שאל את הרב
print
אא
מצינו בגמרא שלא יאכל אדם בצל שלא הגיע ל24 סנטימטר.
האם הוא הדין גם לבצל שהניחו בביתו על מים וגידל עלים ירוקים כמצוי בחורף, ואם כן מה הדין אם שהגיעו העלים לגודל זה וחתכם וגודלים שוב, האם שוב יש להמתין שיגיעו לגודל זה?
ומה דינו בשמיטה מותר לעשות או לקיים בצלים כאלו?

הרב אדיר כהן

בבצל אין כל מניעה לאוכלו, ולא אסור אלא עלי בצל (עיין עירובין דף כ"ט ע"א, ובשלחן ערוך אורח חיים סימן שפ"ו סעיף ה'), וכנראה זו כוונת כבודו [שלא ציין שום מקור לדבריו].
ולענין גידולי מים, כידוע שיש בזה מחלוקת גדולה לענין הברכה ולענין שמיטה, ראה בספר חזון עובדיה - ברכות (עמוד קי"ב והלאה, ובעמוד קי"ז לגבי שביעית). ויתכן וגם הסוברים שאין דינם כגדולי קרקע - בנדון דידן יודו דמכל מקום הסכנה נשארה בהם [בעלי הבצל].

שאלת המשך:

יישר כח לרב על התשובה המחכמה ואכן לא זכרתי את המקור.
אולם חסר לי חלק בהבנה, לאחר שחתכם פעם אחת [כאשר שם אותם על מנת שיוציאו עליהם ויאכלם אחר שהחלו לגדול גם בלא מים בסל הירקות] והגיעו לגדל הנ"ל וחתכם ומאתו מקום צמחים שוב, האם יחשבו המשך החתוך ומותר גם בלא שיגיעו לגודל זה שוב או שבכל מקרה יש להמתין?

הרב אדיר כהן

אין בידי תשובה ברורה. אך מסתימות הגמרא נראה דבכל גוונא אין לאכול כל שלא הגיע לשיעור זה. וחמירא סכנתא מאיסורא.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0