הרב עוזי מיימון

ת"ח חשוב מאברכי כולל לדיינות "דבר אבנר" שע"י הישיבה.
הוציא לאור שו"ת "מטה עוזך" בד' חלקי ש"ע, ובו שאלות אקטואליות בהלכה. כן הוציא ספר חדושים על התורה "תפארת עוזך", וערך ספר הכולל קובץ מפרשים על מסכת מכות.

שיעורי וידאו (17 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (281 שאלות)

הכשרת תנור חשמלי בין בשר לחלב

1. אם רוצה לאפות לחם או עוגה פרווה או דגים רצוי לקנח את התנור במטלית מלכלוך שבעין, ויסיק כשעה בחום הכי גבוה, ואם רוצה לעשות דבר חלבי רצוי לקנח בסקוטש עם נוזל כלים וכדומה ורק אחר עשרים וארבע שעות יסיק כשעה בחום הגבוה ואז יעשה דבר חלבי וכמובן בתבנית חלבית או חד פעמית.
2. אין חילוק (בדרך כלל).
3. לקנח התנור, ואפשר לעשות מיד מאפה גבינה בכלי סגור הרמטי.
הרב עוזי מיימון

קניית בגדים חדשים בשנת אבל

בגדים לבנים מגוהצים חדשים אסור עד שיגיע הרגל, אחר שלושים יום, ודוקא שהבגד יש בו את שלושת המעלות הנ"ל אבל אם הבגד אינו לבן מותר תוך י"ב חודש לאב ואם, או תוך שלושים לשאר קרובים (ילקוט יוסף מהדורת תשס"ד עמוד שסה).
הרב עוזי מיימון

כיצד יש ללמוד משנה ברורה הלכה למעשה.


בדרך כלל יש משמעות מדברי הרב משנה ברורה כמי דעתו נוטה כגון שכותב פלוני אוסר "אבל" (כבר) חלקו עליו וכו'. דעתו כהחולק או מפורש כותב ויש לחוש ... ויש להזהר בכבודו .. או פוסק פלוני כתב נהגו להחמיר או שכתבו הפוסקים ובמקום שאין שום גילוי נראה שאינו מכריע רק מעורר שיש מחלוקת, וצריך ליעין אם גילה דעתו בבאור הלכה . וכשלא גילה דעתו בביאור הלכה אז לא הכריע והמיקל יש לו על מי לסמוך והמחמיר תבוא עליו ברכה (ובמקום שיש פוסק מובהק אחד מהצדדין פוסקים כמותו) וכן במילי דרבנן אפשר לסמוך על המיקל ובדאוריתא ראוי להחמיר. ועיין כיצא בזה במשנה ברורה סימן ש"א סעיף קטן י"א. דנראה שאין הכרעה, והכריע באופן מסוים כדעת הטורי זהב.
הרב עוזי מיימון

תיקון לעוון לשון הרע.

אם זה דיבור חד פעמי אז צריך חרטה  על העבר תחילה, ווידוי, ובאופן שהדיבור גם גרם נזק או צער או פחד לאותו שדיברת עליו, אז צריך גם לבקש מחילתו שיסלח לך. ועזיבת החטא, היינו ללמוד בספר חפץ חיים. זה מומלץ לכל אדם ומחולק לימי השנה ומסיימים ספר חפץ חיים שלוש פעמים בשנה, ומסייע להשמר להבא.
ואם האיסור חזר ונשנה כמה וכמה פעמים, צריך להתחיל קודם בעזיבת החטא, ואחר כך יוכל להתחרט ולהתוודות, כמבואר בשערי תשובה לרבנו יונה ז"ל.
תשובת המשקלה אפשר לסייע למקומות שפועלים לשיעורים וחומר לשמירת הלשון. יש לי טלפון של מי שמפיץ מדבקות ומודעות וסימניות שכתוב בהם שבעת התנאים כדי לדבר לשון הרע. טל' 0527683816, תוכל גם לקבל ממנו חומר להפצה תמורת סיוע קל לאירגון.
הרב עוזי מיימון

הרואה נחש בחלום

הגמרא אומרת שהרואה נחש בחלום מרמז על פרנסה ברווח, ואם הנחש הכישו נכפלה פרנסתו.
אבל צריך גם לקבוע עתים לתורה.
הרב עוזי מיימון

לבישת חצאית שמכסה עד הברך

הדבר הזה מאוד לא טוב ע"פ ההלכה, ואע"פ שיש כאלה,אין ללמוד מהם. בבני ברק ההרבה שואלים את הגר"ח קניבסקי והוא אומר להם עד הקרסול.
בשעת הדחק עד חצי הרגל גם במצב של ישיבה ושאר בגדים שאתה מעוניין יכולה ללבוש בבית כשאין אנשים זרים.
והסיבה לכך בגלל שנאמר בגמרא שוק באשה ערווה והיו חושבים שזה החלק העליון של הרגל וזה טעות, אלא זה נקרא "ירך" והשוק הוא החלק הנמוך של הרגל והוא אסור שיראה ואפילו עם בדג צמוד כגרבים וכדו' ולכן צריך חצאית שמכסה.
ובזכות זה תזכו לבנים צדירקים וכשרים 
יש תשובה באתר בנושא זה לצפייה לחץ כאן
הרב עוזי מיימון

המתפלל בלי כוונה ובלי חיתוך אותיות

לענ"ד לא זו הדרך, אלא יאמר מסירת מודעה לגבי כוונת ה' (מובא בסידור איש מצליח ועוד) וישתדל לכוין עד כמה שידו מגעת לכוין בשם השם ולפחות רק "אדון הכל" כדעת הגר"א, ובקריאת שמע זה לעיכוב.

יש סידורים שיש בהם פירוש של ברכת אבות (מופיע מהדורות החדשות של סידור איש מצליח ועוד) ואם תחליט שאתה מסוגל תצליח.

תתחיל בהדרגה בכונת השם ובחיתוך האותיות בברכה ראשונה שבתפלית עמידה ובק"ש. אל תתייחס לקצב של המהירות של החזן, תחשוב את הענין שניה לפני שאתה מוציא מהפה -זה יעזור לך לכוין בלי לחץ, אלא בתחנונים לפני אבא שבשמים, הניגון בתפלה עוזר גם לכונה כשאין לחץ. עם הזמן בטוח שתתרגל -בנחת ושמחה, ורצוי לתרגל בלחש בלכתך בדרך מילים בתפילה בחיתוך אותיות 

הרב עוזי מיימון

עוד בעניין הנ"ל

בתי דינים צריכים לעשות תקנה (שתהיה מוסכמת לכולם) בדבר שיש בו פרצה ויכולים לענוש שלא מן הדין כדאיתא בסנהדרין אחד רכב בשבת על סוס וסקלוהו בגלל שהיו פרוצים בזה, אפילו שזה איסור דרבנן ולא חייבים מיתה. ועוד כיוצ"ב בגמרא.

אם הרבנות הראשית תעשה תקנה כללית בדבר שפורצים בו יכולים לחייב גם בגמרא. ולא ידוע לי אם קיימת תקנה כזו לעת עתה.

ודברים שכתובים להדיא בש"ע סימן שפ"ו לחייב ספרדי לא יכול לומר קים לי וחייב בגרמא הנזכרים שם

וגם גרמי חייב.

הרב עוזי מיימון
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0