הרב רחמים מאזוז

החוט המשולש בבניו של מרן מייסד הישיבה זצ"ל, מגדולי הפוסקים בדור.
עם היותו צנוע ונחבא אל הכלים, באופן יוצא מהרגיל, ידוע כבקי עצום בכל מכמני ההלכה בד' חלקי ש"ע, ושאלות סבוכות משחרים אל פתחו.
בשל היותו בקי עצום גם בתשובות הפוסקים, מתדפקים לפניו טובי בחורי ואברכי הישיבה, ומרצים בפניו את חדושיהם וסברותיהם, לקבל את הסכמתו או ללמוד מסברתו הרחבה. ת"ח רבים פוסקי הלכה, מבוגרי הישיבה גדלו על ברכיו, וזכו לקבל את הכוונתו החשובה.
במשך השנים היו אף כמה מחזורים שזכו לקבל ממנו שיעורים מידי יום, וללמוד אצלו עומקה של הלכה.
על אף היותו צעיר הבנים, מופקד על גנזך הכתבים של מר אביו מרן "מייסד הישיבה" זצ"ל, והמפעל להוצאת ספרי ה"איש מצליח" מתנהל תחת שבט ביקורתו. מידי יום מקדיש מזמנו לליבון ובירור החדושים שעדין בכתב יד, ופועל להוצאת כרכים נוספים משו"ת "איש מצליח", וחדושיו של מייסד הישיבה על הש"ס "מצמיח ישועה".
במסגרת הוצאת משנה ברורה "איש מצליח" השתתף כעורך ראשי של כמה חלקים, וכמובן גם בפרויקט ההדרת שו"ת "איש מצליח".

שיעורי וידאו (1 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (631 שאלות)

תפלת ליל שבת בפלג המנחה

1. זמן פלג המנחה הוא אמצע הזמן שבין מנחה קטנה לשקיעת השמש, בדרך כלל הזמן הוא 2:30, וחצי זה 1:15 וזהו פלג המנחה. והימים האלו שהם ארוכים בערך שעה וחצי לפני השקיעה זה פלג המנחה.
2. לכתחילה היה כדאי לתקן שתפילת המנחה לפני פלג המנחה וערבית אחר פלג, שכן פסק מרן בשלחן ערוך (סימן רלג סעיף א') שצריך לנהוג לעולם כאחת מהדעות, ומכל מקום נהגו העולם להקל ובפרט בערב שבת, לקבל השבת מוקדם. אבל לכתחילה אם אפשר לתקן מנחה לפני זמן פלג המנחה, אשריו ואשרי חלקו.
הרב רחמים מאזוז

הכנסת ספר תורה בתוך שנת האבל

זה לא כתוב בשום ספר, רק בספר תורת משה לר' ראובן עמאר מהדור שלנו, וכתב שנהגו העם להכניס ביום היא"ץ (השנה לפטירה).
ולדעתי נראה אם יוותרו על התזמורת, שהמשפחה לא יהיו בתהלוכה, רק בשעת כתיבת האותיות ובבית הכנסת בשעת אמירת דברי תורה והסעודה, אז אפשר לעשות גם לפני כן כדי שיספיקו בתוך השנה לקרות בו לעילוי נשמת הנפטר וכמו שכתב בשו"ת רב פעלים (חלק ד חלק יורה דעה סימן ל"ג) להגאון ר' יוסף חיים.
ואם רוצים לעשות ביום השנה, אז יעשו האזכרה בלילה ולמחרת יתחילו כתיבת האותיות ביום השנה, ולקראת הערב שכבר נגמרה השנה יוכלו לצאת בתופים ובמחולות לכבוד הספר תורה וכמו שמצינו בדוד המלך ע"ה (שמואל ב' ו,יג-טו).
הרב רחמים מאזוז

כתיבת הודעות בפלאפון בשירותים

לדעתי לא כדאי כל זה, בקושי התירו לקרות ספרי חשבון והנדסה הכתובים עברית.
הרב רחמים מאזוז

מנהג אזכרת האחד עשרה חודש

אין מקור בספרים קדמונים למנהג של אזכרה ה- 11, אבל מאחר שנהגו כל תפוצות עם ישראל בכך, לא צריך לבטל. ואני נראה לי מפני שכתוב בספרים שנהגו להפסיק באמירת קדיש בסוף החדש ה-11 (עיין ברכי יוסף ועוד). לכן עושים אזכרה ועליה לבית הקברות להורות על גמר שלב נוסף. כמו שכן עושים באזכרת ה-30 ובאזכרת השבעה שאז יש גם שינויים במנהגי האבלות שנהגו לפני כן. ומה שנהגו אצל העדה המרוקאית שאזכרת ה-11 חשובה יותר, כן שמעתי שכך נוהגים התוניסאים. ונראה לי שזו טעות, שהם חושבים שבסוף ה-11 גמרו כל מנהגי האבלות. וזה לא נכון רק בסוף השנה.
הרב רחמים מאזוז

תיקון למי שנפלה לו המזוזה

לתת צדקה. לשים לב מלכתחילה שהמזוזה תפוסה טוב. גם תפלין אם נפל בשקית שלו, יתן צדקה ולא צריך תענית. ודברים אלו מה שמפורש בספרים יש לעשות ולא להוסיף.
הרב רחמים מאזוז

הכנסת גוי לבית הכנסת

אם הגוי בא לבית הכנסת ומתנהג בכבוד, אין שום בעיא. אע"פ שמחשבתו לע"ז, אין אנו אחראים לו. וזה ידוע ומפורסם שהמלך במדינות ערב היה מגיע לבית הכנסת יום הכפורים או בחגים, והרב עושה לו מי שבירך, ואין פוצה פה ומצפצף.
הרב רחמים מאזוז

קריאת השם "אלרואי"

השם אלרואי יש לו משמעות טובה וגם מופיע בתורה, אין צורך לשנות בשם שאין לו משמעות ומשובש
הרב רחמים מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0