שאל את הרב
print
אא
כיום יש כאלה העולים להר הבית והם עולים כמובן לעזרת ישראל ומסתמכים על טבילה ועל זה שהם יודעים את מקום קודש הקודשים ודרך זה מחשבים את שטח הר הבית שמותר להיכנס אליו.
ידוע שמרן הגאון רבינו עובדיה יוסף יצא נגד זה, שטוען שנכנסים למקום הקודש וקודש הקודשים ועזרת כהנים שיש איסור כרת לדעת הרמב"ם. האם גם כיום אסור לעלות להר הבית כמובן למקומות המותרים למרות שטבלתי במקווה כשר לנידה וטבלתי גם את הבגדים?
האם עדיין קיימת מצוות השתחואה בעזרת ישראל(החיל) כיום?

מרן ראש הישיבה

מן הדין מותר אבל עלולים ליכשל. צריך לדעת המדה בדיוק ע"פ הוראת חכם. [ראה בדברי מרן גאון עוזנו רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, הנדפסים בספר מעדני מלך חלק א' פרק ט"ו עמוד שכ"א. והבן].
להשתחוות בעזרת ישראל בימינו נראה כמשתחוה למסגד עומר.

שאלת המשך:

מתשובת מרן ראש הישיבה לא ברור האם אפשר להעלות להר הבית או לא, דהיינו אפילו שמעיקר הדין מותר, אבל יש חשש שלא יטבלו כדין וכן שנשים ירצו לעלות להר וזה לא פשוט בכמה אופנים. ומסתמא זה כוונת מרן במה שכתב שעלולים להכשל, אלא שסיים שצריך לדעת המידה בדיוק ע"פ הוראת חכם, ומשמע שא"כ אינו חושש להנ"ל.
על כל פנים מה דעת הרב למי שיודע את המידות המדויקות האם אפשר לעלות או לא לעלות כדעת רוב חכמי ישראל, בגלל כמה מכשולות שיכולות להיוצר מזה.

מרן ראש הישיבה

יש מכשולות רבים שציין אותם הגר"ע יוסף בספר מעדני מלך. עיין שם.
[לתועלת הרבים שאין מצוי בידם הספר הנ"ל נעתיק לשונו: אלה שקוראים את עצמם "נאמני הר הבית", בשביל להתפלל מנחה איזה בעיות ומלחמות עושים שם, מה הדברים האלה? מה התועלת בזה? המסגד עומר יושב במקומו, הערבים הטמאים ימח שמם במקומם, אם תתפלל מנחה שם או לא תתפלל זה העיקר? עושים מזה עסק גדול, והאמת היא כמו שאמרנו, וכי אתה יכול לראות שאנשים יכנסו ונשים לא יכנסו?! יצעקו: 'מה אתה עושה הפליה, גזעני, איפה שויון זכויות'? וכי כל אשה תשאל אותה האם את נדה, זבה? מי יכול לשאול שאלות כאלה? בחורה רווקה היא נדה. לא תוכל להיות טהורה אלא ביום טבילתה, ויעבור עליה הערב, למחר היא טהורה. וכי כל אשה תביא פתק מהבלנית שטבלה? לכן היו מוכרחים לא להפלות בין איש לאשה, ועשו הרבנות תקנה משנים קדמוניות 'שום איש ואשה לא יכנסו להר הבית'.
גם איש בעל קרי צריך שיהיה טהור, שטבל, אדם שהוא טמא שטומאה יוצאת מגופו, אינו יכול להכנס להר הבית, עד שיעריב שמשו. מאיפה אנחנו יכולים לדעת אם האיש הזה הוא בעל קרי או לא בעל קרי? אתה תשב תפקח על הדברים האלה?
לכן הדבר נשאר באיסורו, בין איש בין אשה אסורים להכנס לשם. אלה שנכנסים בעוונות הרבים, הם לא שואלים דת, לא שואלים חכמה, נכנסים אפילו למסגד עומר ששם ודאי היתה העזרה, ונכנסים בפנים בטומאת מת, טמא מת שנכנס לשם חייב כרת כמו שאוכל חמץ בפסח, כמו שאוכל ביום הכיפורים! וכו' כמו זאת הרשעה וכו'... מה דת יש לה אם נכנסת במקום כרת בבית קדשי הקדשים? נכנסת במסגד עומר בפנים. וכו'. עיין שם באורך. ההדגשות של מרן ראש הישיבה שליט"א. המערכת].
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0