הרב עוזי מיימון

ת"ח חשוב מאברכי כולל לדיינות "דבר אבנר" שע"י הישיבה.
הוציא לאור שו"ת "מטה עוזך" בד' חלקי ש"ע, ובו שאלות אקטואליות בהלכה. כן הוציא ספר חדושים על התורה "תפארת עוזך", וערך ספר הכולל קובץ מפרשים על מסכת מכות.

שיעורי וידאו (16 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (281 שאלות)

האם השליו המצוי כיום הוא עוף טהור ואפשר לאכול את בשרו ואת ביציו?...

עוף טהור נאכל במסורת, וצריך שתהיה מסורת כי זה השליו. ומי יודע אם מה שכיום קוראים לו שליו הוא אכן השליו. אולי לפני שני דורות החליט מאן דהו שזה השליו ומפה לאוזן הושרש הדבר בפי רבים, או בגן חיות החליטו זאת ורבים נוהרים אחריהם. לפיכך צריך מסורת ששמע מסבו וסבו בשם אביו וכד', שהיו אוכלים זה, או שזהו השליו. עדכון: לאחר בדיקה נמצאה עדות למסורת לשליו, מצורפת תמונה. לחץ כאן לפתיחה.
הרב עוזי מיימון

קניית בגדים חדשים בשנת אבל

בגדים לבנים מגוהצים חדשים אסור עד שיגיע הרגל, אחר שלושים יום, ודוקא שהבגד יש בו את שלושת המעלות הנ"ל אבל אם הבגד אינו לבן מותר תוך י"ב חודש לאב ואם, או תוך שלושים לשאר קרובים (ילקוט יוסף מהדורת תשס"ד עמוד שסה).
הרב עוזי מיימון

כסף שנשכח במכונת צילום

1. אם הנך יודע למי הם שייכים צריך להחזיר לו (אם זה כרוך בהוצאות ניתן לקזז מהכסף המוחזר או ימתין עד שיפגש איתו).
2. אם לא יודע למי שייכים ישים בקופת צדקה. עיין בשו"ת שבות עמי.
הרב עוזי מיימון

כיצד יש ללמוד משנה ברורה הלכה למעשה.


בדרך כלל יש משמעות מדברי הרב משנה ברורה כמי דעתו נוטה כגון שכותב פלוני אוסר "אבל" (כבר) חלקו עליו וכו'. דעתו כהחולק או מפורש כותב ויש לחוש ... ויש להזהר בכבודו .. או פוסק פלוני כתב נהגו להחמיר או שכתבו הפוסקים ובמקום שאין שום גילוי נראה שאינו מכריע רק מעורר שיש מחלוקת, וצריך ליעין אם גילה דעתו בבאור הלכה . וכשלא גילה דעתו בביאור הלכה אז לא הכריע והמיקל יש לו על מי לסמוך והמחמיר תבוא עליו ברכה (ובמקום שיש פוסק מובהק אחד מהצדדין פוסקים כמותו) וכן במילי דרבנן אפשר לסמוך על המיקל ובדאוריתא ראוי להחמיר. ועיין כיצא בזה במשנה ברורה סימן ש"א סעיף קטן י"א. דנראה שאין הכרעה, והכריע באופן מסוים כדעת הטורי זהב.
הרב עוזי מיימון

תספורת מארינס

מפורש בש"ע יו"ד סימן קע"ח ס"א וזה לשונו: אין הולכים בחוקות הגויים העובדי כוכבים וכו' ולא יגלח מן הצדדין ויניח השיער באמצע וכו'. ע"ש לפיכך אין להקל בזה בשום פנים ואופן 
הרב עוזי מיימון

עצות וסגולות לשיפור הזיכרון

דבר ראשון צריך לשמור את העיניים ממראות אסורות ומהסתכלות בנשים (ולא יתבייש שיגידו לו נהפכת לצדיק, כי זה מצוות ה') וזה נרמז בפסוק "ולא תתורו אחרי עיניכם.....למען תזכרו"
ויאכל שמן זית אם בסלט (או בקפה-מעט) כשיש לחות במוח יש זיכרון.
וכן יטבול קמציה של יד ימין במלח ויאכל (באמצע הסעודה כי כשאינו בסעודה צריך לברך שהכל) [גמרא הוריות].
לא ילבש שום מלבוש הפוך שגורם לשכחה, ולא ימצא במקום שיש ריח רע.
כשלומד בספרי קודש לא ישאירנו פתוח ויצא, שגורם לשכחה.
יכוון בברכת אתה חונן.
זה מקצת מהסגולות. ויש עוד בספרים  
הרב עוזי מיימון

עקיפת תור בסופרמרקט לאדם שלא סיים את הקניה

אם זה רק פעם אחת שהלכה להביא מוצר ששכחה לא יקח את התור שלה, אבל אם עושה כך יותר מפעם אחת נראה שאפשר לעקוף אותה דכל אדם יוכל להביא עגלה לקופה וכך ילך עשר פעמים כל פעם יביא מוצר אחר ולא צריך לחכות לתור, זה לא מתקבל על הדעת, כי התור נועד לאנשים ולא לעגלות.

וגם כשהלכה פעם אחת בלבד אם הגיע תורה ואינה נמצאת אפשר לעקוף אותה, דלא צריכים לחכות לה.

הרב עוזי מיימון

לימוד בספרים שמביאים עצות לשיפור הזיכרון

אכן מותר וגם רצוי, וכמו שחז"ל כתבו בשלהי הוריות עצות לכך. וראיתי כיו"ב ספר בשם זיכרון טוב לפניך, ועוד...

הרב עוזי מיימון
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0