הרב רחמים מאזוז

החוט המשולש בבניו של מרן מייסד הישיבה זצ"ל, מגדולי הפוסקים בדור.
עם היותו צנוע ונחבא אל הכלים, באופן יוצא מהרגיל, ידוע כבקי עצום בכל מכמני ההלכה בד' חלקי ש"ע, ושאלות סבוכות משחרים אל פתחו.
בשל היותו בקי עצום גם בתשובות הפוסקים, מתדפקים לפניו טובי בחורי ואברכי הישיבה, ומרצים בפניו את חדושיהם וסברותיהם, לקבל את הסכמתו או ללמוד מסברתו הרחבה. ת"ח רבים פוסקי הלכה, מבוגרי הישיבה גדלו על ברכיו, וזכו לקבל את הכוונתו החשובה.
במשך השנים היו אף כמה מחזורים שזכו לקבל ממנו שיעורים מידי יום, וללמוד אצלו עומקה של הלכה.
על אף היותו צעיר הבנים, מופקד על גנזך הכתבים של מר אביו מרן "מייסד הישיבה" זצ"ל, והמפעל להוצאת ספרי ה"איש מצליח" מתנהל תחת שבט ביקורתו. מידי יום מקדיש מזמנו לליבון ובירור החדושים שעדין בכתב יד, ופועל להוצאת כרכים נוספים משו"ת "איש מצליח", וחדושיו של מייסד הישיבה על הש"ס "מצמיח ישועה".
במסגרת הוצאת משנה ברורה "איש מצליח" השתתף כעורך ראשי של כמה חלקים, וכמובן גם בפרויקט ההדרת שו"ת "איש מצליח".

שיעורי וידאו (1 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (636 שאלות)

תוספות שמעתיקים את פירוש רש"י

1. זה מצוי פעמים רבות בש"ס בכמה מסכתות שתוספות מעתיקים פירוש רש"י על זה. ואחר כך מצאו והעתיקו את זה. כי פירוש רש"י על הדף כמו שהוא ב - 400 שנים האחרונות, וגם היה בכמה מהדורות, ויש בזה מה שאין בזה.
2. פירוש המקור של רש"י יש לחפש באוניברסיטאות הגדולות בעולם. בשיטה מקובצת על כתובות לפעמים מעתיק רש"י מהדורא קמא.
הרב רחמים מאזוז

ספירת שבעה ימים לפני שבעה נקיים

נראה לי שהדברים שכבודו אומר בשם הבן איש חי וטהרת הבית אמורים לגבי הימים שאחר לידת הבן והבת. אבל שבעה ושבעה נאמר שלא לבוא לטעות ועוד סיבות האמורים בהקדמת מרן ראש הישיבה בספר ברית כהונה.
הרב רחמים מאזוז

לעלות לקבר הוריו בשנה הראשונה

1. אף פעם לא שמענו שבשנה זו לא עולים אדרבא יש עולים בכל ערב ראש חודש ואולי זה דוקא על הורים ולא על הסבא. אבל במקום צורך כשעולים כולם או למשל בערב ראש השנה ויום הכפורים למי שנוהג לעלות, אין שום איסור.
2. סעודת מרעים הכוונה של חברים לא סעודת מצוה.
הרב רחמים מאזוז

הכשרת שיש קיסר לפסח

לעניות דעתי השיש אינו צריך יותר מעירוי מים רותחין. כיון שאין מבשלין עליו, וגם כשמורידים סיר מעל האש שמים אותו על חתיכת שיש נפרדת, וגם אם לא נזהרים בכך במקרים חד - פעמי, אהני להו עירוי מכלי ראשון. ויש לעיין בחזון עובדיה מה שכתב בזה.
הרב רחמים מאזוז

להפריש מעשרות על לימון ושאר תבלין

1. נראה כוונת השאלה, האם פירות הדר דינם כדין אתרוג שהולכים אחר לקיטתו, או כשאר פירות האילן שהולכים אחר חנטה, ופשטא דמילתא משמע שדוקא אתרוג כן, וכן דעת הרב אוירבך ז"ל, אך הגאון חזון איש ז"ל נסתפק בזה, ולכן כתב בספר חלקת השדה (פ"ח סעיף יא), שנכון להחמיר להפריש שני מעשרות, שני, ועני, ויפדה השני בלא ברכה. ע"ש. ומכל מקום גבי לימון שיש להסתפק אם חייב במעשרות כלל, שאין עיקרו לאכילה רק לתבלין, נראה לעניות דעתי דאין צריך להחמיר ויש לילך אחר חנטה כשאר פירות, דהוי ליה כספק ספקא.
2. הדס לא שייך בו מעשר כלל. נענע וכיוצא, שעיקרם לתבלין ויש שאוכלים אותם, יש להפריש מהם מעשרות בלא ברכה, וכן דעת מרן הגאון ראש הישיבה נר"ו. ועיין בספר חלקת השדה (פ"ב סעיף יא), שדעתו להפריש מנענע בברכה, כי הוא ירק הנאכל בהרבה עדות, והחושש יפריש בלא ברכה. וע"ש גבי שאר תבלין.
3. המרבה במעשרות פירותיו מתוקנים, אבל מעשרותיו מקולקלין (שלחן ערוך יורה דעה סימן שלא סעיף עו). וכשקשה, יש לקרוא שם המעשר, ואח"כ יטול מאותו צד שקרא השם ויכול להרבות, שהרי כל המעשר באותה חתיכה אלא שנתן יותר, ומה בכך והיינו כשצריך לתת בפועל, דאל"ה קורא שם, והכל נשאר אצלו, ודיו.
4. לכתחלה יש לתת את מעשר עני לעני פירות ממש, ומ"מ אם כבר קבע וקרא שם, ואינו יכול ליתן הפירות עצמם, אפשר לתת כסף בשויים ויותר, ואין בזה חשש. ואין לעכב המעשר לעצמו בחנם. ומ"מ יש דרך קלה אם יש לו הרבה פירות טבל, ומידי פעם מפריש מעשרות, שמתחלה ילך לעני וילונו כסף סכום מסויים, ויתנה עמו שבכל פעם שמפרש מעשר עני, הוא מוריד לו מההלאוה כך וכך, עד שתגמר הלואה זו, ושוב הלאה. וכן יעשה במעשר ראשון, וטוב לו. ויש היום מקומות שעושים כן. ועיין בספר חלקת השדה להרה"ג ר' שניאור זלמן רווח הי"ו הנ"ל.
הרב רחמים מאזוז

אשה המרצה לציבור מעורב

אם יושבים, לפחות, בשני שורות, גברים לחוד ונשים לחוד. וגם שיהיו בלבוש צנוע. אפשר להתיר. אבל בתערובת ממש. דומה למי שטובל ושרץ בידו שלא עשה כלום.
הרב רחמים מאזוז

אברך לעבוד בקלפי ביום הבחירות

עכשיו כבר עבר. ומצד אחד אם זה מסייע רבות לאברך זה חשוב, ומצד שני הרי בקלפי נמצאים אנשים ונשים ומדברים זה עם זו, ויש חוסר צניעות לפעמים, וגם הבאים, לא כולם טלית תכלת וצריך אחד שיקבל על עצמו אחריות. ועל זה אמרו הוי מחשב שכר כנגד הפסדה, ולהפך. כדאי להתייעץ בשעת מעשה עם מורה הוראה מובהק.
הרב רחמים מאזוז

מה גדר "רבו המובהק"

אחד שעדין לא יודע לפסוק הלכה מהספרים אז עדיין שייך דין רבו מובהק , ברב שרוב חכמתו ממנו ושואל ממנו כל השאלות
הרב רחמים מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0