שאל את הרב
print
אא
הרב משאש זצ"ל בספרו שמש ומגן (חלק ג' סימן כ"ד עמוד ר"נ) פלפל להגן על מנהג מרוקו ולחזקו שכן לברך, וכשרצה לברר על מנהג ירושלים כתב כך: ובהיותי עוסק בזה רציתי לעמוד גם על מנהג ירושלים ת״ו מה הוא, ועל איזה פוסקים סומך?
והנה הרבה פעמים הייתי מוזמן אצל הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף (שליט״א) בסעודת חתן וכלה ושושבינין שעשה לבניו ונכדיו בישיבת חזון עובדיה וכיוצא, ברוב עם וברוב פאר, ברבנים מוזמנים, והשמחה היתה גדולה ועצומה בחידושי תורה ובשירי קודש לכבוד חתן וכלה, ועם כל זה לא בירך הראשון לציון ברכת חתנים כולה, רק בורא פרי הגפן ואשר ברא לבד.
 ולפי מה שכתבתי למעלה תמהתי לכאורה איך יהיה מנהג ירושלים ת״ו נגד הטור והרא״ש ומרן הקדוש שהיה מקום מושבו בארץ ישראל. וחפשתי בכל ספרי הראשון לציון (שליט״א) ולא מצאתי שדיבר על זה בשום אחד מספריו, רק מצאתי בספר שובע שמחות לבנו היקר הרה״ג יצחק יוסף שליט׳׳א בהלכות שבע ברכות (דף רנ״ו סעיף ח׳) כתב וזה לשונו: ואם מברכין ברכת אשר ברא בלבד, כגון שעורכין סעודת החתן שלא בבית החתן, מברכין ברכת בפה׳׳ג ואח״כ אשר ברא. וציין חזון עובדיה חלק א' סימן מ׳׳ח. גם שם בהנהגת ימי המשתה סעיף א׳ כתב כן, וציין ליביע אומר חלק ו' חלק אבן העזר סימן מ״ג. גם בסעיף ה׳ כתב כן, וציין ליביע אומר חלק ה׳ סימן ז׳.
 וחפשתי בספר חזון עובדיה שם, ולא מצאתי שכתב רק שאין עשרה ופנים חדשות. גם בספר יביע אומר חלק ה' סימן ז׳ לא מצאתי זכר לזה כלל [וביביע אומר ח״ו חאה״ע אין סימן מ״ג כלל והוא ט״ס וצ״ל ס׳ ט׳]. אך בהנהגת ימי המשתה סעיף ז׳ [בס׳ שובע שמחות הנ״ל] כתב: בית הורי החתן אינו נחשב כבית חתנים ואין מברכין שם ז׳ ברכות אף אם יש עשרה ופנים חדשות אלא יברכו ברכת בפה״ג ואשר ברא בלבד, וציין פסיקת הראש״ל בספר ״בית חתנים״ עמוד ע״ט. ופתחתי שם וראיתי שכן הוא. וכו'. עד כאן לשונו.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0