הרב מיכאל סגרון

משגיח ישיבה גדלוה, ור"מ בישיבה.
מוסר מידי שבוע שיחות בישיבה גדולה, ושיחותיו תמיד הם מפתיעות ומקוריות בחשיבתם היחודית.
הרב מדריך את הבחורים לתורה ויראה, מתוך חביבות ונעימות מיוחדת, ומידי פעם יוצא ברעיונות מקורים לעודד את הבחורים לעלות ולהתעלות.
כך לדוגמא מוציא לאור מידי תקופה קובץ "משה ואלעזר" ומעודד את הבחורים לעלות את חידושיהם על הכתב ולפרסמם בגליון, מיותר לציין כי אכן הקובץ מניב פירות כבר רבות בשנים. 
חיבר סדרת קונטרסים הכוללים: פירוש פשטי וקל על המשניות הסבוכות כמו כלים, וכלאים, וכדו'. ביאור לשו"ע ונו"כ הלכות איסור והיתר.

שיעורי וידאו (15 שיעורים)

האחרונים
הכי נצפים

מאמרים (1 מאמרים)

הדרך לתשובה

הרב מיכאל סגרון | מהי הדרך המיוחדת לבני ישיבה לתשובה ולכפרת עוונות * כיצד חידושי תורה, מהווים קרבן ומזבח כפרה * איך...

שאל את הרב (382 שאלות)

לימוד שולחן ערוך למתחילים

א) כתבו האחרונים שאין לפסוק הלכה משלחן ערוך בלבד בלי לראות שורש הדין בגמ' ופוסקים. לכן יוסיף עם הש"ע גם משנה ברורה לפחות. ב) בודאי שעדיף בקול ושינון סימן סימן ולא די בעינים.
הרב מיכאל סגרון

ההבדל בין "אני" ל"אנכי"

המלבי"ם בקונטרס יאיר אור כתב בשם רשד"ל: "אני" מורה על המדבר בעדו בלי שום חידוש. "אנכי" מציין תמיד איזה חידוש באיזה דרך שיהיה, כגון שיאמר אני ולא אחר, אין להורות התנגדות, אנכי יושב בבית ארזים וארון אלהים יושב בתוך היריעה (שמואל ב' ז'), או אנכי הוא העושה, אע"פ שלא היה ראוי לי המעשה הזה: או לא כמו שחשבת, רק אנכי וכדומה, המורים התנגדות מה. עיין שם.
הרב מיכאל סגרון

ההבדל בין כיפה שחורה לסרוגה

אין הישיבה מתנגדת לקבל בחורים שחבשו כפה סרוגה ולבוש רגיל ובלבד שישנו את לבושם מכאן והילך, ובדידי הוה עובדא. הלבוש אין בו מצוה ללכת בחולצה לבנה או צהובה, אבל הלבוש מראה השתייכות לחוג מסויים כמו שבימי חז"ל היה לבוש מיוחד לתלמיד חכם הנקרא חלוקא דרבנן. אף בחורי ישיבות מלבישים אותם בלבוש מיוחד לתלמיד חכם שמקוים שיצא מהם תלמידי חכמים. ואחת מהסגולות להצלחה להיות תלמיד חכם הוא שלובש בגד של תלמיד חכם כמו בסיפור בגמרא על רבי ובו של רבי אלעזר, ובימינו אף תלמידי חכמים מן המזרחי לובשים חלוקא דרבנן ובדור הקודם אף חבשו כפה שחורה כמו הרב גודלוירט ראש ישיבת כרם ביבנה ועוד.
מלבד זאת החוג החרדי היום נחשב ליותר ירא שמים ומדקדק במצוות. כמובן שיש הרבה יוצאים מן הכלל ואף אצל המזרחי יש אנשים יראי שמים מאוד ומדקדקים במצוות קלה כבחמורה אך אני מתכווין על הרושם הכללי שיש בצבור. ומחמת סבות אלו מצווה יותר ללכת בכפה שחורה לעשות קידוש ה' ולהראות שהוא משתייך למדקדקים במצוות.
דברים אלו אולי פוגעים בחלק מן המזרחי אבל אם נוציא נגיעות אישיות נראה שזה מסתבר מאוד כמו עצם הכיפה שכתבו הפוסקים שאינה מן הדין וכתב מהרש"ל שאפילו חסידות אין בה, ובימינו הפכה לדגל הדת והגדילו אחרוני זמנינו לכתוב שהיא עושה קידוש ה'.
כותב השורות היה מן המזרחי ועבר לחוג השני מהסיבה האחרונה שמניתי. מכל מקום איך שיהיה בודאי שאין מצוה ולא הידור מצוה בבגד זה או אחר ובלבד שיהיה צנוע.
הרב מיכאל סגרון

האם טחול צריך צליה

טחול אינו צריך צליה ודינו כשאר בשר, שהאדמומית שבו אינה מחמת ריבוי דם, כמבואר בשולחן ערוך להדיא ביורה דעה (סימן ע"ד סעיף א).
הרב מיכאל סגרון

פירוש ראשי התיבות ודו"ק

ראשי תיבות 'ודקדק ומצא קושטא' לא יכולים להיות כי זה אנדרוגינוס עברית וארמית. ראשי תיבות 'ודוחק קצת' תמוה קצת, כי פעמים רבות אין שום דוחק ומסיימים ודו"ק. עוד שמעתי מפרשים: ואחר דרישה וחקירה קל.
וממורי ורבי מרן ראש הישיבה שליט"א שמעתי שעיקר המלה בלי שני גרשיים - ודוק והוא קצור מ-ודייק היינו עיין היטב כעין שכותבים היום "והבן". והסיבה ששמים גרשיים כי בעבר מלה שרצו להדגישה היו שמים בה גרשיים. ודו"ק כי נכון הוא...
הרב מיכאל סגרון

בשר בקר בהכשר העדה החרדית

אסור לאכול בשר בד"ץ עדה חרדית (עיין ביחוה דעת חלק ה' סימן לב).
הרב מיכאל סגרון

פירוש המילה תיקו בגמרא

בספר הערוך הביא מהרב מצליח שתיקו פירושו ישאר בתיקו. וכתב בספר התשבי שתיקו פירושו "תשבי יתרץ קושיות ובעיות". בלשון הזוהר כתוב תיקו לשון תיקון שצריך תיקון. ויש מפרשים תיקו ראשי תיבות "תהא קאי". והנכון תיקו פירושו תיקום - תעמוד.

לא זכור לי שהראשונים פשטו ספיקות אלו. ומספרים על חכם אחד שחיבר ספר לפשוט כל תיקו שבש"ס ובא להגר"א לקבל הסכמה ואמר לו שתיקו היינו שאין די בשכל אנושי לפשוט ספק זה.
הרב מיכאל סגרון

סדר הלימוד הנכון והזמן הראוי להקדיש ללימוד העיון

1) סדר הלימוד הנכון הוא כדרך שלמדו רבותינו. אם הנך יכול לשער כיצד למדו הראשונים או דורות שאחר כך מהרש"א ומהרש"ל ומהר"ם, זו הדרך ישכון אור.

2) א. כשאדם מרגיל עצמו בשיטת העיון והוא כישרוני הוא עשוי לסיים את הש"ס. אבל דע - בכל שיטות העיון המצויות היום אין אחת שאומרת שאפשר לסיים את הש"ס. ועוד דע שכתב הר"ן שאין בדורו אפילו אחד שסיים את הש"ס.

ב. שיטת הלימוד של חכם בן ציון אבא שאול קצת שונה משיטת הלימוד בישיבה. וגם אם כן, יש להתפלא על קצב זה. מנין לך?

ג. המליצו רבותי ללמוד 3-4 שעות בעיון בלי לחוש להספק ובד בבד להקדיש זמן לבקיאות ולהלכה. עיין בכתבי הרב משה לוי זצ"ל שכתב כמה זמן יש להקדיש לכל נושא.

הרב מיכאל סגרון
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0