הרב רחמים מאזוז

החוט המשולש בבניו של מרן מייסד הישיבה זצ"ל, מגדולי הפוסקים בדור.
עם היותו צנוע ונחבא אל הכלים, באופן יוצא מהרגיל, ידוע כבקי עצום בכל מכמני ההלכה בד' חלקי ש"ע, ושאלות סבוכות משחרים אל פתחו.
בשל היותו בקי עצום גם בתשובות הפוסקים, מתדפקים לפניו טובי בחורי ואברכי הישיבה, ומרצים בפניו את חדושיהם וסברותיהם, לקבל את הסכמתו או ללמוד מסברתו הרחבה. ת"ח רבים פוסקי הלכה, מבוגרי הישיבה גדלו על ברכיו, וזכו לקבל את הכוונתו החשובה.
במשך השנים היו אף כמה מחזורים שזכו לקבל ממנו שיעורים מידי יום, וללמוד אצלו עומקה של הלכה.
על אף היותו צעיר הבנים, מופקד על גנזך הכתבים של מר אביו מרן "מייסד הישיבה" זצ"ל, והמפעל להוצאת ספרי ה"איש מצליח" מתנהל תחת שבט ביקורתו. מידי יום מקדיש מזמנו לליבון ובירור החדושים שעדין בכתב יד, ופועל להוצאת כרכים נוספים משו"ת "איש מצליח", וחדושיו של מייסד הישיבה על הש"ס "מצמיח ישועה".
במסגרת הוצאת משנה ברורה "איש מצליח" השתתף כעורך ראשי של כמה חלקים, וכמובן גם בפרויקט ההדרת שו"ת "איש מצליח".

שיעורי וידאו (1 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (635 שאלות)

האם מותר לגזום עץ פרי ?

אינני מבין את השאלה, אם יש הרבה פירות יתלשם ויאכלם (אחר הפרשת תרומות ומעשרות כדין), וגם האילן השי שיש בו פירות רקובים, יוציאם. ואם צריך לחתוך ענפים בכל זאת על פי עצת מומחים, יעשה. אבל לא לחתוך העץ לגמרי שזה אסור כל זמן שעושה פירות וגם יש חשש סכנה.
הרב רחמים מאזוז

הכנסת ספר תורה בתוך שנת האבל

זה לא כתוב בשום ספר, רק בספר תורת משה לר' ראובן עמאר מהדור שלנו, וכתב שנהגו העם להכניס ביום היא"ץ (השנה לפטירה).
ולדעתי נראה אם יוותרו על התזמורת, שהמשפחה לא יהיו בתהלוכה, רק בשעת כתיבת האותיות ובבית הכנסת בשעת אמירת דברי תורה והסעודה, אז אפשר לעשות גם לפני כן כדי שיספיקו בתוך השנה לקרות בו לעילוי נשמת הנפטר וכמו שכתב בשו"ת רב פעלים (חלק ד חלק יורה דעה סימן ל"ג) להגאון ר' יוסף חיים.
ואם רוצים לעשות ביום השנה, אז יעשו האזכרה בלילה ולמחרת יתחילו כתיבת האותיות ביום השנה, ולקראת הערב שכבר נגמרה השנה יוכלו לצאת בתופים ובמחולות לכבוד הספר תורה וכמו שמצינו בדוד המלך ע"ה (שמואל ב' ו,יג-טו).
הרב רחמים מאזוז

אכילת אנשובי בהכשר הרבנות

1) אני ראיתי גם בכשרות מהדרין בד"ץ.
2) תעשה ע"פ ההוראות הרשומות ע"ג האריזה.
הרב רחמים מאזוז

אמירת "בית יעקב" בתפילת שחרית של ראש חודש

באבודרהם (סוף סדר חנוכה) מבואר להביא לדלג על שיר של יום, וכן מוכח מהרמב"ם (פ"ו מהלכות תמידין ומוספין הלכה י') כמו שהובא בספר שייר הנפש (מערכת נ' אות י') משם מו"ר הגאון הנאמ"ן נר"ו. וכן המנהג בג'רבא ותונס ומרוקו ואלג'יר ולוב ובבל.
והגאון בן איש חי (שנה ראשונה סוף פרשת כי תשא) אף שנראה לו לאומרם, כתב שלא דרש זאת בציבור להדיא מטעם הכמוס עמדו. ובספר הנפש חיה שם כתב משם מו"ר הגאון הנאמ"ן שנראה לו הטעם, כי החק"ל סובר שלא לומר כמ"ש נכדו הגר"ח פאלג'י בספר כף החיים (סי' ל"ד סעיף י"ב) וקלסיה. ע"ש. ואם הגאון בא"ח שדעתו נטתה לומר לא דרש זאת להדיא בציבור, אם כן ודאי שאין צריך לכוף את המתפללים לומר. אחר שיכולים להמשיך במנהגם ויש להם אילנות גדולים להשען עליהם.
רק אם כולם הסכימו לשנות המנהג וכמנהג ארץ ישראל, ובפרט אם חלק ניכר מהקהל לא מהמתפללים הותיקים אלא כאלו שנהגו לומר אין הכי נמי שישנו.
הרב רחמים מאזוז

הכשרת שיש קיסר לפסח

לעניות דעתי השיש אינו צריך יותר מעירוי מים רותחין. כיון שאין מבשלין עליו, וגם כשמורידים סיר מעל האש שמים אותו על חתיכת שיש נפרדת, וגם אם לא נזהרים בכך במקרים חד - פעמי, אהני להו עירוי מכלי ראשון. ויש לעיין בחזון עובדיה מה שכתב בזה.
הרב רחמים מאזוז

תיקון למי שנפלה לו המזוזה

לתת צדקה. לשים לב מלכתחילה שהמזוזה תפוסה טוב. גם תפלין אם נפל בשקית שלו, יתן צדקה ולא צריך תענית. ודברים אלו מה שמפורש בספרים יש לעשות ולא להוסיף.
הרב רחמים מאזוז

קריאת שם יהונתן - יונתן

בנביא מוזכר השם יהונתן בה"א. ולכן כך עדיף לקרוא. אבל כדי שלא יחשבו שיונתן זה קיצור, ויש אומרים שלא לקצר שמות, נראה לי שיקרא לו בשעת המילה יהונן - יונתן.
הרב רחמים מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0