שאל את הרב
print
אא
ראיתי למרן הרב מאיר מאזוז נר"ו בבטאון כתר מלוכה (גליון ב' דף יב ע"א, ניתן להורידו כאן באתר) שכתב שיש ראיה מפורשת בתורה למה שנהגו בארץ ישראל בזמן האחרון שיש שני רבנים ראשיים בכל עיר וזה לשונו:
שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך וגו' לשבטיך. מלמד שמושיבין דיינים לכל שבט ושבט ובכל עיר ועיר (רש"י). וכתב הרמב"ן: ולא ידעתי פירושו, דכיון שממנים בית דין בכל עיר ועיר הרי בתי דינים רבים לכל שבט ושבט. ואולי בא לומר שאם היתה עיר אחת לשני שבטים כירושלים שיש בה חלק ליהודה ולבנימין, שיושיבו בה שני בתי דינים. ע"כ. וכן כתבו התוס' (סנהדרין דף ט"ז ע"ב) בד"ה שופטים לכל שבט ושבט, שאם יש בעיר אחת משני שבטים עושים שתי סנהדראות. ע"ש. ומכאן מקור מפורש בתורה לשני רבנים ראשיים ושני בתי דינים בכל עיר בארץ ישראל, אחד ספרדי ואחד אשכנזי או תימני לפי צורך העיר. וכידוע שאין בני עדה זו בקיאים באופיים ובמנהגיהם וברבניהם של בני עדה אחרת. ולא כאלה שנתעצמו לבטל כפילות הרבנים בערי ארץ ישראל, וגרמו למעשה שיש ערים שגם רב אחד אין. עד כאן דבריו.
אולם יש להעיר מדברי הרב אור החיים (ריש פרשת שופטים על הפסוק לשבטיך) שכתב לבאר דברי הברייתא באופן אחר לדעת הרמב״ם ז״ל. ולדבריו לא מיירי הברייתא כלל בעיר שיש בה ב׳ שבטים. ע״ש. ויש לציין שכדברי הרב אור החיים ז״ל בדעת הרמב״ם ז״ל, כן מוכח מדברי רבינו חננאל ז״ל (סנהדרין שם) שהעתיק לשון הברייתא בזה הלשון: תנו רבנן מנין שמעמידין שופטים על ישראל, שנאמר שופטים תתן. ומנין שמעמידין כל בכל עיר ועיר, ת״ל בכל שעריך. רבי יהודה אומר וכו׳. עד כאן. והשמיט הלימוד שמעמידין בכל שבט ושבט. ולדברי הרב אור החיים ז״ל מובן.
ולפי כל הנ"ל לכאורה אין ראיה מפורשת בתורה לענין רב ראשי לכל שבט בב' שבטים בעיר א'.

מרן ראש הישיבה

מה איכפת לן? יש לנו תוספות והרמב"ן. ולפי פירושם זה מפורש בתורה. אחרת מה זה "בכל שעריך - לשבטיך"?
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0