Loading
Menu
שאל את הרב
print
אא

רש״י במסכת קידושין (דף ב׳ ע״ב) דיבור המתחיל וניתני הכא, כתב וזה לשונו: כי היכי דתני בלישנא דרבנן האיש מקדש. עד כאן לשונו. וראיתי מה שפירש הרב עוד יוסף חי (זרקא), להסביר מה הוקשה לרש״י. אבל עדיין אינני מבין למה רש״י הוצרך לומר ”בלישנא דרבנן האיש מקדש", ולא אמר פשיטות כי היכי דתני בפרק ב׳?

הרב מיכאל סגרון

אעתיק לך מה שכתבתי בזמנו על דיבור זה: רש"י בא לבאר את כח המקשן דלא תימה דניתני הכא האיש קונה משום דבכל התורה כולה נקט לשון זכר, כמו שמצאתי [שפירשו] בספר מגן גיבורים לרבי אליעזר די אבילה, וכן כתב בספר עצמות יוסף בשם תוספות הרא"ש. ע"ש. ולא רצה רש"י לפרש כן, דדקדק מתיבת הכא דמשמע דדוקא כאן רראוי לשנות האיש קונה, דלדברי המפרשים הנ"ל יש לשנות בכל מקום האיש קונה, לכן פירש רש"י דכוונת המקשן כי היכי וכו'.
ומה שכתב בלישנא דרבנן יש לדקדק דהוה ליה למימר בפרק שני? ויש לומר דלא תימא דאף זה בכלל לישנא דאורייתא שיש לשנות האשה, ולכן פירש רש"י בלישנא דרבנן, דר"ל דזו היא עצמה הקושיא שלענין איש ואשה ישווה לישנא דאורייתא ולישנא דרבנן. ודוק.
 

שאלת המשך:

יישר כוח על התשובה. תודה רבה, בדיוק אנחנו לומדים פרק זה. ושמחתי מאוד על התשובה. וחבל שהספר קב הישר (שאני נהנה ממנו מאוד) על פרק שני בלבד.

הרב מיכאל סגרון

יש בידי ספר ביאורים "מה הוקשה לרש"י" גם על פרק ראשון.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
×
ArabicEnglishFrenchHebrew