שאל את הרב
print
אא
האם מותר בשבת לאחר שמסיימים לצחצח שיניים, לנקות את מברשת השיניים תחת הברז (במים זורמים) באמצעות שמעבירים את האצבע על השערות של מברשת השיניים ויתנקה יפה, או להכניס את המברשת שיניים לתוך כוס מלאה במים ולנקותה? האם יש פה איסור מלבן או האם שאני מכניסה לכוס מלאה במים אני אומר שרייתו כיבוסו?

הרב ירון ביתאן

יש להיזהר שלא לרחוץ את המברשת אחר השימוש, שיש בזה חשש משום כיבוס וסחיטה (עיין בילקוט יוסף - שבת ד' עמוד ע"ה, הערה כ"ז). ולפי זה אסור גם להכניס אותה לכוס מלאה מים משום שרייתו זהו כיבוסו.
אבל יכול לתת המברשת בכיור תחת הברז, ולשטוף ידים עליה כדרכו.

שאלת המשך:

תמיד אנשים שוטפים את המברשת עם מים לאחר הצחצוח, במידה והם מתכוונים להשתמש בה שוב באותה השבת
יש כאן איסור גמור לשטוף את המברשת ישירות תחת הברז או שאפשר להקל?

הרב ירון ביתאן

כעת אחר העיון היטב נראה לעניות דעתי שמעיקר הדין אפשר להקל לשטוף את המברשת שיניים, ובלבד שלא יעביר אצבעו על שערות המברשת.
שאין לחוש משום סחיטה (תולדה דדש) מכמה טעמים:
1. הרבה ראשונים סוברים שאין סחיטה בשיער כלל. וא"כ אפילו אם נאמר ששערות המברשת דומות לשערות הראש יש להקל לפי דעתם. אולם לדינא נקטינן שאסור לסחוט שערות מדרבנן כמבואר ביביע אומר חלק ד' (סימן ל' אות י"ט).
2. שכאשר שוטף את המברשת אינו מתכוין לסחוט אלא רק לנקותה. וא"כ הוה ליה פסיק רישיה באיסור דרבנן שהרבה פוסקים מקילים בו (עיין יביע אומר שם).
3. שלפי עניות דעתי לא גרע מעור רך שמותר ליתן עליו מים וכמבואר בשלחן ערוך (סימן ש"ב סעיף ט').
וא"כ יש ג' ספיקות להקל מצד איסור סחיטה ויש להקל באיסור דרבנן. שודאי סחיטה בשערות המברשת אינה אלא דרבנן כיון שאין הפלסטיק גדל בארץ ועוד טעמים. עיין ביביע אומר שם.
ומצד איסור כיבוס ג"כ יש להקל מכמה פנים:
1. דלא גרע מעור שמותר ליתן עליו מים ואף לשרותו, וכנ"ל. והן אמת שבשו"ת יביע אומר הנ"ל הביא דברי קצות השלחן (חלק ו' סימן קלג) שכתב דשמא חייב על השריה במים משום כיבוס שאע"פ שבעור לא אמרינן שרייתו זהו כיבוסו אולי דינו כבגד דשרייתו זהו כיבוסו. ע"ש. הנה לפי עניות דעתי דיבר על מברשת שהשערות שלה עשויות מבד או כיוצא בזה, אבל במברשת שיניים שהשערות שלה קשות מאד לא גרע מעור. ועיין בספר מנוחת אהבה חלק ב' (פרק יב הלכה ח') שמדמה ניילון לעור.
2. שהלכלוך שעל המברשת הוא חיצוני ולא בגוף שערות המברשת ובכהאי גוונא לא שייך כיבוס. וכן כתב במנוחת אהבה הנ"ל (הערה 22). ע"ש.
ועיין באור לציון חלק ב' (עמוד רנג) שגם התיר לשטוף מברשת שיניים אחר השימוש אם רוצה להשתמש בה באותה שבת. וכן עיקר. וממוצא דבר זה אתה למד שגם מותר לשרות המברשת במים.

שאלת המשך: היתר שטיפת מברשת שיניים בשבת.

כשכבודו פסק להקל לשטוף מברשת שיניים בשבת, הוא דן גם על הצד לאסור משום הכנה מקודש לחול? הרי בד"כ לא ישתמשו במברשת אחרי השטיפה עד מוצ"ש או אפילו עד יום ראשון.

הרב ירון ביתאן

לא התייחסתי לאיסור מכין משום שבדרך כלל אדם השוטף את המברשת אינו שוטפה בשביל שתהיה לו מוכנה בחול, אלא רוצה שתהיה נקיה כעת בשביל שיוכל להניחה במקומה ללא חשש שתלכלך אחרים, ובכהאי גוונא אין איסור מכין וכמו שכתבו הפוסקים (עיין חזון עובדיה שבת חלק ב' עמוד תמ"ז). וגם בספר ילקוט יוסף (סימן שכ"ו עמוד ע"ה) כתב שאין איסור מכין בשטיפת המברשת שיניים מטעם הקרוב למה שכתבנו. עיין שם.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0