד יש בו את שלושת המעלות הנ"ל אבל אם הבגד אינו לבן מותר תוך י"ב חודש לאב ואם, או תוך שלושים לשאר קרובים (ילקוט יוסף מהדורת תשס"ד עמוד שסה).
הרב עוזי מיימון

כיצד יש ללמוד משנה ברורה הלכה למעשה.


בדרך כלל יש משמעות מדברי הרב משנה ברורה כמי דעתו נוטה כגון שכותב פלוני אוסר "אבל" (כבר) חלקו עליו וכו'. דעתו כהחולק או מפורש כותב ויש לחוש ... ויש להזהר בכבודו .. או פוסק פלוני כתב נהגו להחמיר או שכתבו הפוסקים ובמקום שאין שום גילוי נראה שאינו מכריע רק מעורר שיש מחלוקת, וצריך ליעין אם גילה דעתו בבאור הלכה . וכשלא גילה דעתו בביאור הלכה אז לא הכריע והמיקל יש לו על מי לסמוך והמחמיר תבוא עליו ברכה (ובמקום שיש פוסק מובהק אחד מהצדדין פוסקים כמותו) וכן במילי דרבנן אפשר לסמוך על המיקל ובדאוריתא ראוי להחמיר. ועיין כיצא בזה במשנה ברורה סימן ש"א סעיף קטן י"א. דנראה שאין הכרעה, והכריע באופן מסוים כדעת הטורי זהב.
הרב עוזי מיימון

תקיעת תרועה על ידי הזזת השופר.

צריך להביא תוקע אחר לכתחילה ואם אין בכלל אפשר לסמוך על זה אם זה נשמע ממש כמו תרועה.
 
הרב עוזי מיימון

צריבת דיסק של זמרים שונים

אם במידה שלא נתיר לך, אתה תקנה דיסק שלהם או אפילו של חלק מהזמרים שבדיסק, אז אסור לצרוב כי הם מפסידים, שאתה לא קונה דיסק שלהם. אבל באופן שאינך קונה שום דיסק מהזמרים שבדיסק שאתה רוצה לצרוב, אז אין להם שום נזק מהצירבה שלך, כי ממילא אינך קונה מהם בזה יש מתירים ויש אוסרים וירא שמים יחמיר 
מתוך ספר עמק המשפט 
הרב עוזי מיימון

השתתפות בשמחה משפחתית מעורבת

עדיף שהבעל לא ילך לאירוע כלל אם אכן יש שם נשים פרוצות, ובשעת הדחק ושלום בית , אפשר שילך עם ראש למטה אחרי אשתו, עד לאחר החופה ויצא מיד.

אם יש פינה עם מחיצה לגברים בלבד יוכל הבעל לשבת שם, וכן אם יש פינה עם מחיצות לנשים ישבו שם נשים כשרות. 

שהבעל יצטלם עם פרוצות מכעור הדבר ואולי גם חילול השם.

אולי עם הזמן יראו כמה הדבר חשוב לכם שאינכם יושבים עמהם יחליטו לתקן את השמחות בצניעות או לפחות יעשו פינה לדתיים וחרדים עם מחיצות והאמת והשלום אהבו.

הרב עוזי מיימון
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0