הרב רחמים מאזוז

החוט המשולש בבניו של מרן מייסד הישיבה זצ"ל, מגדולי הפוסקים בדור.
עם היותו צנוע ונחבא אל הכלים, באופן יוצא מהרגיל, ידוע כבקי עצום בכל מכמני ההלכה בד' חלקי ש"ע, ושאלות סבוכות משחרים אל פתחו.
בשל היותו בקי עצום גם בתשובות הפוסקים, מתדפקים לפניו טובי בחורי ואברכי הישיבה, ומרצים בפניו את חדושיהם וסברותיהם, לקבל את הסכמתו או ללמוד מסברתו הרחבה. ת"ח רבים פוסקי הלכה, מבוגרי הישיבה גדלו על ברכיו, וזכו לקבל את הכוונתו החשובה.
במשך השנים היו אף כמה מחזורים שזכו לקבל ממנו שיעורים מידי יום, וללמוד אצלו עומקה של הלכה.
על אף היותו צעיר הבנים, מופקד על גנזך הכתבים של מר אביו מרן "מייסד הישיבה" זצ"ל, והמפעל להוצאת ספרי ה"איש מצליח" מתנהל תחת שבט ביקורתו. מידי יום מקדיש מזמנו לליבון ובירור החדושים שעדין בכתב יד, ופועל להוצאת כרכים נוספים משו"ת "איש מצליח", וחדושיו של מייסד הישיבה על הש"ס "מצמיח ישועה".
במסגרת הוצאת משנה ברורה "איש מצליח" השתתף כעורך ראשי של כמה חלקים, וכמובן גם בפרויקט ההדרת שו"ת "איש מצליח".

שיעורי וידאו (1 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (0 מאמרים)

לא נמצאו תוצאות

שאל את הרב (636 שאלות)

תפלת ליל שבת בפלג המנחה

1. זמן פלג המנחה הוא אמצע הזמן שבין מנחה קטנה לשקיעת השמש, בדרך כלל הזמן הוא 2:30, וחצי זה 1:15 וזהו פלג המנחה. והימים האלו שהם ארוכים בערך שעה וחצי לפני השקיעה זה פלג המנחה.
2. לכתחילה היה כדאי לתקן שתפילת המנחה לפני פלג המנחה וערבית אחר פלג, שכן פסק מרן בשלחן ערוך (סימן רלג סעיף א') שצריך לנהוג לעולם כאחת מהדעות, ומכל מקום נהגו העולם להקל ובפרט בערב שבת, לקבל השבת מוקדם. אבל לכתחילה אם אפשר לתקן מנחה לפני זמן פלג המנחה, אשריו ואשרי חלקו.
הרב רחמים מאזוז

הכנסת ספר תורה בתוך שנת האבל

זה לא כתוב בשום ספר, רק בספר תורת משה לר' ראובן עמאר מהדור שלנו, וכתב שנהגו העם להכניס ביום היא"ץ (השנה לפטירה).
ולדעתי נראה אם יוותרו על התזמורת, שהמשפחה לא יהיו בתהלוכה, רק בשעת כתיבת האותיות ובבית הכנסת בשעת אמירת דברי תורה והסעודה, אז אפשר לעשות גם לפני כן כדי שיספיקו בתוך השנה לקרות בו לעילוי נשמת הנפטר וכמו שכתב בשו"ת רב פעלים (חלק ד חלק יורה דעה סימן ל"ג) להגאון ר' יוסף חיים.
ואם רוצים לעשות ביום השנה, אז יעשו האזכרה בלילה ולמחרת יתחילו כתיבת האותיות ביום השנה, ולקראת הערב שכבר נגמרה השנה יוכלו לצאת בתופים ובמחולות לכבוד הספר תורה וכמו שמצינו בדוד המלך ע"ה (שמואל ב' ו,יג-טו).
הרב רחמים מאזוז

הנחת תפילין בתפילת מנחה

קודם כל, האם אתה מניח תפלין של ר"ת בשחרית, ואם כן, יש מחמירים להניח של ר"ת גם במנחה, ואם תפלין של רש"י גדול כמו של חב"ד אצבעים על אצבעים מצוה להניחו במנחה עם ברכה. שזהו שמושא רבא, וכמו שכתב הרב כף החיים בסימן ל"ז אות י', והרב בן איש חי שנה א'.
ואם אין לך רק תפלין של רש"י, מובא בבית יוסף (סימן מ"ו) שנהגו להניחם במנחה של תענית להשלים מאה ברכות. והרוצה להניחם בכל יום רשאי. ובלבד שיהיו עוד אנשים שמניחים שלא יהיה כיוהרא, ואתם שיש לכם עוד בחורים המניחים כדאי להניח אתם שלא להיראות כיוהרא. וה' לא ימנע טוב להולכים בתמים.
הרב רחמים מאזוז

לשתות מיץ לפני תפילת שחרית

אם אפשר להשכים קום ולקרוא לפני התפלה הרבה דברים. עדיף מהכל לגבי שתיית מיץ. הנה בשתיית תה וקפה, יש פוסקים שמתירים בלי סוכר. כי שתיה של מתיקות מביאה לידי גאוה, ולכן אסור לפני התפלה. ורק עצם שתיית הקפה והתה מעורר השינה. אבל יש הרבה פוסקים שאמרו שזה קשה ואולי מזיק ולכן פסקו להתיר. אבל שתיית המיצים הללו שעיקרם לתענוג אינני יודע אם יש להתיר. אלא אם כן מי שהוא חולה. ומכל מקום מי שירצה לשתות סודה שהוא תוסס וגם מעורר ואין בו מתיקות, נראה לי  דשרי. ושוב ראיתי למרן הגאון בשו"ת יביע אומר חלק ד' (סימן יא - יב) שהאריך והעלה שיש להקל לאדם "חלש" לשתות קפה עם מעט חלב, אחרי ברכות השחר וברכות התורה והעקדה וקצת מסדר הקרבנות. ע"ש.
הרב רחמים מאזוז

תיקון למי שנפלה לו המזוזה

לתת צדקה. לשים לב מלכתחילה שהמזוזה תפוסה טוב. גם תפלין אם נפל בשקית שלו, יתן צדקה ולא צריך תענית. ודברים אלו מה שמפורש בספרים יש לעשות ולא להוסיף.
הרב רחמים מאזוז

האם מותר להכניס גוי לבית הכנסת?

נראה שאין מניעה שיבוא לבית הכנסת בכיסוי ראש ובצורה מכובדת
הרב רחמים מאזוז

קריאת השם "אלרואי"

השם אלרואי יש לו משמעות טובה וגם מופיע בתורה, אין צורך לשנות בשם שאין לו משמעות ומשובש
הרב רחמים מאזוז
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0