הרב רחמים מאזוז

החוט המשולש בבניו של מרן מייסד הישיבה זצ"ל, מגדולי הפוסקים בדור.
עם היותו צנוע ונחבא אל הכלים, באופן יוצא מהרגיל, ידוע כבקי עצום בכל מכמני ההלכה בד' חלקי ש"ע, ושאלות סבוכות משחרים אל פתחו.
בשל היותו בקי עצום גם בתשובות הפוסקים, מתדפקים לפניו טובי בחורי ואברכי הישיבה, ומרצים בפניו את חדושיהם וסברותיהם, לקבל את הסכמתו או ללמוד מסברתו הרחבה. ת"ח רבים פוסקי הלכה, מבוגרי הישיבה גדלו על ברכיו, וזכו לקבל את הכוונתו החשובה.
במשך השנים היו אף כמה מחזורים שזכו לקבל ממנו שיעורים מידי יום, וללמוד אצלו עומקה של הלכה.
על אף היותו צעיר הבנים, מופקד על גנזך הכתבים של מר אביו מרן "מייסד הישיבה" זצ"ל, והמפעל להוצאת ספרי ה"איש מצליח" מתנהל תחת שבט ביקורתו. מידי יום מקדיש מזמנו לליבון ובירור החדושים שעדין בכתב יד, ופועל להוצאת כרכים נוספים משו"ת "איש מצליח", וחדושיו של מייסד הישיבה על הש"ס "מצמיח ישועה".
במסגרת הוצאת משנה ברורה "איש מצליח" השתתף כעורך ראשי של כמה חלקים, וכמובן גם בפרויקט ההדרת שו"ת "איש מצליח".

שיעורי וידאו (1 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (636 שאלות)

תכננו מפגש ריעים עם ארוחה בשרית בערב ראש חודש אב אך לפתע התברר לבעל...

לענ"ד קשה להתיר עם כל הצדדים האלה, שהם נגד מרן שאוסר מר"ח, (ובקושי התירו בראש חדש עצמו), ומסיבת סיום מסכת רק חסידי חב"ד עושים את זה, ע"פ המקובל דוקא בסעודה שזו זמנה כגון ברית מילה. אך איני מבין מה שכתוב "בערב חאש חדש אב" כוונתכם בליל ראש חודש? ומה יש אם יש הזכרה של סבו? וכיאסור לעשות מסיבה באותה לילה? לא נכון. אדרבא סעודת ראש חדש מוזכר בהלכה לעשותה. ואם הכוונה שעושים האזכרה ומתעכבים שם, אז יש לתאם את השעה. אומרים שהתימנים מקילים לאכול בשר בתשעת הימים, אבל אצל כל עדות ישראל לא נהגו בכך. וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, וגם אתם וכולנו נזכה לראות בקרוב בשמחת ירושלים, אמן.
הרב רחמים מאזוז

צחצוח שיניים ביום תענית ציבור או יחיד

כתוב בשלחן ערוך (אורח חיים סימן תקס"ז סעיף ג') מי שדרכו לרחוץ פיו בשחרית, בתענית צבור לא כשר לעשות כן. אבל בתענית יחיד מותר כיון שפולט. עד כאן. ולכן יש ליזהר בד' צומות (כגון י' טבת ועוד) שלא לשטוף את הפה וגם לא לצחצח שינים, אלא אם יש צער גדול, מובא בכף החיים (שם אות י"ד) שיש להתיר רק שיזהר ביותר שיהיה ראשו ופיו כפוף למטה שלא יבוא המים בגרונו.
הרב רחמים מאזוז

תיכון תורני של חב"ד (משיחסט)

לדעתי אם הסמינר השני לא רחוק מאוד (בערך כחצי שעה או קצת יותר) הוא עדיף. ואם תרצה ללמוד בחב"ד ותדע שלא לקבל הדברים בשלמות כמו המשיחסטיות או כמו שפאה נכרית עדיף על כיסוי ראש (דבר שגם האדמו"ר עצמו לא מסכים לגמרי לכך), ושאר מנהגי הספרדים. אז תוכל ללמוד ומן השמים יתנו לה הצלחה ועליה ברוחנית וגשמיות.
הרב רחמים מאזוז

הכשרת שיש קיסר לפסח

לעניות דעתי השיש אינו צריך יותר מעירוי מים רותחין. כיון שאין מבשלין עליו, וגם כשמורידים סיר מעל האש שמים אותו על חתיכת שיש נפרדת, וגם אם לא נזהרים בכך במקרים חד - פעמי, אהני להו עירוי מכלי ראשון. ויש לעיין בחזון עובדיה מה שכתב בזה.
הרב רחמים מאזוז

תיקון למי שנפלה לו המזוזה

לתת צדקה. לשים לב מלכתחילה שהמזוזה תפוסה טוב. גם תפלין אם נפל בשקית שלו, יתן צדקה ולא צריך תענית. ודברים אלו מה שמפורש בספרים יש לעשות ולא להוסיף.
הרב רחמים מאזוז

לשייר מעט מהאוכל

דברי הרב סלמאן מוצאפי זצ"ל מקורם מהרב בן איש חי (פרשת אמור סעיף י"ז, ועיין פרשת נשא סעיף י'). ושם מדבר על פרוסה של המוציא שישייר ממנה מקצת לסוף הסעודה. והרב ילקוט יוסף מדבר לשייר מעט מהאוכל ואין מחלוקת ביניהם. ולכן בודאי שכך יוכל לצאת ידי חובת כולם לשייר מהלחם שעל השלחן, והפרוסה של המוציא יאכל ממנה בסוף. ויישר כחו.
הרב רחמים מאזוז

הגיית האותיות הנכונה

מבטא האותיות זה לא שלנו, זה מימי משה רבנו ועד שהלכנו בגלות. ונשארו חלק יודעים לבטא וחלק לא יודעים וממילא לא מעונינים לשנות. ידוע שאותם שאינם מבטאים ע, אם כולם מבטאים כך מותר להיות ש"ץ כמו שכתב הרב משנה ברורה סימן גן ס"ק ל"ז. להוכיח, תמיד יש לעשות בכבוד ולא בדרך הלבנת פנים. ואתה צריך לדעת שמבטא האותיות בצורה נכונה מקרב את הגאולה וגורם שהתפלה תתקבל יותר. ואפשר להסביר זאת לצבור.
הרב רחמים מאזוז

תלמוד תורה חרדי - ספרדי לעולים חדשים

מה שנראה לי בס"ד - לעשות עליה בירושלים. בתלמודי תורה חרדים, לומדים גם לימודי חול כמו חשבון, היסטוריה, ואנגלית.
רפופורט - לא ידוע לי.
יש תלמוד תורה לחם הביכורים ספרדי, וגם מהעדה שלנו ג'רבאים. יש לבדוק, ללכת לראות. והשם יעזור לכם שתמצאו מקום מתאים מכל הבחינות.
הרב רחמים מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0